Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Torgny Segerstedts gate 26

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 809

Løpenummer i 1901 matrikkel: 664

Matrikkelnummer: 653b2

Gårds og bruksnummer: 66/270

 
Foto: SW 16.februar 2003

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da bar navnet Parkveien 26.

 

* 1930

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra samtlige myndige arvinger efter avdøde kjøpmann Thøger Andersen Rustad og før avdøde hustru Sophie Anette, nemlig Aksel, Einar, Paul, Thora, Pauline og Hilda Rustad til medarvingene Thora, Pauline og Hilda Rustad for Kr. 12000,- Dat. 2/2-1930 påført skifteattest for at Thøger Andersen Rustad og hustru begge er døde, og at forrannævnte er deres eneste og myndige og selvskiftende arvinger. Tinglyst 3 februar 1930.

 

* 1928

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 32 nr.20) har innført kolonialkjøbm. Tøger Rustad sin hustru Sofie Anette Rustad død den 16.mars 1928. Bosted Parkvn.26. Dødsårsaken er av dr.Brække oppgitt til Vit.org.Cordis.

I følge samme kirkebok var hun født i Berg 6.januar 1853.

 

 

 

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Mlovig Ludvig Emil
1848
fhv. leverandør Parkveien 26
Mlovig Bolette Dorthea
1865
g.m. leverandør Parkveien 26
Mlovig Erling 
1899
styrmann Parkveien 26
Rustad Tøger A.
1843
handelsmann Parkveien 26
Rustad Sofie Anette
1853
g.m. handelsmann Parkveien 26
Rustad Hilda Eleonore
1889
expeditrice Parkveien 26
Rustad Reidar
1901
fyrbøter Parkveien 26

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i det som da var Parkveien 26.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Thøger Rustad
1
1843-07-20
Aremark - hp g Kolonialhandel
002 Sofie Anette Rustad
1
1853-01-06
Fredrikshald - hu g husmor
003 Hilda Elionore Margrete Rustad
1
1889-04-29
Fr.hald - d ug Expeditrice
004 Anna Victoria Karlsen
1
1895-11-21
Id, Østf - tj ug Tjenestepike
 
         
001 Lidvig Emil Molvig
2
1849-02-12
Fredrikshald - hp g Kontorist, trælastfirma
002 Bolette Dorthea Kristine Molvig
2
1865-10-01
Porsgrund - hu g Husmor
003 Ragnar Dietrichs Molvig
2
1890-11-01
Fredrikshald - s ug Styrmand
004 Ludvig Sverre Molvig
2
1894-08-13
Sponvigen, Berg, Østf - s ug Styrmand
005 Erling Molvig
2
1899-07-07
Fredrikshald - s ug Matros
 
         
001 Emma Mathilde Anderson
3
1893-01-18
Tøssemark i Sverige - hp ug Gardinarbeiderske
002 Hulda Larson
3
1896-09-14
Hobøl, Sverige - l ug Gardinarbeiderske

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har oppført et våningshus på to etasjer med to leiligheter og en butikk. Vi finner også oppført et uthus for "ved m.v."

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Thøger Andersen Rustad(mann)

1843-07-20

Aremark herred

hf g Kjøpmand

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Sofie Annette Rustad(kvinne)

1853-01-06

Berg herred

hm g

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Einar Johannes Rustad(mann)

1887-07-14

Fredrikshald

s ug Kontorist v/ Idde og Marker fogedk.

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Hilda Eleonore Magrete Rustad(kvinne)

1889-04-29

Fredrikshald

d ug Kassererske Manufaktur

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Paul Andreas Rustad(mann)

1892-12-02

Fredrikshald

s ug Uten erhverv og livsstilling

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Ludvig Emil Molvig(mann)

1849-02-12

Fredrikshald

hf g Leverandør

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Bolette Dorotea Dietrichs(kvinne)

1865-10-01

Porsgrund

hm g

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Ragnar Dietrichs Molvig(mann)

1890-11-01

Fredrikshald

s ug Sømand

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Helge Molvig(mann)

1893-04-21

Fredrikshald

s ug Sømand

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Sverre Ludvig Molvig(mann)

1894-08-13

Sponviken

s ug Contorist Sagførerkt.

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Ragnhild Molvig(kvinne)

1897-02-06

Fredrikshald

d ug Skoleelev

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Erling Molvig(mann)

1899-07-07

Fredrikshald

s ug Skoleelev

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Carlberg Alma Elionore
1875
g.m. Bryggearbeider
Rustad Sofie Anette
1853
g.m. handelsmand
Rustad Tøger A.
1843
handelsmand
Sørensen Eleonore Augusta
1863
g.m. kjøbmand
Sørensen Søren Kristian
1861
kjøbmand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Handelsmand Tøger A. Rustad oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 7.500 kr. og en branntakst på 7.590 kr.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 bor det 15 personer på eiendommen som er registrert som et våningshus og forretningslokale.
Tre rom og kjøkken i 1.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Thøger Anders. Rustad m hf g Handelsmand 1843 Aremark Sm n s
Sofie Annette Rustad k hm g 1853 Berg Sm n s
Thora Josefine Antonnette Rustad k d ug Kontordame 1878 t n s
Aksel Bernhard Rustad m s ug Bankbud 1879 t n s
Pauline Marie Sofie Rustad k d ug Husgjerning 1882 t n s
Einar Johannes Rustad m s 1887 t n s
Hilda Eleonore Margrete Rustad k d 1889 t n s
Paul Andreas Rustad m s 1892 t n s

Tre rom og kjøkken i 2.etg
Søren Kristian Sørens. m hf g Kjøbmand 1861 Danmark n s
Eleonore Augusta Sørens. k hm g 1863 t n Den lutherske Frimenighed
Martine Sørens. k d 1894 t n Den lutherske Frimenighed
Rebekka Sørens. k d 1896 t n Den lutherske Frimenighed
Kristian Sørens. m s 1897 t n Den lutherske Frimenighed
Thorvald Matheus Sørens. m s 14.02.1899 t n Den lutherske Frimenighed

Et kvistværelse
Mathilde Johannes. k el ug Sømmerske ved Kaabefabrik 1852 t n s


* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Töger Andersen Rustad(mann)

1843

Aremark Præstegjæld

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Anette Sofie Andersen Rustad(kvinne)

1853

Bergs Smaalenene

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Thora Andersen(kvinne)

1877

Fr.hald

Datter ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Aksel Andersen(mann)

1879

Frhald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Pauline Andersen(kvinne)

1881

Frhald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Einar Andersen(mann)

1887

Fr:hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Helda Andersen(kvinne)

1889 Mar

Fr:hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karen Hansen(kvinne)

1850

Varteig sogn

Tjenestetyende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Augusta Andersen(kvinne)

1871

Eds sogn Sveregi

Tjenestetyende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Rustad som eier av matrikkelen. Det bor da syv personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Thøger Andersen Rustad 1843 M Aremark Handelsmand
1 Sofie Rustad 1855 K Berg Kone
1 Thora Rustad 1878 K Fredrikshald Barn
1 Aksel Rustad 1879 M Fredrikshald Barn
1 Pauline Rustad 1882 K Fredrikshald Barn
1 Hilda Rustad 1884 K Fredrikshald Barn
1 Udøbt Rustad* 1885 M Fredrikshald Barn
1 Karen Hansen 1851 K Varteig Tjenestepige


* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Jonas Henriksens Enke, hvorved hun sælger en Strimmel Tomt af Mn 653a til Tøger Andersen som eier af Mn 653b2 og er tillagt dette Mn. dat 28 Juni thinglæst 24 Aug. 1880.

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Handelsm. Tøger Andersen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.000 kr og noen branntakst er ikke oppgitt.


* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Murer Peter Andersen til Tøger Andersen paa denne Gaard med Grund, Tomt og Indretninger dat. 27. og thinglæst 28 August 1877.

 

* 1875

Selv om matrikkelen var delt er det i folketellinga i 1875 kun registrert 653b. Som eier er Constanse Trulsen registrert.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johanne Hansen

01

1820

Asak (Berg Sogn)

b

hm

e

Handler

002 Thorval Hansen

01

1859

Fr.hald

b

s

ug

Bogtrykkelære

003 Eleonore Hansen

01

1863

Fr.hald

b

d

ug

-

004 Sofie Johannesdatter

01

1852

Fr.hald

b

Broderdatter

ug

Tyende

005 Mette Haagensen

01

1792

Fr.hald

b

E.

e

Fattigcassen

 

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Constance Trulsen til Murer Peter Andersen paa denne Gaard med Grund, Tomt og Indretninger, dat. 15. og thinglæst 29 Juli 1873.

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteforvalteren i Hans Trulsens Enke "Anne Christines" dødsbo til Andrine Mathilde Constance Trulsen paa Gaard MaNr. 653b2, dateret 6. og thinglæst 8. Decbr. 1871.

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har kun registrert matrikkel 653b. Skjemaet har Anne Kristine Trulsen sin underskrift.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anne Kirstine Trulsen

01

44

Ide

-

Huusmoder

e

-

002 Marcus Pedersen

01

20

Frederikshald

-

Søn (hendes)

ug

Sømand

003 Andrine Mathilde Constance Hansen

01

14

Frederikshald

-

Datter (hendes)

ug

-

004 Harald Halvorsen

01

7

Frederikshald

-

Søn (hendes)

ug

-

005 Laura Julita Halvorsen

01

2

Frederikshald

-

Datter (hendes)

ug

-

006 Hans Andersen

02

32

Ide

-

Huusfader

g

Handelsmand

007 Anne Marie Andersen

02

32

Frederikshald

-

Kone (hans)

g

-

008 Amanda Henriette Hansdatter

02

5

Frederikshald

-

Datter (deres)

ug

-

009 Marie Josephine Hansdatter

02

3

Frederikshald

-

Datter (deres)

ug

-

010 Alma Gabrielle Hansdatter

02

1

Frederikshald

-

Datter (deres)

ug

-

011 Christine Gjytberg

02

19

Sverige

-

-

ug

Tjenestepige

 

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Andreas Olaus Andersen til Hans Trulsens Enke Kristine Olsen paa hans Eiende af MaNr. 653b (653b2) dateret 21. og thinglæst 29 Juli 1862.

 

* 1852

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans Andersen Hauglund til Tømmermand Andreas Olaus Andersen paa hans Hus under MaNr. 653 (hvilket har MaNr. 653b2) dateret 30. Septbr 1852 og thinglæst 5. Oktbr. 1852.

 

Sist oppdatert 16.01.2024 16:37