Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Torgny Segerstedts gate 28

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 808 og 807

Løpenummer i 1901 matrikkel: 665 og 666

Matrikkelnummer: 653b1 og 653b3

Gårds og bruksnummer: 66/269

Vestre del av eiendommen 653b1

Østre del av eiendomemn 653b3

Foto: SW 16.februar 2003
 

 

  Skjermdump fra Google maps november 2020


* 2021

 

* 2012

 

* 2011

 

* 2008

 

* 1977

 

* 1976

 

* 1975

 

* 1962

 

* 1957

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da het Parkveien 28:

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Thrine Elisabeth
1850
husholderske Parkveien 28
Jonassen Nils Martin
1853
cellulosearbeider Parkveien 28
Jonassen Bolette Kristine
1856
g.m. cellulosearbeider Parkveien 28
Karlberg Alma Eleonore
1875
enkefrue Parkveien 28
Kristensen August
1845
gaardeier Parkveien 28
Magnussen Anders
1845
fhv. kommunearbeider Parkveien 28
Magnussen Karl Laurits
1885
stuerarbeider Parkveien 28

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i det som da var Parkveien 28.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 August Christensen
1
1845-04-13
Bouslan, Sverige - hp e Arbeider, vedhugger
002 Trine Elisabeth Johansen
1
1850-06-14
Berg, Østfold - tj e Husholderske
 
         
001 Helene Johansen
2
1845-05-02
Berg Hered Østf - hp e Pensjonist, Kom. Alderdomspensjon. Enke efter Skibstømmermand Karl Johansen.
002 Magnhild Helene Eleonore Johansen
2
1912-07-29
Horten - Sønnedatter ug -
 
         
001 Alma Elionore Karlberg Berg
3
1875-06-05
Bohuslen Sverige - Husmor e Husmor for barn
002 Hartvig Vilhelm Berg
3
1897-10-07
Lillestrøm - s ug Cellulosearbeider
003 Birger Henry Berg
3
1900-09-02
Fredrikshald - s ug Cellulosearbeider
004 Hjørdis Antonie Berg
3
1903-06-13
Fredrikshald - d ug Sømmerske
005 Gunvor Sofie Berg
3
1910-07-13
Fredrikshald - d ug -
006 Elfi Elionore Berg
3
1914-02-03
Fredrikshald - d ug -
 
         
001 Anders Magnus Magnussen
4
1845-07-01
Sverige - hp e komunearbeider, Parkarbeider
002 Karl Laurits Magnussen
4
1885-04-30
Fredrikshald - s ug stuerarbeider
003 Anna Magnussen
4
1851-08-28
Sverige - l, husholderske ug styrer huset for sin broder

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på to etasjer med to boenheter på 653b1.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 10 pr. mnd              

001 August Kristensen

01

1845-04-13

Sverige

b

hf

e

Huseier og dagarbeider

002 Trine Johannesen

01

1850-06-14

Berg Sm.lene

b

Husbestyrerinde

e

Husbestyrerinde

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 11 pr mnd              

001 Jens O. Engh

01

1875-08-08

Glemminge

b

hf

g

Furer og Kontrollør ved Kinomatograf

002 Inga Engh

01

1883-03-20

Hvaler

b

hm

g

-

003 Trygve Engh

01

1903-11-06

Fredrikshald

b

s

ug

-

På 653b3 er det også oppført et våningshus på to etasjer med to boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 10,25 pr mnd              

001 Carl Johan Andersen

01

1851-12-06

Id

b

hf

g

KomuneSnedker

002 Hendriette Marie Andersen

01

1855-11-16

Berg

b

hm

g

Hustru

003 Johan Henrye Andersen

01

1888-01-11

Fredrikshald

b

s

ug

Komune Arbeider

004 Emil Gotfred Andersen

01

1891-01-11

Fredrikshald

f

s

ug

Sømand

005 Sigrid Aurora Andersen

01

1893-10-21

Fredrikshald

b

d

ug

Fabrik Arbeiderske

006 Nils Olaf Andersen

01

1896-09-10

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

007 Anders Jansen

01

1839-02-06

Vermland

b

fl Inderst Fader til C. J. Andersen

e

Underholdes Komm. snekker

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 10,25 pr mnd              

001 Aksel Johannesen

01

1873-06-19

Fredrikshald

b

hf

g

Celulosearbeider

002 Alma Johannesen

01

1875-06-05

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Hartvig Johannesen

01

1897-10-07

Lillestrømmen

b

s

ug

Søn

004 Birger Johannesen

01

1900-09-02

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

005 Hjørdis Johannesen

01

1903-06-13

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

006 Gunvor Johannesen

01

1910-07-13

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på matrikkel 653b1:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Henriette 
1854
g.m. kommunesnedker
Andersen Karl Johan
1851
kommunesnedker
Carlberg Aksel Johannesen
1873
bryggearbeider

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på matrikkel 653b3:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Thrine
1850
enke
Christensen August
1845
gaardeier
Forstrøm Lovise
1832
enke
Solberg Bertha Kristine
1861
g.m. maskinist
Solberg Edvard
1868
maskinist

 

 

* 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald

Parkveien 653b1

Parkveien 653b3

August Christensen

3.300

2.500

3.670

3.030

 

 

 

* 1900


Folketellinga i 1900 forteller om et "Vaaningshus og En Bagbygning beboet" på 653b1. (her ser det ut som om skjemaene er forvekslet. Personene som er ført inn på 653b1 hører hjemme i 653b3 og motsatt)

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Carl Johan Anders.

01

1851

Id Sm

b

hf

g

Snedker

002 Hendrette Marie Halvors.

01

1855

Berg Sm

b

hm

g

Huslig Syssel

003 Anderres Nikolai Anders.

01

1878

Fr.hald

b

s Sømand

ug

Sømand

004 Hans Nygaard Anders.

01

1882

Fr.hald

b

s Maler Lerling

-

Malerlærling

005 Jens Oskar Anders.

01

1885

Fr.hald

b

s Sadermager Lerling

-

Sadelmagerlærling

006 Johan Henry Anders.

01

1888

Fr.hald

b

s Skolegut

-

intet

007 Emil Gaatfred Anders.

01

1891

Fr.hald

b

s Skolegut

-

intet

008 Sigrid Aurora Anders.

01

1893

Fr.hald

b

d Skolepige

-

intet

009 Nils Olaf Anders.

01

1896

Fr.hald

b

s

-

intet

Forhus 2.etg to rom og kjøkken              

001 Aksel Sevrin Hjalmar Johannes.

02

1873

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Arbeider

002 Alma Eleonore Johannes.

02

1875

Sverige

b

hm

g

-

003 Hartvig Vilhelm Johannes.*

02

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

004 !! Johannes.*

02

1900-09-02

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

               

001 Lovise Fredrikke Fosstrøm

03

1832

Haabysoken %Sverige%

b

el

ug

-


653b3 er oppført med et våninghus på to etasjer og med to boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 August Kristens.

01

1845

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

e

Arbeider

002 Trine Anders.

01

1850

Berg Sm

b

Bestyrerinde

e

-

003 Jens O. Engh

01

1875

Glemminge Sm

mt

fl

ug

Sergeant

Forhus 2.etg to rom og kjøkken              

001 Edv. Solberg

02

1867

Christiania

b

hf

g

Bryggeri Arbeider

002 Kristine Solberg

02

1858

Marker Sm

b

hm

g

-

003 Anna Solberg

02

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

004 Marie Solberg

02

1892

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-* 1891

Ved folketellinga i 1891 finner vi 18 personer på eiendommen. Disse er ført på to skjemaer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 August Kristeansen

1845

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

002 Anna Kresteni Krestiansen

1821

Berg, Smaalenene

-

Hustru

g

-

003 Eduard Hansen

1854

Varteig

-

Familiens overhode

g

-

004 Karen Josefene Hansen

1855

Vaale pr Horten

-

Hustru

g

-

005 Julie Magrete Hansen

1884

Fredrekshald

-

Datter

-

-

006 Ingeborg Hansen

1888

Fr:hald

-

Datter

-

-

001 Lorns Ereksen

1823

Eriksvold Præstegjæld

-

Familiens overhode

g

-

002 Anna Elesi Eriksen

1855

(Berg)(Sogn Dalsland, Sverege

-

Hustru

g

-

003 Ragnor Margrete Eriksen

1875

Fr.hald

-

Datter

ug

-

004 Vilhelm Eriksen

1873

Fr:hald

-

Søn, Logerende hørende til Familien

ug

-

005 Marten Olsen

1862

Asker Præstegjæld

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

006 Kristeni Andersen

1839

Aremark

-

Familiens overhode

e

-

007 Anna Josefine Andersen

1885

Fr:hald

-

Datter

-

-

008 Laura Augusta Iversen

1872

Aremark

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

009 Ludvig Dahlgren

1872

Jisselskog sogn Sverege

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

010 Eduard Solberg

1867

Kristiania

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

011 Ludvig Jøberg.

1859

Trendefors i Sverege

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

012 Kristane Nilsen

1821

Fredrekshald

-

Familiens overhode

e

-

013 Theodor Andersen

1868

Fr:hald

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

 

 

* 1885Folketellinga i 1885 har registrert L.Eriksen som eier av matrikkel 653b1. Det bor da tyve personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Lars Eriksen

1823

Eidswold prestegjel

-

-

-

Arbeidsmand

002 Anna Klasdatter

1854

Sverge

-

Hustru

-

-

003 Kristoffer Eriksen

1868

Fredrikshald

-

Søn

-

Sømand

004 Wilhelm Eriksen

1874

Fredrikshald

-

-

-

-

005 Ragna Eriksen

1876

Fredrikshald

-

Datter

-

-

006 Carl Olsen

1862

Sverge

-

-

-

Arbeidsmand

007 August Johansen

1858

Sverge

-

-

-

Arbeidsmand

008 August Carlsen

1834

Sverge

-

-

-

Arbeidsmand

009 Oliane Ollausen

1845

Sverge

-

Hustru

-

-

010 Carl Carlsen

1868

Sverge

-

-

-

Arbeidsmand

011 Hans Carlsen

1874

Sverge

-

-

-

-

012 Sjallotte Carlsen

1881

Sverge

-

-

-

-

013 Johan Carlsen

1882

Sverge

-

-

-

-

014 Anna Carlsen

1884

Fredrikshald

-

-

-

-

015 Carl Andersen

1859

Fredrikshald

-

-

-

Arbeider

016 Kristine Andersen

1859

Aremark

-

-

-

-

017 Anna Andersen

1885

Fredrikshald

-

-

-

-

018 Marie Johanssen

1821

Sverige

-

-

Enke

-

019 Amalie Olssen

1860

Sverige

-

-

-

-

020 Ollea Olssen

1865

Sverige

-

-

-

-


Som eier av matrikkel 653b3 er oppgitt A .Kristensen. Her finner vi fire personer.
  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 August Christensen

1845

Berg

-

-

-

Arbeidsmand

002 Anne Kristine Christensen

1821

Berg

-

-

-

-

003 Johanne Martine Hansen

1820

Berg

-

-

Enke

-

004 Eleonore Augusta Hansen

1863

Fredrikshald

-

-

-

-* 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald

Parkveien 653b1

Parkveien 653b3

Lars Eriksen

Sæbesyder John Pedersen

2.400

2.000

2.240

1.800

 

 

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Lars Eriksen oppført som eier av matrikkelen 653b1. Matrikkel 653b3 er ikke oppført i denne eller tidligere tellinger.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Lars Eriksen

01

1823

Fr.hald

b

hf

g

Arbeider

002 Anne Eriksen

01

1847

Iset Sverige

b

Hans Kone

g

-

003 Oscar Fritz Eriksen

01

1868

Fr.hald

b

s

ug

-

004 Marie Elise Eriksen

01

1862

Fr.hald

b

d

ug

-

005 Vilhelm Eriksen

01

1873

Fr.hald

b

s

ug

-

006 Iver Nielsen

02

1848

Aremark Pr.

b

hf

g

Bryggearbeider

007 Anne Marie Nielsen

02

1851

Aremark Pr.

b

Hans Kone

g

-

008 Nicoline Nielsen

02

1872

Fr.hald

b

d

ug

-

009 Augusta Nielsen

02

1874

Fr.hald

b

d

ug

-

010 Christian Jørndahl

03

1810

Fr.hald

b

hf

g

Arbeider

011 Inger Marie Jørndahl

03

1821

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

012 Kort August Johannesen

04

1852

Fr.hald

b

hf

g

Arbeidsmand

013 Marie Johannesen

04

1846

Fergelands Sogn Sverige

b

Hans Kone

g

-

014 Charlotte Johannesen

04

1868

Fergelands Sogn Sverige

b

d

ug

-

015 Berthine Johannesen

04

1873

Fr.hald

b

d

ug

-

016 Abreham Abrehamsen

05

1848

Fr.hald

b

hf

g

Snedkersvend

017 Inger Abrehamsen

05

1850

Berg Sogn

b

Hans Kone

g

-

018 Johan Abrehamsen

05

1872

Fr.hald

b

s

ug

-

019 Einar Abrehamsen

05

1874

Fr.hald

b

s

ug

-

020 Karen Christensen

06

1820

Berg Sogn

b

-

ug

Fattigcassen

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 var matrikkel 653b ikke delt, men i det som var matrikkel 653b finner vi da følgende to husholdninger.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Anne Kirstine Trulsen Huusmoder e 44 k Ide
2 Marcus Peders. Søn (hendes) Sømand ug 20 m Frederikshald
3 Andrine Mathilde Constance Hans. Datter (hendes) ug 14 k Frederikshald
4 Harald Halvors. Søn (hendes) ug 7 m Frederikshald
5 Laura Julita Halvors. Datter (hendes) ug 2 k Frederikshald

6 Hans Anders. Huusfader Handelsmand g 32 m Ide
7 Anne Marie Anders. Kone (hans) g 32 k Frederikshald
8 Amanda Henriette Hansd. Datter (deres) ug 5 k Frederikshald
9 Marie Josephine Hansd. Datter (deres) ug 3 k Frederikshald
10 Alma Gabrielle Hansd. Datter (deres) ug 1 k Frederikshald
11 Christine Gjytberg Tjenestepige ug 19 k Sverige

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi disse personene i det som da var en udelt matrikkel 653.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Anders Knudsen

01

45

-

-

Huusbonde

Gift 2. gang

Grenadeer ved syndenf. reg.

002 Anne Nielsdatter

01

47

-

-

Hans kone

Gift 1te gang

-

003 Christian Andersen

01

10

-

-

Deres søn

-

-

004 Hans Andersen

01

8

-

-

Deres søn

-

-

005 Anne Andersdatter

01

3

-

-

Deres datter

-

-

006 Iver Torgersen

01

35

-

-

Logerende

Ugift

Soldat ved syndenf. reg.

 

Sist oppdatert 12.04.2023 12:54