Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Torgny Segerstedts gate 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 818

Løpenummer i 1901 matrikkel: 656

Matrikkelnummer: 655a

Gårds og bruksnummer: 66/274

 

I dag har både huset, adressen og gårds og bruksnummeret forsvunnet. Tomta inngår i dag som en del av Vaterland eldresenter.

 

* 1970

 

* 1959

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjøring av 31/5-1946 fra avd. Mathea Olsen Solerøds arvienger: 1) Ragna Nordby, 2) Ole Solerød 3) Johan Solerød 4) Kristiane Hansen 5) Martin Solerød og 6) Laura Solerød og 7) Kristian Nygard, USA, til d.e. hvis skattetakst er kr. 10.000,- Dbf. 3/6-1946 Gbr. 7/6-1946

Skjøte, dat. 2. og 4. juni 1946 fra Ragna Nordby, Johan Solerød og Kristane Hansen til medarvinger Ole Solerød f. 7/4-1884 Martin Solerød f. 23/12-1889 og Laura Solerød f. ??-91 på sin 1/2 part av d.e. for kr. 7.500,- Dbf. 8/6-1946 Gbr. 14/6-1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da var Parkveien 10.

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Margit og Signe Fagerberg til fru Mathea Olsen Solerød for kr. 15.600,- Dat 1/4 1927 Tinglyst 29 april 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Petersen / Pettersen Stefanus
1874
bryggeriarbeider
Solrød Laura
1893
expeditrice
Solrød Martin 
1889
cellulosearbeider
Solrød Mathea
1852
gaardeierske
Solrød Ole
1883
arbeider

 

 

 

* 1926

 

* 1923

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra lokomotivfører Arne Fagerberg, frk Margit Fagerberg og frk. Signe Fagerberg, som iflg- skifteattest er eneste og myndige arvinger efter enkfru Olava Mathilde Fagerberg, til de 2 arvingene Margit Fagerberg og Signe Fagerberg på d.e. for kr. 12000,- Dat 31 mai 1923 tinglyst 1 juni 1923.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i det som da var Parkveien 10.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Olava Fagerberg
1
1865-04-23
Grimsøen, Skjeberg - hp e Enke efter kjøbmand, rentenist
002 Margit Fagerberg
1
1893-02-07
Fredrikshald - d ug Husarbeide hjemme
 
         
001 Olof Albin Olsson
2
1894-06-03
Sverige - hp, Medtatt i hovedk. ug Skrædder s.
002 Emil Bernhard Olsson
2
1897-07-06
Sverige - l ug Skrædder s.
 
         
001 Anders Olsen
3
1839-01-01
Idd - hp e Snekker bygnings
002 Anna Othilie Olsen
3
1867-10-11
Fredrikshald - d ug Husarbeide hjemme, Formue
003 Karl Yngvar Olsen
3
1900-06-11
Fredrikshald - s ug Snekker
 
         
001 Birger Konstantin Marelius Hansen
4
1897-09-18
Kleødsund, Tjeldsund Nordl - hp ug Smed
 
         
001 Johannes Karlsen
5
1836-11-11
Dahlsland, Sverige - hp g Skomaker, Alderdomspension
002 Martha Karlsen
5
1846-09-03
Laxarby, Sverige - hu g Skomaker Johannes Karlsens hustru

 

 

* 1919

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med tre leiligheter - pluss et uthus på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg Bor i egen gård          

Olava Fagerberg(kvinne)

1865-04-23

Skjeberg

hm e Gaardeierinde

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Arne Fagerberg(mann)

1891-02-27

Fredrikshald

s ug Maskinpudser ved jernbane

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Margit Fagerberg(kvinne)

1893-02-07

Fredrikshald

d ug Kontordame ved Fredrikshald Avis

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Signe Fagerberg(kvinne)

1894-07-25

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Josefa Olsen(kvinne)

1889-09-19

Sponviken Berg Smaalenene

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Forhus 1.etg 96 kr pr år          

Karoline Iversen(kvinne)

1836-12-28

Fredrikshald

ug En liden understøttelse av fattigvæsenet

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

Bakbygning 1etg 84 kr pr år          

Thea Lunde(kvinne)

1861-05-23

Eidsberg

%Vaskepige% ug Vaskepige

Fredrikshald: Parkveien

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Lunde Thea Fredrikke
1861
vaskepige
Olsen Henriette Amalie
1840
g.m. fhv. skipper
Olsen Karl Martin
1848
stuerarbeider
Olsen Ragnhild
1855
g.m. stuerarbeider
Olsen Thorvald Oscar
1842
fhv. skipper
Riddervold Anders
1868
kjøbmand
Riddervold Juliane Marie 
1876
g.m. kjøbmand
Silberg Johan Appolonius
1852
murmester
Silberg Sofie Marie
1838
g.m.  Murmester

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Kjøbmand M. Fagerberg 6.000 7.210  

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Elen Eilertsen til M.Fagerberg, 19/3 1900 for kr 6000,00 tinglyst 30 april 1901.

Skjøde fra Fredrikshalds kommune til M.Fagerberg paa den tomt, der ligger foran mn. 655a i Veterlandsgaden helt ud til gadelinien??, 0,80 pr alen, ialt kr 640,40. Matr. 655a er med den tillagte tomtestrækning 1023 m2. Se maalebrev af 30/5 1901. tinglyst 30 april 1901

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 forteller den om et våningshus på en etasje som har fire leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg          

Johan Apolinius Silberg(mann)

1852

H†by Sverige

hf g Murmester

Fredrikshald: Parkveien

1900-12-03

Sofie Marie Silberg(kvinne)

1838

Fredrikshald kjøpstad

hm g ingen

Fredrikshald: Parkveien

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Ellen Eilerts.(kvinne)

1821

Fredriksstad Sm

hm e ingen

Fredrikshald: Parkveien

1900-12-03

Amandus Eilerts.(mann)

1863

Fredrikshald kjøpstad

s e Flødningsarbeider

Fredrikshald: Parkveien

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Thorvald Oscar Ols.(mann)

1842

Drøbak Ak

hf g Skipperborger

Fredrikshald: Parkveien

1900-12-03

Henriette Amalie Ols.(kvinne)

1840

Drøbak Ak

hm g ingen

Fredrikshald: Parkveien

1900-12-03

Sidebygning 1.etg          

Thea Frederikke Sunde@Lunde(kvinne)

1861

Edsberg Hered Sm

hm ug vadsk og rengjøring

Fredrikshald: Parkveien

1900-12-03

 

* 1899

Eiendomssalg.

Eilertsens Enkes Gaard Matr.No. 655 a ved Strandparken er ved Overretsagfører Johannesen solgt til Kjøbmand Marinius Fagerberg for Kr. 6000,00 + Omkostninger.

 

 

* 1891

Ser vi i folketellinga i 1891 bor det ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elen Eilertsen(kvinne)

1821

Fredreksstad

Familiens overhode e

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Eenar Eilertsen(mann)

1855

Fr:hald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Amandus Eilertsen(mann)

1864

Fr hald

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Pauline Eilertsen(kvinne)

1864

Id sogn

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Ole Pettersen(mann)

1839

Id sogn

Besøgende g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Anne Kristene Pettersen(kvinne)

1842

Id sogn

Besøgende g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Sara Elesi Pettersen(kvinne)

1821

Nøssumarken sogn i Sverige

Familiens overhode e

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Vilhelm Pettersen(mann)

1857

Fr:hald

Logerende hørende til Familien ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Ludvig Bergstrøm(mann)

1863

Raade sogn

Familiens overhode ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

 

* 1887

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har V. Ejlertsen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Wilhelm Eilertsen(mann)

1819

Borge

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elen Eilertsen(kvinne)

1821

Borge

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Einer Eilertsen(mann)

1855

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sara Pettersen(kvinne)

1821

Nøsemark Sverige

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Andreassen(mann)

1859

Spydberg

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andrea Andreassen(kvinne)

1858

Berg

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Handelsmand W. Eilertsen 4.000 3.880  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi W. Eilertsen som eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Wilhelm Eilertsen(mann)

1819

Borge Pr.

hf g Handelsmand

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Elen Eilertsen(kvinne)

1821

Borge Pr.

hm g

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Louise Andersen(kvinne)

1850

Fr.hald

hm g Husmoder

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Carl Andersen(mann)

1845

Skee Sogn Sverige

hf g Skibstømmermand

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Valborg Andersen(kvinne)

1874??

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Einar Eilertsen(mann)

1855

Fr.hald

s ug Arbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Amandus Eilertsen(mann)

1863

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Mathis Eliasen(mann)

1834

Bergs Pr.

hf g Sømand

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Berthe Eliasen(kvinne)

1835

Skjeberg

hm g

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Josephine Eliasen(kvinne)

1862

Berg Pr.

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Karen Eliasen(kvinne)

1865

Berg Pr.

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Anna Eliasen(kvinne)

1868

Berg Pr.

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Karoline Eliasen(kvinne)

1871

Berg Pr.

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

Bernhardine Eliasen(kvinne)

1874

Berg Pr.

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1875-12-31

 

* 1872

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi Wilhelm Eilertsen sin underskrift på skjemaet. Handelsmann Wilhelm Eilertsen har da to griser på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Wilhelm Eilertsen(mann)

1819*

Borge Prgj. Smaalenenes Amt

Husfader g Handelsmand

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

Elen Larsdatter(kvinne)

1821*

Borge Prgj. Smaalenenes Amt

Husmoder - Hans Kone g

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

Anthon Eilertsen(mann)

1843*

Frederikstad

Søn ug Styrmand

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

Carl Ludvig Eilertsen(mann)

1847*

Frederikshald

Søn ug Matros

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

Lovise Emilie Eilertsen(kvinne)

1850*

Frederikshald

Datter (Deres) ug

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

Caroline Amalie Eilertsen(kvinne)

1852*

Frederikshald

Datter (Deres) ug

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

Einer Eilertsen(mann)

1855*

Frederikshald

Søn (Deres) ug

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

Amandus Eilertsen(mann)

1864*

Frederikshald

Søn (Deres) ug

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

Anne Hendriksdatter(kvinne)

1788*

Edsberg Prgj. Smaalenenes Amt

e Fattiglem

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

Lauritz Hansen(mann)

1841*

Tistedalen pr Frederikshald

indqvarteret ug Artillerist

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

Frederik Syversen(mann)

1843*

Tistedalen pr Frederikshald

indqvarteret ug Artillerist

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

Julius Eriksen(mann)

1843*

Tunø Prgj. Smaalenenes Amt

indqvarteret ug Artillerist

Fredrikshald: Vaterlandsgade

1865-12-31

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Overconstabel Wilhelm Eilertsten paa Hans Halvorsens Boes Gaard Matr. 655a, dateret 4. og thinglæst 7. Januar 1862

 

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans Halvorsen til Wilhelm Eilertsen paa en Grundstrækning af Matr. 655, hvilken er given Matr. 655b, medens Sælgerens Tilbagehavende af Matr. 655 har Matr. 655a. Thinglæst 8. Dcbr. 1847

 

* 1832

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Halvor Hansens Enke til Hans Halvorsen paa Gaard Matr. 655. Thinglæst 6. August 1832

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var matrikkelen ikke delt. I det som da var matrikkel 655 finner vi fire personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marthe Olsdatter(kvinne)

1768*

Huusmoder Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Waterlands Gaden

1801-02-01

Niels Eriksen(mann)

1746*

Logerende Gift 2. gang Arbeidsmand

Friderichshald: Waterlands Gaden

1801-02-01

Johanne Olsdatter(kvinne)

1760*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Waterlands Gaden

1801-02-01

Niels Nielsen(mann)

1791*

Deres søn

Friderichshald: Waterlands Gaden

1801-02-01

 

 

 

Sist oppdatert 12.04.2023 22:29