Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Torgny Segersteds gate 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 816

Løpenummer i 1901 matrikkel: 659

Matrikkelnummer: 662

Gårds og bruksnummer: 66/281

 
Foto:

 

* 1974

 

* 1973

 

* 1970

 

* 1958

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Parkveien 12.

 

* 1939

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Sugbrugsforeningen til fylkesskolelærer Andreas Skar for Kr. 6000- Dat. 9/7 37 Dbf 19/8-37 Gbf. 20/8 37

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 29/9-1937 fra Andreas L. Skar, født 4/12-1892 til handelskolebestyrer Adolf Asbjørnsen, f. 7/12-1885 for Kr. 38250,- på d.e. og matr.nr. 663b. Dbf 1/10-37 Gbf. 7/10-37

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Henriksen Adolf Julius
1891
maskinfører Parkveien 12
Henriksen Agda Marensie
1901
g.m. papirarbeider Parkveien 12
Henriksen Charles
1896
papirarbeider Parkveien 12
Henriksen Vilhelma Helene
1891
g.m. maskinfører Parkveien 12
Iversen Anton Julius
1860
byggningssnekker Parkveien 12
Iversen Antonie Marie
1901
kontordame Parkveien 12
Iversen Nora Amalie
1860
g.m. byggningssnekker Parkveien 12
Nilsen Elise
1877
g.m. cellulosearbeider Parkveien 12
Nilsen Ferdinand
1877
cellulosearbeider Parkveien 12

 

 

* 1926

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Kgl. Resol. av 30/7-1920 hvorved det tillates Saugbrugsforeningen at erhverve d.e. tinglyst 7 januar 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i det som da var Parkveien 12.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Ferdinand Nilsen
1
1877-01-23
Fr.hald - hp g Celulosearbeider
002 Elise Nilsen
1
1877-06-24
Ness, Hedem. - hu g Husmor
003 Einar Torleif Nilsen
1
1904-09-03
Fredrikshald - s ug Celulosearbeider
004 Johan Wiktor Andreas Nilsen
1
1907-02-03
Fredrikshald - s ug -
005 Ester Hildegard Nilsen
1
1909-05-20
Fredrikshald - d ug -
006 Odd Ferdinandt Nilsen
1
1911-09-27
Fredrikshald - s ug -
007 Harry Georg Nilsen
1
1912-10-01
Fredrikshald - s ug -
008 Else Marie Nilsen
1
1913-01-12
Fredrikshald - d ug -
009 Marta Josefine Nilsen
1
1917-01-18
Fredrikshald - d ug -
010 Helene Margaret Nilsen
1
1920-07-26
Fredrikshald - d - -
 
         
001 Mandrup Sohlman Nilsen
2
1888-07-11
Fredrikshald - hp g Bygningssnekker
002 Signe Randine Nilsen
2
1891-12-25
Fredrikstad - hu g Husmor
 
         
001 Karl Andresen
3
1878-06-16
Kristiania - hp g Murer a.
002 Johanne Marie Andresen
3
1878-12-31
Kristiania - hu g Husm
003 Karl Ragnvald Andresen
3
1901-06-26
Kristiania - s ug Telefonarbeider
004 Rolf Asbjørn Andresen
3
1904-01-11
Kristiania - s ug M. Skoleelev
005 Ingeborg Margrethe Andresen
3
1905-11-27
Idd - Østf - d ug Viserpike
006 Erling Thorliff Andresen
3
1907-12-07
Fredrikshald - s ug Skoleelev
007 Villy Yngvar Andresen
3
1911-07-01
Fredrikshald - s ug -
008 Mary Sofie Andresen
3
1913-05-09
Fr.hald - d ug -
 
         
001 Anton Julius Iversen
4
1861-05-15
Fredrikshald - hp g Bygningssnekker s.a
002 Nora Amalie Iversen
4
1861-12-05
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Antonie Iversen
4
1901-05-27
Kristiania - d ug Kontordame

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Albert Andersen til Saugbrugsforeningen for Kr. 22500,- dat 14 februar 1919 tinglyst 18 februar 1919

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johs Svendsens enke til P.Larsen og fra denne til Johs Lund og fra denne igjen til P.Larsen og A.Iversen og fra disse til blikkenslager Albert Andersen for Kr. 12000,- dat 5/7 1917 (uskiftebevilling for Johs Svendsens enke se personalregisteret) tinglyst 10. december 1918.

 

* 1913

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det på eiendommen er et hus på en etasje, to sidebygninger, fem vedskur og en butikk.

  H.nr Alder/født FødestedFødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 17 pr mnd              

001 Karl Lunde

01

1883-08-06

Fredrikshald

b

hf

g

Fyrbøter ved jernbane

002 Anna Lunde

01

1884-10-07

Fredrikshald

b

hm

g

hustru

003 Arnstein Lunde

01

1910-05-22

Fredrikshald

b

s

ug

søn

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr8 pr mnd              

001 Hans Olsen

02

1832-10-04

Lur sogn Sverige

b

-

e

Snedker Tilfeldigt arbeide

Bakbygning ett rom og kjøkken kr 7 pr mnd              

001 Hella Andrea Halvorsen

03

1854-12-31

Holmestrand

b

hm

ug

Maskinstrikning

Sidebygning ett rom og kjøkken kr 11 pr mnd              

001 Oden Viktor Emanuel Olsen

04

1874-03-22

Nøssen Sverige

b

hf

g

Skofabrikarb

002 Karen Olsen

04

1878-11-01

Fredrikshald

b

hm

g

hustru

003 Helga Marie Olsen

04

1903-10-22

Aremark

b

d

ug

datter

004 Sigrid Viktoria Olsen

04

1906-11-17

Fredrikshald

b

d

ug

datter

Forhus et kvistværelse og kjøkken kr 9 pr mnd              

001 Thrine Kristiansen

05

1857-12-12

Ide Sogn

b

-

ug

Bestyrerinde ansat ved Badehuset

 

 

* 1903

Utdrag fra panteregisteret:

Skjøte fra fhv. handelsmand Anders Andersen til baneformand Johannes Svendsen paa d.e. for Kr. 7000,- dat 1/4 03 (Ifl. maalebrev af 26/3 1903 indeholder tomten 299 m²) tinglyst 21 april 1903.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Anders
1931
fhv. handelsmand
Brynildsen Johan
1832
bordhusarbeider
Brynildsen Maren
1828
g.m. bordhusarbeider
Pettersen Emma Marie 
1861
g.m. filer
Pettersen Petter Anton
1857
filer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien / Vaterlandsgaden Fhv. Hmd. Anders Andersen 6.500 8.250  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi registrert et våningshus og sidebygninger. Det er oppgitt at det er en leding kvistleilighet på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Anders Anders.

01

1831

Id Sm

b

hf

e

Huseier

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Peter Anton Petters.

02

1857

Gleminge Sm

b

hf

g

Arbeider ved Høvleri

002 Emma Marie Petters.

02

1861

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

Bakbygning 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Johan Peter Brynilds.

03

1833

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Arbeider ved Høvleri

002 Maren Dorhtea Brynilds.

03

1829

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

 

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Testamente mellem Handelsmand Anders Andersen og Hustru Johanne Cathrine, hvorefter Længstlevende beholder hele Boet, dat. 9/10 1862 Thinglæst 7 Mai 1897

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det åtte personer på matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Anders Andersen

1831

Id sogn

-

Familiens overhode

g

-

002 Johanne Kattrine Andersen

1825

Frederkshald

-

Hustru

g

-

003 Karen Haffsten

1826

Fr:hald

-

Familiens overhode

e

-

004 Inger Marie Ohlgren

1838

Frhald

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

005 Andrea Larsene Ohlgren

1837

Frhald

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

006 Anna Bergetti Ohlgren

1839

Frhald

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

007 Oliane Marie Halvorsen

1831

Fr:hald

-

Familiens overhode

ug

-

008 Treni Solberg

1838

Fr:hald

-

Familiens overhode

ug

-

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir A.Andersen som eier av matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Anders Andersen

1831

Ide Præstegjæld

-

-

Huseier

-

002 Johanne Cathrine Andersen

1825

Fredrikshald

-

Hustru

-

%Huseier%

003 Karen Sofie Hafsten*

1826

Fredrikshald

-

-

Enke

Erhverv ved Søm fra flere Forskjellige

004 Inger Marie Ohlgren

1830

Fredrikshald

-

-

Enke

Erhverv ved Søm fra flere Forskjellige

005 Andrea Larsine Ohlgren

1837

Fredrikshald

-

-

Enke

Erhverv ved Søm fra flere Forskjellige

006 Anna Birgitte Ohlgren

1839

Fredrikshald

-

-

Enke

Erhverv ved Søm fra flere Forskjellige

007 Kirsti Olsdatter

1805

Ide Præstegjæld

-

-

-

Ernærer sig af det Opsparede som Tjenestepige

008 Carl Thoresen

1861

Fredrikshald

-

-

-

Contorist

009 Olefina Thoresen

1856

Fredrikshald

-

-

-

Styrer Huset for sin Broder

010 Thrine Salberg

1838

Fredrikshald

-

-

Jomfru

Haandgjerningskole for Pigebarn

 

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Handelsm. Anders Andersen 6.000 5.040  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Anders Andersen som eier av matrikkelen.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Anders Andersen

01

1831

Ide Pr.

b

hf

g

Handelsmand

002 Johanne Andersen

01

1825

Fr.hald

b

hm

g

-

003 Dorthea Pedersdatter

02

1814

Fr.hald

b

Enke

e

Ingen

004 Dorthea Solberg

03

1809

Fr.hald

b

Enke

e

Datteren holder Skole

005 Thrine Solberg

03

1838

Fr.hald

b

d

ug

Skole

006 Niels Gundersen

04

1833

Hodal Soog

b

hf

g

Skibsfører

007 Christine Gundersen

04

1828

Berg Sogn

b

hm

g

-

008 Marie Tharaldsen

04

1868

Ske Sogn

b

Tjenestepige

ug

-

 

 

Sist oppdatert 13.04.2023 17:20