Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Torgny Segerstedts gate 32 og 34

Tidligere Parkveien 32 og 34

 

Torgny Segerstedts gate 32

Løpenummer i 1878 matrikkel: 805

Løpenummer i 1901 matrikkel: 668

Matrikkelnummer: 822b

Gårds og bruksnummer: 66/420

 

Torgny Segerstedts gate 34

Løpenummer i 1878 matrikkel: 804

Løpenummer i 1901 matrikkel: 669

Matrikkelnummer: 822a

Gårds og bruksnummer: 66/419

 

Delen til venstre som er i mur er nr. 32 og delen som har trekledning er nr. 34.
Foto: SW 16.februar 2003

 

* 2005

 

* 1990

 

* 1982

 

* 1970

 

* 1969

 

* 1968

20.juli 1968 brant tre av naboeiendommene til Torgny Segerstedts gate 34. Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

* 1967

 

* 1960

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1955

 

* 1953

 

* 1952

Utdrag fra panteregister for matrikkel 822a:

Skjøde, dat. 26/3-1952 fra August Wangel Carlson til fru Elsa Carlson f. 6/11-1913 på 1/2 parten av d.e. og mtr.nr. 822b i Halden for kr. 12.500,- Dbf: 26/3-1952 Grbf: 4/4-1852

 

 

Utdrag fra panteregister for matrikkel 822a:

Skjøte, dat. 21/11-1952 fra August Wangel Carlson til hustru fru Elsa Carlson f. 6/11-1913 på den annen 1/2 part av d.e. for kr. 12.500,- og mtr.nr. 822b Dbf: 22/11-1952 Grbf: 26/11-1952

 

* 1951

 

* 1948

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Parkveien 34. (Parkveien 32 er ikke nevt i dette manntallet)

 

* 1943

 

 

* 1942

Utdrag fra  Pantebok nr. A5, 1941-1943, Dagboknr: 805/1942:

 

* 1941

 

* 1939

Utdrag fra Pantebok nr. A3, 1938-1939, Dagboknr: 1166/1939:

 

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1935

 

* 1933

 

* 1931

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  ( I dette manntallet finner vi ikke Parkveien 32)

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Alma Gabrielle
1865
gaardeierske Parkveien 34
Andersen Valborg Normandine
1867
gaardeierske Parkveien 34
Johnsen Dagny
1873
gaardeierske Parkveien 34
Johnsen Marie Henriette
10/5 1904
kontordame Parkveien 34
Korgerud Karl
1899
fyrbøter Parkveien 34
Korgerud Sofie Emilie
1901
g.m. fyrbøter Parkveien 34
Svalsrød Paul Henry
1898
papirarbeider Parkveien 34
Svalsrød Jenny Margrethe 
1902
g.m. papirarbeider Parkveien 34

 

 

* 1925

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 finner vi fem boenheter oppført på Parkveien 34. Vi finner ikke Parkveien 32 i disse listene, så mest trolig er disse ført opp sammen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Alma Gabrielle Andersen
1
1865-10-27
Fredrikshald - hp ug Husarbeide i hjemmet og gaardeierske
002 Valborg Normandine Andersen
1
1867-09-16
Fredrikshald - Søster ug Gaardeierske
003 Dagny Johnsen
1
1874-04-14
Fredrikshald - Søster f Litt penger (del i gaard)
004 Marie Henriette Johnsen
1
1904-05-10
Fredrikshald - d ug Gaar paa handelsskole
005 Kristian Dahl Nilssen
1
1875-05-17
Rakkestad - l g Møllemester
006 Algot Ragnar Molin
1
1890-11-21
Kristianstad Sverige - l g Montør (blikkenslager)
007 Sigurd Abel Andresen
1
1901-10-12
N. Sandø Hvaler - l ug Handelsbetjent i farvehandel
 
         
001 Sofie Nilsen
2
1853-02-05
Fredrikshald - hp e Pensjonist, Enke efter stadsveier Nilsen, Fredrikshald
002 Astrid Sofie Nilsen
2
1888-04-29
Fredrikshald - d ug Husarbeide i hjemmet
 
         
001 Simon Gustav Kristiansen
3
1876-03-15
Skien - hp e Formand ved Celluslose og papirfabrik
002 Gudrun Kristiansen
3
1903-03-18
Skotfos, Solum Telem - d ug Husarbeide hjemme
 
         
001 Johan Gotfred Nilsen
4
1890-09-17
Sverige - hp g Øl Bryggerikjører
002 Signe Nilsen
4
1893-07-13
Fr.hald - hu g husmor
003 Edith Ingeborg Nilsen
4
1916-04-08
Fr.hald - d ug -
004 Inger-Johanne Nilsen
4
1918-10-11
Fr.hald - d ug -
 
         
001 Andreas Petter Konstantin Pedersen
5
1851-05-23
Fredrikshald - hp g malerarbeider
002 Elise Dorthea Pedersen
5
1853-10-03
Fredrikshald - hu g husmor

 

 

* 1912

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 31 nr.17, forteller at enke og huseier Anne Marie Andersen i Parkveien dør 3. mars og begraves 12. mars 1912. Dødsårsaken er av doktor Hofgaard oppgitt til hjernesalg. I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1833

 

Utdrag fra panteregister for matrikkel 822a:

Erklæring fra Gerh. Bangor og P. Larsen om, at kjøbmand Hans Andersen og hustru Marie er døde og kun efterlater følgende myndige børn: 1) Alama Andersen, 2) Valborg Andersen og 3) Dagny, forh. g.m. L.S. Johnsen, hvilket egteskap er ophøret 28/3-08. dat. 29/5 12 tinglyst 31 mai 1912.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at matrikkel 822a er et våningshus på to etasjer med tre boenheter - hvor det bor fjorten personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1 rom og kjøkken 1.etg kr 9 pr mnd

 

 

 

 

 

 

 

001 Johanne Monsen
1
1843-07-04
Sverige b hm g Underholdes av søn priv. underst.
1 rom og kjøkken 1.etg kr 22 pr mnd
         
001 Marie Andersen
2
1832-04-28
Fredrikshald b hm e Huseierske
002 Alma Andersen
2
1865-10-27
Fredrikshald b d ug Handlende Kolonial
003 Valborg Andersen
2
1867-09-16
Fredrikshald b d ug Husgjerning
004 Dagny Johnsen
2
1874-04-14
Fredrikshald b d s Husgjerning
005 Marie Johnsen
2
1804!!.05.10
Fredrikshald b barnebarn ug Barn
4 rom og kjøkken 2.etg kr 400 pr aar
         
001 Gustav Smedstad
3
1860-03-12
Odalen b hf g Pastor i Methodistkirken
002 Pauline Marie Smedstad
3
1865-01-14
Kristiania b hm g Hustru
003 Lydia Angelika Smedstad
3
1890-01-28
Horten b d ug Lærerinde i Haandarbeide
004 Sigrid Smedstad
3
1893-10-08
Fredrikshald b d ug Sætterskelærling i Trykkeri
005 Pauline Smedstad
3
1897-05-05
Bergen b d ug Datter
006 Gudrun Smedstad
3
1898-08-17
Stavanger b d ug Datter
007 Gustav Smedstad
3
1902-08-20
Kr.sand S b s ug Søn
008 Hanna Sandersen
3
1888-11-17
Sarpsborg b tj ug Tjenestepige

Matrikkel 822b er et våningshus på to etasjer med to boenheter - hvor det bor syv personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

2 rom og kjøkken 1.etg kr 14 pr mnd
         
001 Johan Pahle Johansen
1
1879-09-29
Moss b hf g Banevogter
002 Elida Johansen
1
1878-01-26
Moss b hm g -
003 Borghild Johansen
1
1894-03-26
Moss b d ug -
004 Olava Johansen
1
1899-03-03
Moss b sm. ug -
2 rom og kjøkken 2.etg kr 14 pr mnd
         
001 Karl Andreas Jensen
2
1866-09-12
Fredrikshald b hf g Musikkorporal ved 1ste Brigades-musikk. Tillike Kontrolør på Fredrikshalds kinematograf
002 Anna Kristine Jensen
2
1866-03-26
Bergs Sogn b hm g Hustru
003 Helene Georgine Jensen
2
1900-11-12
Fredrikshald b d ug Datter Barn

 

 

* 1905

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906, side 115 nr.59, har innført gift kjøpmann Hans Andersen død 25.juli og begravd 31.juli 1905. Dødsårsaken er av doktor Berle oppgitt til hjertefeil. I følge samme kirkebok var han født på Idd (Enningdalen) i 1833. Denne kirkeboken oppgir at enken er født i 1834.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på matrikkel 822a:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Dagny
1872
pige
Andersen Alma Gabr.
1865
Handlende
Andersen Hans
1833
gaardeier
Andersen Marie
1834
g.m. gaardeier
Andersen Valborg Normandine
1867
pige
Berg Hans Amundsen
1850
Overkonduktør

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på matrikkel 822b:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Nilsen Karl Marinius
1868
stuerarbeider
Nilsen Ragna Alette
6/4 1877
g.m. stuerarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Handelsmand Hans Andersen

4.000

9.000

4.880

11.570

Murgaarden

Trægaarden

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 var det åtte personer til stede på matrikkel 822a (Mye kan tyde på at personene er ført på feil matrikkel i denne folketellinga)

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

2 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Jakob Gunerius Peters. Grønlund
1
1875
Berg Sm b hf g Politikonstabel
002 Laura Karoline Grønlund
1
1876
Berg Sm b hm g -
2 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Hans Anders.
2
1872
Skjeberg Sm b hf g forhv. Bryggeriarbeider nu syg
002 Alma Anders.
2
1879
Id Sm b hm g har Strygeforretning
003 Anton Anders.
2
1868
Skjæberg Sm b el %b% ug Bryggeriarbeider
004 Albert Anders.
2
1881
Skjæberg Sm b el %b% ug Bagerlærling
005 Anna Anders.
2
1889
- mt %s% - -
006 Alf Hans.
2
02-09-1900
- b s - -

 

Åtte personer er også registrert på matrikkel 822b.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

4 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Hans Anders.
1
1833
Id Sm b hf g Huseier
002 Anne Marie Anders.
1
1834
Fredrikshald kjøpstad* b hm g intet
003 Alma Gabrielle Anders.
1
1865
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Handlende
004 Valborg Normandine Anders.
1
1867
Fredrikshald kjøpstad* b d ug ingen, lever hjemme hos Forældrene, som eier Formue
005 Dagny Anders.
1
1874
Fredrikshald kjøpstad* b d ug ingen, lever hjemme hos Forældrene, som eier Formue
2 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Arthur Ole Ols.
2
1879
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Bygningssnedker
002 Hilda Sophie Ols.
2
1878
Berg Sm b hm g intet
003 Hjørdis Otelie Ols.
2
1899-10-23
Fredrikshald kjøpstad* b d - -
004 Oline Ols.
2
1855
Berg Sm b el e intet

 

 

* 1892

Utdrag fra panteregister for matr. 822b:

Skjøde fra Claus Offenberg til Handelsmand Hans Andersen, dat. 23/8 92, for Kr. 1300,00 thinglæst 26 august 1892.

 

- Claus Offenberg har solgt sin Gaard mtr. no. 822 b til Hans Andersen for Kr. 1300,00 + Omkostninger.

 

 

* 1891

 

Utdrag fra panteregister for matr. 822b:

Skjøde fra P.M. Pedersen ved sin Værge H. Andersen til Matros Claus Offenberg for 1300 Kr dat 12/2 91 thinglæst 13 Februar 1891

 

Gaardsalg. Skibstømmermand Petter Martin Pedersens Gaard, Matr. No. 822 b ved Parkveien er ved Overretssagfører Johannesen solgt til Matros Klas Offenberg for 1300 Kr.

 

Ved folketellinga i 1891 bor det åtte personer på matrikkel 822a.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 

 

 

 

 

 

001 Hans Andersen
1833
Id Præstegjæld - Familiens overhode g -
002 Marie Andersen
1834
Id sogn - Hustru g -
003 Alma Gabrielle Andersen
1865
Fr:hald - Datter ug -
004 Valborg Normandene Andersen
1867
Fr.hald - Datter ug -
005 Dagny Andersen
1874
Frhald - Datter ug -
006 Johanne Marteni Hansen
1820
Bergs Præstegjæld Smaalenene - Familiens overhode e -
007 Eleonore Augusta Hansen
1863
Frhald - Datter ug -
008 Sivrin Krestean Lørensen
1861
Danmark - Logerende hørende til Familien ug -

På matrikkel 822b er det kun registrert to personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Petter Pedersen
1836
Fr:hald - Familiens overhode e-mand -
002 Jørgen Madsen
1834
Berg Smaalenene - Logerende hørende til Familien e-mand -

 

 

* 1885

Utdrag fra Pantebok nr. 8, 1867-1886, s. 762:

Thinglæst ved extrathinget 16 Januar 1885.

Johan Lauritz Rasch, Amtmand i Smaalenenes Amt, gjør viderligt: Da ifølge vedkommende Forestilling Skibstømmermand Peter Pedersen af Fredrikshald formedelet Drikkfældighed maa anses uskikket til selv at raade over sine Midler, saa erklæres han herved, overenstemmende med Lovens 3-19-1 sat i Umyndighedsstand.

Her. Borgermesteren i Fredrikshald anmodes om at bevirke iagttaget det fornødne i Anledning denne Umyndighedsresolution.

Smaalenenes Amt, 10 Jan. 1855
J.L.Rasch
(Sagf)

Til Værge for Umyndiggjorte er beskikket Kjøbmand Hans Andersen paa Stranden . Frhalds Borgermestercontoir 15 Decbr. 1855
H.Wessel

 

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi på matrikkel 822a at "Listen er undertegnet: Fr.hald den 4de Januar 1886 Hans Andersen". Andersen er også den som er oppført som eier av matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Hans Andersen
1833
Ide Prestegjæld - - - Handelsmand
002 Marie Andersen
1834
Fr.hald - Hustru - -
003 Mona Gabrielle Andersen
1865
Fr.hald - - - -
004 Valborg Normandine Andersen
1867
Fr.hald - - - -
005 Dagny Andersen
1874
Fr.hald - - - -
006 Nils Lorentsen
1855
Nøsemarken Sverige - - - Sømand
007 Laura Lorentsen
1861
Fr.hald - Hustru - -
008 Udøpt Lorentsen*
1885
Fr.hald - Barn - -
009 Karen Kirstine Olsen
1841
Fr.hald - - Pigen Hun Ernærer sig ved Strygning

Som eier av matrikkel 822b finner vi P.M. Pedersen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Emilie Nilsen
1859
Skjæberg - - - -
002 Manni Eleonora Nilsen
1883
Fredrikshald - Barn - -
003 Jens Emil Nilsen
1885
Fredrikshald - Barn - -
004 Ole Marius Andersen
1860
Varteig mt - - Malersvend

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald

Parkveien 822a

Parkveien 822b

Kjøbm. Hans Andersen

Petter Martin Pedersen

10.000

600

10.240

920

 

 

* 1875

Folketellinga i 1875 forteller at det er Hans Andersen som er eier av matrikkel 822a.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Hans Andersen
1
1833
Ide Pr. b hf g Handelsmand
002 Marie Andersen
1
1833
Fr.hald b Hans Kone g -
003 Amanda Andersen
1
1861
Fr.hald b d ug -
004 Marie Andersen
1
1863
Fr.hald b d ug -
005 Alma Andersen
1
1865
Fr.hald b d ug -
006 Dagny Andersen
1
1874@1875
Fhald b d ug -
007 Lars Bentzen
2
1835
Chr.ania b hf g Capitaine i 1ste Brigade
008 Josephine Bentzen
2
1850
Ide Pr. %Fr.% b hm g -
009 Elsebeth Sophie Bentzen
2
1875
Fr.hald b d ug -
010 Karen Nilsen
2
1856
Bergs Pr. b Tjenestepige ug Tyende
011 Thea Christiansdatter
2
1858
Bergs Pr. b Tjenestepige hos Andersen ug Tyende, Andersen

Matrikkel 822b er det Petter Pedersen som er oppført som eier av.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Petter Pedersen
1
1834
Fr.hald b hf g Tømmermand
002 Elen Pedersen
1
1838
Berg Sogn b Kone g -

 

* 1873

Hatte

Modtages til Hvidtning, Farvning og Presning samt alt til Modepynt henhørende

Aurelie Larsen
Handelsmand Andersens Gaard, Stranden

 

 

 

* 1868

Utdrag fra panteregister for matrikkel 822a:

Auctionsskjøde til Handelsmand H. Andersen paa Gaard Matr 822a, dateret 13. og thinglæst 14 Juli 1868.

 

* 1866

Utdrag fra panteregister for matrikkel 822b:

Skjøde fra Johan Fredrik Magnussens Enke, Johanne, til Handelsmand G. Fagelund paa denne Gaard med Grund og Tilliggender, dateret 11. Novbr 1865 og thinglæst 9 Januar 1866.

Skjøde fra G. Fagelund til Peter Martin Pedersen paa matr 822 (822b) med Tilliggende Grund og Tomt, dat. 19. og thinglæst 26 Juni 1866.

 

* 1865

Folketellinga i 1865 er det Charlotte Giercksky som har satt sin underskrift på skjemaet til matrikkel 822a. Da bor det hele tjueseks personer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Amalie Charlotta Gjerksky
1
46
Sverige - Husmoder e ingen Næring
002 Rosalie Josephine Gjerksky
1
17
Sverige - Hendes Datter ug -
003 Amalie Augusta Sofie Gjerksky
1
6
Frederikshald - Hendes Datter ug -
004 Johan Peter Hansen
2
28
Frederikshald - Husfader g Leier, Matros
005 Beathe Svendsdatter
2
35
Id Prgj. - Hans Hustru g -
006 Sofie Elise Olsdatter
2
12
Id Prgj. - Hustruens Datter ug -
007 Hans Johan Bernhart Johansen
2
4
Frederikshald - Ægtefolkenes Barn (Søn) ug -
008 Olaves Mathisen
3
34
Sverige - Husfader g Leier, Skræddersvend
009 Christine Hansdatter
3
31
Id Prgj. - Hans Hustru g -
010 Hans Martin Olavesen
3
4
Frederikshald - Deres Søn ug -
011 Alma Josephine Olavesdatter*
3
1
Frederikshald - Deres Datter ug -
012 Olaves Hansen
3
22
Sverige - Logerende ug Skomagersvend
013 Anne Marie Andersdatter
4
45
Tistedalen Frederikshald - - g Leierske, Vadsk og Strygning
014 August Martin Ludvigsen
4
16
Frederikshald - Hendes %ægteviede% Søn i Ægteskab avlet ug -
016 Caroline Mathilde Ludvigsdatter*
4
9
Frederikshald - Hendes Datter i Ægteskab avlet ug -
017 Anne Brita
4
40
Sverige - Logerende ug Arbeider paa Bryggeriet
018 Carl Jubel Carlsen
4
7
Frederikshald - hendes Søn ug -
019 Ole Johannesen
4
27
Sverige - Logerende ug Mursvend
020 Nicolai Carlsen
5
35
Rakkestad Prgj. - - g Leier, Bryggeriarbeider
021 Hellene Johannesdatter
5
33
Bergs Prgj. - Hans Hustru g -
022 Johan Lauritz Nicolaisen
5
8
Bergs Prgj. - Deres Søn ug -
023 Carl Marinius Nicolaisen
5
4
Frederikshald - Deres Søn ug -
024 Laura Augusta Nicolaisen
5
1
Frederikshald - Deres Datter ug -
025 Marie Hansdatter Monsen
6
48
Frederikshald - - e Leierske, Vadskning, Fattiglem
026 Christian Agust Monsen
6
18
Bergs Prgj. - Hendes Søn ug -
027 Laura Augusta Monsen
6
9
Frederikshald - Hendes Datter ug -

I denne folketellinga finner vi ikke 822b, men det er et skjema som er registrert som matrikkel 822 i Strandgaden. Vi må kunne gå ut i fra at dette er 822b.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johane Johansen
1
35
Frederikshald - Husmoder e -
002 Sysule Marie Berg
2
48
Frederikshald - Hustrue g -
003 Jakob Johansen
2
20
Frederikshald - Søn ug Sømand
004 Carl Fredrik Johansen
2
23
Frederikshald - Søn ug Sømand
005 Johan Oskar
2
8
Sarpsborg - - ug -
006 Sophie Christiansen
3
24
Frederikshald - Logerende ug -

 

* 1862

Utdrag fra panteregister for matrikkel 822b:

Skjøde fra Nils Hansen til Johan Fredrik Magnussen paa den hans som eneste Arving efter Hans Andersen og Christiane Johannesdatter tilfaldene Gaard Matr. 822 med Grund og Tomt, hvilken Gaard har faaet "Matr 822b", dateret 5. og thinglæst 14. Marts 1862.

 

* 1860

Utdrag fra panteregister for matrikkel 822a:

Erklæring af J.B.M. Gjerksky, hvorved han forpligter sig og efterfølgende Eiere af Matr 822a til at ertatte Eieren af Gaard Matr 633a den Skade som muligens maatte foranlediges derved, at han har foretaget Indgravning i Foden af den mellem begge Huse Beliggende Bakke, dateret 12. og thinglæst 16 April 1860.

* 1859

Utdrag fra panteregister for matrikkel 822a:

Skjøde fra Landhandler Christian Johannesen og Skifteretten i Jens Hansens dødsbo til Gjørtlermester J.B.M. Gjerksky paa deres Del af Matr 822 (822a), dateret 15. og thinglæst 19. Aug. 1859.

* 1854

Utdrag fra panteregister for matrikkel 822a:

Auctionsskjøde til Snedkermester Jens Hansen og Christian Johannesen paa Gaard Matr. 822 (822a), dat. 12. og thinglæst 19 Decbr. 1854.

 

* 1842

Grundet paa skeet Udpantning for resterende Skatter og Brandcontingent, afholdes offentlig Auction paa Stadens Raadhuus, Tirsdagen den 1ste November førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, over følgende heri Staden beliggende faste Eiendomme, se:

  1. Gaarden Nr. 12 i Raadhusgden, tilhørende Kjøbmand O. Baastad.

  2. Tomten Nr. 57 i Færgestrædet med paastaaende Skuurbygning, tilhørende Kjøbmand O. Baastad.

  3. Huset Nr. 93 i Elvegaden samme Eier.

  4. Huset Nr. 135 i Stærkeprangen, eies af Do.

  5. Huset Nr. 822 i Vaterlandsgaden, tilhørende Snekkermester H. Langerød.

 

* 1841

Utdrag fra panteregister for matrikkel 822b:

Skjøde fra Kjøbmand Ole Baastad til Snedkermester Hans Andersen Langerød paa Huset Matr 822 (822b) dateret 27. Novbr 1840 og thinglæst 6 Decbr 1841.

 

* 1833

Efter Vedkommendes Rqvisition, grundet paa givet Udlæg for resterende Skatter, afholdes offentlig Auction paa Frederikshalds Bythingstue Onsdagen den 24de Juli førstkommende, til efternævnte Tider, over følgende, her i Byen beliggende faste Eiendomme, nemlig:

  • Eftermiddag Kl.3, over Huset, Matr.-No. 345a, tilhørende Christian Svendsen Totorp;

  • Eftermiddag Kl. 3½, over Huset, Matr.-No. 482b, tilhørende Skomagermester Frederik Erlandsen;

  • Eftermiddag Kl. 4, over Huset, Matr.-No. 619, tilhørende Kjøbmand Aslak Nordbye;

  • Eftermiddag Kl. 4½, over Huset, Matr.-No. 822, tilhørende Arbeidsmand Ole Jacobsen.

Lysthavende indbydes til Auctionsstedet, hvor Conditionerne erfares.

Frederikshald, den 28de juni 1833.

Svensen.

 

 

Sist oppdatert 19.01.2024 15:23