Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Torgny Segerstedts gate 38

Tidligere Parkveien 38

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 802 og 801

Løpenummer i 1901 matrikkel: 671 og 672

Matrikkelnummer: 824 og 825

Gårds og bruksnummer: 66/422 og 66/423

Da dette bildet ble tatt i februar 1988 var husene forlengst borte.
Foto: Halden Arbeiderblad 1988
  I dag benyttes eiendommene som parkeringsplass for Porsnes videregående skole.

 

Matrikkel 825 lå ut mot veien. Matrikkel 824 lå tilbaketrukket mot skråningen opp mot Porsnesbakken.

 

* 2003

 

* 1988

 

* 1980

 

* 1979

 

* 1968

Lørdag 20.juli 1968 brenner gården. En dramatisk brann som heldigvis ikke krevde menneskeliv. Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1960

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 forteller om følgende myndige persone på denne adressen.

 

* 1941

 

* 1939

 

* 1937

Utdrag fra panteregister for matrikkel 824:

Skjøte, dat. 11/8-1937 fra Carl Ekstrand, f. 20/3-1879 som er arving efter enkefru Grete Ekstrand til medarvingene fru Laura Karrestad, f. 14/5-74 og frk. Julie Marie Ekstrand, f. 15/4-1877 på d.e. og matr.nr. 825 for Kr. 10000,- Dbf: 19/10 1937 Grbf: 20/10 1937.

 

 

* 1934

 

* 1932

 

* 1930

Kirkeboken for Halden for perioden 1925 - 1941, side 52 nr.23, forteller at enke Grethe Marie Ekstrand i Parkveien 38 dør 12. april og begraves 19.april 1930. Dødsårsaken er av doktor Ording oppgitt til alderdomssvekkelse.

I følge samme kirkebok var hun født i Tistedalen 24.august 1840.

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Ekstrand Grethe Martine
1840
gaardeierske Parkveien 38
Ekstrand Marie Julie
1877
papirarbeider Parkveien 38
Henriksen Marie
1881
gardinarbeider Parkveien 38
Johannesen, / Johansen Ida Johanne
1891
g.m. fyrbøter Parkveien 38
Johannesen, / Johansen Johan Magnus
1893
sjømann Parkveien 38
Johannesen, / Johansen Johan Anker
1894
fyrbøter Parkveien 38
Johannesen, / Johansen Jenny Mathilde
1901
g.m.  Snekker Parkveien 38
Johnsen Jens Teodor
1864
stuerarbeider Parkveien 38
Johnsen Karoline Amalie
1865
g.m. stuerarbeider Parkveien 38
Johnsen Jens Torvald
1890
papirarbeider Parkveien 38
Johnsen Signe Karen
1894
gardinarbeider Parkveien 38
Olsen Thora Sofie
1892
g.m. anlægsarbeider Parkveien 38
Viklund Ida Marie
10/2 1904
sydame Parkveien 38

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det registrert syv boenheter i Parkveien 38.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Aksel Emanuel Andersen
1
1868-06-25
Lommelanda Sverige - hp e Kommunearbeider, graver v/vand og kloakkvæsenet
002 Elly Alvilde Berglot Andersen
1
1903-07-19
F.hald - d ug styrer huset for far.
003 Selmer Nygaard Andersen
1
1905-11-11
Fr-hald - s ug Skotøiarbeider
004 Arnold Helge Andersen
1
1902-03-09
Fr-hald - s ug Skotøiarbeider
005 Ragnar Nygaard Andersen
1
1909-02-13
Fr-hald - s ug bærer ved for baker Wik
006 Aksel Reidar Andersen
1
1911-12-12
Fr.hald - s - -
 
         
001 Anton Julius Magnussen Dahl
2
1864-07-12
Aremark Østf. - hp g Maalekontrolør ved Fr.halds Gasverk
002 Wilhilmine Dahl
2
1871-11-30
Vaarvik, Sverige - hu g husmor
003 Henry Dahl
2
1907-04-23
Fredrikshald - s ug Løpegut??
004 Olaf Leonard Dahl
2
1910-05-05
Fredrikshald - s - -
005 Marta Wilhilmine Dahl
2
1905-07-22
Fredrikshald - d ug Butikdame
 
         
001 Jens Theodor Johnsen
3
1864-12-06
Fredrikshald - hp g Stuerarbeider
002 Karoline Amalie Johnsen
3
1866-03-19
Øimark - hu g husmor
003 Jens Thorvald Johnsen
3
1895-01-11
Fredrikshald - s ug Sliperiarbeider
004 Signe Johnsen
3
1897-02-13
Fredrikshald - d ug Gardinstopperske
005 Astrid Johnsen
3
1901-07-26
Fredrikshald - d ug Skofabrikarbeiderske
006 Ragnhild Johnsen
3
1911-10-30
Fredrikshald - d ug -
 
         
001 Grethe Marthine Ekstrand
4
1840-08-24
Tistedalen, Fr.hald - Husmor e Enke efter Johan Ekstrand (Snedker)
002 Julie Marie Ekstrand
4
1874-04-15
Fr.hald - d ug Cellulose arbeiderske (Prøvetagerske)
 
         
001 Marie Henriksen
5
1881-02-02
Idd - hp ug Stoppe gardiner
002 Wilhelmine Nilsen
5
1870-04-13
Sverige - l ug Notler??
003 Marie Wiglund
5
1904-02-10
Fredrikshald - Pleiedatter ug Skrædderlærling
 
         
001 John Einar Ohlson
6
1890-12-10
Sverige - hp g Papirarbeider, Slipning av Tremasser
002 Thora Sofie Elise Ohlson
6
1892-07-01
Fr.hald - hu g husmor
003 Egil Griger Ohlson
6
1914-09-01
Fredrikshald - s ug -
004 Ingerid Ohlson
6
1919-11-07
Fredrikshald - d ug -
 
         
001 Johan Anker Johansen
7
1894-02-05
Fredrikstad - hp g Fyrbøtter ved Skaaningsfoss Papirfarbrik
002 Ida Johanna Johansen
7
1891-01-02
Hogdal Sverige - hu g husmor
003 Elna Carlote Viktoria Johansen
7
1916-02-22
Fredrikshald - d ug -
004 Johan Ole Johansen
7
1918-04-18
Fredrikshald - s ug -

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har på matrikkel 824 registrert et våningshus med tretten hjemmehørende personer, men med fjorten personer på tellingsdatoen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg 8 kr pr mnd
         
001 Grethe Ekstrand
1
1840-08-24
Fredrikshald b hm e Huseierske
002 Marie Ekstrand
1
1877-04-15
Fredrikshald b d ug Cellulosearbeider
003 Karl Ekstrand
1
1879-03-20
Fredrikshald mt s ug Jordbruksarbeider
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg 7 kr pr mnd
         
001 Hanna Jonassen
2
1870-06-05
Fredrikshald b hm ug celulosearb
002 Martha Hansen
2
1900-10-11
Fredrikshald b broderdatter ug Barn
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg 7 kr pr mnd
         
001 Hans Malkolmson
3
1871-01-19
Sverige b el ug Snedkersvend
Bakbygning 1 rom og kjøkken 1.etg 7 kr pr mnd
         
001 Kirstine Henriksen
4
1836-04-09
Id b hm e Husgjerning
002 Marie Henriksen
4
1881-02-02
Id b d ug Gardinarbeiderske
003 Vilhelmine Nilsen
4
1870-04-13
Sverige b el ug Naatlerske
004 Marie Viklund
4
1904-02-10
Fredrikshald b fl søsterdatter ug Barn
Bakbygning 2 rom og kjøkken 2.etg 11 kr pr mnd
         
001 Anund Heibø
5
1875-01-03
Sannikedal b hf g Celulosearbeider
002 Sigrid Lovise Heibø
5
1884-05-15
Kristiania b hm g Hustru
003 Margit Lovise Heibø
5
1906-05-27
Sarpsborg b d ug Datter
004 Oscar Thorstein Heibø
5
1908-10-23
Sarpsborg b s ug Søn

 

Matrikkel 825 har registrert et vaningshus med ni personer i 1910.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1 rom og kjøkke 1.etg 10 kr pr mnd
         
001 Konrad Pedersen
1
1872@1876-01-16
Fredrikshald b hf g Fyrstik arbeider
002 Laura Pedersen
1
1874-05-14
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Gudrun Pedersen
1
1902-08-05
Fredrikshald b d ug Datter
004 Solveig Pedersen
1
1905-02-25
Fredrikshald b d ug Datter
Forhus 2 rom og kjøkken 2.etg 12 kr pr mnd
         
001 Andreas Kristjan Nilsen
2
1842-10-21
Fredrikshald b hf g Sadelmagersvend S
002 Laura Sofie Nilsen
2
1866-07-04
Kristiania b hm g Hustru
003 Hans Fredrik Nilsen
2
1893-10-24
Fredrikshald b s ug Søn
004 Nils Johan Nilsen
2
1896-04-16
Fredrikshald b s ug Søn
005 August Olaf Nilsen
2
1898-06-04
Fredrikshald b s ug Søn

 

 

* 1909

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 16 nr.10, forteller at gift møbbelsnekker Johan Julius Ekstrand i Parkveien dør 28.januar og begraves 3.februar 1909. Dødsårsaken er av doktor Rogge oppgitt til hjertefeil. I følge samme kirkebok var han født i Sverige i 1844.

 

Utdrag fra panteregister for matrikkel 824:

Erklæring fra Laura Pedersen født Ekstrand, Konrad Pedersen, Marie Ekstrand og Karl Johan Ekstrand med samtykke til at moderen Grethe Ekstrand hensitter i uskifte efter deres den 28 Januar 1909 afdøde far Snedker J. Ekstrand, således at hun har fuld ret til at pantsætte og sælge sine eiendomme - tillikenes bevidnelse fra K.A. Bryntesen og Otto Johansen om at snedker Ekstrand er død og efterlater enke Grethe Ekstrand samt som eneste og myndige arvinger ovennævnte børn, dat 11/5 1909 tinglyst 14 mai 1909.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på matrikkel 824:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bjørkeroth Hans
1871
snedkersvend
Ekman Grethe Martine
1840
g.m. snedker
Ekman Johan Julius
1844
snedker
Ekman Julie Marie
15/4 1877
strikkerske
Gravdahl Hakon
1861
telefonarbeider
Henriksen Kristine
1840
enke
Jonassen Andrine
1834
enke
Jonassen Hanna
1870
pige
Nilsen Mina
1871
skoarbeiderske
Olsen Bolette
1864
vaskekone
Stensrud Lars
1815
fhv. gaardbruger

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på matrikkel 825:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Eilertsen Hans Jørgen
1852
fisker
Eilertsen Marie Fredrikke
1853
g.m. fisker
Pedersen Johan Konrad
1872
Fyrstikarbeider
Pedersen Laura Sofie Gunhilde
1874
g.m. fyrstikarbieder
Vold Hans Bernhard
1866
malerarbeider
Vold Hans Fredrik
1820
fhv. skipper
Vold Johan Severin
1864
Stuerarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Snedker J. Ekstrand

Matrnr 824 5.000

Matrnr 825 2.000

8.140

3.340

 

 

* 1900

Går vi til Folketellinga i 1900 er det registrert et våningshus og en sidebygning med uthus på matrikkel 824. Sytten personer er hjemehørende på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 2 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Johan Ekstrand
1
1844-05-08
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Snedker
002 Grethe Ekstrand
1
1840-08-24
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Husmoder
003 Laura Ekstrand
1
1874-05-14
Fredrikshald kjøpstad* b d ug fh Setterske paa "Fredriksten" forsørges nu af Faderen
004 Marie Ekstrand
1
1877-04-15
Fredrikshald kjøpstad* b d ug fh Setterske paa "Halden" forsørges nu af Faderen
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Lars Jons.
2
1814
Berg, Smaalenene Sm b hf e intet
002 Bolette Ols.
2
1864
Berg, Smaalenene Sm b d e intet
003 Severin Ols.
2
1890
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Barn
004 Borghild Karls.
2
1893
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Barn
Sidebygning 1 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Hans Malcolmson
3
1871
Sverige b - ug Snedkersvend
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Andrine Jonass.
4
1834
Fredrikshald kjøpstad* b hm e intet
002 Hanna Jonass.
4
1870
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Fyrstikarbeiderske
Sidebygning 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Christine Henriks.
5
1836
Id Sm b hm e intet
002 Marie Henriks.
5
1879
Id Sm b d ug Gardinarbeiderske
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Andreas Tøgers.
6
1854
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Tømmermand Skibs
002 Karoline Tøgers.
6
1855
Hødal Sverige b hm g steller Huset
003 Alf Theodor Tøgers.
6
1887
Fredrikshald kjøpstad* b s - intet
004 Karla Debora Tøgers.
6
1896
Fredrikshald kjøpstad* b d - intet

 

På matrikkel 825 finner vi et våningshus med tretten personer hjemmehørende,men kun tolv personer til stede på tellingstidspunktet.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Hans Jørgen Eilerts.
1
1852
Sponvigen Sm f hf - Fisker
002 Marie Fredrikke Eilerts.
1
1853
Fredrikshald kjøpstad* b hm - -
003 Karl Eilerts.
1
1887
Fredrikshald kjøpstad* b s - -
004 Fredrik Eilerts.
1
1894
Fredrikshald kjøpstad* b s - -
005 Julie Eilerts.
1
1890
Fredrikshald kjøpstad* b d - -
Forhus 1 rom 2.etg
         
001 Hans Wold
2
1820
Fredrikshald kjøpstad* b hf e Skrædder
002 Johan Severin Wold
2
1864
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Stuerarbeider
003 Hans Bernhard Wold
2
1866
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Malerarbeider
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Ludvig Gerhard Brynils.
3
1856
Id Sm b hf g Stenhuger
002 Jinga Marie Brynils.
3
1868
Fredrikshald kjøpstad* b hm g -
003 Bjarne Bernhard Brynils.
3
1891
Fredrikshald kjøpstad* b s ug -
004 Wiola Bianka Brynils.
3
1895
Id Sm b d ug -
005 Torval Laupsa
3
14.mars 1900
Fredrikshald kjøpstad* b Pleiebarn - -

 

 

* 1894

 

Utdrag fra panteregister for matrikkel 824:

Præsteattest udvisende at Johan Julius Ekstrand den 24 oktbr. 1873 ægteviedes med Grete Martine Larsdr. dat. 7 mai 1894 thinglæst 30 oktober 1894.

 

Utdrag fra panteregister for matrikkel 825:

Skjøde fra Simen Larsen til snedker Johan Ekstrand paa d. eiendom for kr. 3000 dat 12. og thinlæst 13. novbr. 1894.

 

* 1893

Merk her.

Reparationer af Gummigaloger udføres hurtigt, godt og billigt af Chr. Svendsen Parkveien No 854 samt hos Rechanor Hansen.

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det atten personer på matrikkel 824.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Julius Ekstrand
1844
Svarteborg Sogn Sverege - Familiens overhode g -
002 Grete Marteni Ekstrand
1840
(Testedalen) Frhald - Hustru g -
003 Laura Sofie Ekstrand
1873
Fr:hald - Datter ug -
004 Julie Marie Ekstrand
1876
Fr.hald - Datter - -
005 Karl Johan Ekstrand
1878
Fr.hald - Søn - -
006 Oleni Johannesen
1834
Fr:hald - Familiens overhode e -
007 Jens Johannesen
1865
Bergs Præstegjæld Smaalenene - Logerende hørende til Familien ug -
008 Johan Johannesen
1860
Bergs Præstegjæld Smaalenene - Familiens overhode g -
009 Anna Kristene Johannesen
1861
Berg Præstegjælds Smaalenene - Hustru g -
010 Arthur Olaf Johannesen
1883
Fr:hald - Søn - -
011 Johannes Karlot Johannesen
1885
Fr.hald - Søn - -
012 Martha Johannesen
1887
Frhald - Datter - -
013 Viktor Berner Johannesen
1890 nov.
Fr.hald - Søn - -
014 Jens Jensen
1825
Id Præstegjæld - Familiens overhode g -
015 Kristine Jensen
1819
Id Præstegjæld - Hustru g -
016 Necoline Jensen
1855
Fredrekshald - Datter ug -
017 Johanne Elisabeth Jensen
1853
Fredrekshald - Datter ug -
018 Haral Amandus Jensen
1889 april
Sveræge - Pleiebarn - -

 

På matrikkel 825 bodde det tolv personer i 1891

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Marten Hansen
1857
Fr:hald - Familiens overhode g -
002 Trmi Sofie Hansen
1834
Fr.hald - Hustru g -
003 Hans Normand Hansen
1879
Fr.hald - Søn - -
004 Anna Jørgeni Hansen
1881
Frhald - Datter - -
005 Olava Magrete Hansen
1889 juni
Fr.hald - Datter - -
006 Hans Eilertsen
1852
Sponvegen - Familiens overhode g -
007 Marie Eilertsen
1853
Fr:hald - Hustru g -
008 Hans Karl Eilertsen
1887
Fr:hald - Søn - -
009 Julei Eelertsen
1890 sept.
Frhald - Datter - -
010 Hans Fredriksens Vold
1820
Frhald - Logerende hørende til Familien, Svigerfader. e-mand -
011 Johan Sevren Vold
1864
Frhald - Logerende hørende til Familien ug -
012 Hans Bernhard Vold
1866
Frhald - Logerende hørende til Familien ug -

 

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at Johan Julis Ekstrand er eier av matrikkel 824. I 1885 bodde det elleve personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Julius Ekstrand
1844
Foss Præstegjæld Sverige - - - Snedkerarbeide
002 Grete Martine Ekstrand
1840
Tistedalen - Hustru - -
003 Laura G. Sofie Ekstrand
1875
Fr.hald - - - -
004 Julie Marie Ekstrand
1877
Fr.hald - - - -
005 Karl Johan Ekstrand
1879
Fr.hald - - - -
006 Andreas Andersen
1843
Bergs Præstegjæld - - - Bryggearbeider
007 Sofie Andersen
1838
Tistedalen - - - -
008 Axel Andersen
1871
Fr.hald - - - -
009 Marie Andersen
1874
Fr.hald - - - -
010 Karl Andersen
1880
Fr.hald - - - -
011 Anders Pedersen
1815
Bergs Præstegjæld - - - Arbeidsmand

 

På matrikkel 825 finner vi S.Larsen som eier i 1885. Her befinner det seg ni personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Hans Wold
1820
Fredrikshald - - - Musikcorporal
002 Johan Severin Wold
1864
Fredrikshald - - - Postbetjent
003 Hans Bernhardt Wold
1866
Fredrikshald - - - -
004 Marie Fredrikke Wold
1853
Fredrikshald - - - -
005 Johan Alfred Sandberg
1844
Sverige - - - Feiersvend
006 Mathilde Emilie Sandberg
1851
Bergs sogn - - - -
007 Dagmar Konstanse Sandberg
1874
Sverige - - - -
008 Joseph Sandberg
1876
Sverige - - - -
009 Anna Margretha Sandberg
1883
Fredrikshald - - - -

 

 

* 1881

 

* 1878

En Oktant, en Skibskiste og endel Søkorter er tilsalgs hos Eduard Nilsen

No. 824 Stranden

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien

Matrnr. 824 Johan Julius Ekstrand

Matrnr. 825 Handelsmand Simen Larsen

2.500

1.200

2.320

2.640

 

 

* 1875

I folketellinga i 1875 er Grethe M. Larsen oppgitt som eier av matrikkel 824.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Petter Nielsen
1
1819
Xania b hf g Pramfører
002 Else Marie Nielsen
1
1823
Fr.hald b Hans Kone g -
003 Andreas Pettersen
1
1857
Fr.hald f s ug Sømand
004 Emelie Nielsen
1
1863
Fr.hald b d ug -
005 Oline Olsen
2
1834
Fr.hald b hm e Fattigcassen
006 Martin Olsen
2
1854
Berg Sogn b s ug Arbeider
007 Johan Olsen
2
1860
Berg Sogn b s ug Arbeider pa Fyrstikfabrik
008 Bolette Olsen
2
1863
Berg Sogn b d ug -
009 Jens Olsen
2
1865
Berg Sogn b s ug -
010 Søren Christensen
3
1811
Berg Sogn b hf e Arbeider
011 Andreas Christensen
3
1845
Berg Sogn b s ug Arbeider
012 Johan Exstrand
4
1844
Sverrige b hf g Snedkersvend
013 Grethe Exstrand
4
1840
Fr.hald b Hans Kone g -
014 Laura Exstrand
4
1874
Fr.hald b d ug -

 

Matrikkel 825 er det Simen Larsen som står oppført som eier av.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Simen Larsen
1
1830
Ide Pr. b hf g Sømand
002 Marie Larsen
1
1829
Sverrige b Hans Kone g -
003 Laura Sophie Larsen
1
1859
Fr.hald b d ug Foreldrene
004 Gulette Larsen
1
1861
Fr.hald b d ug -
005 Julie Larsen
1
1864
Fr.hald b d ug -
006 Selma Larsen
1
1867
Fr.hald b d ug -
007 Anders Nielsen
2
1833
Sverige b hf g Snedkersvend
008 Sophie Nielsen
2
1843
Sverige b Hans Kone g -
009 Olga Mathilde Nielsen
2
1868
Fr.hald b d ug -
010 Carl Johan Nielsen
2
1874
Fr.hald b s ug -

 

* 1874

1 høstbæren Ko staar til Salg hos Fragtemand Simen Larsen paa Stranden.

 

 

* 1873

Utdrag fra panteregister for matrikkel 824:

Skjøde fra Alois Meyenberg til Grethe Martine Larsen paa denne Gaard med Grund Tomt og Hauge, dateret 8. og thinglæst 14 Marts 1873.

 

* 1872

Utdrag fra panteregister for matrikkel 825:

Skjøde fra Kari Andersdatter til Matros Simen Larsen paa d.O. med grund og Tomt, dateret 5. og thinglæst 9. Febr. 1872.

 

 

Utdrag fra panteregister for matrikkel 824:

Erklæring fra Smaalenenes Amt om at Enken Amalie Charlotte Gjereksky er den 26 Novbr 1864 meddelt Bevilling til at hensidde i uskiftet Bo efter afdøde Mand Gjørtler J.B.M. Gjereksky, dateret 16 og thinglæst 26 Novbr 1872.

 

* 1870

Utdrag fra panteregister for matrikkel 824:

Skjøde fra Johan Rotler til Alois Meyerberg paa denne Gaard med Grud, Tomt og Hauge, datert 15. og thinglæst 19 August 1870.

 

Ved folketellinga i 1870 bor følgende personer på matrikkel 824.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Johan Nilsen
1
1819
Christiania - hp Gift Sømand
002 Else Olsen
1
1824
Frhald - hu Gift Hustru
003 Olaus Johannesen
1
1853
Frhald - - Ugift Sømand
004 Karl Johannesen
1
1855
Frhald - s - Søn
005 Andreas Johannesen
1
1858
Frhald - s - Søn
006 Gunilde Johannesen
1
1862
Frhald - d - Datter
007 Marie Hansen
2
1818
Frhald - hp Enke Leier
008 Laura Gundersen
2
1856
Frhald - d - Datter
009 Olaus Matisen
3
1831
Skee Sogn Sverge - hp Gift Skredderm.
010 Christine Monsen
3
1835
Id - hu Gift Hustru
011 Hans Olausen
3
1862
Frhald - s - Søn
012 Alma Olausen
3
1864
Frhald - d - Datter
013 Karl Olausen
3
1867
Frhald - s - Søn
014 Olaf Olausen
3
1870
Frhald - s - Søn

 

 

Ved folketellinga i 1870 bor følgende personer på matrikkel 825.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Karen Andersen
1
1805
Id - - Enke Arbeider
002 Petter Olsen
2
1819
Sverge - hp Gift Arbeider
003 Elen Hansen
2
1819
Frhald - hu Gift Hustru
004 Frederik Olsen
2
1848
Frhald - - Ugift Arbeider

 

 

* 1865

Utdrag fra panteregister for matrikkel 824:

Skjøte fra Charlotte Gjercksky til Johan Rotler paa denne Gaard med Tomt og Tilbehør (cfr Auctionsskjøde thinglæst 26 Novbr 1872 og Amtets Erklæring, thl. S.d.) dateret 27 Juli og thinglæst 1. August 1865.

 

 

Ved folketellinga i 1865 har O.Amundsen satt sin underskrift på skjemaet til matrikkel 824 - hvor vi finner følgende femten personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Rotler
1
53
Tydskland - Huusfader g Bødker
002 Joseffa Flosman Rotler
1
43
Tydskland - Hans Hustru g -
003 Georg Rotler
1
12
Tydskland - Deres Søn ug -
004 Joseffa Johanne Rotler
1
6
Frederikshald - Deres Datter ug -
005 Carl Magnus Hedblad
2
42
Sverige - Husfader g Leier, Messingarbeider
006 Anne Cathrine Kjenander
2
39
Sverige - Hans Hustru g -
007 Amalie Andersdatter
2
13
Frederikshald - Hustruens Datter ug -
008 Peter Nielsen
3
47
Christiania - Husfader g Leier, Matros
009 Else Marie Olsdatter
3
43
Frederikshald - Hans Hustru g -
010 Niels Edvard Petersen
3
16
Frederikshald - Deres Søn ug -
011 Olaves Theodor Petersen
3
14
Frederikshald - Deres Søn ug -
012 Carl Julius Petersen
3
12
Frederikshald - Deres Søn ug -
013 Andreas Edvard Petersen
3
9
Frederikshald - Deres Søn ug -
014 Gunhild Emilie Petersen
3
3
Frederikshald - Deres Datter ug -
015 Jørgine Mathilde Hansen
3
16
Frederikshald - Pleiebarn ug -

 

På skjemaet til matrikkel 825 finner vi Kari Andersdatter sin underskrift.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Kari Andersdatter
1
61
Ide - Huusmoder e -
002 Anne Helene Hansdatter
1
24
Frederikshald - Datter (hendes) ug -
003 Elen Marie Hansdatter
2
49
Frederikshald - Huusmoder f -
004 Frederik Pedersen
2
19
Frederikshald - Hendes Søn ug Brygarbeider
005 Gurine Josephine Pedersen
2
16
Frederikshald - Hendes Datter ug -

 

* 1860

Utdrag fra panteregister for matrikkel 824:

Extract af Udlodningsforretning i Overconstabel A. Hansens dødsbo hvorved Enken Maren Hansen med Eiendomsret er udlagt Gaard Matr 824, hvori er gjort Panteudlæg for Arv til Børnene Helene Marie, Hanna Martine, Alma Josephine, Jørgine Mathilde og Axel hver for 28 Spd 14 8/10 sh, eller tilsammen 140 Spd 74 1/2 sh., hvoraf den 26 Novbr. 1872 ?? 133Spd 1/2 sh ?? nu samlet Rest 7 Spd 7 ch. thinglæst 19 Juni 1860.

 

* 1843

Utdrag fra panteregister for matrikkel 825:

Skiftebrev efter Arbeidsmand Hans Mikkelsen (der ved Auctionsskjøde thinglæst 12 Juni 1837 er hjemlet d.G.) ifølge hvilket Huset Matr. 825 som eiendom er udlagt til Enken Kari Andersdatter thinglæst 13 Febr. 1846.

 

Utdrag fra panteregister for matrikkel 824:

Skjøde fra Oleane Olsdatter (Johannesdatter) til Overconstabel Anders Hansen paa Gaard Matr 824 med Tomt, datert og thinglæst 18 April 1843.

 

 

 

Sist oppdatert 27.02.2024 15:35