Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Torgny Segersteds gate 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 822

Løpenummer i 1901 matrikkel: 653

Matrikkelnummer: 657a

Gårds og bruksnummer: 66/277

 
Foto:

 

* 1973

 

* 1964

 

* 1962

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer på det som da var Parkveien 4.

 

* 1934

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Rustad Egil Sofus
1894
barbermester Parkveien 4
Rustad Ida Betzy
1896
g.m. barbermester Parkveien 4

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister

Skjøte fra fløtningsformann Edvin Paulsen til barbermester Egil Rustad for Kr. 4000,- Dat 22/11 1926 (iflg. kartforretning av 2/5-1921 er eiendommen 126 m²) tinglyst 23. november 1926.

 

* 1925

 

* 1924

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i det som da var Parkveien 4.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johanne Amalie Johansen
1
1852-01-27
Nordre Lund, Eidsberg Østf. - hp e Husmor, underholdes av 2 sønner
 
         
001 Hanna Emelie Andreasen
2
1880.?.?
%Tistedalen%, Fr. hald - hp ug syerske s.a.
002 Marie Elvine Grimstad
2
1904-02-05
Fredrikshald - d ug syerske s.a.
 
         
001 Johannes Tobiasen
3
1854-09-15
Krogstad sogn, Sverige - hp g Løsarbeider
002 Anne Marie Tobiasen
3
1851-08-08
Hogdal sochen, Sverige - hu g Husmor
003 Hilda Johanesen
3
1877-01-03
Dalsland, Sverige - l f Flaskeskyllerske

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 oppgir Paulsen som eier av en matrikkel med et våningshus på en etasje og et uthus.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 7,50 pr mnd              

001 Augusta Andreassen

01

1840-12-17

Sverige

b

hm

e

Forsørges av datteren og av fattigvæsenet

002 Hanna Emilie Andreassen

01

1880-03-24

Asak

b

d

ug

sypike

003 Marie Elvine Grimstad

01

1904-02-05

Fredrikshald

b

datterdatter

ug

datterdatter

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Johanne Amalie Johansen

02

1852-01-07

Eidsberg

b

hm

e

Forsørges av børnene

002 Anna Marie Johansen

02

1888-04-16

Fredrikshald

b

d

ug

fabrikarbeiderske paa skofabrik

003 Edvart Martinus Johansen

02

1890-09-11

Fredrikshald

b

s

ug

arbeider paa luftbane

004 Ferdinant Peder Johansen

02

1893-01-26

Fredrikshald

b

s

ug

gaardsgut

Bakbygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 5 pr mnd              

001 Peder Andreas Pedersen

03

1843-10-22

Vestre Toten

b

hf

g

ofentlig understøttelse

002 Johanne Pedersen

03

1836-08-09

Fredrikshald

b

hm

g

ofentlig understøttelse

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Olsen Anders
1823
fhv. fiskehandler
Olsen Karoline 
1842
g.m. fhv. fiskehandler
Olsen Laura
1860
pige
Pedersen Andr. Petter
1849
spisevært
Pedersen Johanne
1840
g.m. spisevært
Pettersen Anna 
1870
tjenestepige
Svendsen Johanne Kristine
1866
g.m. stuerarbeider
Svendsen Karl
1870
stuerarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Flødningsform. Edvin Paulsen 2.700 3.420  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det oppgitt et vånignshus og en sidebygning på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Karl Svends.

01

1870

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Stuer

002 Johanne Kristine Svends.

01

1866

Sverige

b

hm

g

-

003 Olaves Svends.

01

1872

Fredrikshald kjøpstad*

b

fl

ug

Tomtearbeider

004 Ragnhild Svends.

01

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

005 Sofie Marie Svends.*

01

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

006 Karla Svends.

01

1898-12-26

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

Forhus et kvistværelse og kjøkken              

001 Peder Andreas Peders.

02

1843

vestre Toten Krs

b

hf

g

Spisevert

002 Johanne Elisabet Peders.

02

1836

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Spisevertinde

003 Anna Jørgine Ols.

02

1870

Hole Bu

b

tj

ug

Tjennestepige

Sidebygning 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Johanne Severine Sørens.

03

1823

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

e

forsørges af datteren

002 Hilda Margarete Sørens.

03

1867

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Stryger

 

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra S. Martinsen til Flødningsformand Edvin Paulsen paa d.E. for Kr. 1900,00, dat 12/9 1896 thinglæst 20. oktober 1896.

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til S. Martinsen for for kr. 1460,00 , dat 9/2 1894 thinglæst 13 februar 1894.

 

* 1893

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det sytten personer på matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Berte Johanne Jensen

1818

Berg Smaalenene

-

Familiens overhode

e

-

002 Augusta Jensen

1865

Fr:hald

-

Datter

ug

-

003 Frits Jensen

1860

Fr:hald

-

Søn

ug

-

004 Albert Jensen

1867

Fr:hald

-

Søn

ug

-

005 Oleni Ahlsen

1839

Fredrekshald

-

Familiens overhode

e

-

006 Thorvald Ahlsen

1865

Fr:hald

-

Søn

ug

-

007 Olaf Ahlsen

1870

Frhald

-

Søn

ug

-

008 Andreas Ahlsen

1872

Frhald

-

Søn

ug

-

009 Oskar Ahlsen

1876

Fr.hald

-

Søn

-

-

010 Emelei Martha Ahlsen

1878

Fr.hald

-

Datter

-

-

011 Gerda Louise Ahlsen

1884

Fr:hald

-

Datter

-

-

012 Helene Ahlsen

1886

Fr.hald

-

Datter

-

-

013 Ole Petter Hansen

1858

Berg Smaalenene

-

Familiens overhode

g

-

014 Anne Kristene Hansen

1857

Sannø sogn Sverrege

-

Hustru

g

-

015 Hans Hansen

1884

Bergs Smålenene

-

Søn

-

-

016 Arne Olaus Hansen

1886

Frhald

-

Søn

-

-

017 Gunda Karolene Hansen

1890 april

Fredrekshald

-

Datter

-

-

 

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Murer Lars Jensens Enke. Berte Johanne Jensen paa Matr. No. 657a for Kr. 1810,00 dateret 7/4 85 thinglæst 7. April 1885

 

 

I folketellinga i 1885 finner vi ikke matrikkel 657a. Muligens er beboere på begge eiendommer ført under matrikkel 657b.

 

* 1884

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Murer Jensen 2.000 2.720  

 

* 1876

Skjøde fra Lars Pedersen til Murmester Lars Jensen paa den Lars Pedersen eiende Halvdel af Gaard Mt.No. 657a, hvilken andel bestaar af 3 Værelser og Kjøkken, 2 Skur og Stald samt Locum for Kjøbesummen 275 Spd., dateret 5te August og thinglæst 28de Marts 1876.

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lars Pedersen til Murmester Lars Jensen paa Andel af Matr.No. 657, hvilken har M.No. 657a. Den solgte Andel bestaar af 3 Værelser og Kjøkken, 2 Skur, 1 Stald og 1 Locum, dateret 5 August 1874 og thinglæst 28. Marts 1876.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har murer Jensen oppført som eier av matrikkelen. Her bor det da seksten personer.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Martin Magnusen

01

1841

Fr.hald

b

hf

g

Sømand

002 Grethe Magnusen

01

1844

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

003 Jens Magnusen

01

1866

Fr.hald

b

s

ug

-

004 Alexander Magnusen

01

1868

Fr.hald

b

s

ug

-

005 Johan Magnusen

01

1874

Fr.hald

b

s

ug

-

006 Oliana Gundersen

02

1818

Asak pr Berg Pr.

b

Enke

e

Fattigcassen

007 Gunnerius Gundersen

02

1861

Fr.hald

b

s

ug

-

008 Ole Gundersen

02

1847

Fr.hald

b

s

ug

Sømand

009 Jørgen Gundersen

02

1850

Fr.hald

f

s

ug

Sømand

010 Carl Eriksen

03

1831

Rokke Sogn

b

hf

g

Arbeider

011 Andrine Eriksen

03

1833

Ide Pr.

b

Hans Kone

g

-

012 Anne Olsen

03

1805

Ide Pr.

b

Logerende

e

Fattigcassen

013 Edvin Johannesen

03

1851

Fr.hald

b

Logerende

ug

Arbeider

014 Amanda Eriksen

03

1862

Fr.hald

b

d

ug

-

015 Thomine Eriksen

03

1866

Fr.hald

b

d

ug

-

016 Johan Eriksen

03

1873

Fr.hald

b

s

ug

-

 

 

 

* 1872

Tvangauktion.

Lørdag 6te Juli førstkommende Kl. 11 Formiddag afholdes efter Reqvisition af Underfoged Hansen Tvangsauction i Raadhuset hersteds over efternævnte Eiendomme, hvori Udlæg er taget for Brandcontingent 1ste Halvaar 1871 fc:

  • Matr.-No. 363 tilhørende M. Jensen

  • Matr.-No. 428 tilhørende A. Halvorsen

  • Matr.-No. 650 tilhørende H. Eriksen og

  • Matr.-No. 657a tilhørende L. Pedersen.

Fredrikshalds Byfogedcontor, 6te Kuni 1872.

J. C. Lous.

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er matriklene 657a og b kun oppført som 657. I tillegg til de tjueseks personene som bor her så har Jens Jacob Olsen, Martin Cristensen Koxrød og Ole Christensen Koxrød hver sin hest på eiendommene.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jens Jacob Olsen

01

39

Ide Prgj.

-

Husfader

g

Arbeidsmand

002 Sophie Andersdatter

01

31

Frederikstad

-

Hans Kone

g

-

003 Oskar Andreas Jensen

01

5

Frederikstad

-

Hans Søn

ug

-

004 !! Jensen*

01

1

Frederikstad

-

Deres Søn

ug

-

005 Agnete Peersdatter

02

56

Frederikshald

-

Husmoder

e

-

006 Edvart Marinus Andreasen

02

22

Frederikshald

-

Hendes Søn

ug

Matros

007 Emil Bernhat Andreasen

02

20

Frederikshald

-

Hans Broder

ug

Martros

008 Gusta Olsdatter

02

24

Sverige

-

Logerende

ug

Fabrikarbeide

009 !!

02

1

Frederikshald

-

Hendes Datter

ug

-

010 Erik Andreas Olsen

03

54

Frederikshald

-

Husfader

e

Slagter

011 Olle Christian Eriksen*

03

13

Frederikshald

-

Hans Søn

ug

-

012 Gunild Larsdatter

03

71

Rakestad

-

Logerende

e

understøtes af Berg sogns Fatigvæsn

013 John Torgolsen Golden

04

53

Ide Prgj.

-

Husfader

g

Arbeidsmand

014 Helline Svendsdatter

04

42

Ide Prgj.

-

Husmoder hans Konne

g

-

015 Theodor Johnsen

04

21

Ide Prgj.

-

Hans Søn

ug

Matros

016 Svend Martin Johnsen

04

18

Ide Prgj.

-

Hans Søn

ug

Arbeidsmand

017 Laurits Augst Johnsen

04

11

Ide Prgj.

-

Hans Søn

ug

-

018 Hans Sivrin Johnsen

04

2

Bergs Prgj.

-

Hans Søn

ug

-

019 Martine Johnsdatter

04

14

Ide Prgj.

-

Hans Datter

ug

-

020 Martin Christensen Koxerød

05

43

Bergs Prgj.

-

Husfader

g

Arbeidsmand, Kjører

021 Berthe Marie Andersdatter

05

30

Rakestad

-

hans Kone, Husmoder

g

-

022 Christen Martinsen Kogsrød

05

2

Bergs Prgj.

-

Hans Søn

ug

-

023 Andria Emelie Martinsdatter

05

6

Bergs Prgj.

-

Hans Datter

ug

-

024 Inger Johanne Martinsdatter

05

5

Bergs Prgj.

-

Hans Datter

ug

-

025 Ole Christensen Koxrød

05

32

Bergs Prgj.

-

-

ug

Arbeidsmand, Kjører

026 Inger Nilsdatter

05

70

Bergs Prgj.

-

Hans Moder

e

-

 

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lars Pedersen til Jens Jakob Olsen paa den østre Halvdel af Matr. 657 (657b), forsaavidt det indeholder, at Kjøberen er forbeholdt fri og uhindret Brug og Benyttelse af den for begge Eiere af Matr. 657 felles benyttede Gaardsplas, Portrum og Port, samt en til loftet i Gaarden udvende?? trappoppgang, - dateret 6. og 7. Juni 1864

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Auctoinsskjøde til Kjører Lars Pedersen paa hele Gaard Matr. 657, dateret 3. og thinglæst 24. Juli 1863.

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Halvor Torbjørnsen til Handelsborger Lars Svendsen paa den Østre Del af Huset Matr. 657, hvilken del er givet Matr. 657a, indeholdende at Kjøberen og efterkommende Eiere af hands del af Huset for bestandig ere tilsagte uden Vederlag uhindret Afbenyttelse - felles med Sælgeren og efterkommende Eiere af hans Andel- af Gaardsrummet, Porten og Privetet, dateret 12. og thinglæst 14.juli 1845.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var matrikkel 657 ikke delt. Det bor da sytten personer på eiendommen - som da er oppført med adresse Waterlands gaden.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Marthe Kirstine Hansdatter

01

50

-

-

Huusmoder

Ugift

Haandarbejde

002 Johannes Jensen

01

20

-

-

Hendes søn

Ugift

Blind

003 Grethe Poulsdatter

01

70

-

-

Logerende

Ugift

Almisse lem

004 Anders Johansen

01

23

-

-

Logerende

Ugift

Corporal ved syndenf. reg.

005 Amund Trane

01

25

-

-

Logerende

Ugift

Corporal ved syndenf. reg.

006 Lars Wahl

02

38

-

-

Huusbonde

I 1ste ægteskab

Skibs tømmermand

007 Anne Arnesdatter

02

30

-

-

Hans kone

I 1ste ægteskab

-

008 Anders Larsen

02

7

-

-

Deres søn

-

-

009 Hans Larsen

02

4

-

-

Deres søn

-

-

010 Elisabeth Larsdatter

02

5

-

-

Deres datter

-

-

011 Maria Larsdatter

02

1

-

-

Deres datter

-

-

012 Andreas Wennerdahl

03

53

-

-

Huusbonde

I 1ste ægteskab

Skomager

013 Grethe Deikman

03

50

-

-

Hans kone

I 1ste ægteskab

-

014 Erich Andreasen

03

22

-

-

Deres søn

Ugift

Skomagersvend

015 Johan Andreasen

03

10

-

-

Deres søn

-

-

016 Anders Halvorsen

03

16

-

-

Logerer

Ugivt

Almisse lem

017 Grethe Eriksdatter

03

60

-

-

Logerer

Ugivt

Almisse lem

 

 

Sist oppdatert 03.01.2024 21:04