Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Torgny Segerstedts gate 40

Tidligere Parkveien 40

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 800

Løpenummer i 1901 matrikkel: 673

Matrikkelnummer: 826

Gårds og bruksnummer: 66/424

 
 

 

* 2002

 

* 1999

 

* 1995

 

* 1986

 

* 1970

 

* 1968

Sent på kvelden lørdag 20. juli bryter det ut brann i naboeiendommen, Torgny Segersteds gate 38. Brannen gjorde også store skader på Torgny Segerstedts gate 36 og 40. Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

* 1957

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Parkveien 40.

 

* 1937

Utdrag fra Pantebok nr. A2, 1937-1938, Dagboknr: 942/1937:

 

* 1935

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Signe Othilde
1892
g.m. cellulosearbeider Parkveien 40
Johannesen, / Johansen Johan Hartvig
1893
cellulosearbeider Parkveien 40
Offenberg Frida Antonie
1875
enkefrue Parkveien 40
Offenberg Georg Kr.
1901
smed Parkveien 40
Olsen Anna Fredrikke
1895
g.m. papirarbeider Parkveien 40
Olsen Arthur Olaf
1897
papirarbeider Parkveien 40

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Parkveien 40.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Lars Johan Andersen
1
1905-02-08
Sverige - hp g Grøftegraver
002 Stina Andersen
1
1855-11-17
Sverige - hu g husmor
 
         
001 Arthur Olaf Olsen
2
1897-02-10
Berg, Østf - hp g Renseriarbeider
002 Anna Fredrike Olsen
2
1895-09-08
Idd - hu g husmor
003 Norman Olsen
2
1919-12-28
Fredrikshald - s ug -
 
         
001 Fride Antonie Offenberg
3
1875-11-07
Fredrikshald - hp e Butikdame
002 Kristian Georg Offenberg
3
1901-09-29
Fredrikshald - s ug Smedlærling
003 Josef Arnholdt Offenberg
3
1910-12-13
Fr.hald - s - -
 
         
001 Johan Hartvig Johannesen
4
1893-09-06
Buerengen Idd - Vi er to brødre som har leiet leiligheten og har husholdning sammen ug Cellulosearbeider
002 Anders Omar Johannesen
4
1898-05-26
Buerengen Idd, Østf. - Bor sammen med min broder har husholdning sammen ug Chauffør

 

 

* 1914

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 41 nr.29, forteller at gift bordhusarbeider Klaus Offenberg i Parkveien dør 7.august og begraves 27.mai 1914. Dødsårsaken er av doktor Ording oppgitt til "lunge og strubetæring". I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1871.

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 42 nr.50, forteller at enkemann og stuerarbeider Klaus Ludvig Offenberg i Parkveien dør 22.mai og begraves 12.august 1914. Dødsårsaken er av doktor Rogge oppgitt til Debil. Senil. I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1834.

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Klaus Kristian Olaves Offenberg til sønnen Klaus Ludvig Offenberg for kr. 2038,32, indeholder at sælgeren til sin død skal ha alt frit i huset hos kjøperen, saaledes frit hus, opvarming og lis i det værelse sælgeren nu bebor, fri kost renhold, læge og mediciner. For disse ydelser, som er værdsat til kr. 300 om aaret har sølgeren panteret i eiendommen, dat 27/8-12 (Ifølge maaebrev av 2/9-12 indeh. tomten 278 m²) tinglyst 27. septbr. 1912.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer og et uthus på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1 rom og kjøkken 1.etg kr 9 pr mnd
         
001 Alf Emil Eriksen
1
1884-06-27
Fredrikshald b hf g Løsarbeider
002 Karla Eriksen
1
1884-12-23
Rokke Ekelimon b hm g Lever med Manden
003 Åse Evelyn Eriksen
1
1908-12-11
Fredrikshald b d ug Datter
004 !! Eriksen*
1
1910-11-17
Fredrikshald b d ug Datter
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg kr 9,50 pr mnd
         
001 Karl Gustav Volter
2
1870-04-16
Drøbak b hf g stenhugger
002 Otilde Volter
2
1862-09-26
Sande b hm g Hush.
003 David William Volter
2
1904-01-09
Hov Id b s ug Søn
004 Mimmi Victoria Volter
2
1898-03-20
Hov Id b d ug Datter
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg kr 9,50 pr mnd
         
001 Arilda Johannesen
3
1877-12-11
Fredrikshald b hm ug Reiseefektsarbeiderske
002 Anna Johannesen
3
1884-08-30
Fredrikshald b Søster ug Husgjerning
003 Rangvald Tørne
3
1899-01-11
Fredrikshald b s ug Søn
Forhus 2 rom og kjøkken 2.etg kr 11 pr mnd
         
001 Claus Offenberg
4
1834-01-27
Fredrikshald b bestefar e Fiskehandler
002 Claus Offenberg
4
1871-09-15
Fredrikshald b hf g Bordhusarb
003 Fride Offenberg
4
1875-11-07
Id b hm g -
004 Kristian Offenberg
4
1901-09-29
Fredrikshald b s ug -
005 Inga Offenberg
4
1904-02-11
Fredrikshald b d ug -

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Halvor Sigvard
1876
skibstømmermand
Andersen Jenny Marie
1874
g.m. skibstømmermand
Hansen Alma Oline
1860
g.m. skofabrikarbeider
Hansen Andreas Petter
1857
skofabrikarbeider
Offenberg Claus Kristian
1835
fiskehandler
Offenberg Claus Ludvig
1872
Høvleriarbeider
Offenberg Fride Antonie
1875
g.m. høvleriarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Claus Offenberg 4300 6010  

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på to etasjer med fire boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 2 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Chlaus Offenberg
1
1835
Fredrikshald kjøpstad* b hf e Stuer
002 Inga Offenberg
1
1877
Fredrikshald kjøpstad* b d ug arb. paa Gardinfabrikken
1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Andreas Petter Hans.
2
1858-11-16
Id Sm b hf g Bødker ved Smørfabrik
002 Alma Oline Hans.*
2
1860-07-04
Fredrikshald kjøpstad* b hm g -
003 Harald Albert Hans.
2
1883-06-24
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Arbeider vid Smørf
004 Hans Einar Hans.
2
1885-11-02
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Visegut
005 Carl Ludvig Hans.
2
1887-12-02
Fredrikshald kjøpstad* b s ug -
006 Ole Pauel Hans.
2
1891-11-13
Fredrikshald kjøpstad* b s ug -
007 Anna Elise Hans.
2
1897-09-19
Hvaler Sm b d ug -
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Halvar Sigvart Anders.
3
1877
Fredrikshall b hf g Skipstømmermand
002 Jeny Marie Anders.
3
1874
Fredrikshall b hm g -
003 Aagaat Laurense Anders.
3
1898-07-15
Fredrikshall b d ug -
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Johan Edvin Fredriks.
4
1862
Sverige b hf g Styrmand
002 Hedvig Amalie Fredriks.
4
1863
Sverige b hm g -
003 Sigrid Antonie Fredriks.
4
1892
Fredrikshald b d ug -
004 Johan Robert Fredriks.
4
1894
Fredrikshald b s ug -
005 Henry Haug Fredriks.
4
1895
Fredrikshald b s ug -

 

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Claus Offenberg for kr. 1900,00, dat 1/2 93 thinglæst 3 februar 1893

Utdrag fra  Pantebok nr. 9, 1886-1899, s. 382:

Extrating 3die februar 1893

Auctionsforvalteren i Fredrikshald gjør vitterligt Aar 1864 den 25 Juni afholdtes Auktion i Raadhuset over Gunder Monsens Dødsboes Gaard Matr No 826 på nordre Fredrikshald. Forretningen administreredes paa Auktionsforvalterens Vegne af C.Simensen i nærvær af underskrevne Vidner.

Hvor da fremlagdes Auktionsplakaten, der er bekjendgjort paa sedvanlig Maade. Sagfører Urbye mødte og fremlagde Konditionerne, hvorefter han begjærede Auktionen fremmet. Konditionerne oplæstes hvorefter Gunder Monsens Dødsboes Gaard Matr No. 826 opraabtes for 400 Spd. Efter Bud og Overud blev Ølkjører Jonas Eriksen Høistbydende med 260 - to hundrede og seksti Spesidaler og fik Tilslag. Næstbydende var Martin Andersen med 257 Spd. Laurits Amundsen indgik som Selvskyldner for Høistbydende.

C.A. Hansen C.Simensen Martin Andersen

Da Ølkjører Jonas Eriksen, hvis Bud blev approberet, nu er død og hans Dødsbo ved ?? af 19 August 1892 har overdraget Budet til Stuer Claus Offenberg med forhøielse af Kjøbesummen til 1900 Kr. er det jeg herved i Embeds Medfør skjøder og som Eiendom overdrager nævnte Claus Offenberg Gaarden Matr No 826 i Parkveien nordre Fredrikshald for 1900 - nitten Hundrede Kroner paa Vilkaar efter de fremlagte Konditioner dog saaledes at Ansvaret for Hjemmelen forbliver mig uvedkommende.

Fredrikshalds Byfogedkontor 1ste Februar 1893 Holtermann

 

 

 

* 1892

Gaardhandel. Jonas Eriksens Dødsboes Gaard mtr. nr. 826, Parkveien, er ved Inkassator Andersen solgt til Claus Offenberg for Kr. 1900,00 + Omkostninger.

- Claus Offenberg har solgt sin Gaard mtr. nr. 822b Parkveien til Hans Andersen for Kr. 1300,00 + Omkostninger.

 

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi fem personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Jonas Eriksen
1823
Toftedal sogn i Sverrege - Familiens overhode e-mand -
002 Anders Johannesen
1825
Vennersberg i Sverege - Familiens overhode g -
003 Andrine Johannesen
1825
Bergs Præstegjæld Smaalenene - Hustru g -
004 Johan Kristean Andersen
1862
Fr:hald - Søn ug -
005 Annette Torkildsen
1817
Fr:hald - Familiens overhode e -

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir Jonas Eriksen som eier av en matrikkel hvor det bor fire personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Jonas Eriksen
1824
Brålanda Soken i Sverrige - - - Ølkjører
002 Susanna Nielsen
1827
Fredrikshald - Hustru - -
003 Ambrasia Wilhelmine Olsen
1881
Christiania - Pleiedatter Datterdatter - -
004 Annette Torkilsen
1817
Fredrikshald - - - Sælgekone

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Ole Chr. Hansen 3500 3360  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi også Jonas Eriksen oppgitt som eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johnas Eriksen
1
1825
Sverige b hf g Ølkjører
002 Susanna Eriksen
1
1827
Fr.hald b hm g -
003 Charlotte Eriksen
1
1861
Fr.hald b d ug -
004 Thomine Eriksen
1
1855
Fr.hald b d ug Foreldrene
005 Carl Henriksen
2
1850
Sverige b hf g Matros
006 Mariane Henriksen
2
1852
Fr.hald b hm g -
007 Christine Henriksen
2
1872
Fr.hald b d ug -

 

 

* 1865

Det vi kan lese ut av folketellinga i 1865 foruten at det bor syv personer på eiendommen - er at O.Amundsen har signert skjemaet for Jonas Eriksen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

               
001 Johans Eriksen 1 39 Sverrige - Husfader g Ølkjører
002 Sunne Nilsen 1 37 Frederikshald - hans Hustru g -
003 Marian Fredrike Johansdatter* 1 15 Frederikshald - Deres Datter ug -
004 Frederik Engemand 1 12 Frederikshald - Logerende ug -
005 Tomine Emilia Johansdatter* 1 10 Frederikshald - Husfaderens Datter ug -
006 Marie Johansdatter* 1 4 Frederikshald - Husfaderens Datter ug -
007 Johanne Persen 2 51 Frederikshald - Logerende e -

 

* 1843

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Gunder Monsen paa Huset Matr. 826 med Tomtestrækning thinglæst 21. Aug 1843.

 

* 1842

Ifølge Beslutning under Skiftebehandlingen efter afdøde Muurmester Lars Monsen afholdes offentlig Auction Tirsdagen den 7de Juni førstkommende, Klokken 4 Eftermiddag, udi og over det af den Afdøde eide Huus, Matr.Nr. 826 i Vaterlandsgaden

Lysthavende indbydes

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 24de Mai 1842

Rieck.

 

 

Sist oppdatert 05.10.2023 20:11