Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Torgny Segersteds gate 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer: 657b

Gårds og bruksnummer: 66/278

 
Foto:

 

* 1973

 

* 1964

 

* 1959

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da var Parkveien 6.

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 8/10-1940 fra Rolf Martinsen til Anders Stamm født 21/3-1889 for Kr. 20.000,- Dbf. 11/10-1940 Gbrf. 12/10-1940.

 

* 1938

 

* 1934

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Kristian Olaf Olsen til Rolf Martinsen for Kr. 2150,- dat. 16/3-1934 tinglyst 16 mars 1934.

 

* 1933

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Jens Jacob Olsens eneste arvinger: Alma Olsen; Kristian Olaf Olsen, Sigen Josefine Olsen, Jenny Fredrikke Olsen, Sofie Marie Nilsen, Karl Oskar Olsen, Ragnar Ekhaug Olsen, Else Olsen, Jens Ekhaug Olsen, til arvingen Kristian Olaf Olsen for Kr. 1000 - påført skifteattest for at Jens Jakob Olsen og hustru er døde og at forannevnte er eneste arvinger. Dat. 26/8-1933 (Iflg. Kartforretning av 2/5-1931 er eiendommen 163 m2) Tinglyst 1. september 1933.

Erklæring fra Kristian Olsen, om at han forplikter sig og senere eiere av denne eiendom til i tilfelle naboeiendommen mot vest brenner eller blir nedrevet, da å gi brannveggen mot vest fasademessig utstyr. Dat septbr. 1933. Tinglyst 22 september 1933.

Erklæring fra Kristian Olaf Olsen for seg og senere eier om at den under 2/11 1933 ansøkte reparasjon av uthuset som ligger i den regulerede Osbækgate ikke skal medføre øket utgift for byen, når Osbækgaten fremtidig skal oparbeides efter reguleringen. Det 15/11-1933. Tinglyst 24 november 1933.

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Ekhaug Ragnvald
1901
høvleriarbeider Parkveien 6
Olsen Alma Karoline 
1878
g.m. bryggeriarbeider Parkveien 6
Olsen Jenny Fredrikke
1896
sydame Parkveien 6
Olsen Karl Oskar
1894
løsarbeider Parkveien 6
Olsen Sofie Marie
1898
husholderske Parkveien 6

 

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi "et vaaningshus, 1 sidebygning, 1 alm. uthus" oppført på matrikkelen.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Sidebygning to rom og delt kjøkken kr 11 pr mnd              

001 Jens N. Olsen

01

1868-11-27

Fredrikshald

b

hf

g

Bryggeriarbeider

002 Fredrikke Olsen

01

1871-12-12

Fredrikshald

b

hm

g

hustru

003 Karl Oskar Olsen

01

1894-08-18

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Jenny Fredrikke Olsen

01

1896-11-17

Fredrikshald

b

d

ug

datter

005 Sophie Marie Olsen

01

1898-12-29

Fredrikshald

b

d

ug

datter

006 Ragnvald Olsen

01

1901-08-08

Fredrikshald

b

s

ug

søn

007 Wolf August Olsen

01

1903-03-04

Fredrikshald

b

s

ug

søn

008 Gunnar Olsen

01

1906-06-01

Fredrikshald

b

s

ug

søn

009 Else Olsen

01

1909-06-19

Fredrikshald

b

d

ug

datter

Forhus 1.etg ett rom og del i kjøkken egen gaard              

001 Jens J. Olsen

01

1827-09-22

Id

b

hf

g

gaardeier

002 Sophie Olsen

01

1835-06-03

Fredrikshald

b

hm

g

hustru

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Vognmand Jens Jakob Olsen 1.800 3.490  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje med tre boenheter.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og 1/3 kjøkken              

001 Jens Jakob Ols.

01

1827

Id Sm

b

hf

g

Kjører egen Hest

002 Sofie Ols.

01

1835

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

Forhus 1.etg ett rom og 1/3 kjøkken              

001 Jens August Ols.

02

1868

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Bryggeriarbeider og Ølkjører

002 Fredrikke Ols.

02

1871

Fredrikshald kjøpstad*

-

hm

-

-

003 Karl Oskar Ols.

02

1894

Fredrikshald kjøpstad*

-

s

-

-

004 Jenny Fredrikke Ols.

02

1896

Fredrikshald kjøpstad*

-

d

-

-

005 Sophie Marie Ols.

02

1898

Fredrikshald kjøpstad*

-

d

-

-

Forhus 1.etg ett rom og 1/3 kjøkken              

001 Johan Petter Ols.

03

1865-12-16

Fredrikshald

b

hf

g

Bryggeriarbeider

002 Alma Karoline Ols.

03

1868-09-10

Brække NB

b

hm

g

-

003 Kristian Olaf Ols.

03

1896-03-11

Id Sm

b

s

-

-

004 Signe Josefine Ols.

03

1900-04-25

Fredrikshald

b

d

-

-

 

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi ti personer på matrikkel 657b.

           
  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Jens Jacob Olsen

1827

Id sogn

-

Familiens overhode

g

-

002 Sofie Olsen

1835

Fr.hald

-

Hustru

g

-

003 Johan Petter Olsen

1865

Fredrekshald

-

Søn

ug

-

004 Jens August Olsen

1868

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

005 August Theodor Pedersen

1856

Frhald

-

Familiens overhode

g

-

006 Hanna Oleni Pedersen

1857

Fr.hald

-

Hustru

g

-

007 Karen Olava Pedersen

1887

Fr:hald

-

Datter

-

-

008 Elesi Sofie Pedersen

1888

Fredrekshald

-

Datter

-

-

009 Alma Hansene Pedersen

1890 febr.

Fr.hald

-

Datter

-

-

010 John Pedersen

1822

Id sogn

-

Logerende hørende til Familien

e-mand

-

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir Jens Olsen som eier av matrikkelen. Det er reigsrert hele trettien personer på eiendommen. På nabomatrikkelen, 657a, er det ikke registrert noen beboelse -muligens er alle registrert på denne matrikkelen.

 

 

 

 

 

 

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jens I. Olsen

1827

Ide Præstegjeld

-

-

-

Vognmand

002 Frits Jensen

1860

Fredrikshald

-

-

-

Murer

003 Albert Jensen

1867

Fredrikshald

-

-

-

Arbeider

004 Sophie Olsen

1835

Fredrikshald

-

-

-

-

005 Johan P. Olsen

1865

Fredrikshald

-

-

-

-

006 Birte Jensen

1825

Bergs Prestegjeld

-

-

-

-

007 Agusta Jensen

1865

Fredrikshald

-

-

-

-

008 Jens A. Olsen

1868

Fredrikshald

-

-

-

-

009 Jenny S. K. Olsen

1874

Fredrikshald

-

-

-

-

010 Oline Ahlsen

1839

Berg Præstegjæld

-

-

-

-

011 John Pedersen

1822

Ide Prestegjeld

f

-

-

Arbeidsmand

012 Emelie Ahlsen

1879

Fredrikshald

-

-

-

-

013 August Pedersen

1855

Fredrikshald

-

-

-

Sømand

014 Gerda Lovise Ahlsen

1884

Fredrikshald

-

-

-

-

015 Anne Marie Ahlsen

1859

Fredrikshald

f

-

-

-

016 Hanna Pedersen

1855

Fredrikshald

-

-

-

-

017 Olaus Ahlsen

1836

Rokke Prestegj.

-

-

-

Garver

018 Johane Sørensen

1824

Fredrikshald

-

-

Enke

-

019 Thorvald Ahlsen

1865

Fredrikshald

-

-

-

Arbeider

020 Hilda M. O. Sørensen

1866

Fredrikshald

-

-

-

-

021 Ahl Ahlsen

1868

Fredrikshald

-

-

-

Arbeider

022 Andreas Ahlsen

1872

Fredrikshald

-

-

-

-

023 Oskar Ahlsen

1876

Fredrikshald

-

-

-

-

024 Lauritz Bernhard Svendsen

1846

Fredrikshald

-

-

-

Murer

025 Erike Sophie Svendsen

1848

Strømstad

-

-

-

-

026 Karel Amandus Svendsen

1869

Strømstad

-

-

-

Arbeider

027 Bolete Laurine Svendsen

1873

Fredrikshald

-

-

-

-

028 Johanne Sophie Svendsen

1875

Fredrikstad

-

-

-

-

029 Berte Marie Svendsen

1878

Fredrikstad

-

-

-

-

030 Olga Sjalote Svendsen

1883

Fredrikshald

-

-

-

-

031 Et Drengebarn Svendsen*

1885

Fredrikshald

-

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Kjører Jens Olsen 1.600 1.760  

 

* 1875

Går vi til follketellinga i 1875 finner vi Jens Olsen oppført som eier av matrikkelen. Han er også registrert som eier av en hest.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jens Olsen

01

1826

Ide Pr.

b

hf

g

Kjører

002 Sofie Olsen

01

1835

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

003 Oscar Olsen

01

1861

Fr.hald

b

s

ug

-

004 Johan Olsen

01

1865

Fr.hald

b

s

ug

-

005 Jens Olsen

01

1868

Fr.hald

b

s

ug

-

006 Jeny Olsen

01

1874

Fr.hald

b

d

ug

-

007 Lars Hansen Nordahl

02

1820

Rakkesta Pr.

b

Logerer

ug

Arbeider

008 Nicolai Anderson

03

1814

Vennersborg

b

Logerer

ug

Tømmermand

009 Elisabeth Christiansen

04

1836

Rokke Sogn

b

hm

e (2 gange)

Fattigcassen

010 Christian Johnsen

04

1860

Fr.hald

b

s

ug

-

011 Carl Johnsen

04

1863

Fr.hald

b

s

ug

-

012 Hans Christiansen

04

1865

Fr.hald

b

s

ug

-

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er matriklene 657a og b kun oppført som 657. I tillegg til de tjueseks personene som bor her så har Jens Jacob Olsen, Martin Cristensen Koxrød og Ole Christensen Koxrød hver sin hest på eiendommene.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jens Jacob Olsen

01

39

Ide Prgj.

-

Husfader

g

Arbeidsmand

002 Sophie Andersdatter

01

31

Frederikstad

-

Hans Kone

g

-

003 Oskar Andreas Jensen

01

5

Frederikstad

-

Hans Søn

ug

-

004 !! Jensen*

01

1

Frederikstad

-

Deres Søn

ug

-

005 Agnete Peersdatter

02

56

Frederikshald

-

Husmoder

e

-

006 Edvart Marinus Andreasen

02

22

Frederikshald

-

Hendes Søn

ug

Matros

007 Emil Bernhat Andreasen

02

20

Frederikshald

-

Hans Broder

ug

Martros

008 Gusta Olsdatter

02

24

Sverige

-

Logerende

ug

Fabrikarbeide

009 !!

02

1

Frederikshald

-

Hendes Datter

ug

-

010 Erik Andreas Olsen

03

54

Frederikshald

-

Husfader

e

Slagter

011 Olle Christian Eriksen*

03

13

Frederikshald

-

Hans Søn

ug

-

012 Gunild Larsdatter

03

71

Rakestad

-

Logerende

e

understøtes af Berg sogns Fatigvæsn

013 John Torgolsen Golden

04

53

Ide Prgj.

-

Husfader

g

Arbeidsmand

014 Helline Svendsdatter

04

42

Ide Prgj.

-

Husmoder hans Konne

g

-

015 Theodor Johnsen

04

21

Ide Prgj.

-

Hans Søn

ug

Matros

016 Svend Martin Johnsen

04

18

Ide Prgj.

-

Hans Søn

ug

Arbeidsmand

017 Laurits Augst Johnsen

04

11

Ide Prgj.

-

Hans Søn

ug

-

018 Hans Sivrin Johnsen

04

2

Bergs Prgj.

-

Hans Søn

ug

-

019 Martine Johnsdatter

04

14

Ide Prgj.

-

Hans Datter

ug

-

020 Martin Christensen Koxerød

05

43

Bergs Prgj.

-

Husfader

g

Arbeidsmand, Kjører

021 Berthe Marie Andersdatter

05

30

Rakestad

-

hans Kone, Husmoder

g

-

022 Christen Martinsen Kogsrød

05

2

Bergs Prgj.

-

Hans Søn

ug

-

023 Andria Emelie Martinsdatter

05

6

Bergs Prgj.

-

Hans Datter

ug

-

024 Inger Johanne Martinsdatter

05

5

Bergs Prgj.

-

Hans Datter

ug

-

025 Ole Christensen Koxrød

05

32

Bergs Prgj.

-

-

ug

Arbeidsmand, Kjører

026 Inger Nilsdatter

05

70

Bergs Prgj.

-

Hans Moder

e

-

 

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lars Pedersen til Jens Jakob Olsen paa østre Halvdel af Gaard Matr. 657, hvilken har Matr. 657b, dateret 6. og thinglæst 7. Juni 1864.

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Kjører Lars Pedersen paa hele Gaard Matr. 657, dateret 3. og thinglæst 24 Juli 1863.

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Halvor Torbjørnsen til Handelsborger Lars Svendsen paa østre Andel af Huset Matr. 657, hvilke har faaet Matr. 657b, medens den afhendede del har Matr. 657a, forsaavid det indeholder, at den eller de af Sælgerens Børn, som maatte blive Eier af den uafhendede Del skal have Ret til fri Brug til Bagerovnen i Kjøkkenet i den solgte del, dateret 12. og thinglæst 14 Juli 1845.

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var matrikkel 657 ikke delt. Det bor da sytten personer på eiendommen - som da er oppført med adresse Waterlands gaden.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Marthe Kirstine Hansdatter

01

50

-

-

Huusmoder

Ugift

Haandarbejde

002 Johannes Jensen

01

20

-

-

Hendes søn

Ugift

Blind

003 Grethe Poulsdatter

01

70

-

-

Logerende

Ugift

Almisse lem

004 Anders Johansen

01

23

-

-

Logerende

Ugift

Corporal ved syndenf. reg.

005 Amund Trane

01

25

-

-

Logerende

Ugift

Corporal ved syndenf. reg.

006 Lars Wahl

02

38

-

-

Huusbonde

I 1ste ægteskab

Skibs tømmermand

007 Anne Arnesdatter

02

30

-

-

Hans kone

I 1ste ægteskab

-

008 Anders Larsen

02

7

-

-

Deres søn

-

-

009 Hans Larsen

02

4

-

-

Deres søn

-

-

010 Elisabeth Larsdatter

02

5

-

-

Deres datter

-

-

011 Maria Larsdatter

02

1

-

-

Deres datter

-

-

012 Andreas Wennerdahl

03

53

-

-

Huusbonde

I 1ste ægteskab

Skomager

013 Grethe Deikman

03

50

-

-

Hans kone

I 1ste ægteskab

-

014 Erich Andreasen

03

22

-

-

Deres søn

Ugift

Skomagersvend

015 Johan Andreasen

03

10

-

-

Deres søn

-

-

016 Anders Halvorsen

03

16

-

-

Logerer

Ugivt

Almisse lem

017 Grethe Eriksdatter

03

60

-

-

Logerer

Ugivt

Almisse lem

 

 

Sist oppdatert 09.10.2022 18:31