Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Torgny Segersteds gate 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 820

Løpenummer i 1901 matrikkel: 655

Matrikkelnummer: 656

Gårds og bruksnummer: 66/276

 
Foto:

 

* 1956

 

* 1951

 

* 1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da het Parkveien 8.

 

* 1942

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 1/2-42 fra Marie Paulsen til Hans Ganerød f. 13/8-1901 på d.e. for kr. 11000,-

 

* 1938

 

* 1933

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Paulsen Alf Edvard
1897
bankass.
Paulsen Edvin
1861
fløtningsformann
Paulsen Marie Kristine
1857
g.m. fløtningsformann
Ramstad Carl Johan
1848
kontorbud

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i det som da var Parkveien 8.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

               
001 Edvin Paulsen 1 1861-05-18 Fredrikshald - hp g Tømmerfløterformand
002 Marie Kristine Paulsen 1 1857-03-30 Fredrikshald - hu g Husmor
003 Ole Paulsen 1 1895-07-08 Fr.hald - s ug Bankkasserer
004 Alf Edvart Paulsen 1 1898-03-11 Fr.hald - s ug Bankassistent
               
001 Carl Johan Ramstad 2 1848-06-02 Eidsberg - hp e Kontor-Bud ved magistrats Kontoret

 

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Skjøte til Edv. Paulsen paa 151 m² for 302 kr. paa av kommunens grund, der tidligere ikke har matr.no. fra Fr.halds kommune. dat 23. jan. 1914. Stykket blir at tillægge denne eiendom. Maalebrevet er dateret 30/12 1913. Tinglyst 27 jan. 1914.

 

* 1910

I folketellinga i 1910 er det oppført "et vaaningshus. en sidebygning paa et Værelse, 1 alm uthus.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg fire rom og kjøkken egen gaard              

001 Edvin Paulsen

01

1861-05-18

Fredrikshald

b

hf

g

fløtningsformand

002 Marie Kristine Paulsen

01

1857-03-30

Fredrikshald

b

hm

g

hustru

003 Augusta Paulsen

01

1891-09-25

Fredrikshald

b

d

ug

Kjolesømmerske

004 Fanny Paulsen

01

1893-09-09

Fredrikshald

b

d

ug

datter

005 Ole Paulsen

01

1895-07-08

Fredrikshald

b

s

ug

søn

006 Alf Edvart Paulsen

01

1898-03-11

Fredrikshald

b

s

ug

søn

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Lang Gurine
1821
enke
Paulsen Edvin
1861
fløterformand
Paulsen Marie Kristine
1857
g.m. fløterformand
Paulsen Ole Kristian
1820
fhv. bordsanker

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Lænseformand Edvin Paulsen 2.400 3.900  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våningshus og en sidiebygning på eiendommen. Begge har en etasje.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og kjøkken              

001 Edvin Pauls.

01

1861

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Flødningsformand

002 Marie Christine Pauls.

01

1857

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

003 Elise Marie Pauls.

01

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

004 Augusta Pauls.

01

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

005 Fanny Pauls.

01

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

006 Ole Pauls.

01

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

007 Alf Edvart Pauls.

01

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

008 Ole Christian Pauls.

01

1821

Fredrikshald kjøpstad*

b

fl

e

uden Erverv, Huseier

Sidebygning 1.etg ett rom              

001 Gurine Elisabet Lang

02

1822

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

e

ofentlig Understøttelse

 

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra bordsanker Ole Christian Paulsen til sønnen lænseformand Edvin Paulsen på d.e. og en ikke matrikuleret mellem Parkveien, Ousbækken, Tistedalselven og Strandparken beliggende indhægnet tørkeplads - for tilsammen 1000 kr. dat 29/3 1894 thinglæst 3 april 1894.

Ved skjødet, thl 3/4-94 har sælgeren forbeholdt sig ret til frit at bebo et kammers i gaarden, ligesom kjøberen ikke skal have ret til at sælge eller bortbytte eiendommen, saalenge sælgeren lever. (når dette har blitt overstrøket er følgende merknad innført: Ole Christian Paulsen død 1/4 1903)

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi syv personer på eiendommen.


Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

001 Ole Kristean Paulsen

1817

Fr:hald

-

Familiens overhode

e-mand

-

002 Edvend Paulsen

1861

Frhald

-

Familiens overhode

g

-

003 Marie Kristene Paulsen.

1857

Frhald

-

Hustru

g

-

004 Eleai Marie Paulsen

1887

Fr.hald

-

Datter

-

-

005 Kristene Paulsen

1889 Jan ?

Frhald

-

Datter

-

-

006 Oleni Paulsen.

1823

Fr:hald

-

Familiens overhode

ug

-

007 Thorbjørn Andersen

1814

Fr:hald

-

Logerende hørende til Familien

e-mand

-

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at det er Ole Paulsen som er eier og at det da bor fire personer på matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Chr. Paulsen

1821

Fredrikshald

-

-

-

Bordsanker

002 Edvin Paulsen

1861

Fredrikshald

-

-

-

Bordsanker

003 Torbjørn Andersen

1814

Fredrikshald

-

-

-

Sømand

004 Oline Paulsen

1824

Fredrikshald

-

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Bordsanker Ole Paulsen 2.000 1.720  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Ole Poulsen oppført som eier av matrikkelen. Han er også eier av to griser som befinner seg på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Poulsen

01

1820

Fr.hald

b

hf

g

Bordsanker

002 Anne Poulsen

01

1819

Fr.hald

b

hm

g

-

003 Oline Poulsen

02

1823

Fr.hald

b

Logerende

ug

Tjener hos Enkefru Stephansen

004 Hans Edvard Poulsen

02

1847

Fr.hald

f

s

Ukjendt

Sømand

005 Peter Poulsen

02

1858

Fr.hald

b

s

ug

Sømand

006 Edvin Poulsen

02

1860

Fr.hald

b

s

ug

-

007 Karen Marie Olsen

02

1860

Fr.hald

b

Pleiebarn

ug

-

008 Martinius Hansen

03

1845

Raade Pr.

b

hf

g

Sømand

009 Anne Hansen

03

1842

Fr.hald

b

hf!!

g

-

010 Gudmund Hansen

03

1865

Fr.hald

b

s

ug

-

011 Anna Hansen

03

1873

Fr.hald

b

d

ug

-

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det tolv personer på eiendommen. Skjemaet har O.C.Paulsen sin underskrift - og vi kan også lese at snekkersvend Hans Andersen har en gris på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Christian Poulsen

01

45

Frederikshald

-

Husfader

g

Bordsanker

002 Anne Marie Halvorsdatter

01

46

Frederikshald

-

Hans Hustru

g

-

003 Hans Edvard Olsen*

01

17

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

004 Anna Otillie Olsdatter*

01

12

Frederikshald

-

Deres Datter

ug

-

005 Peter Christian Olsen*

01

8

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

006 Edvind Olsen*

01

5

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

007 Hans Andersen

02

27

Sarpsborg

-

Husfader

g

Snedkersvend

008 Jørgine Bolette Johnsen

02

30

Frederikshald

-

Hans Hustru

g

-

009 Amanda Nikoline Hansdatter*

02

4

Frederikshald

-

Deres Datter

ug

-

010 Sigvart Marinius Hansen*

02

1

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

011 Sissel Olsdatter

02

74

Eidsberg Prgj. Smaal. Amt

-

Hustruens Moder

e

-

012 Oline Elisabet Poulsdatter

03

41

Frederikshald

-

Logerende

ug

Vadsk og Strygning

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbrev, hvorved Johan Larsen Maastad og Oline Paulsen overdrager til Ole Paulsen Gaard Matr. 656. Ifølge ??attest, der er dateret 28. Aug. 1863, vare disse tre eneste og myndige Arvinger efter Arbeidsmand Paul Knudsen og Hustrue. Thinglæst 25. Aug 1863.

 

* 1823

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Arbeidsmand Paul Knudsen paa Gaard Matr. 656 Thinglæst 14 Juli 1823.

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om tre personer på matrikkel 656.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Thoresen

01

41

-

-

Huusbonde

Enkemand 1te gang

-

002 Elen Maria Olsdatter

01

8

-

-

Hans datter

-

-

003 Maria Siversdatter

01

56

-

-

Logerer

Ugift

Haandarbejde

 

 

 

Sist oppdatert 13.04.2023 22:53