Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Torgny Segerstedts gate 16

Møllergården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 814

Løpenummer i 1901 matrikkel: 660

Matrikkelnummer: 664b

Gårds og bruksnummer: 66/285

 

 

Det er ingen bebyggelse på eiendommen i dag. Blir vel benyttet som parkeringsplass for butikkene i Torgny Segerstedts gate 18.

* 1981

 

* 1979

 

* 1969

 

* 1967

 

* 1966

 

* 1965

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1956

n

 

* 1957

 

* 1955

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1949

 

* 1947

 

* 1946

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Parkveien 16:

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1932

 

* 1931

 

* 1929

 

* 1928

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Amundsen Marius Ludvig
1896
papirarbeider Parkveien 16
Andersen Nora Elise
1891
husbestyrerinde Parkveien 16
Berg Andrea Pauline
1887
papirarbeider Parkveien 16
Frydenlund Johan Arnt
1891
kjøpmann Parkveien 16
Frydenlund Magda Therese
1891
g.m. kjøpmann Parkveien 16
Halvorsen Sofie
1840
fhv. tjenestepike Parkveien 16
Jensen Anna Marie
1867
enekfrue Parkveien 16
Johannesen, / Johansen Marie Severine
1860
sydame Parkveien 16
Karlsen  Anna Elise
1885
g.m. kontorist Parkveien 16
Karlsen  Rikard
1881
kontorist Parkveien 16
Knold Helene Marie
1857
enkefrue Parkveien 16
Knold Martha Gudrun
1901
sydame Parkveien 16
Mathisen Anders
1847
fhv. fabrikkarbeider Parkveien 16
Mosen  Martha 
1887
enkefrue Parkveien 16
Olsen Hanna Othilie
1890
hushjelp Parkveien 16
Olsen Hulda Lovise
1895
husholderske Parkveien 16
Olsen Olaf
1884
telegrafbud Parkveien 16
Rasch Carl Emil
1876
Foretn.fører Parkveien 16
Suleng Henrik
1889
lektor Parkveien 16
Suleng Ruth
9/4 1904
g.m. lektor Parkveien 16

 

 

* 1922

 

* 1921

 

* 1920

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 85 nr.52, dør fhv. bygm., gaardeier Johannes Olsen Mosen, gift med Martha født Gimming, den 24/9-20, begravd 30/9-20. Bosted Parkveien. Dødsårsaken er av Dr. G.Foght oppgitt til hjertefeil. I følge samme kirkebok var han født i Berg i 1855.

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Martha Moosen til at sitte i uskiftet bo efter sin avdøde mand bygmester Johannes Olsen Moosen. Dat. 21 oktober 1920 tinglyst 26 oktober 1920

 

Ved folketellinga i 1920 var det elleve boenheter i det som da var Parkveien 16.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Helene Marie Knold
1
1857-04-26
Berg, Østf - hp e Husarbeide hjemme for barn
002 Martha Gudrun Knold
1
1901-12-08
Fredrikshald - d ug Syerske
003 Inger Sofie Halvorsen
1
1839-12-24
Fredrikshald - l ug lever av livrente og alderdomspension
004 Karl Vilhelm Olsen
1
1896-05-18
Sverige - l ug Cellulosearbeider
 
         
001 Gunnar Olaus Jensen
2
1843-12-19
Fredrikshald - hp g Farvehandler
002 Anna Marie Cicilie Jensen
2
1867-10-29
Fr.hald - hu g Husmor
003 Marie Andersen
2
1886-02-10
Fr.hald - tj ug Tjenestepike
004 Sofie Albertine Olava Hjorth
2
1839-05-28
Fr.hald - l, svigermor e Ingen
005 Odd de Lange Kobberstad
2
1896-06-16
Kristiania - l ug Kemiker
 
         
001 Gilbert Hoen
3
1883-05-29
Kongsberg - hp g bøssemaker v/ 1. Divisions inf. underofficersskole
002 Anne Catrine Hoen
3
1889-03-29
Sandsvær - hu g Husmor
003 Thore Magnus Hoen
3
1914-09-11
Fredrikshald - s ug -
004 Hans Olaus Hoen
3
1909-01-15
Kongsberg - s ug Skolepligtig
 
         
001 Teodora Marie Haug
4
1878-01-04
Idd - Østf - hp ug Naatler jemme
002 Trygve Goldbach
4
1908-09-08
Kristiania - søstersønn ug -
 
         
001 Richard Carlsen
5
1881-02-07
Fr.hald - hp g Kontorassisten Cellulosefabrik
002 Anna Elise Karlsen
5
1885-03-12
Fr.hald - hu g Husmor
003 Harald Richard Carlsen
5
1918-03-06
Fr.hald - s ug -
 
         
001 Andrea Pauline Berg
6
1887-03-20
Fredrikshald - hp f Papirarbeiderske
002 Olaf Andreas Berg
6
1909-12-13
Fredrikshald - s ug -
003 Arne Berg
6
1911-11-27
Fr.hald - s ug -
004 Olaf Olsen
6
1884-04-16
Fredrikshald - broder ug Telegrafbud
005 Hanna Othelie Olsen
6
1890-01-14
Fredrikshald - Søster ug Papirarbeiderske
006 Hulda Lovise Olsen
6
1891-11-22
Fredrikshald - Søster som styrer huset ug Steller Huset
 
         
001 Martha Josefine Maasen
7
1889-11-09
Idd - Østf - hp e Gaardeier
002 Asbjørn Maasen
7
1917-01-21
Fredrikshald - s ug -
003 Gunhild Marie Maasen
7
1920-04-20
Fredrikshald - d ug -
004 Margit Klepper
7
1900-05-22
Idd - Østf - l ug Kontordame
 
         
001 Johanes Espelund
8
1879-12-03
Espelund Aremark - hp ug Bakerisvend
 
         
001 Petra Emelie Billington
9
1865-01-05
Fredrikshald - hp ug Syforretning s.
002 Marie Severine Johannesen
9
1860-03-01
Fredrikshald - hp ug Syforretning
 
         
001 Oscar Borg
10
1851-06-11
Fredrikshald - hp e Musikdirektør, organist
002 Anna Jakobsen
10
1856-02-01
Sverige - Styrer huset ug Arbeidshjælp hos Komponist Oscar Borg
 
         
001 Johan Arnt Frydenlund
11
1891-08-16
Fr.hald - hp g Medindehaver i firmaet Haakon A, Bøen A/S
002 !!
11
!!
- - - - -
003 Betzy Agate Venstad
11
1893-09-19
Kristiania - l, slægtning ug Sydame s.a.
004 Arnt Johan Frydenlund
11
1920-06-08
Fredrikshald - s ug -

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våninghus på to etasjer med hele ti boenheter, en butikk og en "barberstue".

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 11 pr mnd              

001 Johannes Olsen

01

1855-09-14

Berg Smaalenene

b

enslig %losjerende%

ug

Snekker S

002 Marthe Søbrøn

01

1864

Berg Smaalenene

b

husholderske

e

husholderske

Forhus 1.etg seks srom og kjøkken kr 525 pr år              

001 Gunner Olaves Jensen

02

1843-12-19

Fredrikshald

b

hf

g

Farvehandler

002 Anna Marie Cecilie Jensen

02

1867-10-29

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Gunnar Jensen

02

1888-10-02

Fredrikshald

b

s

ug

Handelsbetjent Farvehandel

004 Egil Jensen

02

1893-04-18

Berg

b

s

ug

Skoleelev

005 Olaf Johnsen

02

1884-08-27

Fredrikshald

b

el

ug

Korrespondent, Saugbrugsf.

006 Marie Andersen

02

1886-02-10

Fredrikshald

b

tj

ug

Tjenestepike

007 David Albert Jensen

02

1859

Fredrikshald

b

fl

ug

Handelsbetjent Farvehandel

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 280 pr år              

001 Johanne Fredrikke Møller

03

1821-09-12

Fredrikshald

b

hm

ug

Lever av sine Midler

002 Laura Kristine Johannesen

03

1864-05-03

Ed Sverige

b

tj

ug

Sysselsat med Husgjerning

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken kr 252 pr år              

001 Anna Kathrine Andreassen

04

1853-10-15

Fredrikshald

b

hm

e

Husmor for barna

002 Karla Leandelle Andreassen

04

1876-09-17

Fredrikshald

b

d

ug

assistent ved kæmnerkontoret

003 Nils Otto Andreassen

04

1880-03-28

Fredrikshald

b

s

ug

Handelsfuldmægtig ved kolonialforretning

004 Ole Andreas Andreassen

04

1883-07-14

Fredrikshald

f

s

ug

styrmand med seilskib

005 Toralf Johan Andreassen

04

1889-09-29

Fredrikshald

f

s

ug

matros med dampskib

006 Rut Lovise Andreassen

04

1892-01-16

Fredrikshald

b

d

ug

kassererske ved kolonialforr.

007 Thomas Andreassen

04

1893-03-13

Fredrikshald

b

s

ug

butikbetjent i manufakturforr.

008 Hans Haug

04

1884-04-02

østre Aker

b

fl

ug

lokomotivpudser ved Fredrikshalds jernbanestation

Forhus 2.etg fire rom og kjøkken kr 22 pr mnd              

001 Magnus Venstad

05

1871-08-30

Solør

f

hf

g

Uhrmaker

002 Julie Venstad

05

1869-01-21

Løiten

b

hm

g

Syforretning

003 Magda Venstad

05

1891-10-05

Elverum

b

d

ug

Moderens Syforretning

004 Betzy Venstad

05

1893-09-19

Kristiania

b

d

ug

Moderens Syforretning

005 Rolf Venstad

05

1895-01-21

Fredrikshald

b

s

ug

Amtst. trykkeri

Forhus 2.etg seks rom og kjøkken kr 525 pr år              

001 Lauritz Pless

06

1854-06-26

Tromsø

b

hf

g

Revisor

002 Marie Pless

06

1863-07-26

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Anna Louise Pless

06

1891-06-25

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Reidar Pless

06

1893-03-21

Fredrikshald

b

s

ug

Skolegut

005 Ingrid Pless

06

1897-06-28

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

006 Elida Johanson

06

1891-09-06

Sverige

b

tj

ug

Tjenestepike

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken kr 380 pr år              

001 Marie Johannesen

07

1860-03-01

Fredrikshald

b

-

ug

Syforetning

002 Petra Billington

07

1865-01-05

Fredrikshald

b

-

ug

Syforetning

Bakbygning to rom og kjøkken kr 22 pr mnd              

001 Carl Olaf Haagensen

08

1867-05-06

Fredrikshald

b

hf

g

bakersvend

002 Anna Louise Haagensen

08

1867-11-23

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Leif Håkon Haagensen

08

1899-12-17

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Signe Olava Haagensen

08

1900-08-25

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Hjørdis Marie Haagensen

08

1901-10-02

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Sidebygning 2.etg to rom og kjøkken kr 17 pr mnd              

001 Andreas Olsen

09

1857-07-06

Sverige

b

hf

g

Bryggeriarbeider

002 Pauline Augusta Olsen

09

1849-06-13

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Olof Olsen

09

1884-04-16

Fredrikshald

b

s

ug

Telegrafbud

004 Hanna Olsen

09

1889-01-14

Fredrikshald

b

d

ug

Tjenestepige

005 Hulda Lovise Olsen

09

1891-11-22

Fredrikshald

b

d

ug

Tjenestepige

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 15 pr mnd              

001 Jeanette Fogelberg

10

1832-06-26

Asak

b

hm

e

husholderske

002 Henry Jensen

10

1886-05-18

Fredrikshald

b

-

ug

barberer

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Anker Alice Cecilie
1852
g.m. major
Anker Herm. K. F.
1840
major
Bockramm Konrad
1861
fabrikeier
Bockramm Martha
1874
g.m. fabrikeier
Møller Hanna 
1821
frøken
Norløff Bertha
1871
g.m. Correspondent
Norløff Hans P.
1867
Correspondent
Olsen Johannes (Mosen)
1855
snedker
Rapp Emma Kristine
1874
tjenestepige
Semb Emma Kristine
1875
g.m. musikfurer
Semb Johan Petter
1853
musikfurer
Sørbrøden Marthe Kristine
1841
enke
Strøm Anna Amrie
1869
enke
Venstad Julie Kristine
1869
g.m. uhrmager
Venstad Magnus
1871
uhrmager

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Snedker Johs. Olsen Ikke oppgitt 42.660  

 

* 1900

 

Går vi til folketellinga i 1900 er det oppgitt et "vaanigshus på to etasjer med Vinkelbygning og Vinkel-bagbygning". Familien Semb har registrert at de har to katter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Bakbygning 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Anne Kattrine Bjørkman

01

1856

Kirkeøen Hvaler Sm

b

hm

e

Vadskerkone

002 Ole Edvard Bjørkman

01

1888

Kirkeøen Hvaler Sm

b

s

ug

-

Bakbygning tre rom og kjøkken              

001 Marte Kirtine Sørbrøden

02

1841

Berg Sm

b

Husbestyreren

e

Sysselsat med husgjerninger

002 Johannes Ols.

02

1855

Berg Sm

b

hf

ug

Snedker

003 Peder Olaf Ekaas

02

1886

Berg Sm

b

Søstersøn

ug

Læring

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken              

001 Magnus Bernts. Wenstad

03

1871

Vaaler i Solør Hed

b

hf

g

Uhrmager

002 Julia Kristiane Wenstad

03

1869

Løiten Hedemarken Hed

b

hm

g

-

003 Magda Therese Wenstad

03

1891

Elverum Hed

b

d

ug

Barn

004 Betsy Agate Wenstad

03

1893

Kristiania

b

d

ug

Barn

005 Rolf Paulian Wenstad

03

1895

Fredrikshall

b

s

ug

Barn

Forhus tre rom og kjøkken              

001 Hanna Møller

04

1821

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm Frøken

ug

Af sine Midler

002 Emma Lars.

04

1881

Eidsskogen Hed

b

Tjenestepige

ug

Tjenestepige

Forhus 1.etg seks rom og kjøkken              

001 Konrad Bockramm

05

1861

Fr.hald

b

hf

g

Fabrikeier

002 Martha Bockramm

05

1874

Fr.hald

b

hm

g

Sysselsat med husgjerning

003 Harald Bakke

05

1882

Id Sm

b

fl

ug

Student

004 Julie Lars.

05

1880

Eidsskogen Hed

b

tj

ug

Tjenestepige

Forhus 2.etg fire rom og kjøkken              

001 Johan Petter Semb

06

1854

Nøsemarken Sverige

b

hf

g

Musikfurer

002 Emma Kristine Semb

06

1845

Vaaler i Solør Hed

b

hm

g

-

003 Margrethe Johanna Semb

06

1883

t Fredrikshald

b

d

ug

Kassererske

004 Jakob Moe

06

1875

Faaberg Krs

b

el

ug

Byfogedkontorist

Forhus 2.etg seks rom og kjøkken              

001 Johan Andreas Aarnæs

07

1845

Ømark. Smalenene. Sm

b

hf

e

Kaptein i Infanteriet

002 Petter Johan Giertta Aarnæs

07

1878

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Styrmand Dampskib

003 Agnes Cesilia Emilia Aarnæs

07

1884

Ide prgj. Sm

b

d

ug

Sysselsat med Husgjerning

004 Katinka Agnes Bjørkman

07

1883

Kirkø Hvaløer Sm

b

tj

ug

Tjenestepige

Sidebygning 2.etg to rom og kjøkken              

001 Nils Buckholm

08

1872

t %Fredrikshald%

b

hf

g

Kjøbmand

002 Signe Buckholm

08

1876

Strand Sverige

b

hm

g

-

003 Thorleif Buckholm

08

1898

Fredrikshald kjøpstad*

-

s

-

-

004 Sigbjørn Buckholm

08

1900-05-09

Fredrikshald kjøpstad*

-

s

-

-

Forhus 2.etg fem rom og kjøkken              

001 Yngvar Poppe

09

1865

Hemnes Nor

b

hf

g

Provisor. Svaneapotheket

002 Martha Poppe

09

1877

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 Paul Dag. Poppe

09

1899-08-31

Trondhjem ST

b

s

ug

-

004 Alette Gustafs.

09

1873

Enningedalen Sm

b

tj

ug

Husgjerning

005 Endre M. Tallaks.

09

1882

Skudesnæs Sta

b

el

ug

Handelsbetjent

 

 

* 1898

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det førti personer på eiendommen. Her finner vi da også den kjente komponisten Oscar Borg med familie.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Johannes Olsen

1855

Bergs Smaalenene

-

Familiens overhode

ug

-

002 Hans Jonsen

1811

Berg Smaalenene

-

Logerende hørende til Familien

g

-

003 Marte Kistene Hansen

1842

Berg Smaalenene

-

Logerende hørende til Familien

g

-

004 Fridthjof Jensen

1851

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

005 Hildegard Elisabeth Jensen

1854

Rölanda So??ken, Sverige

-

Hustru

g

-

006 Signe Adelhejd Jensen

1883

Fredrikshald

-

Datter

-

-

007 Helga Aurora Jensen

1884

Fredrikshald

-

Datter

-

-

008 Sigurd Bäfverfeldt Jensen

1886

Fredrikshald

-

Søn

-

-

009 Edith Ragnhild Jensen

1887

Fredrikshald

-

Datter

-

-

010 Ellen Borghild Jensen

1888

Fredrikshald

-

Datter

-

-

011 Laura Kristine Ullström

1871

Eds Socken, (Sverige)

-

Tjenestetyende

ug

-

012 Anna Lovisa Magnusson

1870

Rölanda Socken (Sverige)

-

Tjenestetyende

ug

-

013 Knut Gustav Bäfverfeldt

1819

Skee Socken (Sverige)

-

Besøgende, Svigerfader.

g

-

014 Betty Gustafva Bäfverfeldt

1831

Järbo Socken Sverige

-

Besøgende, Svigermoder.

g

-

015 Bertha Gunella Bäfverfeldt

1868

Eds Socken (Sverige)

-

Besøgende, Svigerinde.

ug

-

016 Enkefru Elianore Charlote Broch.

1847

Christianea

-

Familiens overhode

e

-

017 Berdon Emil Brok

1875

Aremark Sogen

-

Søn

ug

-

018 Trine Emilie Thronsen

1857

Fredrekshalds

-

Familiens overhode

ug

-

019 Selma Marie Theresie Thronsen

1855

Fredrikshalds

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

020 Ane Marie Lavise Thronsen

1851

Christiania

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

021 Edvard Sem

1859

Blaksjer Sogen

-

Familiens overhode

g

-

022 Seguvarda Marie Sem

1858

Fredreksalds

-

Hustru

g

-

023 Lena Sem

1888

Fredriksalds

-

Datter

ug

-

024 Bjarne Sem

1884

Fredriksalds

-

Søn

ug

-

025 Engvar Sem

1885

Fredriksalds

-

Søn

ug

-

026 Eduard Baastad Sem

1887

Fr.hald

-

Søn

-

-

027 Lilly Sem

1889

Fredreksalds

-

Datter

g

-

028 Jenny Sofie Olsen

1874

Fredreksalds

-

Tjenestetyende

ug

-

030 Oskar Borg

1851

Fredreksald

-

Familiens overhode

g

-

031 Emelie Brundt Borg

1853

Stæhalm

-

Hustru

g

-

032 Astri Emelie Borg

1875

Fredreksalds

-

Datter

ug

-

033 Augen Borg.

1884

Fredreksalds

-

Søn

ug

-

034 Gustav Rikart Borg

1886

Fredriksalds

-

Søn

ug

-

035 Harald Oskar Borg

1888

Fredriksalds

-

Søn

ug, g

-

036 Signe Hagar Borg

1880

Fredreksald

-

Datter

ug

-

037 Johanne Mathilde Jensen

1872

Eds sogn Sverege

-

Tjenestetyende

ug

-

038 Elen Ronnel B,org.

1890

Fredriksalds

-

Datter

ug

-

039 Frithjof Fr. Heübsoh

1835

Holmestrand

-

Familiens overhode

ug

-

040 Betty Cathrine Heübsoh

1839

Holmestrand

-

Logerende hørende til Familien, søster

ug

-

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Knud Graah til Snedker Johanens Olsen for 20,000 kr af 30/7 90 thinglæst 1 August 1890.

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Skifteretten i Christiania om at ORSagfører J. Young Bruun og Bureachef N. Holmsen er indsatte som exicutores testamenti i Grosserer David Graahs Dødsbo dat. 25/2 87 thinglæst 13. Januar

Skjøde fra J. Young Bruun og N. Holmsen som exicutores testamenti i Grosserer David Graahs Dødsbo ifølge foranstaaende Attest til Grosserer Knud Graah paa d.E. for 11000 Kr., dat. 22/11 87 thinglæst 13. Januar 1888.

 

* 1887

Grosserer David Graah i Kristiania døde igaar, 84 aar gammel. Den afdøde har indlagt sig betydelige Fortjenester af Dyrebeskyttelsessagen og pleide hvert Aar at skjænke betydelige Summer til Udeling bland Tyende for lang og tro Tjeneste. Afdøde var Ridder af St. D. D. og W. D.

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir Graah som eier av matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 P. Bergman

1829

Sverige

-

-

-

Dampskibsexpeditør

002 Hilda Bergman

1837

Sverige

-

Hustru

-

-

003 Oline Andersen

1856

Urskaug

-

-

-

Tjenestepige

004 Hilmer Bergman

1858

Fredrikshald

-

Søn

-

-

005 Jos Lorange

1836

Fredrikshald

-

-

-

Skibscaptein

006 B. Lorange

1850

Fredrikstad

-

Hustru

-

-

007 Kitty Lorange

1872

Fredrikstad

-

Datter

-

-

008 Henrik Lorange

1875

Fredrikstad

-

Søn

-

-

009 Magdalene Lorange

1878

Fredrikshald

-

Datter

-

-

010 Beate Lorange

1879

Fredrikshald

-

Datter

-

-

011 Petra Lorange

1883

Fredrikshald

-

Datter

-

-

012 Anna Norgård

1866

Fredrikshald

-

-

-

Tjenestepige

013 Amanda Hansen

1864

Sverige

-

-

-

Tjenestepige

014 E. Thomsen

1817

Drammen

-

-

-

Asistentinde

015 Louise Thomsen

1851

Krisitania

-

Datter

-

-

016 Selma Thomsen

1855

Fredrikshald

-

Datter

-

-

017 Trine Thomsen

1857

Fredrikshald

-

Datter

-

-

018 N. Broch

1847

Kristiania

-

-

Enkefru

-

019 B. Broch

1875

Aremark

-

Søn

-

-

020 Jenny Hansen

1868

Fredrikshald

-

-

-

Tjenestepige

021 Fridhjof Jensen

1851

Fredrikshald

-

-

-

Adjunkt

022 Hildegard Jensen

1854

Sverige

-

Hustru

-

-

023 Signe Jensen

1883

Fredrikshald

-

Datter

-

-

024 Helga Jensen

1884

Fredrikshald

-

Datter

-

-

025 Elisabeth Andersdotter

1866

Sverige

-

-

-

Tjenestepige

026 Kristine Andersdotter

1869

Sverige

-

-

-

Tjenestepige

027 Johan Ludvig Alver

1848

Bergen

f

-

-

Adjunkt

028 Johan David Nygaard

1857

Egersund

f

-

-

Cand.theol. Klasselærer

029 Georgine Iversen

1858

Aremark

-

-

-

Tjenestepige

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien D. Graah 30.000 47.520  

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 finner vi D.Graah oppført som eier av en matrikkel hvor det bor førtiåtte personer.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johan Carl Marinius Spørck

01

1827

Fr.hald

b

hf

g

Kjøbmand

002 Olivia Severine Spørck

01

1826

Aalesund

b

Kone

g

-

003 Karen Marie Spørck

01

1856

Fr.hald

b

d

ug

Foreldrene

004 Augusta Spørck

01

1863

Fr.hald

b

d

ug

-

005 Karl Spørck

01

1868

Fr.hald

b

s

ug

-

006 Petra Christofa Spørck

01

1870

Fr.hald

b

d

ug

-

007 Victoria Olsen

01

1855

Hvaløerne

b

tj

ug

Tyende

008 Johan Jakob Dahl

02

1836

Fr.hald

b

hf

g

Kaptein

009 Bente Thomine Susanne Dahl

02

1842

Fr.hald

b

hm

g

-

010 Jakobine Adolphine Dahl

02

1865

Næs i Hallingdal

b

d

ug

-

011 Karl Theodor Dahl

02

1867

Næs i Hallingdal

b

s

ug

-

012 Truls Johan Lyche Dahl

02

1869

Tryssild

b

s

-

-

013 Johan Jakob Dahl

02

1872??

Fr.hald

b

s

-

-

014 Adolph Christian Dahl

02

1874

Id

b

s

-

-

015 Elisabeth Caroline Amundsen

02

1853

Fr.hald

b

tj

ug

Tyende

016 Lovise Marthine Hansen

02

1837

Fr.hald

b

tj

ug

Tyende

017 Theodor Billington

03

1832

Fr.stad

b

hf

g

Kontorfuldmægtig hos P. Anker

018 Elise Billington

03

1835

Laurvik

b

hm

g

-

019 Johan Halvard Nikolai Billington

03

1853

Laurvik

f

s

ug

Sømand

020 Elise Christiane Billington

03

1859??

Laurvik

b

d

-

Forældrene

021 Gyda Billington

03

1861??

Laurvik

b

d

-

-

022 Rolf Billington

03

1867

Fr.hald

b

s

-

-

023 Caroline Olsen

03

1851

Fr.hald

b

tj

ug

Tyende

024 Peter Bergman

04

1829

Gustafsfors Sverige

b

hf

g

Kjøbmand og Dampskibsexp.

025 Hilda Marie Bergman*

04

1837

Strømstad Sverige

b

Kone

g

-

026 Gustav Wilhelm Bergman*

04

1855

Fr.hald

b

s

ug

Forældrene

027 Johan Helmer Bergman

04

1858

Fr.hald

f

s

ug

-

028 Johanna Larsdatter

04

1839

Ertmark Sverige

b

tj

ug

Tyende

029 Gustav Blom Kielland

05

1832

Findø Pr.

b

hf

g

Stadsingeniør

030 Eleonore Kielland

05

1835

Findaas Pr.

b

Kone

g

-

031 Gustava Kielland

05

1861

Fredrikshald

b

d

ug

-

032 Nils Vogh Kielland

05

1862

Fredrikshald

b

s

ug

-

033 Bjarne Kielland

05

1864

Fredrikshald

b

s

ug

-

034 Erling Kielland

05

1866

Fredrikshald

b

s

ug

-

035 Birger Kielland

05

1870

Fredrikshald

b

s

ug

-

036 Gabriel Kielland

05

1873??

Fredrikshald

b

s

ug

-

037 Klara Kielland

05

1875

Fredrikshald

b

d

ug

-

038 Eleonore Kielland

05

1875

Fredrikshald

b

d

ug

-

039 Gulette Andrine Rasmusdatter

05

1845

Fredrikshald

b

tj

ug

Tyende

040 Sofie Adolfine Gundersen

05

1857

Fredrikshald

b

Tjenestepige

ug

Tyende

041 Louse Eugenia Harridsleff

05

1861

Asak i Bergs Pr.

b

Tjenestepige

ug

Tyende

042 Hans Olsen

06

1828@1829

Fr.hald

b

hf

g

Bundtmager

043 Christine Olsen

06

1829

Fr.hald

b

Kone

g

-

044 Christen Olsen

06

1857

Fr.hald@Vaaler pr Moss

f

s

ug

Ingeniørlærling

045 Magdalene Olsen

06

1859

Fr.hald

b

d

ug

Forældrene

046 Agnes Olsen

06

1862

Fr.hald

b

d

ug

-

047 Augusta Olsen

06

1864

Fr.hald

b

d

ug

-

048 Pauline Syversen

06

1855

Vaaler pr Moss

b

tj

ug

Tyende

 

 

* 1873

 

* 1872

I Gaarden No. 664 b paa Stranden er til Paaske Flyttetid tilleie 4 Værelser med Kjøkken, Vedbod, Kjelder samt Del i Tørkeloft, Bryggerhus, Strygestue med Rulle og Strygeovn for 30 Spd. halvaarlig.

Nærmere oplysninger erholdes af

P. Bergman.

 

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Auctionskjøde til Grosserer D.Graah paa Gaard Matr. 664b dateret 6. og thinglæst 14. April 1868.

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har registrert trettito personer på matrikkelen. Ølbrygger Christen Christopher Møller har fem hester og fem kuer på eiendommen.

           

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Christen Christopher Møller

01

65

Veile Danmark

-

Huusfader

e

Øl - Brygger

002 Emma Antonette Møller

01

16

Frederikshald

-

Hans Datter

ug

-

003 Ebba Marie Lindahl

01

45

Strømstad

-

-

ug

Huusjomfru

004 Jonas Andersen

01

26

Sverige

-

-

ug

Gaardskarl

005 Annette Wendt

01

37

Frederikshald

-

-

ug

Tjenestepige

006 Lovise Hansen

01

24

Frederikshald

-

-

ug

Tjenestepige

007 Frederik Münster

02

51

Drammen

-

Huusfader

g

Oberstlieutenant

008 Grethe Münster

02

48

Bergen

-

Hans Kone

g

-

009 Anna Münster

02

19

Bergen

-

Deres Datter

ug

-

010 Lovise Münster

02

18

Bergen

-

Deres Datter

ug

-

011 Johan Münster

02

21

Bergen

-

Deres Søn

ug

Styrmand

012 Andreas Münster

02

12

Bergen

-

Deres Søn

ug

-

013 Dina Münster

02

9

Bergen

-

Deres Datter

ug

-

014 Morten Münster

02

8

Bergen

-

Deres Søn

ug

-

015 Johanne Johnsen

02

22

Christiansand

-

-

ug

Tjenestepige

016 Mathilde Nielsen

02

23

Christiansand

-

-

ug

Tjenestepige

017 Mathilde Helliesen

03

40

Farsund

-

Huusmoder

e

-

018 Frederik Helliesen

03

16

Frederikshald

-

Hendes Søn

ug

-

019 Henriette Helliesen

03

14

Frederikshald

-

Hendes Datter

ug

-

020 Christian Helliesen

03

13

Frederikshald

-

Hendes Søn

ug

-

021 Thor Helliesen

03

11

Frederikshald

-

Hendes Søn

ug

-

022 Signe Helliesen

03

8

Frederikshald

-

Hendes Datter

ug

-

023 Mathilde Helliesen

03

5

Frederikshald

-

Hendes Datter

ug

-

024 Magdalene Glatved

03

34

Nordland

-

-

ug

Huusjomfru

025 Marie Jensen

03

20

Frederikshald

-

-

ug

Tjenestepige

026 Kirstine Blehr

04

52

Brevig

-

Huusmoder

e

-

027 Michaline Blehr

04

27

Brevig

-

Hendes Datter

ug

-

028 Henriette Langerød

04

19

Moss

-

-

ug

Tjenestepige

029 Hans Hansen

05

26

Frederikshald

-

Huusfader

g

Styrmand

030 Kirstine Hansen

05

22

Frederikshald

-

Hans Kone

g

-

031 Hans Hansen

05

2

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

032 Bertha Jørgensen

05

14

Frederikshald

-

-

ug

Tjenestepige

 

* 1855

 

Ifølge Indberetning fra byfogden paa Frederikshald udbrød der Natten til den 20de d. M. omtrent Kl. 12 Ild paa nordre Fredrikshald, hvorefter i faa Timer nedbrændte følgende Bygninger: Matr.No. 664a, Smed Hansens Enkes, forsikret i den almindelige Brandkasse for 970 Spd., Matr.No. 664b, Snedker Steffens`s forsikkret i den almindelige Brandkasse for 1590 Spd og Matr.No. 665, Brygger Møllers, forsikkret i den almindelige Brandkasse for 1910 Spd., tilsammen 4470 Spd. Den partielle Skade, som nærliggende Bygninger have lidt, antages ikke at være betydelig. Da der paa 3 a 4 Steder laa andre Bygnigner, næsten alle af Træ, deels umiddelbart tilstødende, deels meget nær beliggende de aftbrændte Bygninger , maa det, bemærker Byfogden, efter Omstændighederne ansees for heldigt, at Branden ved hensigtsmæssige Foranstaltninger og ufortrøden Virksomhed fra Brandvæsenets Side hindredes fra at udbrede sig videre.

Matr.no. 664a Torgny Segerstedts gate 18
Matr.no. 664b Torgny Segersteds gate 16
Matr.no. 665 Torgny Segersteds gate 14

 

Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

 

* 1932

 

Efter Reqvisition fra Overrets-Procurator Gude, paa Bankadvocatens Vegne, bliver, paa Grund af vedkommende Deitorers Udeblivelse med Renter og Capital-Afdrag af Gjeld til Norges Bank, Løverdagen den 15de December førstkommende, om Eftermiddagen, til vedføiede Klokkeslet, afholdt offentlig Auction her paa Bythingstuen over efternævnte til Banken pantsatte Eiendomme, nemlig:

  • 5te Gang over Gaarden No. 795, pantsat af Hattemager Ole Appelgreen, Kl. 2.

  • 5te Gang over Gaarden No. 620, pantsat af Høker Anders Aspestrand, Kl. 2½.

  • 5te Gang over Gaarden No. 370 & 371 a, pantsat af Snedker Helliksen og Elisabeth sal Simonsen, Kl. 3.

  • 1ste Gang over Gaarden No. 595, pantsat af Garver Ohlgreen, Kl. 4.

  • 1ste Gang over Gaarden No. 664 b, pantsat af Kjøbmand J. Kjegstad, Kl. 4½ og

  • 1ste Gang over Gaarden No. 577, pantsat af Snedker Hans Nielsen Kl.5.

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald den 22de November 1832.

Svensen.

 

* 1801

Ved folektellinga i 1801 bor det ti personer på matrikkel 664 i Laxe Gaden.

  H.nr Alder/født Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Bendix Henriksen

01

37

Huusbonde

Gift 2. gang

Coffardie styrmand

002 Marthe Kirstine

01

31

Hans kone

Gift 1te gang

-

003 Maren Caspersdatter

01

20

Tienestepige

Ugift

-

004 Engebreth Larsen

02

41

Huusbonde

I 1te ægteskab

Coffardie skipper

005 Anne Kirstine Bruun

02

30

Hans kone

I 1te ægteskab

-

006 Karen Helene Larsen

02

8

Deres datter

-

-

007 Pertonelle Larsen

02

7

Deres datter

-

-

008 Helene Larsen

02

2

Deres datter

-

-

009 Oloug Jacobsdatter

02

32

Tienestepiger

Ugift

-

010 Berthe Jensdatter

02

20

Tienestepiger

Ugift

-

 

 

 

 

Sist oppdatert 09.01.2024 13:24