Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Urtegata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 779

Løpenummer i 1901 matrikkel: 547

Matrikkelnummer: 589

Gårds og bruksnummer: 66/184

Første hus på høyre hånd Urtegata 1, andre hus Urtegata 3.
Foto:Kari Weel
 
  Bildet er tatt av Kari Weel en stund før bygnignen ble revet.

 

* 1997

 

 

 

* 1995

 

* 1993

 

* 1991

 

* 1990

 

* 1986

 

* 1982

 

* 1975

 

* 1967

 

* 1964

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1956

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Urtegata 3.

 

* 1940

 

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte fra Idd og Marker namsrett til fru Oline Velund for Kr. 37.000,- Dat. 22/4-36 Pantebok AI

 

 

* 1933

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Børesen Richard
1874
garvermester Urtegata 3
Børesen Charlotte Lovise
1875
g.m. garvermester Urtegata 3
Børesen Reidar
1900
garver Urtegata 3
Børesen Kaare
1902
garver Urtegata 3
Børesen Per Henrik
3/2 1904
student Urtegata 3
Knap Marie Dortea
1854
frøken Urtegata 3
Knap Maren Hedvig
1856
musiklærerinde Urtegata 3

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i A.Kruses dødsbo til garvermester Richard Børesen på d.e. og matrnr 820a2 for Kr. 55000,- Dat. 24/10-1931 Tinglyst 26 oktober 1923.

 

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Urtegata 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Axel Kruse
1
1858-10-05
Billingsfors Sverge - hp g Fuldmægtig hos Saugbrugsforeningen i Fr - hald.
002 Anna Kruse
1
1869-05-23
Mosviken Aremark - hu g Husmor.
003 Elin Kruse
1
1904-02-20
Fredrikshald - d ug Går i Skole (artium).
 
         
001 Maren Hedvig Knop
2
1856-07-09
Fredrikshald - hp ug Musiklærerinde.
 
         
001 Rolf Eriksen
3
1896-11-04
Berg Østfold - hp g Shaufør av drochebil, egen.
002 Ingeborg Pauline Eriksen
3
1896-09-20
Fr- hald - hu g Husmor.
003 Leif Ingvar Eriksen
3
1919-03-25
Sjeberg Skjeberg - s - -

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Handelsdep. fastsætter i h.t. § 31 i lov av 14/12-1917 en frist av 6 maaneder for A.Kruse til at erhværve d.e. og 820a2. dat. 30/1-1919 tinglyst 7 februar 1919.

Kongelig resolution av 2/5-1919 hvorved det tillates svensk statsborger A.Kruse at erhværve denne eiendom og matrnr. 820a2 tinglyst 23 mai 1919.

 

 

* 1918

Skjøte fra Chr. Zetlitz Bothner til A.Kruse for Kr. 48000,- dat 1/9 1918 iflg. kartf. av 29/1 06 og 14/1-18 er eiendommen 1020 m2. Tinglyst 3 september 1918.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer med tre boenheter - pluss en "Sidebygning med fordnødne Uthus og to kontorer i første etasje".

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1. og 2.etg åtte rom og kjøkken egen Gaard ansett til kr.1200              

001 Christian Magnus Zetlitz Bothner

01

1853-10-21

Fredrikshald

b

hf

g

Trælasthandler, Bankbestyrer, Jernbanedirektør, Kanaldirektør, vice.consul, m.m.

002 Rebekka Bothner

01

1861-04-06

Fredrikshald

b

hm

g

hustru

003 Magnhild Bothner

01

1884-04-05

Fredrikshald

b

d

ug

uten Erhverv

004 Signe Bothner

01

1885-02-22

Fredrikshald

f

d

ug

uten Erhverv

005 Trygve Bothner

01

1887-02-12

Fredrikshald

b

s

ug

Ansat paa Trælastkontor

006 Ragnar Bothner

01

1891-05-24

Fredrikshald

f

s

ug

Frekventerer Chra. Handelsgymnasie

007 Christine Zetlitz Bothner

01

1894-02-25

Fredrikshald

b

d

ug

uden Erhverv

008 Margit Bothner

01

1897-01-20

Fredrikshald

b

d

ug

uden Erhverv

009 Anna Eriksen

01

1891-12-21

Berg Sogn

b

tj

ug

Tjenestepige

010 Wendla Mild

01

1892-12-11

Dalsland Sverige

b

tj

ug

Tjenestepige

Sidebygning 2.etg tre rom og kjøkken kr 200              

001 Marie Knap

01

1854-05-15

Fredrikshald

b

søstre

ug

Frøken Husgjerning

002 Hedvig Knap

01

1856-07-09

Fredrikshald

b

søstre

ug

Frøken Musiklærerinde

Sidebygning 2.etg to rom og kjøkken kr 200              

001 John Ridderpeng

01

1872-09-01

Sverige

f

hf

g

Chaufør

002 Marie Ridderpeng

01

1864-11-14

Id

f

hm

g

Husmor

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra E.K.Stang til consul Bothner dat 10/2 06 Kr. 353,25 ifølge hvilket en parsel - der iflg maalebrev udgjør 471 m² dat 29/1 06 - af mno 820 tillægges d.Eiendom, der forpligtes til gjerdehold mod den gjenværende del af 820. Tinglyst 23 febr. 1906.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bothner Chr. Z.
1853
konsul
Bothner Rebekka
1861
g.m. konsul
Knap Hedvig
1856
musiklærerinde
Knap Marie 
1854
telefonistinde
Rasmussen Gulette
1844
fhv. husbestyrerinde

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Urtegaden Consul Bothner 20.000 30.290  

 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Attest om at P.S.Knap var eneste arving efter kjøbmand Karl Knap og Dorothes Knap dat. 12/1 1900 tinglyst 12. januar 1900

(Eierskiftet fra Karl Knap til P.S.Knap var før 1865)

Erklæring, hvorved Chr.Z.Bothner forplikter sig til, paa forlangende af pastor Stang som eier af matr 820, at borttage et vindu, der vender ud til den prang. som fra Urtegaden fører til Stangs eiendom, dat. 12/10/1900 tinglyst 23 november 1900.

 

Ser vi i folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på to etasjer med tre boenheter. Her ser vi også at det er "Ordfører Christian Bothner" som er bruker av eiendommen. Bothner "smykker seg" i denne folketellinga med titlene trelasthandler, bankbestyrer, visekonsul og ordfører.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1. og 2. etasje ni rom og kjøkken.              

001 Christian Magnus Zetlitz Bothner

01

1853

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Trælasthandler Bankbestyer Vic-Consul

002 Rebekka Johanne Bothner

01

1861

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

003 Magnhild Bothner

01

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

004 Signe Bothner

01

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

005 Trygve Bothner

01

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

006 Ragnar Bothner

01

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

007 Christine Zetlitz Bothner

01

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

008 Margit Bothner

01

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

009 Helma Jansson

01

1878

Ertmark Dalsland

b

tj

ug

-

010 Anna Christine Svends.

01

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

tj

ug

-

Forhus to rom og kjøkken.              

001 Trine Solberg

02

1838

Fredrikshald

b

Logerende

ug

forhendværende Haandgjerningslærerinde pension

002 Katrine Emilie Lund

02

1848

Id Sm

b

logerende

ug

Sømmerske pension

Sidebygning 2.etg tre rom og kjøkken              

001 Marie Dorthea Knop

03

1854

Fredrikshald kjøpstad*

b

-

ug

Telefonistinde

002 Hedvig Maren Knop

03

1856

Fredrikshald kjøpstad*

b

-

ug

Musiklærerinde

 

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra 6 selvskiftende Arvinger efter P.S.Knap og Hustru Mina Knap til den 7de Chr. Zetlitz Bothner for 10000 Kr. dat 8/12 99 thinglæst 12 December 1899.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 befinner det seg nitten personer på eiendommen.


Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Alina Severine Knap.

1827

Tune

Familiens overhode

e

 

002 Marie Dorothea Knap

1854

Fredrikshald

Datter

ug

 

003 Maren Hedvig Knap

1856

Fredrikshald

Datter

ug

 

004 Valborg Sofie Knap.

1865

Fredrikshald

Datter

ug

 

005 Ole Hall Knap.

1870

Fredrikshald

Søn

ug

 

006 Realf Petrus Adtzlew

1840

Porsgrund

Familiens overhode

g

 

007 Hedvig Georgine Adtzlew.

1849

Skien

Hustru

g

 

008 Carl. Aug Christiansen

1860

Fredrikshald

Familiens overhode

g

 

009 Christine Christiansen

1861

Skeberg

Hustru

g

 

010 Adolf Marenius Chrestiansen

1885

Fredrikshald

Søn

-

 

011 Margit Christiansen

1887

Fredrikshald

Datter

-

 

012 Carl. Trygve Christiansen

1889 nov.

Fredrikshald

Søn

-

 

013 Christian Magnus Zetlitz Bothner

1853

Fredrikshald

Familiens overhode

g

 

014 Rebekka Johanne Bothner

1861

Fredrikshald

Hustru

g

 

015 Magnhild Bothner

1884

Fredrikshald

Datter

-

 

016 Signe Bothner

1885

Fredrikshald

Datter

-

 

017 Trygve Bothner

1887

Fredrikshald

Søn

-

 

018 Anna Maria Andreassen

1875

Fredrikshald

Tjenestetyende

ug

 

019 Pauline Mathelde Carlson

1860

Dalsland Sverige

Tjenestetyende

ug

 

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har enkefru Knap oppgitt som eier av matrikkelen.

 

 

 

 

 

 

H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Maria Knap

1827

Tune

-

-

Enke

-

002 Hedvig Knap

1856

Fredrikshald

-

-

-

Lærerinde Musik

003 Valborg Knap

1865

Fredrikshald

-

Barn

-

-

004 Axel Knap

1867

Fredrikshald

-

-

-

Barn

005 Ole Knap

1870

Fredrikshald

-

Barn

-

-

006 Håkon Larsen

1859

Stavanger

-

-

-

Toldbetjent

007 Stenhusen 1863

K

-

f

-

-

Lærerinde

008 Larsen 1865

K

-

-

-

-

Tjenestepige

009 Christine Bothner

1816

Stavanger

-

Fru

-

-

010 Helga Andersen

1869

Fredrikshald

-

-

-

Tjenestepige

011 Jens Wilse

1827

Hurum

-

-

-

Skipperborger

012 Didrikke Wilse

1834

Fredriksværn

-

Hustru

-

-

013 Sofie Andersen

1855

Fredrikshald

-

-

-

-

014 Bernhard Andersen

1856

Fredrikshald

-

-

-

Sømand

 

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Fattigforstander P.S.Knaps Enke til at hensidde i uskiftet Bo dat. 6 og thinglæst 12 Juli 1881

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Urtegaden P.S. Knap 12.000 19.640  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi P.S.Knap oppgitt som eier av matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 P. S. Knap

01

1817

Frederikshald

b

hf

g

Fattigforstander

002 Mina S. Knap

01

1827

Tunø Pr.

b

hm

g

-

003 Karl O. Knap

01

1852

Fredrikshald

b

s

ug

Handelsfuldmægtig

004 Marie Knap

01

1854

Fredrikshald

f

P. S. Knap Datter

ug

Forældrene

005 Hedvig Knap

01

1856

Fredrikshald

f

P. S. Knap Datter

ug

P. S. Knap og Hustr.

006 Rebekka Knap

01

1861

Fredrikshald

b

d

ug

Forældrene

007 Herman Knap

01

1863

Fredrikshald

b

s

ug

Forældrene

008 Valborg Knap

01

1865

Fredrikshald

b

d

ug

Forældrene

009 Axel Knap

01

1867

Fredrikshald

b

s

ug

Forældrene

010 Ole Knap

01

1869

Fredrikshald

b

s

ug

Forældrene

011 Dorthea Knap

01

1796

Fredrikshald

b

hf's Moder

e

Egne Midler

012 Birger Kristensen

01

1819

Aasnæs Pr. i Solør

b

tj

e

Tyende

013 Hanna O. Hansen

01

1857

Fredriksh.

b

tj

ug

Tyende

014 Adolfine Horn

02

1851

Drøbak

b

Huusbestyrerinde

ug

Egne Midler

015 Sofie E. Lorentsen

02

1861

Fredrikshald

b

Forældrene døde

-

Egne Midler

016 Asta Lorentsen

02

1867

Fredrikshald

b

Forældrene døde

-

Egne Midler

017 Elise Marie Karlsen

02

1857

Fredrikshald

b

tj

ug

Tyende

 

 

* 1870

Ved folektellinga i 1870 bor det ti personer på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Petter Severin Knap
1
1817
Frederikshald - hp Gift Kjøbmand
002 Mina Severina f. Woll
1
1827
Tun Præstegj - hu Gift Hustru
003 Carl Olaf Knap
1
1852
Frederikshald - s Ugift Søn
004 Marie Dorthea Knap
1
1854
Frederikshald - d Ugift Datter
005 Maren Hedvig Knap
1
1856
Frederikshald - d - Datter
006 Otto Severin Knap
1
1858
Frederikshald - s - Søn
007 Rebækka Johanne Knap
1
1861
Frederikshald - d - Datter
008 Herman Nicolai Knap
1
1863
Frederikshald - s - Søn
009 Valborg Sofie Knap
1
1865
Frederikshald - d - Datter
010 Axel Christian Knap
1
1867
Frederikshald - s - Søn

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har P.S.Knap sin underskrift.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Petter Severin Knap

01

49

Fræderikshald

Husfader

g

Handelsmand

002 Mina Severine Knap f Woll

01

39

Thune Prgj.

Kone

g

-

003 Carl Olaf Knap*

01

14

Frederikshald

Barn af P. S. Knap og Kone

ug

-

004 Marie Dorthea Knap*

01

12

Frederikshald

Barn af P. S. Knap og Kone

ug

-

005 Hedevig Maren Knap*

01

10

Frederikshald

Barn af P. S. Knap og Kone

ug

-

006 Otto Severin Knap*

01

8

Frederikshald

Barn af P. S. Knap og Kone

ug

-

007 Rebekka Johanne Knap*

01

5

Frederikshald

Barn af P. S. Knap og Kone

ug

-

008 Herman Nicolay Knap*

01

3

Frederikshald

Barn af P. S. Knap og Kone

ug

-

009 Walborg Sofie Knap*

01

1

Frederikshald

Barn af P. S. Knap og Kone

ug

-

010 Ole Woll

01

78

Grue Prgj.

Logerende

e

forhen Proprietair

011 Peder Kjørboe

01

30

Frederikshald

-

ug

Handelsbetjent

012 Svend Andersen

01

22

Tøftedal Sogn Sverig

-

ug

Tjenestetyende

013 Gjertrud Erlandsdatter

01

20

Walders Prgj.

-

ug

Tjenestetyende

014 Grethe Marie Olsdatter

01

22

Schieberg Prgj.

-

ug

Tjenestetyende

 

 

 

* 1826

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Overtoldbetjent Stang til Kjøbmand Carl Knap paa Tomten af gaard Matr 589 med Assuransesummen. Thinglæst 30 Oktbr. 1826.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det fem personer på matrikkel 589 i Urte Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Wulf Sechman(mann)

1764

Huusbonde Ugift Contoir karl

Friderichshald: Urte Gaden

1801

Johanne Gabrielsdatter(kvinne)

1766

Logerer Gift 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Urte Gaden

1801

Peter Møller(mann)

1773

Logerer Ugift Sergeant ved syndenf. reg.

Friderichshald: Urte Gaden

1801

Christine Maria Sechman(kvinne)

1756

Hans søster Ugift

Friderichshald: Urte Gaden

1801

Berte Catrine Møller(kvinne)

1798

Hendes datter

Friderichshald: Urte Gaden

1801

 

Sist oppdatert 22.02.2024 12:12