Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Urtegata 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 784

Løpenummer i 1901 matrikkel: 544

Matrikkelnummer: 583

Gårds og bruksnummer: 66/179

Foto: SW 7.mars 2004
 
  Foto: SW 15.februar 2003

* 2012

 

* 2010

 

* 2007

 

* 2005

 

* 2004

 

* 2003

 

* 2002

 

 

* 2001

 

* 1999

 

* 1996

 

* 1986

 

* 1969

 

* 1968

 

* 1967

 

 

* 1949

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelserklæring av 20/5-1947 fra Rudolph B. Arvidsen som eneste arving etter avdøde søster Thekla Marie Arvidsen til d.e.`s 1/2 part, verdi kr. 18.000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Urtegata 4.

 

* 1939

 

* 1936

 

* 1931

 

Utdra fra panteregister:

Skjøte fra skifterforvalteren i Hartvig Arvidsens dødsbo til Rudolf og Thekla Arvidsen for Kr. 12666,66 på boets 1/3 part dat 25/6 31 tinglyst 26 juni 1931

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Arvedsen Karl Hartvig
1877
snekkermester Urtegata 4
Arvedsen Tekla
1884
husbestyrerinde Urtegata 4
Eliassen Lorentz
1856
fhv. brovokter Urtegata 4
Eliassen Othilde
1861
g.m. fhv. brovokter Urtegata 4
Eliassen Thora
1888
hushjelp Urtegata 4
Hansen Anna Marie
1901
g.m. hotelbud Urtegata 4
Hansen Artur Osvald
1901
hotelbud Urtegata 4
Kjellin Karl
1874
tomtearbeider Urtegata 4
Kjellin Helga Elise
1875
g.m. tomtearbeider Urtegata 4
Kjellin Rgnhild
1902
bokbinderske Urtegata 4
Tørngren Johan August
1852
formann Urtegata 4

 

 

* 1926

 

* 1920

 

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Urtegata 4.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Karl Hartvig Arvidsen
1
1877-09-30
Sverige - hp ug Møbelsnekkermester
002 Thekla Marie Arvidsen
1
1884-09-22
Fr.hald - Søster til hovedpersonen ug Styrer huset, samt er til hjælp i Møbelforretn. hos min bror. Uten kontant løn
003 Signe Frideborg Karlson
1
1902-08-01
Sverige - tj slegtning ug Husarbeide h/Slektning
 
         
001 Lorentz Eliassen
2
1856-05-22
Id - hp g Brovokter ved stadsbanene
002 Othilde Eliassen
2
1861-01-16
Berg Smålenene - hu g Husmor
003 Thora Eliassen
2
1888-07-14
Fredrikshald - d ug husarbeide hjemme
004 Ragnhild Eliassen
2
1901-04-22
Fredrikshald - d ug Paalæggerske
005 Randi Eliassen
2
1908-03-20
Fredrikshald - d ug barn
 
         
001 Guren Persen Lillebo
3
1889-08-16
Trysil Hedem. - hp g Telegrafist
002 Dagmar Heldora Lillebo
3
1894-03-19
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Per Kaare Lillebo
3
1913-05-10
Rømskogen Østf. - s ug barn
004 Gunnar Haakon Lillebo
3
1914-07-16
Fredrikshald - s ug -
005 Kirsten Helene Lillebo
3
1916-06-14
Fredrikshald - d ug -
006 Einar Wilhelm Lillebo
3
1919-06-22
Fredrikshald - s ug -
007 Jan Melvin Lillebo
3
1920-09-10
Fredrikshald - s ug -
008 Hansine Petronelle Nilsen
3
1864-12-30
Fredrikshald - l e Tændflikarbeiderske
 
         
001 Johan August Törngren
4
1862-02-18
Sverige - hp ug Tilskjærer
002 !!
4
!!
- - - - -
 
         
001 Carl Kjellin
5
1874-05-14
Lillerud Værmland Sverige - hp husfar g Tomtearbeider
002 Helga Elise Kjellin
5
1875-11-09
Fredrikshald - hu g husmor
003 Oskar Bjarne Kjellin
5
1896-11-10
Fredrikshald - s ug Malersvend
004 Ragnhild Konstance Kjellin
5
1902-05-11
Fredrikshald - d ug Bokbinderlærling
005 Randi Ingeborg Kjellin
5
1907-06-24
Fredrikshald - d ug barn
006 Carl Henry Kjellin
5
1909-12-04
Fredrikshald - s ug barn
 
         
001 Ane Sophie Arvidsen
6
1873-10-30
Herstedvester (Danmark) - hp ug Bestyrerinde ved Norsk Gardinfabrik. stappesal

 

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Inga, Emilie og Constance Julsrud til Hartvig, Rudolf og Thekla Arvidsen for 19000,- kr dat. 19 okt 1915 tinglyst 2. novbr 1915

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra de mynidge arvinger efter H.A.Julsrud og hustru Karoline: Ole Anton Julsrud og Hans Julsrud til deres medarvinger Emilie Ottilie, Inga Fredrikke og Elise Constance for kr. 15000, paaført F.Gudbrandsens og o.r.akf. Gudbrandsens attest om at Ole, Hans Emilie, Inga og Elise Julsrud er eneste og myndige arvinger efter avdøde snekker H.A.Julsrud og avdøde hustru Karoline, dat 23/3-12 (ifølge maalebrev av 14/3 12 indeholder tomten 333 m2) tinglyst 26 mars 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus med uthus. Det er syv boenheter med til sammen atten personer på eiendommen. Det er også en butikk på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1. og 2.etg fem rom og to kjøkken egen gaard          

Kalvoline!! Julsrud(kvinne)

1841-11-30

Askim

hm e Husmor & Gaardeierske

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Anton Julsrud(mann)

1869-07-01

Rakkestad

s ug Skofabrikant

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Emilie Julsrud(kvinne)

1875-01-07

Fredrikshald

d ug Indeh. af Broderiforretning

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Inga Julsrud(kvinne)

1878-01-28

Fredrikshald

d ug Butikdame Manufaktur

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Constance Julsrud(kvinne)

1882-03-27

Fredrikshald

d ug Indeh. af Broderiforretning

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken kr 10          

Johan August Tørngren(mann)

1862-02-18

Sverige

el ug Tilskærerformand ved Skofab.

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

forhus kvist to rom kr 11          

Sophie Anvedsen(kvinne)

1873-10-30

Danmark

ug Bestyrerinde ved Norsk Gardinfabrik

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Forhus kvist to rom kr 7          

Olinne Jensen Linnemørk(kvinne)

1874-06-03

Berg Prgj.

el ug Søm

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 156 pr aar          

Ferdinand Olsen(mann)

1848-02-22

Fredrikshald

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Maren Sofie Olsen(kvinne)

1848-05-02

Enebak

hm g hustru

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Ingeborg Olsen(kvinne)

1877-07-24

Fredrikshald

d ug Tjenestepige hos Mægler

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Karl Johannes Olsen(mann)

1902-09-02

Berg

Barnebarn ug Skolebarn

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 15          

Konrad Hjalmar Olsen(mann)

1886-05-13

Fredrikshald

hf g Bygningssnekker

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Ragna Lovise Olsen(kvinne)

1886-07-12

Mysen

hm g Hustru

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Ingrid Margrete Olsen(kvinne)

1910-05-23

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 16          

Mina Bogenæs(kvinne)

1846-08-13

Id

hm e Enke efter Lærer?? Bogenæs

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Einar Bogenæs(mann)

1889-07-12

Id

s ug snedkerlærling

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

Sigurd Bogenæs(mann)

1892-09-26

Id

s ug Kontorist Halvorsen skofabrik

Fredrikshald: Urtegate

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Aronsen Alma Marie
1873
g.m. dampskibsfører
Aronsen Oskar
1875
Dampskibsfører
Johannesen Nilla
1826
enke
Julsrud Hans
1824
snedker
Julsrud Karoline 
1841
g.m. snedker
Julsrud Ole Anton
1869
styrmand
Larsen Kristine
1832
enke
Lufth Sofie Kristine
1856
syerske
Olsen Nille Josefine
1862
g.m. smørfabrikarbeider
Olsen Ole Andreas
1862
smørfabrikarbeider
Olsen Petrine Martine
1835
enke
Strømberg Amailie
1864
g.m. agent
Strømberg Carl August
1858
agent
Westlund Anna Torine
1861
g.m. prædikant
Westlund Edvard
1858
prædikant

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Urtegaden Snedker H. A. Julsrud 15.000 20.570  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finnr vi et "almindeligt Vaaningshus og 1 Sidebygning, Udhus". Det er ni leiligheter på eiendommen og fire av disse er kvistleiligheter. Eier er forhenværende snekker Hans Julsrud.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg to rom og kjøkken + et kvistværelse          

Hans A. Julsrud(mann)

1824

Rakkestad Sm

hf g fv. Snedker møbelsnedk. Gaardeier, egne Midler

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Karoline Julsrud(kvinne)

1841

Eidsberg Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Anton Julsrud(mann)

1869

Rakkestad Sm

s ug Styrmand

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Inga Julsrud(kvinne)

1878

Fredrikshald kjøpstad

d ug Manufakturexpeditrice

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Constance Julsrud(kvinne)

1882

Fredrikshald kjøpstad

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Forhus 1.etg to rom og kjøkken          

Johan Amunds.(mann)

1874

Cr.Ania

hf g Lokomotivfyrbøder

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Axia Amunds.(kvinne)

1873

Gøteborg

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Margeth Amunds.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Forhus to rom og kjøkken          

Karl Hultengren(mann)

1866

Sverige

hf g Skogsfrmd Snedker

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Sidsel Hultengren(kvinne)

1875

Rakkestad Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Mathilde Gustavs.(kvinne)

1881

Rakkestad Sm

b ug Gaardm.-Datter Husgjerning

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

!! Hultengren*(kvinne)

1900-11-18

Fredrikshald

d af no 1 ug Intet

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Sidebygning 1.etg to rom og kjøkken          

Carl August Strømberg(mann)

1858

Bohuslen Sverige

hf g Skomager f. eg. regn.

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Amalie Strømberg(kvinne)

1864

Moo sogn Sverige

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Anna Marie Strømberg(kvinne)

1885

Fr.stad Sm

d ug Handels Expetrise v/ Bagerforretning

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Hulda Josefine Strømberg(kvinne)

1887

Fr.stad Sm

d ug Skolelev

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Astrid Theodore Strømberg(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Rolf Bjarne August Strømberg(mann)

1899-07-22

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Sidebygning tre rom og kjøkken          

Amalie Lufth(kvinne)

1818

Høland Ak

hm e Privat underst. og ophold ved 2

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Sofie Lufth(kvinne)

1856

Fredrikshald kjøpstad

d ug Linsømforretning

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Olga Hans.(kvinne)

1878

Fredrikshald kjøpstad

fl ug Husgjerning

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Sidebygning loftet et kvistværelse          

Petrine Martine Ols.(kvinne)

1835

Fredrikshald kjøpstad

hm e Lever ved egne midler

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

Forhus loftet et kvistværelse          

Nikoline Thores.(kvinne)

1877

Torsnæs Smaalenene Sm

el ug Contor & Butikjomfru ved Mineralvandfabrikken

Fredrikshald: Urtegaden

1900-12-03

 

 

* 1899

 

* 1897

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert tjuesyv personer på matrikkel 583.

H.nr

 

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Hans Andersen, Julsrud

1824

Rakkestad

Familiens overhode

g

 

002 Karoline Julsrud

1841

Eidsberg

Hustru

g

 

003 Hans Julius Julsrud

1872 april

Rakkestad

Søn

ug

 

004 Emilie Otilie Julsrud

1875

Frd.hald

Datter

ug

 

005 Inga Fredrikke Julsrud

1878

Frd.hald

Datter

-

 

006 Elise Konstanse Julsrud

1882

Frd.hald

Datter

-

 

007 Nicolay Thuesen

1842

Rusøer

Familiens overhode

g

 

008 Nicoline Marie Thuesen

1844

Rüsoer

Hustru

g

 

009 Nicolay Wøllner Thuesen

1875

Christeania

Søn

ug

 

010 Niels Ivell. Thuesen

1877

Christiania

Søn

-

 

011 Emma Victoria Petersen

1873

Askum Sverige

Tjenestetyende

ug

 

012 Dagny Marie Dorthea Thuesen

1881

Fredrikestad

Datter

-

 

013 Anna Emilie Johanne Thuesen

1884

Fredrikestod

Datter

-

 

014 Chatrene Hanna Marie Thuesen

1889 Nov 1889

Fredrikestod

Datter

-

 

015 Enkefru Anna Marie Guell

1806

Rusøer

Logerende hørende til Familien, Svigermoder

e

 

016 Dorthea Nielsen

1862

Ullensaker

Tjenestetyende

ug

 

017 Maurits Munch

1857

Marback Tyskland

Familiens overhode

g

 

018 Otilie Munch

1868

Skesmo

Hustru

g

 

019 Johan Carlsen Skamager

1866

Krokstad Sveige

Familiens overhode

g

 

020 Karoline Amanda Carlsen

1864

Id

Hustru

g

 

021 Andreas Halvorsen

1814

Kristiania

Familiens overhode

g

 

022 Karen Marie Halvorsen

1812

Fredrikshald

Hustru

g

 

023 Nils Nilsen

1841

Nøsemark Sverige

Familiens overhode

ug

 

024 Kaia Olsen

1816

Nøsemark Sverige

Logerende hørende til Familien

e

 

025 Johannes Andersen

1819

Nesenge Sverige

Selv Hovedperson, enslig Logerende

e-mand

 

026 Ingeborg Sofie Andersen

1825

Fredrikshald

Selv Hovedperson, enslig Logerende

ug

 

027 Karoline Taraldsen

1838

Sverige

Selv Hovedperson, enslig Logerende

g

 

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har Julsrud som eier av en matrikkel hvor det bor trettini personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Andersen Julsrud(mann)

1824

Rakkestad

Gaardeier og Snedker

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Julsrud(kvinne)

1841

Eidberg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

O. Anton Julsrud(ukjent kjønn)

1869

Rakkestad

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julius Julsrud(mann)

1872

Rakkestad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

E. Otilde Julsrud(ukjent kjønn)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

I. Fredrikke Julsrud(ukjent kjønn)

1878

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

E. Constanse Julsrud(ukjent kjønn)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gerhard Marius Synnestvedt(mann)

1844

Vandelven

Fuldmægtig

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Synnestvedt(kvinne)

1847

Romsdalen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Synnestvedt(kvinne)

1873

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathea Synnestvedt(kvinne)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvard Synnestvedt(mann)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Synnestvedt(kvinne)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gerda Synnestvedt(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mariane Andersen(kvinne)

1863

Asak

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Juliane Johansen(kvinne)

1858

Tøftedalen Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emelie Hjort(kvinne)

1826

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Hjort(kvinne)

1830

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Katinka Hjort(kvinne)

1851

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Andersen Skram(mann)

1849

Selo Prgjeld

Telegrafist

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Antonette Karoline Skram(kvinne)

1849

Trondhjem

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amanda Matilde Skram(kvinne)

1875

Porsgrund

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bjarne Skram(mann)

1878

Brevig

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ulf Skram(mann)

1882

Haugesund

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alf Skram(mann)

1882

Haugesund

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Lovise Dueland(kvinne)

1867

Haugesund

Fredrikshald: !!

1885-12-31

P. Hansen(ukjent kjønn)

1822

Berg

Uhrmager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Hansen(mann)

1834

Eidsberg

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Hansen(kvinne)

1840

Eidsberg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Andersen(mann)

1817

Sverige

Tømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Marie Andersen(kvinne)

1863

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Eriksen(kvinne)

1886!!

Sverige

Jordemoder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Brynilsen(mann)

1823

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Eriksen(kvinne)

1863

Sverige

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Eriksen(kvinne)

1866

Sverige

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustav Eriksen(mann)

1875

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elfride Eriksen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Børn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Omar Østbye(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Toraldsen(kvinne)

1834

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1881

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Urtegaden Snedker Julsrød 8.000 8.280  

 

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Hans Julsrud oppgitt som eier av en matrikkel hvor det da oppholder seg tjuesyv personer.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Hans Andersen Julsrud

01

1824

Rakkestad

b

hf

g

Gaardeier

002 Charoline Olsen

01

1841

Edsperg

b

Kone

g

-

003 Ole Anton Hansen

01

1869

Rakkestad

b

s

ug

-

004 Hans Julius Hansen

01

1872

Rakkestad

b

s

ug

-

005 Emelie Otilie Hansen

01

1875

F.hald

b

d

-

-

006 Anna Andersen

01

1824

Edsberg

mt

Tilreisende

ug

Syerske

007 Lorns Larsen

02

1840

Berg

b

hf

g

Handlende

008 Sophie Beate Pedersen

02

1840

Berg

b

Kone

g

-

009 Ludvig Paul Larsen

02

1869

F.hald

b

s

ug

-

010 Bety Ragnil Larsen

02

1872

F.hald

b

d

ug

-

011 Gotfrit August Harald Larsen

02

1874

F.hald

b

s

ug

-

012 Sophie Lornete Larsen

02

1875

F.hald

b

d

ug

-

013 Emma Dortea Syversen

02

1858

F.hald

b

tj

ug

Tyende

014 Jan Magnus Andersen

03

1848

Edsogn Sverige

b

hf

g

Bager Mester

015 Thrine Svensen

03

1849

F.hald

b

Kone

g

-

016 Kristian Bernhard Andersen

03

1872

F.hald

b

s

ug

-

017 Karl Johan Andersen

03

1875

F.hald

b

s

ug

-

018 Lauris Adolf Olsen

03

1865

F.hald

b

Fostersøn

ug

Af Fattigvæsenet

019 Anders Aronsen Smeby

04

1851

Holmedal Sverige

b

hf

g

Bager Mester

020 Laura Emilie Jensen

04

1848

Ide Sogn

b

Kone

g

-

021 Aron Aronsen Smeby

04

1858

Holmedal Sverrige

mt

Tilreisende

ug

Bagerlærling

022 Anders Adolph Johannesen

04

1860

Ide Sogn

b

Logerende

ug

-

023 Anna Elise Lindberg

05

1834

Elibakke Sverrige

b

Kone

e

Af Fattigvæsenet

024 Marie Jonsen

05

1862

Nedre Ulerød Sverrige

b

d

ug

-

025 Mathilde Jonsen

05

1865

Fr.hald

b

d

ug

-

026 Emma Jonsen

05

1865

Fr.hald

b

d

ug

-

027 Augusta Jonsen

05

1872

Fr.hald

b

d

ug

-

028 August Jonsen

05

1875

Fr.hald

b

s

ug

-

029 Berthe Andersen

05

1811

Aremark

b

Logerende

ug

Fattigcassen

 

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skibsfører Nils Gundersen til Hans Andersen Julsrud d. Grund Tomt og Tilliggelser, dat. 18 og thinglæst 22 April 1873

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Styrmand Nils Gundersen paa H.M.Gundersens Konkursboes Gaard Matr. 583, dat 24 Marts og thinglæst 16 Mai 1865

 

Folketellinga i 1865 har Niels Gundersen som eier av en matrikkel hvor det da bor elleve personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Niels Gundersen(mann)

1833*

Sverge

ug Styremand Husæier

Fredrikshald: Urtegaden

1865-12-31

Johanne Christine Nielsen(kvinne)

1830*

Berg sogn

ug Hus Jomfru

Fredrikshald: Urtegaden

1865-12-31

Carl Ludvig Kiørebo(mann)

1833*

Frederikshald

ug Skomagermester

Fredrikshald: Urtegaden

1865-12-31

Anders Andersen(mann)

1847*

Sverge

ug Skomager Dræng

Fredrikshald: Urtegaden

1865-12-31

Jonas Guldmunsen(mann)

1848*

Frederikshald

ug Skomager Dræng

Fredrikshald: Urtegaden

1865-12-31

Marie Norby(kvinne)

1804*

Sverge

e Høker Handlende

Fredrikshald: Urtegaden

1865-12-31

Angnæte Norby(kvinne)

1830*

Sverge

Datter ug Sypige

Fredrikshald: Urtegaden

1865-12-31

Natania Marie Norby(kvinne)

1847*

Frederikshald

Datter ug Sypige

Fredrikshald: Urtegaden

1865-12-31

August Alfred Norby(mann)

1845*

Frederikshald

Søn ug Maler Svæn

Fredrikshald: Urtegaden

1865-12-31

Johan Anton Svænson(kvinne)

1840*

Sverge

Logerende ug Skomager Svæn

Fredrikshald: Urtegaden

1865-12-31

Johan Fredrik Bæckman(mann)

1830*

Sverge

Logerende ug Hatemager Svæn

Fredrikshald: Urtegaden

1865-12-31

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

-do- (skjøde) fra Bager Hohendorffs Bo til Bagermester H.M.Gudnersen paa Gaard Matr. 583 med Grund og Tomt, dateret 17. og thinglæst 25 August 1857.

 

* 1846

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jomfru Johanne Dorthea Albertsen til Bagermester Frederik Hohendorff paa Gaarden Matr 583 med Grund og Tomt, dateret 22. og thinglæst 27. April 1846

 

* 1833

Gaarden Nr. 583, beliggende paa nordre Frederikshald, som for Tiden beboes af Hr. Overlærer Musæus, er fra førstkommende Michaeli tilkjøbs paa billige Conditioner. Gaarden har , foruden 5 værelser med Kjøkken og øvrige Beqvemmeligheder, tillige Stald til 3 Heste og Plads til 4 Køer, samt Vognskur og Hauge. I Mangel af Salg bliver den tilleie fra førstkommende Flyttetid. Man behager desangaaende at henvende sig til Overtoldbetjent Stang.

 

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 finner vi disse personene på matrikkel 583 i Urte Gaden.

         
  H.nr Alder/født Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Halvor Hansen

01

33

Huusbonde

I 1te ægteskab

Vognmand

002 Johanne Larsdatter

01

32

Hans kone

I 1te ægteskab

-

003 Christian Halvorsen

01

3

Deres søn

-

-

004 Niels Halvorsen

01

1

Deres søn

-

-

005 Marthe Knudsdatter

01

16

Tienestepige

Ugift

-

006 Niels Torbiørnsen

02

54

Logerende

Gift 1te gang

Arbeidsmand

007 Else Madsdatter

02

59

Hans kone

Gift 2. gang

-

 

 

Sist oppdatert 30.10.2023 20:22