Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 833

Løpenummer i 1901 matrikkel: 612

Matrikkelnummer: 828

Gårds og bruksnummer: 66/426

Vaterlandsgata 1 lå på høyre side i dette bildet fra 1949 av Vaterlandsgata.
Foto:

 

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 6 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Hattemager E. G. Carlmark 3000 4620  

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Hattemager Carlmark 4000 3240