Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 1

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 833

Løpenummer i 1901 matrikkel: 612

Matrikkelnummer: 828

Gårds og bruksnummer: 66/426

Vaterlandsgata 1 lå på høyre side i dette bildet fra 1949 av Vaterlandsgata.
Foto:

 

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 1 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland

 

* 1984

 

* 1962

 

* 1958

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fire myndige personer i Vaterlandsgata 1.

 

* 1944

 

* 1939

 

Utdrag fra Pantebok nr. A3, 1938-1939, Dagboknr: 968/1939:

 

* 1938

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 122 nr.28) har enkemann og slaktermester Anton Martin Rustad i Vaterlandsgata 1, død den 19 .juni 1938.

I følge samme kirkebok var han født i Svindal 20.september 1868.

 

Utdrag fra panteregister:

Anmerkning efter tgl.l. §14:
Anton Martin Rustad er død 19/6-1938 og efterlater sig følgende arvinger: 1) Arthur Rustad født 17/9-1899 2) Inga Svahn født 4/5-1901 3) Gudrun Rustad født 24/2-1904 4) Arne Rustad født 30/9-1912 5) Oskar Rustad født 13/1-1894 6) Margit Rustad født 28/8-1906 7) Olga Rustad født 7/9-1908 8) Signe Andersen født 20/8-1896 der nu har grunnbokshjemmel til denne eiendom.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andresen Karl Leonard
1862
skredder Vaterlandsgata 1
Andresen Ingeborg
1870
g.m. skredder Vaterlandsgata 1
Larsen  Einar
1875
reiseeffektarbeider Vaterlandsgata 1
Rustad Anton Martin
1868
slakter Vaterlandsgata 1
Rustad Oskar Adolf
1893
kjører Vaterlandsgata 1
Rustad Inga Konstanse
1901
husholderske Vaterlandsgata 1

 

 

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 27 nr.52) har skreddermestr Karl Andresen sin hustru Ingeborg Andresen i Vaterlandsgata 1, død den 9.september 1927. Dødsårsaken er av dr. Hofgaard oppgitt til Hjertelammelse.

I følge samme kirkebok var hun født i Drøbak 5.november 1870.

 

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Vaterlandsgata 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 

 

 

 

 

 

001 Anton Rustad
1
1868-09-21
Svindal, Vaaler, Østf - hp e Sagarbeider
002 Oskar Adolf Rustad
1
1894-09-13
Fr.hald - s ug Kjører
003 Signe Margrete Rustad
1
1896-08-20
Fr.hald - d ug Papirarbeiderske
004 Arthur Marenius Rustad
1
1898-09-17
Fr.hald - s ug Sagarbeider
005 Inga Konstanse Rustad
1
1901-05-04
Fr.hald - d ug Fyrstikarbeiderske
006 !!
1
!!
- - - - -
007 Margit Augenie Rustad
1
1906-08-28
Fr.hald - d ug -
008 Olga Marie Rustad
1
1908-09-07
Fr.hald - d ug -
009 Arne Georg Rustad
1
1912-09-30
Fr.hald - s ug -
010 Adolf Svendsen
1
1847-02-16
Fredrikshald - hp, l e Bordhusarbeider
 
         
001 Carl Leonard Andresen
2
1862-06-08
Sverige - hp g Skræddermester
002 Ingeborg Andresen
2
1870-11-05
Drøbak - hu g Husmor
003 Alf Andresen
2
1901-02-01
Drøbak - s ug Skotøiarbeider
004 Erik Andresen
2
1912-02-26
Kristiania - s ug -

 

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Edvard Syvertsen til slagter A. Rustad for 6200,- kr. dat 16/8 15 tinglyst 20 aug. 1915

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et uthus og et våningshus på en etasje med to beboelser på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

3 rom og kjøkken 1.etg + et kvistværelse egen gaard

 

 

 

 

 

 

 

001 Edvard Syvertsen
1
1857-07-04
Fredrikshald b hf g Høvleriarbeider
002 Dorthea Syvertsen
1
1862-03-17
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Karl Syvertsen
1
1883-10-06
Fredrikshald f s ug sjømand
004 Hans Syvertsen
1
1887-03-08
Fredrikshald b s ug Typografsvend
005 Elvine Syvertsen
1
1891-01-22
Fredrikshald f d ug Stuepike
006 Benny Syvertsen
1
1893-05-27
Fredrikshald b d ug Kasserske v/ Apothek
007 Yngvar Syvertsen
1
1898-01-29
Fredrikshald b s ug Søn
008 Otto Syvertsen
1
1899-11-14
Fredrikshald b s ug Søn
009 Ragna Syvertsen
1
1904-01-04
Fredrikshald b d ug Datter
010 Ruth Syvertsen
1
1907-06-19
Fredrikshald b d ug Datter
011 Olaf Olsen
1
1890-02-17
Holmestrand b fl ug Typografsvend
012 Georg Sørensen
1
1890-12-02
Sande b el ug Typografsvend
2 rom og kjøkken 1.etg 14 kr pr mnd
         
001 Johan Johnsen
2
1865-06-23
Ertmark Sverige b hf g Celulosearbeider
002 Karoline Johnsen
2
1866-05-09
Fredrikshald b hm g Hustru

 

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i E.G. Carlmarks dødsbo til Edvard Syversen (iflg. maalebrev av 25/4 08 udgj. d.e. 232 m²) dat 31/8-08 for kr. 2000,00 tinglyst 4. sept 1908.

 

* 1907

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 4 nr.2, forteller at ugift huseier Erik Gustav Carlmark i Vaterlandsgaten dør 5.januar og begraves 11. januar 1907. Dødsårsaken er av doktor Hofgaard oppgitt til hjertelammelse. Samme kirkebok sier at han var født i Frerdrikshald i 1824.

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Hattemager E. G. Carlmark 3000 4620  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi også her registrert et våningshu på en etasje, men nå er det kun en boenhet i huset. Her bor det da kun tre personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

2 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Erik Gustav Carlmark
1
1824
Fredrikshald kjøpstad* b hf ug frh. Hattemager Huseier
002 Karoline Johanne Carlmark
1
1819
Fredrikshald kjøpstad* b Husbestyrerinde ug intet
003 Marie Stina Storm
1
1849
Sverige b tj ug sygelig

 

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra de eneste og myndige arvinger i hattemager E.G. Carlmark sen. og hustru Anna Cathrines dødsbo: P.M. Carlmark, Caroline Johanna Carlmark og E.C.A. Carlmark - paa hans konkursbos vegne ved advokat Roll - til medarvingen hattemager Erik Gustav Carlmark jun. paa denne eiendom og matr. nr. 272 for kr. 2100,00 - dat 9og 28/7 1893 thinglæst 1 august 1893. (Ser vi i selve panteboken kan vi se at dette skiftet ble inngått muntlig i 1867)

Præsteaatest af 24/7 93, hvorefter Caroline Johanne, Erik Gustav jun., Peter Magnus og Ernst Cordt Adler Carlmark er de eneste gjenlev. og myndige arvinger efter hattemager Erik Gustav Carlmark og hustru Katrine. thinglæst 1. august 1893

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fire personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Erik Gustav Karlmark
1824
Fredrekshald - Familiens overhode ug -
002 Anna Marie Karlmark
1815
Fr hald - Logerende hørende til Familien, Søster ug -
003 Karolene Johanne Karlmark
1819
Fr.hald - Logerende hørende til Familien, Søster ug -
004 Anna Kristeni Storm
1848
gjerbo sogn Sverege - Tjenestetyende ug -

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert fire personer på matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Erik Gustav Carlmark
1824
Fhald - - - Hattemager
002 Anne Marie Carlmark
1815
Sverrige - - - -
003 Caroline Johanna Carlmark
1819
Fhald - - - -
004 Stina Storm
1849
Sverrige - - - Tjenestepige

 

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Hattemager Carlmark 4000 3240  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Hattemager Carlmark som eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Erik Carlmark
1
1823
Fr.hald b hf ug Hattemager og Skibsreder
002 Anne Carlmark
1
1815
Sverige b Søsteren ug Husbestyrerinder og hjelpere
003 Caroline Carlmark
1
1819
Fr.hald b Søsteren ug -
004 Stina Storm
1
1850
Fr.hald b Tjenestepige ug Tyende

 

 

 

* 1867

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1866 - 1877, side 10 nr.63, har innført enke Cathrine Carlmark i Nye Vaterland. død 9.april og begravd 15. april 1867. Hennes alder er oppgitt til "79 1/3 år".

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Udskrift af Reguleringsprotokollen for Frhald. forsaavidt angaar Reguleringsforretning afholdt den 10. August 1865 paa Tomt Matr. 828, hvorved Eieren Hattemager Carlmarks Enke er indrømmet Ret til at opføre et simpelt Bindingsverks Skurderpaa, saaledes som det gamle Gjerde har staaet, med Forpligtelse til naar der bliver Anledning til at regulere Gaden, da at nedrive bemledte Skur uden anden Erstatning end for den Tomt som til Gaden Maatte blive at afstaa. Thinglæst 11. Aug 1865

 

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi fem personer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Cathrine Guthje
1
79
Dalsland Sverrig - - e Driver Hattemagerværksted
002 Anne Marie Carlmark
1
51
Tanum i Sverrige - Ovennævnte Enkes Barn ug -
003 Caroline Johanne Carlmark
1
47
Frederikshald - Ovennævnte Enkes Barn ug -
004 Erik Gustav Carlmark
1
43
Frederikshald - Ovennævnte Enkes Barn ug Hattemagersvend
005 Anne Kaisa Andreasdatter
1
24
Dalsland Sverrig - - ug Tjenestepige

 

* 1858

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1857 - 1865, side 7 nr.11, forteller at hattemaker Erik Gustav Carlmark, 72 år gammel, dør 30. januar og begraves 5. februar 1858.

 

* 1828

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Frederikshalds By til Hattemager Erik Gustav Carlmark paa Tomt Matr 828 Thinglæst 1 Decbr 1828.

 

I folketellinga i 1801 finner vi ikke matrikkel 828.

 

 

Sist oppdatert 09.10.2023 19:03