Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 826

Løpenummer i 1901 matrikkel: 607

Matrikkelnummer: 574

Gårds og bruksnummer: 66/170

Foto:
  Vaterladsgata 10 var det lille lave huset, nummer to fra venstre.

 

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 10 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland.

 

 

* 1980

 

 

* 1979

 

* 1978

 

* 1972

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Vaterlandsgata 10.

 

 

 

 

* 1937

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 5/10-1937 fra arvingene i boet efter Gerhard Møller v/fullmektig Willy Møller iflg. skifteattest av 22/5-1937 til gardinvever Adolf A. Bjørnstad, f. 25/8-1879 for Kr. 6100.- grbf, 8/10-1937 AII

 

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Møller Marie Helene
1850
g.m. sjømann Vaterlandsgata 10
Møller Gerhard Julius
1852
sjømann Vaterlandsgata 10

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det to boenheter i Vaterlandsgata 10.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Gerhard Møller
1
1852-10-11
Fredrikshald - hp g Skibsfører
002 Marie Helene Møller
1
1850-12-08
Sverige - hu g Husmor
               
001 Einar Larsen
2
1875-10-24
Vather Landsgade 8, Fr.hald - hp ug Reiseefektfabrikken Pappskjærer

 

 

* 1916

utdrag fra panteregister.

Skjøte fra skomaker A.Nilsen og hustru Maren Kristine Nilsens arvinger til Gerhardt Møller for kr. 4300.- dat 2/12 1915 med paaført attest om at A. Nilsen og hustru er døde og hvem der er arvinger. dat 22/12 1915. (Tomten indeholder ifl maalebrev av 10/6 1914 272 m²) tinglyst 7.januar 1916

 

 

* 1915

 

* 1914

Fuldmagt fra Edvard G.Nielsen arving i skomaker Anton Nilsen og hustru Maren Kristines bo til Gerh. Bangor til paa hans vegne at underskrive skjøte paa d.e. tinglyst 21. april 1914

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje og to vedskjul på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og delt kjøkken kr 7 pr mnd          

Antonie Iversen(kvinne)

1901-05-27

Kristiania

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Anton Iversen(mann)

1861-05-15

Fredrikshald

hf g Snedker S

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Nora Iversen(kvinne)

1861-12-05

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Anton Nilsen(mann)

1835-01-01

Sverige

fader e Skomaker S

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken kr 12 pr mnd          

Lilly Ahlsen(kvinne)

1896-11-22

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Oline Ahlsen(kvinne)

1838-10-01

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Martin Ahlsen(mann)

1836-08-01

Rokke

hf g Slagtermester S

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ahlsen Martin
1836
Slagter
Ahlsen Oline Marie 
1839
G.m. slagter
Gundersen Ida
1857
Vaskekone
Nilsen Anton
1835
skomager
Nilsen Maren
1829
g.m. skomager
Nilsen Olga Bolette
1867
strygerske

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Skomager A. Nilsen 3500 5930  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på en etasje med to boenheter.

             
  H.nr /født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg tre rom og delt kjøkken              

001 Anton Nils.

01

1834

Sverige

b

hf

g

Skomager

002 Maren Nils.

01

1825

Rokke Sm

b

hm

g

-

003 Olga Bolette Nils.

01

1867

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Strygeforretning

1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Martin Ahls.

02

1836

Berg Sm

b

hf

g

Slagter

002 Oline Ahls.

02

1838

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

003 Arnuel Ahls.

02

1883

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Slagtergut

004 Lilly Vig

02

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

D.D.

-

-

 

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest af 26/9 94 for at Enke Maren Kristine Ingebretsdatter er gift med Skomager Anton Nilsen. thinglæst 28 Septbr. 1894

 

* 1891

Folketellinga i 1891 forteller om tolv personer på eiendommen.


H.nr

født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Anton Nilsen

1835

Naverstad Sverige

Familiens overhode

g

 

002 Maren Cristine Nilsen

1826

Berg Smaalenene

Hustru

g

 

003 Olga Nilsen

1867

Fredrikshald

Datter

ug

 

004 Kristian Ferdinant Nilsen

1872

Fredrikshald

Søn

ug

 

005 Martin Ahlsen

1837

Berg, Smaalenene

Familiens overhode

g

 

006 Oline Ahlsen

1839

Fredrikshald

Hustru

g

 

007 Gina Elise Ahlsen

1862

Fredrikshald

Datter

ug

 

008 Mathilde Sofie Ahlsen

1867

Fredrikshald

Datter

ug

 

009 Emelie Marie Ahlsen

1879

Fredrikshald

Datter

ug

 

010 Arnud Dagmar Ahlsen

1883

Fredrikshald

Søn

ug

 

011 Anton Julius Andreasen

1861

Fredrikshald

Familiens overhode

g

 

012 Nora Amalie Andreasen

1861

Fredrekshald

Hustru

g

 

 

 

* 1885

Ser vi i folketellings i 1885 finner vi "skomager A.Nielsen som eier av matrikkelen.


 

 

 

  født Fødested Bostatus Yrke

001 Anton Nilsen

1835

Naverstad Sverige

-

Skomager

002 Maren Engelbrætsdatter

1825

Roke Sogn Berg

-

-

003 David Antonsen

1864

Fredrikshald

f

Sømand

004 Olga Bolette Antonsdatter

1867

Fredrikshald

-

-

005 Ferdinand Antonsen

1872

Fredrikshald

-

-

006 Anton Andreassen

1861

Fr hald

-

Sneker

007 Nora Antonsdatter

1861

Fr hald

-

-

008 Oliana Hansdatter

1865

Skeber Sogn

-

SyPige

009 Marthin Ahlsen

1838

Roke Sogn Berg

-

Slagtermester

010 Oline Marie Olsdatter

1839

Fhald

-

-

011 Helene Olava Martinsen

1859

Fhald

-

-

012 Gina Elise Martinsen

1862

Fhald

-

-

013 Charl Johan Martinsen

1864

Fhald

-

Smed

014 Matilde Sofie Martinsen

1867

Fhald

-

-

015 Valbor Hendrijete Martinsen

1873

Fhald

-

-

016 Marie Emelie Martinsen

1879

Fhald

-

-

017 Arnuel Dagman Martinsen

1883

Fhald

-

-

018 Herman Engeval Martinsen

1870

Fhald

-

-

 

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Skomager A. Nielsen 4000 5840  


* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Anton Nielsen som eier av matrikkelen - hvor det da bor tjue personer.

             
  H.nr født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Martin Ahlsen

01

1834

Rokke Sogen

b

hf

g

Slagter

002 Oline Ahlsen

01

1838

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

003 Oscar Ahlsen

01

1856

Fr.hald

b

s

ug

Arbeider for Faderen

004 Helene Ahlsen

01

1859

Fr.hald

b

d

ug

Foreldrene

005 Elise Ahlsen

01

1861

Fr.hald

b

d

ug

-

006 Carl Ahlsen

01

1864

Fr.hald

b

s

ug

-

007 Mathilde Ahlsen

01

1867

Fr.hald

b

d

ug

-

008 Hermand Ahlsen

01

1870

Fr.hald

b

s

ug

-

009 Valborg Ahlsen

01

1874

Fr.hald

b

d

ug

-

010 Hans Olsen

02

1832

Luur Sogn Sverrige

b

hf

g

Tømmermand

011 Oline Olsen

02

1837

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

012 Andreas Olsen

02

1865

Fr.hald

b

s

ug

-

013 Thomine Olsen

02

1871

Fr.hald

b

d

ug

-

014 Anton Nielsen

03

1835

Naverstad Sogn Sverrige

b

hf

g

Skomagermester

015 Maren Nielsen

03

1824

Rokke Sogn

b

Hans Kone

g

-

016 Edvard Nielsen

03

1858

Fr.hald

b

s

ug

Sømand

017 Nora Nielsen

03

1861

Fr.hald

b

d

ug

-

018 David Nielsen

03

1864

Fr.hald

b

s

ug

-

019 Olga Nielsen

03

1866

Fr.hald

b

d

ug

-

020 Christian Nielsen

03

1872

Fr.hald

b

s

ug

-

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 oppholder det seg 21 personer på denne eiendommen. Vi kan også se at "Skomager Svænd Anton Nilsen" er eier av en gris.

           
  H.nr Alder Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Anton Nilsen

01

31

Sverig

Husfader

g

Skomager Svænd

002 Maren Engebrætsdatter

01

41

Bærgs Prgj.

kone, (Hans)

g

-

003 Edeverd Gunerius Nilsen

01

7

Fredrikshald

Søn (Deres)

ug

-

004 Christiane Emelie Christense Nilsen

01

11

Fredrikshald

Datter (Deres)

ug

-

005 Elenore Amalie Nilsen

01

5

Fredrikshald

Datter (Deres)

ug

-

006 David Nilsen

01

2

Fredrikshald

Søn (Deres)

ug

-

007 Mathias Christiansen

02

40

Eidsberg Sogn

Husfader

g

Musikus

008 Maren Hansdatter

02

33

Berg Sogn

kone, (Hans)

g

-

009 Wilhelmin Amalia Mathiasdatter*

02

15

F.hald

Datter (Deres)

ug

-

010 Ludvig Haldor Mathiasen*

02

12

F.hald

Søn (Deres)

ug

-

011 Charel Edevin Mathiasen*

02

9

F.hald

Søn (Deres)

ug

-

012 Waborg Marie Mathiasdatter*

02

7

F.hald

Datter (Deres)

ug

-

013 Torval Ferdinant Mathiasen*

02

4

F.hald

Søn (Deres)

ug

-

014 Axel Marinius Mathiasen*

02

2

F.hald

Søn (Deres)

ug

-

015 Martin Ahlsen

03

30

Bergs Sogn

Husfader

g

Slagtermester

016 Oline Marie Olsdatter

03

27

Frederikshald

kone, (Hans)

g

-

017 Oskar August Marthinsen*

03

9

Frederikshald

Søn (Deres)

ug

-

018 Charl Johan Marthinsen*

03

2

Frederikshald

Søn (Deres)

ug

-

019 Hellene Olava Marthinsdatter*

03

7

Frederikshald

Datter (Deres)

ug

-

020 Gina Elise Marthinsdatter*

03

5

Frederikshald

Datter (Deres)

ug

-

021 Olea Ulrekdatter

03

69

Rakkestad

Logerende

e

ingen Næring

 

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skiftebrev i Christen Thorbjørnsens Dødsbo, hvorved Enken, Maren Kristine Ingebretsdatter er udlagt Gaarden Matr 574 til Eiendom med Panteudlæg til Datteren Christiane Emilie for Arv 15 Spe 87s thinglæst 17. Juni 1859,

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lars Mathiesen Leerbek til Skibstømmermand Christen Thorbjørnsen paa Huset MaN 574 med Grund, Tomt og Hauge, dateret 11. og thinglæst 19. Septbr. 1854.

 

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi fire personer på matrikkel 574 som da lå i det som ble kalt Rolig Strædet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ingeborg Arnesdatter(kvinne)

1757

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald: Rolig Strædet

1801

Ole Willumsen(mann)

1755

Huusbonde I 1te ægteskab Skrædder

Friderichshald: Rolig Strædet

1801

Sophia Maria Olsdatter(kvinne)

1791

Deres datter Ugift

Friderichshald: Rolig Strædet

1801

Berthe Maria Olsdatter(kvinne)

1783

Deres datter Ugift

Friderichshald: Rolig Strædet

1801

 

Sist oppdatert 28.03.2023 16:42