Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 827

Løpenummer i 1901 matrikkel: 603

Matrikkelnummer: 576

Gårds og bruksnummer: 66/171

Foto: Randi Braadland 1973
  Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.
   
  I dag er eiendommen en del av tomta til et eldresenter.
  Foto: SW 2.desember 2007
 
  Foto: Randi Braadland 1973

 

 

* 1978

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Vaterlandsgata 12.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Eriksen Josefine Mathilde
1890
g.m. snekker Vaterlandsgata 12
Isaksen Sofie Marie
1848
enkefrue Vaterlandsgata 12
Isaksen Aksel Ferdinand
1887
skotøiarbeider Vaterlandsgata 12
Isaksen Olga Elise
1888
g.m. skotøiarbeider Vaterlandsgata 12
Svendsen Svante
1870
løsarbeider Vaterlandsgata 12
Svendsen Milda Amanda
1872
g.m. løsarbeider Vaterlandsgata 12

 

 

* 1925

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skotøiarbeider Carl Fr. Hedenstrøm til menighetsforstander Axel Isaksen for Kr. 20.000,- 27 juli 1925 tinglyst 28 juli 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det tre boenheter i Vaterlandsgata 12.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Carl Fredrich Hedenstrøm
1
1871-03-13
Sverige - hp g Skofabrikarbeider
002 Elfride Hedenstrøm
1
1869-03-12
Sverige - hu g Husmor
003 Esther Hedenstrøm
1
1898-03-09
Fredrikshald - datterdatter ug tj.pike
004 Aksel Wilhelm Hedenstrøm
1
1900-08-28
Fredrikshald - s ug Skofabrikarbeider Tilskjærer paa Y. T. Halvorsen Fabrik
005 Aase Wicktoria Hedenstrøm
1
1910-07-24
Erkeviken, Idd, Østf. - d - -
 
         
001 Albin Eriksen
2
1890-09-05
Sverige - hp g Møbelsnedker a.
002 Josifine Matilde Eriksen
2
1891-05-15
Fr-hald - hu g Husmor
003 Edle Gulongna Eriksen
2
1912-12-24
Fredrikshald - d ug -
004 Gunnar Levin Eriksen
2
1914-09-21
Fredrikshald - s ug -
005 Albin Eriksen
2
1916-02-10
Fredrikshald - s ug -
006 Margit Eriksen
2
1918-03-27
Fredrikshald - d ug -
007 Aslauv Eriksen
2
1920-06-20
Fredrikshald - d - -
 
         
001 Svante Svensson
3
1870-03-10
Sverige - hp g Propsarejder
002 Milda Amanda Svenson
3
1872-09-20
Sverige - hu g Husmor
003 Artur Julius Svenson
3
1898-07-21
Fredrikshald - s ug Selulosearbeider
004 Osvall Svante Svenson
3
1902-08-18
Fredrikshald - s ug Skotøiarbejder
005 Singne Svenson
3
1904-06-24
Fredrikshald - d ug Strykerska
006 Else Jørdis Svenson
3
1914-06-11
Fredrikshald - d ug -

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra L. Moltke Johnsen til Karl Kristian Olsen og bygmester H. Paulsen for kr. 15500,- Dat. 17 mars 1919 tinglyst 25 mars 1919.

Familien Moltke-Johnsen flytter da til Molde.

Ludvig og Carla Moltke-Johnsen med barna Arne, Reidar, Astrid og Randi.

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Karl Kristian Olsen og Hans Paulsen til Carl F. Hedenstrøm for Kr. 18000,- Dat. 1 april 1919. tinglyst 4 april 1919

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra maler Wilh. Bigum til L. Moltke Johnsen for 12100,00 kr. dat 1 juli 1915 tinglyst 5 juli 1918

1.juli 1918 kjøper Ludvig Moltke-Johnsen eiendommen for kroner 12.100. Selger var da Wilhelm Bigum. Moltke-Johnsen selger på samme tid matrikkel 623&799.

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Juliane Fagerberg til Wilhelm Tell Bigum for kr. 8800,- udat. (Eiendommen indeholder ifl. kartforr. av 11/7 1917 360 m²) tinglyst 27 juli 1917.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus med uthus. Det bor da tjueto personer på eiendommen.

ødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1880-01-16

Sk. Sverge

d %Enke% e datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1910-06-28

Califonien

datterdatter ug

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1910-01-16

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1844-08-04

Sk. Sverge

hf g Maskinist paa dampskip

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1852-12-27

Sk. Sverge

hm g hustru

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1856-07-10

Fredrikshald

hm e Husmor

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1884-04-04

Fredrikshald

d ug Cellulosearbeiderske

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1890-01-03

Fredrikshald

d ug Cellulosearbeiderske

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1885-12-16

Fredrikshald

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1887-12-13

Fredrikshald

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1870-03-10

Sverige

hf g props!! Arbejder

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1872-09-20

Sverige

hm g hustru

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1898-07-21

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1902-08-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1904-06-24

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1882-06-04

Kristiania

hf g Sten og Jordarbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1879-06-28

Thune

hm g hustru

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1906-10-01

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1908-06-23

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1883-05-10

Fredrikshald

hf g Slagter hos forskjellige

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1885-12-21

Fredrikshald

hm g hustru

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

1909-10-29

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Martin 
1863
jernbanearbeider
Dahlstrøm Anna Johanne
1874
g.m. skræddersvend
Dahlstrøm Johan Magnus
1871
skræddersvend
Jensen Karl Lauritz
1847
smører
Jensen Karoline
1836
g.m. smører
Magnussen Gustava Kristine
1852
g.m. maskinist
Magnussen Thure
1844
maskinist
Mathisen Anders
1827
fhv. bryggearbeider
Selvig Arnt
1873
skræddersvend

 

 

* 1901

I følge kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1890 til 1906 (side 84 nr.16), dør Carl Johan Fagerberg den 8.februar 1901. Dødsårsaken er oppgitt til nyresykdom og hjerneslag. I følge samme kirkebok var han født i Halden i 1845.

 

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Handelsmand C.Fagerberg oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 7.000 kr. og en branntakst på 11.170 kr. Det framgår også av matrikkelen at dette var en tregård.

 

* 1900

Går vi til Folketellinga i 1900 så ser vi at det var et våningshus og en lagerbygning på eiendommen. Følgende fire famlier har da sitt bosted på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Kjønn  Familiestatus Sivilstand Yrke Født år Fødested
ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Anders Albin Hans. m b hf g Tomtearbeider 1862 Hede Sverige Sverige
Karoline Hans. k b hm g 1863 Hogdahl Sverige Sverige
Kristian Eugen Hans. m b s 1890 Berg Sm
Anna Mathilde Hans. k b d 1892
Helga Marie Hans. k b d 1895

1.etg (antall rom ikke oppgitt)
Kaia Kristians. k b hm e Husmoder 01.01.1844 Sverige
Anette Emelie Kristians. k b d Arbeiderske 20.08.1879 Frhald n s
Hildora Mathilde Kristians.* k b d Arbeiderske 18.11.1881 Frhald

To rom og delt kjøkken i 1.etg
Johan Magnuss. Dahlstrøm m hf Skræddersvend 1871
Anna Johanne Dahlstrøm k hm 1874 Rakkestad Sm
Sigurd Kr Marcus Dahlstrøm m s 1896
Thora Sofie Johanne Dahlstrøm k d 05.09.1900

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Hærman Lindmark m b hf g Skomagersvend 1864 Bjørke Sverige S s
8232 Augusta Lindmark k hm g 1865 Tanum JL S s
8233 Frits Lindmark m s ug 1891

* 1896

Gaard tilsalgs.

En udmærket godt vedligeholdt gaard mtr. no 576 i nærheden af Strandparken indeholdende 6 værelser ig 3 kjøkkener er tilsalgs ved Arnt Andersen.

 

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra de eneste og myndige arvinger efter enkemand pottemager Johan Nicolai Fagerberg: Carl Johan og Anton Marinius Fagerberg samt H. Haridsleff g.m. Laura Fagerberg, hvorefter Carl Johan Fagerberg med mundtligt skifte har ovartaget d.e. for kr. 6000,00 dat 15/3 94 thinglæst 16 marts 1894.

Præsteattest af 16/3 94, hvoraf fremgaar at ovennevnte er Johan Nicolay Fagerbergs eneste og myndige arvinger, at forældrene er døde samt at Laura Andrea Fagerberg er gift med H. Haridsleff. thinglæst 27 marts 1894.

 

 

* 1891

Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

* 1888

I følge kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1878 til 1889 (side 77 nr.78), dør pottemager og enkeman Johan Nikolaj Fagerberg den 2.oktober 1888. Dødsårsaken er oppgitt til hjerneslag. I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1824.


* 1885


Ved Folketellinga i 1885 er Fagerberg også oppført som eier av matrikkelen. Det bor da følgende syv personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Johan Nicolai Fagerberg M 1824 Id Pottemagermester
1 Karl Johan Fagerberg M 1845 Fredrikshald Pottemager
1 Anton Marinius Fagerberg M 1848 Fredrikshald Handelsmand
1 Juliane Magnussen K 1866 Sverige Tjener
1 Anton Marinius Olsen M 1858 Frhald Arbeider
1 Oline Andreassen K 1856 Sverige
1 Sofie Olsen K 1885 Frhald

I følge kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1878 til 1889 (side 50 nr.64), dør pottemagerkone Magdalene Fagerberg den 25.august 1885. Dødsårsaken er oppgitt til livmoderkræft. I følge samme kirkebok var hun født i Sverige i 1817.

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Pottemager Fagerberg oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 5.000 kr og branntaksten er på 8.960 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 forteller om følgende personer på matrikkelen.

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Johan Fagerberg hf g Pottemager 1824 Fr.hald
Marie Fagerberg hm g 1817 Fr.hald
Carl Fagerberg s ug Pottemager 1846 Fr.hald
Laura Fagerberg d ug Foreldrene 1850 Fr.hald
Marinius Fagerberg s ug Pottemager arbeider 1848 Fr.hald
Anders Pettersen hf g Arbeider 1822 Berg Pr.
Grethe Pettersen hm g 1820 Fr.hald
Carl Pettersen s ug Smedlære i Moss 1854 Fr.hald
Valborg Pettersen d ug Foreldrene 1858 Fr.hald
Emelie Pettersen d ug 1862 Fr.hald
Helene Andersdatter hm e Fattigcassen 1819 Skjeberg Sogn
Johannes Andersen s ug Ingen Næring, syg i 8 Aar 1846 Ide Pr.

 

* 1865


Folketellinga i 1865 forteller at det på matrikkel 576 i "Ny Vaterlands Gade " bor 19 personer fordelt på fire hushold. Dokumentet er undertegned av J N Fagerberg.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Johan Nicolai Fagerberg Husfader Pottemager g 42 m Frederikshald
Marie Lena Fagerberg Kone, hans g 49 k Frederikshald
Carl Johan Fagerberg Søen (deres) ug 19 m Frederikshald
Anton Mareneus Fagerberg Deres Datter!! ug 18 m Frederikshald
Lauvera Andrea Fagerberg Datter ug 16 k Frederikshald

Andreas Lindberg Husfader Skredersvend g 31 m Taarsko Sogn, Sverige
Johanne Lindberg* Kone Hans g 25 k Taarsko Sogn, Sverige
Nattalia Josephine Lindberg Datter (deres) ug 1 k Frederikshald

Erik Anders. Husfader Skomagersvend g 37 m Renken. Trankil Sverige
Marie Anders. Kone, hans g 34 k Bettingsfors Trankil Sverige
Josiffine Marie Anders. Dater, (deres) ug 1 k Frederikshald
Anton Vilpem Anders. Deres Søn ug 8 m Frederikshald
Alfred Anders. Deres Søn ug 5 m Frederikshald

August Ivers. Husfader Snedkersvend g 35 m Frederikshald
Jannette Marie Ivers. Hans Hustru g 35 k Frederikshald
Christian August Ivers. Søn, deres ug 8 m Frederikshald
Amanda Christine Ivers.* Datter, deres ug 6 k Frederikshald
Marie Janette Ivers.* Datter, deres ug 4 k Frederikshald
Johannes Ivers.* Søn, deres ug 1 k Frederikshald


* 1842

Efter Beslutning under Skiftebehandlingen af Boet efter afdøde Skibstømmermand Niels Larsen berammes herved offentlig Auction at afholdes Mandagen den 21de Marts førstkommenede, Klokken 3 Eftermiddag udi og over det af bemeldte Afdøde beboede Huus Nr. 576 i Ny-Vaterlandsgaden her i Staden.

Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet.
Frederikshalds Byfogedcontoir, den 11te Marts 1842

Rieck.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Byfoged Rick som Skifteforvalter i Nils Larsens Bo til Johan Nicolai Fagerberg paa Gaard MaN 576, dateret 26. og thinglæst 28 Novbr. 1842

 

* 1840

Onsdag den 22de Juli førstkommende, Klokken 4 Eftermiddag afholdes offentlig Auction udi og over det Skibstømmermand Niels Larsen og afdøde Kones Boe tilhørende Huus Nr. 576 i Ny Waterlandsgade.

Lysthavende indbydes.
Frederikshald, den 13de Juli 1840.

B. N. Knap.

 

 

* 1801

Ved Folketellinga i 1801 er det som da var matrikkel 576 ført opp med adresse Rolig Strædet på Nordre Friderichshald. Følgende to personer hadde da bosted på denne matrikkelen.
Fornavn   Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn>
Hans Jacobsen Blaasop Huusbonde 65 Enkemand 1te gang Arbeidsmand M
Maria Andersdtr Logerer 42 Ugift Haandarbejde K

Sist oppdatert 05.12.2023 17:18