Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 817

Løpenummer i 1901 matrikkel: 613

Matrikkelnummer: 655b

Gårds og bruksnummer: 66/275

Vaterlandsgata 2 var første hus på venstre side.
Foto: Ukjent
  Bensinstasjonen som lå på eiendommen de siste årene.
  Foto: Halden Arbeiderblad

 

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 2 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland.

 

* 1970

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1955

 

* 1954

 

* 1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Vaterlandsgata 2.

 

* 1938

 

Utdrag fra panteregister:

Kristian Hansen Strøm døde 10/1 1924, efterlatende hustruen Ellen Marie Strøm, som satt i uskiftet bo i h.t. bevilling av 5/2-1924, og barnene Petter og Einar Strøm. Petter Strøm døde 28/4-35 uten å efterlate livsarvinger, Ellen Marie Strøm døde 25/7-1938. Eneste og myndige arving er Einar Strøm, der i h.t. tings.l. § 14 opføres her som innehaver av grunnbokshjemmel til d.e.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Strøm Einar Adolf
14/6 1904
anleggsarbeider
Strøm Ellen Marie 
1865
enkefrue

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Vaterlandsgata 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Kristian Peter Hansen Strøm

01

1854-09-28

gården Strøm Aremark Østf

-

hp, l

g

Agentforretning og indkasso for D/S Turisten

002 Ellen Marie Pedersd Strøm

01

1865-02-24

gr Strøm Aremark

-

hu

g

Husmorstellet

003 Hans Olaf Kristiansen Strøm

01

1902-11-26

gr Næs, Aremark

-

s

ug

Kjøregut

004 Einar Adolf Kristiansen Strøm

01

1904-06-14

gr Siljehall Aremark

-

s

ug

Middelskoleelev. Hjemmeværende barn

005 Kristian Petter Marenius Strøm

01

1907-01-31

Siljehall Aremark

-

s

ug

Middelskoleelev. Hjemmeværende barn

006 !!

01

!!

-

-

-

-

-

007 !!

01

!!

-

-

-

-

-

 

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Andrine Sandberg, der ifølge attest av Hanna Gundersen og Lovise Larsen Mørch er eneste og myndige arving efter avdøde enke Grethe Thoresen, til Kristian Hansen Strøm. (I følge maalebrev av 18/5-1912 indholder tomten 340 m²) tinglyst 4 juni 1912

 

* 1910

Folketelliga i 1910 forteller om følgende hus på eiendommen: "vaaningshus, uthus, 2 vedskur, 1 privet og 1 redskapsbod under et tag"

    født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg to rom og delt kjøkken kr. 14 pr mnd              

001 Anders Olsen

01

1845-05-18

Sverige

f

hf

e

sten og jorarbeder

002 Henry Olsen

01

1893-07-17

Kr.ania

b

s

ug

skotøjarbeider

003 Rebekka Olsen

01

1895-04-13

Kr.ania

b

d

ug

Datter

1.etg ett rom og delt kjøkken kr. 7 pr mnd              

001 Ida Jensen

02

1871-02-05

Id herredet

b

hm

f

Søm arbeiderske

002 Borghild Blomkvist

02

1898-06-19

Skee Sogn Sverige

b

d

ug

datter

003 Rolf Brynilsen

02

1909-12-01

Fredrikshald

b

s

ug

søn

 

* 1909

I følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925 (side 18 nr.46) dør "gaardejerske" Grethe Thoresen i Vaterlandsgata den 26. juni 1909, begravd 30. juni 1909. I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1839.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» er det ikke registrert noen på denne matrikkelen:

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden / Parkveien Chr. Thoresens Enke 2500 3900  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi kun en person på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1. etg tre rom og kjøkken            

001 Grethe Marie Thores.

1838

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

e

Huseierske

 

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skifte efter Chr. Thoresen, sluttet 21/10 95, hvoved Gaarden og Have er udlagt Stervboenken Grethe Thoresen for Takst Kr. 3000,00 thinglæst 25 Oktober 1895

 

* 1891

Ser vi i folketellinga i 1891 finner vi fem personer med bolig på adressen.


Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

001 Kristean Thoresen

1829

Varteig

-

Familiens overhode

g

-

002 Greta Marie Thoresen

1838

Fredrekshald

-

Hustru

g

-

003 Hilma Josef Thoresen

1869

Fr:hald

-

Søn, Besøgende

ug

-

004 Karl Nilsen

1829

Svarteborg sogn i Sverige

-

Familiens overhode

g

-

005 Beate Nilsen

1825

Svarteborg sogn Sverege

-

Hustru

g

-

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at det er snekker Thoresen som er eier av matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Christian Thoresen

1829

Varteig

-

-

-

Snedker

002 Grete Thoresen

1838

Berg

-

-

-

-

003 Syver Guldmundsen

1823

Eidsvold

-

-

-

Skomagersvend

004 Karen Guldmundsen

1824

Friglevig Sverige

-

-

-

-

005 Antonette Guldmundsen

1868

Fredrikshald

-

-

-

Sømmerske

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Snedker Chr. Thoresen 2400 3800  


* 1875

Ved folketellinga i 1875 er det Christian Thoresen som er eier av matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Richard Pedersen

1838

Fr.hald

b

hf

g

Skibsfører

002 Laura Pedersen

1831

Fr.hald

b

hm

g

-

003 Christine Pedersen

1870

Fr.hald

b

d

ug

-

004 Carl Pedersen

1872

Fr.hald

b

s

ug

-

005 Caroline Bentzen

1850

Ide Pr.

b

Tjenestepige

ug

Tyende

006 Abreham Napoleon

1855

Dieppe Frankrige

mt

Logerende

ug

Handelsmand

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det elleve personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Christian Thorersen

37

Varte

-

Husfader

g

Overconstabel

002 Marthe Lasine

40

Bergen

-

Kone (Hans)

g

-

003 Mathilde Pauline Christiansdatter*

12

Frederikshald

-

Datter (Deres)

ug

-

004 Ollofine Christiansdatter*

10

Frederikshald

-

Datter (Deres)

ug

-

005 Alma Christiansdatter*

7

Frederikshald

-

Datter (Deres)

ug

-

006 Carl Ludvig Christiansen*

5

Frederikshald

-

Søn (Deres)

ug

-

007 Jensine Wilhelmine Christiansdatter*

3

Frederikshald

-

Datter (Deres)

ug

-

008 Petter Andersen

26

Frederiksstad

-

Logerende

ug

Artillerist

009 Carl Gundersen

23

Frederiksstad

-

Logerende

ug

Artillerist

010 Petter Pettersen

22

Sverige

-

Logerende

ug

Artillerist

011 Anton Gundersen

22

Skjeberg

-

Logerende

ug

Artillerist

 

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Wilh. Eilertsen til Christian Thoresen paa Gaard Matr 655b med Tomt og Tilliggelser, dateret 20. og thinglæst 26. Febr. 1861

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans Halvorsen til Wilhelm Eilertsen paa en Grundstrækning af Matr. 655, hvilken har faaet Matr. 655b, medens Selgerens Andel af 655, samtidig har Matr. 655a. Tinglyst 8 Febr. 1847.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var matrikkelen ikke delt. I det som da var matrikkel 655 finner vi fire personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marthe Olsdatter(kvinne)

1768*

Huusmoder Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Waterlands Gaden

1801-02-01

Niels Eriksen(mann)

1746*

Logerende Gift 2. gang Arbeidsmand

Friderichshald: Waterlands Gaden

1801-02-01

Johanne Olsdatter(kvinne)

1760*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Waterlands Gaden

1801-02-01

Niels Nielsen(mann)

1791*

Deres søn

Friderichshald: Waterlands Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 13.04.2023 13:39