Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 832

Løpenummer i 1901 matrikkel: 611

Matrikkelnummer: 272

Gårds og bruksnummer: 66/103

Vaterlandsgata 3 lå på høyre side i dette bildet fra 1949 av Vaterlandsgata.
 

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 3 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland og Østre Tangent.

 

* 1987

 

* 1979

Lørdag 20.januar 1979 har Halden Arbeiderblad et stykke med overskriften "Skjønn for Østre Tangent. Halden må ut med 4,3 millioner i erstatning".

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (første og siste side)

 

 

* 1972

 

* 1954

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring, dat 22/5 1954 fra myndige arvinger etter avd.enkefru Gusta Elise Larsen og før avd. Petter Larsen nemlig: 1. Ranveig Johnsen 2. Sverre Larsen 3. Bjarne Larsen 4. Gudrun Akerbæk 5. Sigfrid Larsen 6. Haakan Larsen 7. Asbjørg Johansen 8. Thormod Larsen og 9. Randi Larsen vedr. d.e., verdi kr 13000,- Tinglyst 8/6 1954

Skjøte, dat 5/6 1954, fra Ranveig Johnsen, Sverre Larsen, Bjarne Larsen, Gudrun Akerbæk, Haakan Larsen, Asbjørg Johansen og Randi Larsen til søsken Sigfrid Larsen f. 27/12 1902 og Thormod Larsen f. 12/1 1916, på 7/9 av d.e. for kr. 10111,11. Tinglyst 8/6 1954

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Vaterlandsgata 3

 

* 1933

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Larsen  Gusta Elise
1871
g.m. kirketjener Vaterlandsgata 3
Larsen  Petter Severin
1866
kirketjener Vaterlandsgata 3
Larsen  Sigfrid
1902
frøken Vaterlandsgata 3

 

 

* 1926

 

 

* 1925

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Vaterlandsgata 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Petter Severin Larsen

01

1866-07-18

Fredrikshald

-

hp

g

Kirketjener

002 Gusta Elise Larsen f Nilsen

01

1871-08-21

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Sverre Larsen

01

1896-08-07

Fredrikshald

-

s

ug

Kjører v/ Fr.halds jernbanest.

004 Bjarne Larsen

01

1898-06-23

Fredrikshald

-

s

ug

Sjømand: fyrbøter

005 Gudrund Larsen

01

1899-08-11

Fredrikshald

-

d

ug

Kontordame

006 Sigfrid Larsen

01

1902-12-27

Fr.hald

-

d

ug

husarb. Hjemme

007 Haakon Larsen

01

1904-02-20

Fr.hald

-

s

ug

hjemmeværende

008 Erling Larsen

01

1905-05-14

Fredrikshald

-

s

ug

Skoleelev

009 Asbjørg Larsen

01

1906-09-30

Fr.hald

-

d

-

Skoleelev

010 Øystein Larsen

01

1908-03-30

Fr.hald

-

s

!!

Skoleelev

011 Thormod Larsen

01

1916-01-12

Fredrikshald

-

s

!!

!!

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, Ligkisteverksted samt nødv. Uthuse". Det bodde tolv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Severin Larsen(mann)

1866-07-18

Fredrikshald

hf g Kirketjener, Overgraver og Begravelsesbureau

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Gusta Elisa Larsen(kvinne)

1871-08-21

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Ranveig Larsen(kvinne)

1893-08-30

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Sverre Larsen(mann)

1896-08-07

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Bjarne Larsen(mann)

1898-06-23

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Gudrund Larsen(kvinne)

1899-08-11

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Sigfrid Larsen(kvinne)

1902-12-27

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Haakon Larsen(mann)

1904-02-20

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Erling Larsen(mann)

1905-05-14

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Asbjørg Larsen(kvinne)

1906-09-30

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Øistein Larsen(mann)

1908-03-30

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Guttorm Larsen(mann)

1910-05-31

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i E.G. Carlmarks dødsbo til kirketjener Petter Larsen 31/8-08 (iflg målebrev av 25/4 08 utgjør d.e. 332 m2) for kr 3000,00 Tinglyst 4.septbr 1908

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Carlmark L. G. 
1824
fhv. hattemager
Storm  Marie Stina
1849
tjenestepige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Hattemager E. G. Carlmark oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 4.000 kr. og en branntakst på 6.960 kr.

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus hvor tjuefire personer er hjemmehørende.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Mathilde Johannes.(kvinne)

1854

Sverige

hm s Vadskekone

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Olaf Ferdinand Johannes.(mann)

1883

Fredrikshald kjøpstad

s ug Stuerarbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Petra Tomine Johannes.(kvinne)

1887

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Jenny Marie Johannes.(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Thora Claudine Johannes.(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Hans Oskar Erlands.(mann)

1858

Fredrikshald kjøpstad

hf g Sjømand

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Josefine Petronelle Mathea Erlands.(kvinne)

1856

Berg Smaal. Sm

hm g

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Borghild Ludvikke Mathea Erlands.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Erland Ludvig Erlands.(mann)

1889

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Gudrun Alvilde Konstance Erlands.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Oscar Ferdinand Valdemar Erlands.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Nancy Margit Bergljot Erlands.(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Berdon Medway Erlands.(mann)

1898-07-28

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Julius Jakobs.(mann)

1859

Skjeberg Sm

hf g Bryggearbeider v/ Anker

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Karoline Bolette Jakobs.(kvinne)

1860

Torpedalen Berg Sm

hm g

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Ragna Bianka Josefine Jakobs.(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Klaus Jakob Jakobs.(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Ingeborg Sofie Jacobs.(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Rut Jakobs.(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Karen Magdalena Jacobs.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Julie Karoline Jakobs.(kvinne)

1899-11-15

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Anne Martine Lars.(kvinne)

1848

Fredrikshald kjøpstad

hm e intet

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Einar Lars.(mann)

1875

Fredrikshald kjøpstad

s ug Stuerarbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Rudolf Andreas Martinius Lars.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug Visegut

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra de eneste og myndige arvinger i hattemager E.G. Carlmark og hsutru Anne Cathrines dødsbo: P.M. Carlmark, Caroline Johanne og E.G.A. Carlmark - paa hans konkursbos vegne ved advokat Kr. Roll- til medarvingen hattemager Erik Gustav Carlmark jun. paa denne eiendom og matr. nr. 828 for kr 2100,00- dat 9 - 28/7 93 Tinglyst 1.augsut 1893

 

* 1891

Folketellinga i 1891 forteller om tjueto personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Theodor Bryneldsen(mann)

1871

Fr hald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Hans Nilsen(mann)

1847

Berg Smaalenene

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Andreas Nilsen(mann)

1884

Fr:hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Andreas Nilsen(mann)

1815

Kristiania

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Johan Bryneldsen(mann)

1830

Fr.hald

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Nils Nilsen(mann)

1882

Fredrekshald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Oleni Andersen(kvinne)

1856

Fr.hald

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Anna Johanne Andersen(kvinne)

1887

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Marie Nilsen(kvinne)

1812

Kristeania

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Johan Petter Bryneldsen(mann)

1875

Fr.hald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Alfred Karlsen(mann)

1864

Sverige

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Antonie Karlsen(kvinne)

1888

Fredrekshald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Emma Charlotte Nilsen(kvinne)

1858

Naverstad sogn Sverege.

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Karl Andersen(mann)

1855

Fr.hald

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Olaf Olsen(mann)

1880

Fr:hald

Sted Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Maren Otilde Andersen(kvinne)

1889 nov.

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Maren Dorthea Bryneldsen(kvinne)

1828

Frhald

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Ida Petrene Brynildsen(kvinne)

1870

Fr hald

Datter, Logerende hørende til Familien ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Gustava Karlsen(kvinne)

1862

Fredriksstad

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Gustav Adolf Karlsen(mann)

1886

Fredrekshald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Petra Elesabeth Nilsen(kvinne)

1886

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Johan Emanuel Nilsen(mann)

1889 mai

Fr:hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

 

 

* 1885

 I folketellinga i 1885 finner vi Carlmark oppført som eier av en matrikkel hvor det bor tjuefem personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Martin Abrahamsen(mann)

1844

Thune Prestegjeld

Stuvert

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Rebekka Abrahamsen(kvinne)

1842

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Hansen(kvinne)

1873

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gudmund Hansen(mann)

1865

Fhald

Sjømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Petter Brynilsen(mann)

1833

Fhald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Dorothea Brynilsen(kvinne)

1830

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ida Petrine Johannesen(kvinne)

1869

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nils Theodor Johannesen(mann)

1872

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petter Johan Johannesen(mann)

1876

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olaf Abrahamsen(mann)

1881

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Edvin Andreasen(mann)

1853

Sverrige

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maria Clausine Andreasen(kvinne)

1855

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Marinius Andreasen(mann)

1882

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Einar Henrik Andreasen(mann)

1884

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Martin Jensen(mann)

1846

Fhald

Sjømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Kristine Jensen(kvinne)

1849

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens Petter Jensen(mann)

1878

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Omar Marinius Jensen(mann)

1882

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gina Mathisen(kvinne)

1829

Id Præstegjeld

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Othilde Mathisen(kvinne)

1871

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Mathisen(mann)

1875

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Martin Hansen(mann)

1857

Fhald

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Trine Hansen(kvinne)

1854

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Norman Hansen(kvinne)

1879

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Georgine Hansen(kvinne)

1881

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Hattemager Carlmark oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.000 kr og hadde en branntakst på 4.680 kr

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Hattemager Carlmark oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Arnesen(kvinne)

1813

Fr.hald

hm e Ingen. Ernærer sig ved Søm, modtage Logerende etc.

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Ernst Amundsen(mann)

1815

Fr.hald

Enkemand Ingen. Ernærer sig ved Søm

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Trine Arnesen(kvinne)

1838

Fr.hald

d ug Ingen. Ernærer sig ved Søm

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Petrea Arnesen(kvinne)

1848

Fr.hald

d ug Ingen. Ernærer sig ved Søm

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Maren Arnesen(kvinne)

1852

Fr.hald

d ug Ingen. Ernærer sig ved Søm

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Christine Johannesdatter(kvinne)

1827

Sverige

Logerende g Indlagt som syg hos Anne Arnesen

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Johan Bryngelsen(mann)

1835

Fr.hald

hf g Arbeider

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Maren Bryngelsen(kvinne)

1830

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Karoline %Oline B.% Bryngelsen(kvinne)

1860

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Knudt Bryngelsen(mann)

1863

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Johan M. Brynildsen(mann)

1865

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Ida %E.% Bryngelsen(kvinne)

1869

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Niels Bryngelsen(mann)

1872

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Johan Mathiesen(mann)

1824

Rakkestad

hf g Arbeider

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Gunnild Mathiesen(kvinne)

1827

Ennig Dalen

Kone g

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Christian Mathiesen(mann)

1860

Fr.hald

s ug Arbeider

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Jørg Mathiesen(mann)

1867

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Allette Mathiesen(kvinne)

1869

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Otilde Mathiesen(kvinne)

1871

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Carl Mathiesen(mann)

1874

Fhald

s ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Anders Linderoth(mann)

1825

Vennersborg Sverige

hf g Sømand

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Marie Linderoth(kvinne)

1822

Åmål

Kone g

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Carl Linderoth(mann)

1852

Vennersborg

s ug Sømand

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Oscar Linderoth(mann)

1857

Fr.hald

s ug Sømand

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Alfred Linderoth(mann)

1863

Fr.hald

s ug Faderen

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

 

* 1865

Ved folketelling i 1865 er Cathrine Carlmark født Guthie som har skrevet under på skjemaet. Det bor tjuefire personer på eiendommen. Hustømmermand Olaves Olsen, skibstømmermand Anders Lindroth og matros Johan Petter Brynildse, hadde alle tre hver sin gris.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Marie Arnesen(kvinne)

1813*

Frederikshald

Husmoder e Fabrikation af Regnklæder

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Cecilie Cathrine Arnesen(kvinne)

1838*

Frederikshald

Ovennævnte Enkes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Anna Kirstine Caroline Arnesen*(kvinne)

1850*

Frederikshald

Ovennævnte Enkes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Maren Olava Lauritze Arnesen*(kvinne)

1852*

Frederikshald

Ovennævnte Enkes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Olaves Olsen(mann)

1826*

Bahuslehn i Sverrige

Husfader g Hustømmermand

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Oleane Pedersdatter(kvinne)

1816*

Skjeberg, Norge

Hustru til ovennævnte g

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Petter Sevrin Olavesen(mann)

1851*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Ole Christian Olavesen(mann)

1855*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Arndt Olavesen(mann)

1859*

Sarpsborg

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Niels Olavesen(mann)

1863*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Anders Lindroth(mann)

1825*

Vennersborg Sverrig

Husfader g Skibstømmermand

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Marie Larsdatter(kvinne)

1823*

Amål Sverrige

Husmoder, Hans Kone g

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Carl August Andersen*(mann)

1852*

Sverrige

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Franz Oskar Andersen*(mann)

1858*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Alfred Marinius Andersen*(mann)

1864*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Johan Petter Brynildsen(mann)

1832*

Frederikshald

Husfader g Matros

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Maren Dorothea Olsdatter(kvinne)

1830*

Frederikshald

Husmoder, Hans Kone g

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Oline Bolette Johansdatter*(kvinne)

1857*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Marthe Caroline Johansdatter*(kvinne)

1860*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Knud Bernhard Johansen*(mann)

1862*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Johan Marenius Johansen*(mann)

1865*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

August Christian Halvorsen(mann)

1831*

Frederikshald

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Jens Eriksen(mann)

1827*

Id Sogn

Husfader g Bryggerimand

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Marie Larsdatter(kvinne)

1839*

Aremark Norge

Hans Hustru g

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

 

* 1860

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Hattemager Carlmarks Enke paa Gaard Matr 272 dateret og tinglyst 9. Novbr. 1860

 

* 1843

Tirsdagen den 7de Marts førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, afholdes paa Stadens Raadhus ifølge Reqvisition fra Enken Madame Leganger med Laugværge, offentlig Auction over følgende faste Eiendomme:

  • Huset Nr. 272 i Ny Vaterlandsgade.

  • Huset Nr. 107 med Løkke i Elvegaden.

  • Nr. 316 i Gamle Sørhalden

  • 317 a sammesteds.

Conditionerne, hvoriblandt, at Kjøbesummen afbetales i 3 Aar Sikkerhed stilles som for Umyndiges Midler og 4 pCt. Renter erlægges, erfares paa Auctionsstedet. Ved Auvtionen ville tillige blive bortsolgte 3de Pramme.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 27de Februar 1843.

Rieck.

 

 


Sist oppdatert: 11.12.2023 17:39