Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 823

Løpenummer i 1901 matrikkel: 610

Matrikkelnummer: 149

Gårds og bruksnummer: 66/101

Vaterlandsgata 4 var det hvite to etasjes huset som ligger som nummer to på venstre side.
 

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 4 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland.

 

* 1989

 

* 1986

 

* 1968

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1956

 

* 1951

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 Har disse myndige personene i Vaterlandsgata 4:

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 10/2-1939 fra a/s Halden Auto til Ole Mads Olsen født 30/5-1882 for kr. 11.000,00

 

* 1938

 

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Gustav Olander Larsen f. 24/8 1895 til Halden Auto a/s for Kr. 11.800,-. Selgeren skal ha rett til vederlagsfritt å la sin familie bebo 1st etasje i hovedgården intill 1/1 1938 og derefter for en månedlig leieavgift av Kr. 25,- yderligere å bebo samme leilighet til 1/1 1939. Hvis det skulle vise seg å være en velferdsak for kjøperen å få disponere hele eiendommen i løpet av 1938, skal selgeren for seg og familien anvises tilsvarende leilighet til samme leiepris og uten flytteutgifter for Larsen. Dat. 26/10-36 Pantebok AI

 

* 1935

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andresen Alf
1901
skotøiarbeider Vaterlandsgata 4
Larsen  Louise Margrete
1892
g.m. chauffør Vaterlandsgata 4
Larsen  Oleander Gsutav
1895
chauffør Vaterlandsgata 4

 

 

* 1926

 

 

* 1925

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra frk Anna Brøntorp og fabrikeier Alfred Brøntorp til Chauffør Olander Larsen for Kr 14.250,- dat 16 mai 1925

 

* 1922

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Andrine Brøntorp enke efter Ole Brøntorp til Alfred og Anna Brøntorp for Kr. 6000.- paaført skifterettensattest om at enken sitter i uskiftet bo. Datert 24 juni 1920 (iflg kartforretning av 30/6 20 er eiendommen 268 m2)

 

Ved folketellinga i 1920 er det to boenheter i Vaterlandsgata 4.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Laura Johansen

01

1856-12-23

Idd

-

hp

g

Husmor for barn

002 Olga Mariane Johannesen

01

1882-02-17

Fredrikshald

-

d

ug

Fabrikarbeiderske Skotøifabr

003 Agnes Lavinie Johansen

01

1891-03-04

Fredrikshald

-

d

ug

Fabrikarbeiderske

004 Alf Rudolf Johansen

01

1893-07-15

Berg, Østf

-

s

ug

Løsarbeider

005 Anna Johanne Johansen

01

1899-10-02

Aremark

-

l

ug

Skotøiarbeiderske

001 Alfred Brøntorp

02

1882-07-05

Rakkestad

-

hp

ug

Medeier av Fr.halds Mineralvannfabrik

002 Anna Olava Brøntorp

02

1872-05-23

Rakkestad

-

Søster

ug

Husmor for bror

003 Andrine Brøntorp

02

1841-09-29

Rakkestad

-

Mor

e

Enke efter gaardbr.

 

* 1913

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 46 nr.34, finner vi gift huseier Ole Pedersen Brøntop i Vaterlandsgata død 4.mai og begravd 12.mai 1913. Dødsårsaken er av dr. Jensen oppgitt til "Cr. Bronchit". I følge samme kirkebok var han født i Rakkestad i 1839.

 

* 1910

 

Følgende personer bor på matrikkelen ved folketellinga 1910.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Oskar Ludvik Larsen(mann)

1872-11-28

Rakkestad

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Marie Larsen(kvinne)

1874-07-12

Fredrikstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Eskild Larsen(mann)

1894-03-16

Fredrikshald

s ug visergut hos kjøpmand

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Margrethe Larsen(kvinne)

1897-06-20

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Leif Reidar Larsen(mann)

1898-12-02

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Hanna Elise Larsen(kvinne)

1900-10-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Borghild Marie Larsen(kvinne)

1900!!.06.24

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

!! Larsen*(kvinne)

1910-10-26

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Ole Petter Brøntorp(mann)

1839-11-03

Rakkestad

hf g gaardeier

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Andrine Brøntorp(kvinne)

1841-09-29

Eidsberg

hm g hustru

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Anna Olava Brøntorp(kvinne)

1872-05-23

Rakkestad

d ug Husholderske

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Alfred Brøntorp(mann)

1882-07-05

Rakkestad

s ug Kjører Arbeidskjører

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Hans Johansen(mann)

1845-05-02

Eidsberg

fl ug lever av formue

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Brøntorp Andrine
1841
g.m. kjører
Brøntorp Ole Pedersen 
1839
kjører
Hultengren Amanda Emilie
1869
g.m. stenarbeider
Hultengren Axel Theodor
1868
stenarbeider
Pedersen Anna (Brøntorp)
1872
pige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Gaardbr Ole Pedersen Gurlind oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 4.500 kr. og en branntakst på 5.870 kr.

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus med åtte hjemmehørende personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole P. Brøntorp(mann)

1839

Rakkestad Sm

hf g Kjører

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Andrine Brøntorp(kvinne)

1841

Rakkestad Sm

hm g

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Alfred Brøntorp(mann)

1882

Rakkestad Sm

s ug Brusarbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Anna Olava Brøntorp(kvinne)

1872

Rakkestad Sm

d ug Væverske

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Aksel Theodor Hultengren(mann)

1868

Sverige

hf g Skovarbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Amanda Hultengren(kvinne)

1869

Id Sm

hm g

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Astrid Elise Hultengren(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Harald Jakob Hultengren(mann)

1898

Berg Sm

s ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Hansen til Petter Pedrsen Brøntorp paa d.E. for Kr. 3750, dat 16/3 97

 

* 1891

 

Ved folketellinga i 1891 bor det tretten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ida Margrete Rød(kvinne)

1883

Fr hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Clara Rød(kvinne)

1887

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Johannes Hansen(mann)

1877

Berg Smaalenene

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Gura Marie Hansen(kvinne)

1878

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Josefine Karolene Marie Rød(kvinne)

1842

Fr.hald

Familiens overhode e

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Karen Helene Rød(kvinne)

1874

Fr.hald

Datter ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Helga Marie Rød(kvinne)

1881

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Ole Lauretz Hansen(mann)

1847

Berg Smaalenene

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Hanna Louise Hansen(kvinne)

1844

Id

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Johan Ludvig Rød(mann)

1872

Fr.hald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Harald Rød(mann)

1879

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Oscar Ludvig Hansen(mann)

1880

Berg Smaalenene

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Helmine Sofie Hansen(kvinne)

1883

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skifte efter Lovise Hansen 5/3-90, hvorved d.G. er udlagt Enkemanden Ole Laurits Hansen til Eiendom mod at han tilsvarer som Panteretsudleg til Børnene: Johannes Hansen, Oskar Ludvig Hansen og Helmine Sofie Hansen i alt Kr 587,81

 

 

* 1888

Et møbleret Værelse med egen Indgang er tilleie i No. 149 i Waterlandsgaden ved Strandparken.

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at O.L.Hansen er eier av matrikkelen. Følgende personer finner vi på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Lauritz Hansen(mann)

1847

Berg prestegj.

Vognmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Louise Hansen(kvinne)

1846

Berg prestegj.

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Hansen(mann)

1876

Berg prestegj.

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Ludvig Hansen(mann)

1879

Berg prestegj.

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helmine Sofie Hansen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

S. Hjalmar Vendel(ukjent kjønn)

1864

Karlstad Sverige

Uhrmager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Hansen(mann)

1854

Berg prestgj.

Sliber

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Hansen(kvinne)

1848

Id

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Syver Hansen(mann)

1877

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Hansen(mann)

1876

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Hansen(kvinne)

1881

Frhald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alette Marie Hansen(kvinne)

1884

Frhald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Kristine Halvorsen(kvinne)

1806

Id

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Otto Andersen(mann)

1874

Berg prestegj.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Hansen(mann)

1859

Berg prestegj.

Arbeider Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Chlara (Klara) Hansen(kvinne)

1859

Tiselsko sogn Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Charl Oskar Hansen(mann)

1882

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petter Hansen(mann)

1884

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1884

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten i Julie Sofie Andersdatters Mand Petter Andersens Dødsbo til Ole Laurits Hansen for Kr. 3400,00, dat 8/1 84

 

* 1883

 

* 1881

 

* 1879

Auktion

Onsdag den 11te d. M. Kl. 3 eftermiddag afholdes Auktion hos Enkemand Peter Andersen i hans Bopæl i Gaard Matr.=No. 149 i Vaterlandsgaden over Indbo af forskjelligt Slags samt Linned og Gangklæder m. m.

Fredrikshalds Byfogedembede, 4de Juni 1879

J.L Rasch.

 

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Petter Andersen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 2.400 kr og har en branntakst på 2.120 kr.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er det også der Petter Andersen som er opgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petter Andersen(mann)

1808

Eeds Sogn Sverrige

hf g Murer

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875

Julie Andersen(kvinne)

1818

Hvalerøerne

Hans Kone g

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har Peter Andersen oppgitt som eier. Her bor det to personer og ei ku. Gata blir da kalt nye Vaterlandsgade.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Andersen(mann)

1808*

Sverige

Husfader g ernærer sig ved forskjelligt Arbeide, især Graasteensmuring

Fredrikshald: nye Vaterlandsgade

1865-12-31

Julie Sofie Andersdatter(kvinne)

1820*

Valerøerne

Hans Hustru g

Fredrikshald: nye Vaterlandsgade

1865-12-31

 

* 1844

Utdrag fra panteregister:

Gavebrev fra Brynild Aslaksen til Pige Julie Sofie Andersdatter paa Huset Matr. 149 paa Vilkaar blandt Andet at han til sin Død bliver i Besiddelse deraf men kun som Beboer, dateret 28 Decbr 1844

 


Sist oppdatert: 06.11.2023 19:43