Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 824

Løpenummer i 1901 matrikkel: 609

Matrikkelnummer: 618

Gårds og bruksnummer: 66/223

Vaterlandsgata 6 er hus nummer tre fra venstre. Huset etter det med to etasjer.
Foto: Ukjent
  Nesten samme utgangspunkt i 1949
  Foto: sivilarkitekt Per-Henrik Scheen 1949
  Den store murbygningen på bildet hørte også til Vaterlandsgata 6. Her sett fra Osbekkgata.
  Foto:sivilarkitekt Per-Henrik Scheen 1949
  Et bilde tatt i 2008 fra samme sted.
  Foto: SW 2008

 

 

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 6 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland.

 

* 1984

 

* 1981

 

* 1960

I juli 1960 selger Betty Gustavsen matrikkel 618, Vaterlandsgata 6, til fru Johanne Marie Johansen for 50.000 kroner.

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene oppført i Vaterlandsgata 6:

 

* 1925

 

* 1923

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om følgende personer:

Marie Kristine Andersen(kvinne) 1870-10-30 Fredrikshald hm g Forsørget av manden Manden konduktør Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Øivind Alfred Andersen(mann) 1896-04-03 Fredrikshald s ug søn Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Bjarne Andersen(mann) 1898-08-24 Fredrikshald s ug søn Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Astrid Marie Andersen(kvinne) 1900-03-28 Fredrikshald d ug datter Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Hans Eriksen(mann) 1837-07-17 Id b g Off. underst. Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Amalie Eriksen(kvinne) 1843-07-27 Id b g Off. underst. Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Josefine Karoline Rød(kvinne) 1842-07-01 Fredrikshald hm e pension og privatunderstøttelse Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Karen Helene Rød(kvinne) 1874-11-23 Fredrikshald d ug expeditrice v/ brændevinsamlag Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Ida Margrete Rød(kvinne) 1883-11-02 Fredrikshald d ug kontordame v/ møllebrug Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Klara Rød(kvinne) 1887-01-23 Fredrikshald d ug husgjerning Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
David Albert Jensen(mann) 1851-07-13 Fredrikshald el ug fuldm. i farvehandel Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Otto Gustav Olsen(mann) 1853-06-11 Berg Smålenene hf g Havnelods Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Lovise Olava Olsen(kvinne) 1856-10-27 Skjeberg hm g hustru Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Johanne Kirsten Olsen(kvinne) 1886-02-01 Fredrikshald d ug Kokke hos grosserer Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Gunder Vilhelm !!(mann) !! Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Oscar Luther Olsen(mann) 1893-12-15 Fredrikshald s ug Kjørekarl Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Odd Georg Brandstorp(mann) 1906-07-05 Fredrikshald fl ug dattersøn Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Jens Hartv. Moe(mann) 1881-10-12 Id fl ug Politikonstabel Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Realf Petrus Adtzlew(mann) 1840-04-26 Porsgrund hf g Handel med Træ og Kurvarer Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Hedvig Jørgine Adtzlew(kvinne) 1849-10-21 Skien hm g Hustru Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Johan Johansen(mann) 1870-12-23 Bohuslæn Sverige hf g Løsarbejder ved Komunen Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Johanne Johansen(kvinne) 1870-09-01 Berg Smaalenene hm g hustru Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Karl Johan Johansen(mann) 1896-02-17 Fredrikshald s ug søn Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Lars Jakobsen(mann) 1834-11-23 Berg Smålenene fl e svigerfar Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Oline Marie Eriksen(kvinne) 1874-11-14 Fredrikshald hm e Søm Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Elida Eriksen(kvinne) 1894-06-09 Fredrikshald d ug Strikning Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Astrid Eriksen(kvinne) 1896-04-05 Kr.ania d ug datter Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Sigurd Norman Eriksen(mann) 1900-06-30 Fredrikshald s ug søn Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Anders Jacobsen(mann) 1875-02-11 Id hf g Kjører Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Anette Marie Jacobsen(kvinne) 1875-03-24 Id hm g hustru Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Omar Sigvard Jacobsen(mann) 1897-02-04 Id s ug søn Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Bjarne Ingvald Jacobsen(mann) 1901-03-20 Fredrikshald s ug søn Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Antonie Berglioth Jacobsen(kvinne) 1904-06-17 Fredrikshald d ug datter Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Ingeborg Margrethe Jacobsen(kvinne) 1907-05-03 Fredrikshald d ug datter Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Herman Johansen(mann) 1863-07-08 Fredrikshald fl ug Skomager paa skofabrik Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Otto Johansen(mann) 1860-05-24 Sverige hf g Skræddermester S Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Inger Johansen(kvinne) 1846-01-28 Idd hm g hustru Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Helmine Johnsen(kvinne) 1851-03-06 Onsø hm e Pension Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Mimi Johnsen(kvinne) 1885-10-22 Fredrikshald d ug Sydame Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Georg Johnsen(mann) 1888-07-11 Fredrikshald s ug Elektrisk montør Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Ebba Johnsen(kvinne) 1892-08-05 Fredrikshald d ug guvernante Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Julius Hellerud(mann) 1865-07-09 Urskog hf g Lokmotivfører Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Jensine Hellerud(kvinne) 1865-07-19 Fredrikshald hm g Hustru Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Karl Hellerud(mann) 1893-05-10 Fredrikshald s ug Søn Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Eugen Hellerud(mann) 1897-07-29 Fredrikshald s ug Søn Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Knut A. Moland(mann) 1868-06-08 Drangedal hf g politibetjent Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Elise Moland(kvinne) 1872-11-12 Bamle hm g hustru Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Karen Moland(kvinne) 1898-06-06 Drangedal d ug datter Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Albert Moland(mann) 1900-07-07 Porsgrund s ug Søn Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Peder Moland(mann) 1907-11-02 Fredrikshald s ug Søn Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01  
Frithjof Moland(mann) 1910-02-19 Fredrikshald s ug Søn Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01
Per Ludvig Sundt(mann) 1838-08-06 Sverige hf g stenhugger Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01
Cecilie Marie Sundt(kvinne) 1839-07-13 Sverige hm g hustru Fredrikshald: Laxegaten 1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Kirketjener Petter Larsen 12000 19300  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller at det er atten personer hjemmehørende på matrikkelen, men kun sytten til stede på tellingsdatoen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Margreta Elisabet Anderson(kvinne)

1900-09-30

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Josefine Rød(kvinne)

1842

Fredrikshald kjøpstad

hm e Legatunderstøttelse

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Johan Rød(mann)

1872

Fredrikshald kjøpstad

s ug Sømand

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Karen Rød(kvinne)

1874

Fredrikshald kjøpstad

d ug Expeditrice ved Avis

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Harald Rød(mann)

1879

Fredrikshald kjøpstad

s ug Malersvend

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Ida Rød(kvinne)

1883

Fredrikshald kjøpstad

d ug Behjælpelig i Huset

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Klara Rød(kvinne)

1887

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Marte Sofie Ivers.(kvinne)

1839

Fredrikshald kjøpstad

e Væverske

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Peter Severin Lars.(mann)

1866

Fredrikshald kjøpstad

hf g Kirketjener, begravelsesbureau

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Gusta Elise Lars.(kvinne)

1871

Fredrikshald kjøpstad

hm g

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Ranveig Lars.(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Sverre Lars.(mann)

1896

Fredrikshald kjøpstad

s

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Bjarne Lars.(mann)

1898

Fredrikshald kjøpstad

s

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Gudrun Lars.(kvinne)

1899-08-11

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Thekla Marie Grønstedt(kvinne)

1883

Th. Husgjerning

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Axel Anderson(mann)

31.??.1867

Sverge

hf g Stenhuger

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Amalia Martina Anderson(kvinne)

1877-02-09

t %Sverge%

hm g Husmoder

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Arthur Anderson(mann)

1899-01-12

Id Sm

s ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petter Magnus Carlmark(mann)

1855

Fhald

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Margrethe Sophie Carlmark.(kvinne)

1859

Fjare (Fjære)

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Gustav Adler Giebellof Carlmark.(mann)

1883

Fhald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Maggie Sophie Carlmark(kvinne)

1889 juni

Fhald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Josephine Oline Rasmussen(kvinne)

1869

Hvalöerne Smaalenene

Tjenestetyende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Carlmark oppført som eier av denne matrikkelen hvor det da bor seks personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Pigebarn Sørensen(kvinne)

1885

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Joseph Carlmark(mann)

1826

Fredrikshald

Pottemager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petter M. Carlmark(mann)

1855

Fredrikshald

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Margrethe S. Carlmark(kvinne)

1859

Fjære Sogn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Marie Olsen(kvinne)

1866

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Grethe Sørensen(kvinne)

1837

Berg Sogn

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Pottemager Carlmark 3000 3080  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Pottemager Carlmark som eier av matrikkelen. Her kan vi også se at Carlmark har to kuer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Carlmark(mann)

1826

Fr.hald

hf g Pottemager og Skibsreder

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Petter Carlmark(mann)

1855

Fr.hald

s ug Sømand

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Adler Carlmark(mann)

1857

Fr.hald

s ug Faderen

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Grethe Sørensdatter(kvinne)

1820

Fr.hald

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 var pottemager Carl Joseph Carlsmark oppført som bruker av matrikkelen. I tillegg til tre kuer bor det seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Joseph Carlsmark(mann)

1826*

Frederikshald

Husfader g Pottemager

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

Caroline Johanne Carlmark(kvinne)

1822*

Frederikshald

Husmoder g

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

Petter Magnus Carlmark(mann)

1855*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

Ernst Cort Adler Carlmark(mann)

1857*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

Ragnild Josepha Sopheie Amundsen(kvinne)

1856*

Sarpsborg

Pleiedatter ug

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

Grethe Sørensdatter(kvinne)

1838*

Bergs Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi elve personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jan Gustavsen(mann)

1775*

Huusbonde I 1te ægteskab National soldat og arbeidsmand

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Birthe Larsdatter(kvinne)

1771*

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Birthe Cathrine Jansdatter(kvinne)

1796*

Deres datter

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Dorthe Jansdatter(kvinne)

1799*

Deres datter

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Johannes Larsen(mann)

1772*

Logerende Ugift Soldat ved syndenf. reg.

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Poul Amundsen(mann)

1711*

Logerer Enkemand 2dn gang Blind og almisse lem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Annichen Poulsdatter(kvinne)

1751*

Hans datter Enke 1te gang Fattig

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Jørgen Olsen(mann)

1772*

Huusbonde I første ægteskab Matros

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Anne Johnsdatter(kvinne)

1773*

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Gunder Jørgensen(mann)

1798*

Deres søn

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Hans Jørgensen(mann)

1800*

Deres søn

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

 


Sist oppdatert 15.05.2021 14:26