Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 824

Løpenummer i 1901 matrikkel: 609

Matrikkelnummer: 618

Gårds og bruksnummer: 66/223

Vaterlandsgata 6 er hus nummer tre fra venstre. Huset etter det med to etasjer.
Foto: Ukjent
  Nesten samme utgangspunkt i 1949
  Foto: sivilarkitekt Per-Henrik Scheen 1949
  Den store murbygningen på bildet hørte også til Vaterlandsgata 6. Her sett fra Osbekkgata.
  Foto:sivilarkitekt Per-Henrik Scheen 1949
  Et bilde tatt i 2008 fra samme sted.
  Foto: SW 2008

 

 

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 6 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland.

 

* 1984

 

* 1981

 

* 1962

 

* 1960

I juli 1960 selger Betty Gustavsen matrikkel 618, Vaterlandsgata 6, til fru Johanne Marie Johansen for 50.000 kroner.

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1956

 

 

* 1955

 

* 1954

 

* 1950

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene oppført i Vaterlandsgata 6:

 

* 1943

 

* 1941

 

* 1940

 

* 1939

 

* 1935

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn Født Stilling Bopæl
Gustavsen Aksel 1874 tilskjærer Vaterlandsgata 6
Gustavsen Elisabeth 1874 g.m. tilskjærer Vaterlandsgata 6
Gustavsen Bertil Aksel 1898 tilskjærer Vaterlandsgata 6
Gustavsen Ruth Eline 1900 g.m. tilskjærer Vaterlandsgata 6
Gustavsen Vitalis Reinhard 1900 skotøiarbeider Vaterlandsgata 6
Gustavsen Gustav Adolf 1902 tilskjærer Vaterlandsgata 6
Gustavsen Hjørdis Antonie 1903 g.m. tilskjærer Vaterlandsgata 6
Olsen Otto Gustav 1853 fhv. havnelods Vaterlandsgata 6
Olsen Lovise Olava 1856 g.m. fhv. havnelods Vaterlandsgata 6

 

 

* 1926

 

* 1925

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra disponent Eigil Ringstad til Axel Gustavsen for Kr. 32500,- Dat. 10/11 1923 Tinglyst 26 februar 1924

 

* 1923

 

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt med skjøtepaategning fra forhenv. havnelods Otto G.Olsen til disponent Eigil Ringstad for Kr. 35000,- dat henholdsvis 15/10 og 11/11 1920. Sælgeren forbeholder sig at bebo sin nuværende leilighet for Kr. 5 pr maaned, samt sin hustru hvis hun skulde overleve ham og ønske at bli boende der. Samt erstatning i tilfælde fraflytning paa grund av Brand. Tinglyst 17 December 1920 Otto G.Olsen død 18/11-1927 Lovise Olava Olsen død 13/8-1945

 

Vedfolketellinga i 1920 var det fem boenheter i Vaterlandsgata 6.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Otto Gustav Olsen
1
1853-06-11
Sponviken i Berg, Østfold - hp g Forhenværende havnelods - pensionist
002 Lovise Olava Olsen
1
1856-10-27
Skjeberg - hu g Husmor
003 Odd Levy Brandstorp
1
1906-07-05
Fredrikshald - s - -
 
         
001 Gunder Olsen
2
1893-12-13
Fr hald - hp g Stationsbetjent
002 Signe Marie Olsen
2
1895-10-28
Fredrikshald - hu g Husmor
 
         
001 Jens Hartvig Moe
3
1881-10-12
Idd i Østfold - hp g Politikonstabel i Fr.hald
002 Julie Andrine Moe
3
1888-09-15
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Ragnv. Asbjørn Hartvig Moe
3
1912-04-02
Fredrikshald - s ug -
004 !!
3
!!
- - - - -
 
         
001 Eigil Ringstad
4
1885-05-26
Drammen - hp g Disponent
002 Asta Ringstad
4
1888-12-25
Drammen - hu g Husmor
003 Erling Tandberg Ringstad
4
1907-11-06
Drammen - s - -
004 Lilli Jensen??
4
1903-02-12
Fr.hald - tj ug Enepike
 
         
001 Johan Henry Johnsen
5
1890-06-21
Fredrikshald - hp g Baker i Fredrikshald
002 Ranveig Johnsen
5
1893-08-30
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Rønnaug Synnøve Johnsen
5
1915-09-20
Fredrikshald - d - -
004 Per Guttorm Johnsen
5
1918-06-12
Fredrikshald - s - -

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om våningshus på en og to etasjer og et sadelmakerverksted på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg tre rom og kjøkken kr 26 pr mnd              

001 Marie Kristine Andersen

01

1870-10-30

Fredrikshald

b

hm

g

Forsørget av manden Manden konduktør

002 Øivind Alfred Andersen

01

1896-04-03

Fredrikshald

b

s

ug

søn

003 Bjarne Andersen

01

1898-08-24

Fredrikshald

b

s

ug

søn

004 Astrid Marie Andersen

01

1900-03-28

Fredrikshald

b

d

ug

datter

005 Hans Eriksen

01

1837-07-17

Id

mt

b

g

Off. underst.

006 Amalie Eriksen

01

1843-07-27

Id

mt

b

g

Off. underst.

Bakbygning 1.etg tre rom og kjøkken kr 276 pr aar              

001 Josefine Karoline Rød

01

1842-07-01

Fredrikshald

b

hm

e

pension og privatunderstøttelse

002 Karen Helene Rød

01

1874-11-23

Fredrikshald

b

d

ug

expeditrice v/ brændevinsamlag

003 Ida Margrete Rød

01

1883-11-02

Fredrikshald

b

d

ug

kontordame v/ møllebrug

004 Klara Rød

01

1887-01-23

Fredrikshald

f

d

ug

husgjerning

005 David Albert Jensen

01

1851-07-13

Fredrikshald

b

el

ug

fuldm. i farvehandel

Bakbygning 2.etg tre rom og kjøkken egen gaard              

001 Otto Gustav Olsen

01

1853-06-11

Berg Smålenene

b

hf

g

Havnelods

002 Lovise Olava Olsen

01

1856-10-27

Skjeberg

b

hm

g

hustru

003 Johanne Kirsten Olsen

01

1886-02-01

Fredrikshald

mt

d

ug

Kokke hos grosserer

004 Gunder Vilhelm !!

01

!!

-

b

-

-

-

005 Oscar Luther Olsen

01

1893-12-15

Fredrikshald

b

s

ug

Kjørekarl

006 Odd Georg Brandstorp

01

1906-07-05

Fredrikshald

b

fl

ug

dattersøn

007 Jens Hartv. Moe

01

1881-10-12

Id

b

fl

ug

Politikonstabel

Bakbygning kvistleilighet to rom og kjøkken kr 180 pr aar              

001 Realf Petrus Adtzlew

01

1840-04-26

Porsgrund

b

hf

g

Handel med Træ og Kurvarer

002 Hedvig Jørgine Adtzlew

01

1849-10-21

Skien

b

hm

g

Hustru

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Skjøte 23/11 fra Kirketjener P.Larsen til Havne lods Otto G.Olsen paa d.e. iflg maalebrev 6/11 08 615 m² f. Kr. 17.000,00 tinglyst 1 decbr. 1908

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Axel
1867
stenhugger
Iversen Marthe 
1839
enke
Larsen Gusta Elise
1871
g.m. kirketjener
Larsen Petter Severin
1866
kirketjener
Rød Johan ludvig
1872
styrmand
Rød Karen Helene
1874
kontordame
Rød Karoline Josefine M.
1842
enkefru

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Kirketjener Petter Larsen 12000 19300  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller at det er atten personer hjemmehørende på matrikkelen, men kun sytten til stede på tellingsdatoen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken              

001 Josefine Rød

01

1842

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

e

Legatunderstøttelse

002 Johan Rød

01

1872

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Sømand

003 Karen Rød

01

1874

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Expeditrice ved Avis

004 Harald Rød

01

1879

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Malersvend

005 Ida Rød

01

1883

Fredrikshald kjøpstad*

f

d

ug

Behjælpelig i Huset

006 Klara Rød

01

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Marte Sofie Ivers.

02

1839

Fredrikshald kjøpstad*

b

-

e

Væverske

Tre rom og kjøkken              

001 Peter Severin Lars.

03

1866

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Kirketjener, begravelsesbureau

002 Gusta Elise Lars.

03

1871

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

003 Ranveig Lars.

03

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

004 Sverre Lars.

03

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

005 Bjarne Lars.

03

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

006 Gudrun Lars.

03

1899-08-11

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

007 Thekla Marie Grønstedt

03

1883

-

b

Th.

-

Husgjerning

Kvistleilighet to rom og kjøkken              

001 Axel Anderson

04

31.??.1867

Sverge

b

hf

g

Stenhuger

002 Amalia Martina Anderson

04

1877-02-09

t %Sverge%

b

hm

g

Husmoder

003 Arthur Anderson

04

1899-01-12

Id Sm

b

s

ug

-

004 Margreta Elisabet Anderson

04

1900-09-30

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

 

 

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra P.M.Carlmark til Kirketjener Peter Larsen paa d.E. for Kr. 4400,00, dat 2/2 96 thinglæst 24 Marts 1896

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petter Magnus Carlmark(mann)

1855

Fhald

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Margrethe Sophie Carlmark.(kvinne)

1859

Fjare (Fjære)

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Gustav Adler Giebellof Carlmark.(mann)

1883

Fhald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Maggie Sophie Carlmark(kvinne)

1889 juni

Fhald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Josephine Oline Rasmussen(kvinne)

1869

Hvalöerne Smaalenene

Tjenestetyende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

 

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest for at Pottemager K.J.Carlmark er død og efterlader sig ikke andre Arvinger end Skibsfører Petter Magnus Carlmark og Sagfører Ernst Cordt Adler Carlmark. Thinglæst 18 Marts 1887.

Skjøde fra Sagfører Adler Carlmark til Broderen P.M.Carlmark paa Halvparten af d.E. for Kr. 1500,00 dat. 12/3 87 thinglæst 18 Marts 1887

 

* 1886

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Carlmark oppført som eier av denne matrikkelen hvor det da bor seks personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Pigebarn Sørensen(kvinne)

1885

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Joseph Carlmark(mann)

1826

Fredrikshald

Pottemager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petter M. Carlmark(mann)

1855

Fredrikshald

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Margrethe S. Carlmark(kvinne)

1859

Fjære Sogn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Marie Olsen(kvinne)

1866

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Grethe Sørensen(kvinne)

1837

Berg Sogn

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Pottemager Carlmark 3000 3080  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Pottemager Carlmark som eier av matrikkelen. Her kan vi også se at Carlmark har to kuer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Carlmark(mann)

1826

Fr.hald

hf g Pottemager og Skibsreder

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Petter Carlmark(mann)

1855

Fr.hald

s ug Sømand

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Adler Carlmark(mann)

1857

Fr.hald

s ug Faderen

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Grethe Sørensdatter(kvinne)

1820

Fr.hald

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 var pottemager Carl Joseph Carlmark oppført som bruker av matrikkelen. I tillegg til tre kuer bor det seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Joseph Carlsmark(mann)

1826*

Frederikshald

Husfader g Pottemager

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

Caroline Johanne Carlmark(kvinne)

1822*

Frederikshald

Husmoder g

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

Petter Magnus Carlmark(mann)

1855*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

Ernst Cort Adler Carlmark(mann)

1857*

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

Ragnild Josepha Sopheie Amundsen(kvinne)

1856*

Sarpsborg

Pleiedatter ug

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

Grethe Sørensdatter(kvinne)

1838*

Bergs Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Nye Waterlandsgade

1865-12-31

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Pottemager Carlmark paa Gaard Matr 618, forsynet med Paategning af Underfoged Norbye, som Incassator ved Auktionen, hvorved reservered fuld Ret til Gaarden efter Conditionerne for resterende 155 Spd af Kjøbesummen. Thinglæst 321. Oktober 1854

 

* 1830

Efter Reqvisition af Stiftsoverrets-Procurator Gude, paa Bank-Administrationens Vegne, grundet paa Udeblivelse med Afdrag og Renter af Laan af Norges Bank, berammes offentlig Auction at afholdes paa dette Steds Raadstue Tirsdagen den 25de denne Maaned, ved efternævnte Klokkeslæt, over følgende til Banken pantsatte Eiendomme:

Huset No. 618, pantsat af Politie-Betjent Sørensen, nu tilhørende Hans Jensen Heltorp, Eftermiddag kl. 4½;

Gaarden No 220, pantsat af nu afdøde Kjøbmand C. Selmer, Eftermiddag Kl. 5;

Gaarden No. 374, pantsat af Madame A. M. Knudsen, Eftermiddag Kl. 5½

Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet. Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 13de Mai 1830.

Svensen.

 

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag, hvorefter denne Tomt udlægges til aaben plads og ny Tomt anvises paa Løkken ved Matr 662 thinglæst 22 Januar 1827

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi elleve personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jan Gustavsen(mann)

1775*

Huusbonde I 1te ægteskab National soldat og arbeidsmand

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Birthe Larsdatter(kvinne)

1771*

Hans kone I 1te ægteskab

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Birthe Cathrine Jansdatter(kvinne)

1796*

Deres datter

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Dorthe Jansdatter(kvinne)

1799*

Deres datter

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Johannes Larsen(mann)

1772*

Logerende Ugift Soldat ved syndenf. reg.

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Poul Amundsen(mann)

1711*

Logerer Enkemand 2dn gang Blind og almisse lem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Annichen Poulsdatter(kvinne)

1751*

Hans datter Enke 1te gang Fattig

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Jørgen Olsen(mann)

1772*

Huusbonde I første ægteskab Matros

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Anne Johnsdatter(kvinne)

1773*

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Gunder Jørgensen(mann)

1798*

Deres søn

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Hans Jørgensen(mann)

1800*

Deres søn

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

 


Sist oppdatert 25.10.2023 16:04