Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 825

Løpenummer i 1901 matrikkel: 608

Matrikkelnummer: 153

Gårds og bruksnummer: 66/102

Vaterlandsgata 8 var det fjerde huset på venstre side.

 
 

Trehuset midt på bildet lå mot Osbekkgata, men hørte til Vaterlandsgata 8.

  Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 8 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland.

 

* 1982

 

* 1967

 

* 1966

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1952

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 21/4 1948 fra Hilda Hansen til pleiedatter Borgny Amalie Aabel født 12/2 1915 for kr. 6000.- grbf 22/4 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Vaterlandsgata 8.

 

* 1929

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i avdød bygningssnekker Anton Ødegaard og gjenlevende hustru Olga Elise Ødegaards fellebo til fru Hilda Hansen for Kr. 9600-. Dat. 21/1-29

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bigum Sigvard Fredrik
1898
fiskehandler Vaterlandsgata 8
Bigum Valborg Elise
1894
g.m. fiskehandler Vaterlandsgata 8
Kristiansen Anna Nikoline
1891
hushjelp Vaterlandsgata 8
Larsen  Gunda Marie 
1874
enkefrue Vaterlandsgata 8
Larsen  Gunnar Edvard
903
telefonarbeider Vaterlandsgata 8
Larsen  Gunnvor Edvarda
1899
sydame Vaterlandsgata 8
Larsen  Ragna Margit
1897
skotøiarbeider Vaterlandsgata 8
Lunde Thea 
1861
badepike Vaterlandsgata 8
Ødegaard Olga Elise
1873
enkefrue Vaterlandsgata 8

 

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Værgemaalsrettens beslutning av 21/6-22 om at enke efter Anton Ødegaard, Olga Elise Ødegaard er umyndigjort. Tinglæst 23. juni 1922

 

* 1921

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Petter Severin Larsen til bygningsnekker Hans Hansen for kr 6700,- og fra denne igjen til Anton Ødegaard for Kr 11.800. Dat 15/3-20 Tinglæst 26 mars 1920

 

Ved folketellinga i 1920 var det seks leiligheter i Vaterlandsgata 8:

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan Anton Ødegaard

01

1867-04-22

Aremark

-

hp

g

Bygningsnedker

002 Olga Elise Ødegaard

01

1873-04-13

Aremark

-

hu

g

Husmor

003 Hjørdis Ovidia Ødegaard

01

1907-04-25

Fredrikshald

-

d

-

-

004 Arne Olai Ødegaard

01

1909-09-16

Fredrikshald

-

s

-

-

005 Margit Johanne Ødegaard

01

1911-09-26

Fredrikshald

-

d

ug

-

006 Vendla Andersson

01

1889-02-20

Sverige

-

l

ug

Sortererske paa papirfabrik

001 Kaia Marie Eriksen

02

1875-10-18

Fredrikshald

-

mor

e

Husmor Fattighjælp

002 Esther Helene Eriksen

02

1909-11-26

Fredrikshald

-

d

-

-

003 Øivind Kristian Eriksen

02

1912-03-12

Fredrikshald

-

s

-

-

004 Bergliot Konstanse Eriksen

02

1914-07-23

Fr hald

-

d

-

-

001 Thea Fredrikke Lunde

03

1861-05-23

Eisberg Østf.

-

hp

ug

Vaskepige

001 Petter Ludvig Pedersen

04

1860-04-19

Fredrikshald

-

hp

e

Fyrstikarbeider, Sasmaler ??

001 Anton Andreasen

05

1866-08-13

Sverige

-

hp

g

Jord og stenArbeider

001 Gunda Marie Elise Larsen

06

1874-09-12

Skoningsfos, Berg, Østf.

-

hp

e

Husmor, Vask 6 renghøring

002 Ragna Margit Larsen

06

1897-11-03

Fredrikshald

-

d

ug

Fabrikarbeiderske

003 Gunvor Edvarda Larsen

06

1899-11-29

Fredrikshald

-

d

ug

Kaapesyerske

004 Gunnar Edvard Larsen

06

1903-11-08

Fredrikshald

-

s

ug

Ved Tellefon arbeider

 

 

* 1919

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi et våningshus med syv leiligheter og et verksted.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 3 værelser og kjøkken egen gaard          

Axel Hansen(mann)

1890-04-22

Berg Smålenene

s ug bygningssnedker

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Amalie Charlotte Hansen(kvinne)

1844-03-10

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Johanne Hansen(kvinne)

1881-03-02

Berg Smålenene

d ug datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Hilma Hansen(kvinne)

1883-09-24

Berg Smålenene

d ug sypike

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Ole Hansen(mann)

1833-08-30

Berg Smålenene

hf g fhv. Gaardbruker

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Hans Hansen(mann)

1876-02-01

Berg Smålenene

s ug bygningssnedker

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Sidebygning 1 etg 1 værelse del i kjøkken 4 kr pr mnd          

Anders Hansen(mann)

1826-07-28

Rød Skjeberg

hf ug Skomager S

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Forhus 1.etg 2 værelse og kjøkken 11 kr pr mnd          

Gunvor Larsen(kvinne)

1899-11-29

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Rangnar Larsen(mann)

1895-11-05

Fredrikshald

s ug arb paa gardinfabrik

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Gunda Larsen(kvinne)

1874-09-12

Berg Smålenene

hm e vaskekone

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Margit Larsen(kvinne)

1897-11-03

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Gunnar Larsen(mann)

1903-11-09

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Forhus 1.etg 2 værelse og kjøkken 8 kr pr mnd          

Anna Søderstrøm(kvinne)

1851-06-15

Sverige

hm e Har hjælp av fattigvæsenet

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Oskar Søderstrøm(mann)

1896-12-19

Sarpsborg

s ug Visergut hos kjøpmand

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Bakbygning 2.etg 2 værelser og kjøkken 11 kr pr mnd          

Karen Judit Sandberg(kvinne)

1893-02-18

Fredrikshald

d ug Tjenestepike

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Ester Cicilie Sandberg(kvinne)

1894-12-03

Fredrikshald

d ug Fabrikarbeide (skofab.)

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Ruth Astrid Sandberg(kvinne)

1896-05-28

Fredrikshald

d ug Maanedspike hos Modehandlerinde

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Randi Bergljot Sandberg(kvinne)

1897-06-21

Fredrikshald

d ug Viserpike

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Karen Sandberg(kvinne)

1865-07-08

Berg herred Smaalenene

hm e Søm (kaapesøm)

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Mary Sandberg(kvinne)

1898-08-12

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Klara Hildegard Jensen(kvinne)

1910-10-02

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Forhus kvistværelse 3 kr pr mnd          

Anne Marie Larsen(kvinne)

1832-03-25

Lakserby Sverige

hm e Privat understøttet

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

Bakbygning 1 etg 1 værelse del i kjøkken 4 kr pr mnd          

Ludvig Pettersen(mann)

1860-04-19

Fredrikshald

e Fyrstikarbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Huseby Hans Kristiansen
1850
jordarbeider
Huseby Johanne Martine
1859
g.m. jordarbeider
Jensen Helge Olaf
1867
snedker
Johannesen Johan Martin
1866
bryggearbeider
Johannesen Karen Marie
1867
g.m. bryggearbeider
Johnsen Anna
1851
strikkerske
Larsen Anne Marie 
1832
enke
Larsen Anne Martine
1848
enke
Larsen Einar
1875
kuffertarbeider
Larsen Gunda Marie 
1875
g.m. garver
Larsen Lars Edv.
1875
graver

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kirketjener Petter Larsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 6.500 kr. og en branntakst på 8.460 kr.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 oppgir et beboelseshus med ni boenheter. Av disse skal to være kjelderleiligheter og en kvistleilighet. Det er kun oppgit at det er beboelse i syv av disse.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg 2 værelser og kjøkken          

Lars Edvard Lars.(mann)

1875

Fredrikshald kjøpstad

hf g Graver v/ Kirkegaard

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Gunda Lars.(kvinne)

1874

Berg Smaal. Sm

hm g

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Ragnar Lars.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Ragna Margit Lars.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Gundvor Edvarda Lars.(kvinne)

1899-11-29

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Forhus 1. etg 1 værelse og kjøkken          

Lilly Constance Anders.(kvinne)

1900-04-06

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Regine Anders.(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Laura Maarie Anders.(kvinne)

1896

Rakkestad Sm

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Alfred Anders.(mann)

1870

Sverige

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Mathilde Anders.(kvinne)

1869

Rakkestad Sm

hm g

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Forhus 1.etg 1 værelse og del i kjøkken          

Karoline Svahn(kvinne)

1829

Sverige

e Ingen. Offentlig understøttet

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Forhus 1.etg 1 værelse og del i kjøkken          

Anna Jønsson(kvinne)

1851-04-29

Strand Sverg.

hm ug Pension fr. Sverige

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Herman Hansson(mann)

1883-10-10

Strand Sverg.

s ug Snickare læring

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Et kvistværelse          

Marie Lars.(kvinne)

1832

Lakserby, Sverige

hm e Ingen. Privat forsørget af Sønnen

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Forhus 2.etg 2 værelser og kjøkken          

Karl Magnus Tapper(mann)

1857

Sverige

hf g Gaardsgut h. Kjøbmand

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Maja Stina Tapper(kvinne)

1856

Sverige

hm g

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Sofie Otilie Tapper(kvinne)

1896

Sverige

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Amanda Josefine Johns.(kvinne)

1878

Sverige

paa Besøg ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Erik Nystrøm(mann)

1875

Sverige

el ug Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Karl Oscar Tapper(mann)

1879

Sverige

s ug Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Gustav Albin Tapper(mann)

1888

Sverige

s ug Visegut

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Johan August Tapper(mann)

1885

Sverige

s ug Bagerlærling

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Anna Lovise Tapper(kvinne)

1891

Sverige

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Alma Christine Tapper(kvinne)

1893

Sverige

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Allida Marie Tapper(kvinne)

1896

Sverige

d ug

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Elis Wettergren(mann)

1877

Sverige

el ug Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

Forhus 1.etg Kun oppgitt at han har et kjøkken.          

Helge Jens.(mann)

1867

Fredrikshald kjøpstad

e Møbelsnedker

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900

 

 

* 1898

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det trettien personer på denne eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petter Severin Larsen(mann)

1866

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Anne Marie Larsen(kvinne)

1833

Lakserby i Sverige

Moder. e

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Aksel Emil Hansen(mann)

1886

Fredrikshald

Søn, Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Mathilde Carlsen(kvinne)

1859

Sverige

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Johanne Olsen(kvinne)

1827

Sverige

Familiens overhode Separeret efter Bevilling

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Frands Oskar Olsen(mann)

1868

Fredrekshald

Søn, Besøgende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Caroline Olsen(kvinne)

1831

Tønsberg

Tjenestetyende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Hans Oskar Hansen(mann)

1888 mai

Fredrikshald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Gustav Adolph Litsberg(mann)

1888

Fredrikshald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Carl Johan Godfrid Johansen(mann)

1886

Fredrikshald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Nekolai Carlsen(mann)

1832

Rakkestad

Logerende hørende til Familien g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Simen Larsen Stemme(mann)

1819

Rakkestad

Logerende hørende til Familien ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Olaves Larsen(mann)

1823

Tistedalen

Logerende hørende til Familien ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Jens Kristian August Jensen(mann)

1885

Fredrikshald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Emelie Clara Jensen(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Josef Edvard Hansen(mann)

1861

Skjeberg Smaalenene

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Frands Jalmar Litsberg(mann)

1879

Sverige

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Johan Albert Letsberg(mann)

1881

Sverige

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Charlotte Johansen(kvinne)

1858

Sverige

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Einar Rudolph David Johansen(mann)

1889 febr.

Fredrikshald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Simion Johannesen(mann)

1861

Sverige

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Hellene Andersen(kvinne)

1827

Sverige

Familiens overhode ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Gustav Jensen(mann)

1854

Sverige

Familiens overhode e-mand

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Einar Normand Gerhard Jensen(mann)

1880

Fredrekshald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Jakob Larsen(mann)

1868

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien, Broder. ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Lars Edvard Larsen(mann)

1875

Fredrikshald

Broder ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Thea Andrea Hansen(kvinne)

1853

Berg Smaalene

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Oskar Carl August Litsberg(mann)

1885

Fredrikshald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Johanne Andersen(kvinne)

1834

Sverige

Familiens overhode e

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Ole Petter Olsen(mann)

1864

Fredrikshald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Martha Olsen(kvinne)

1866

Fredrikshald

Datter ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

 

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enken Anna Marie Larsen til Graver Petter Severin Larsen paa d. E. for 9679 Kr med Forpliktelse for Kjøberen til at holde Sælgersken fri Bolig, Kost og Klæder saa lenge hun lever, dat 23/12 86 Tinglæst 8. Febr. 1887

 

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Enken Anne Marie Larsen til at sidde i uskiftet Bo efter som Mand Graver Petter Martin Larsen der afgik ved Døden 25 August 1886, dat 15.Septbr 1886

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert hele førtiseks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jakob Larsen(mann)

1869

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Johanne Andersen(kvinne)

1832

Sverige

Enke

Fredrikshald: !!

1885

Karl Nielsen(mann)

1834

Sverige

Kullemper

Fredrikshald: !!

1885

Karoline Olsen(kvinne)

1850

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Andreas Andersen(mann)

1883

Fredrikstad

Fredrikshald: !!

1885

Anne Regine Lorensdatter(kvinne)

1843

Drammen

Fredrikshald: !!

1885

Vilhelm Ludvig Helgesen(mann)

1870

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Olivia Ahlsen(kvinne)

1885

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Martin Larsen(mann)

1836

Fredrikshald

Graver

Fredrikshald: !!

1885

Anne B. Johanesdatter(kvinne)

1833

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Martine Larsen(kvinne)

1871

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Dagni Hansen(kvinne)

1885

Fhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Gustav Adolph Lisberg(mann)

1876

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Johan Albert Lisberg(mann)

1881

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Anders Pettersen(mann)

1839

Fhald

Skomagersvend

Fredrikshald: !!

1885

Karl Andersen(mann)

1871

Fredrikstad

Fredrikshald: !!

1885

Olaus Olsen(mann)

1850

Fhald

Smed

Fredrikshald: !!

1885

Lorentz Helgesen(mann)

1843

Fhald

Stuer

Fredrikshald: !!

1885

Lorentze Vilhelmine Helgesen(kvinne)

1885

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Hans Ahlsen(mann)

1860

Fhald

Garversvend

Fredrikshald: !!

1885

Gerhard Valdemar Ahlsen(mann)

1883

Tistedalen

Fredrikshald: !!

1885

Louise Larsen(kvinne)

!!

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Petter Larsen(mann)

1866

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Charlotte Johannesen(kvinne)

1854

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Johan Magnus Lisberg(mann)

1847

Sverige

Hos Bager Olsen i Propsen

Fredrikshald: !!

1885

Frantz Hjalmar Lisberg(mann)

1879

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Helene Andersen(kvinne)

1826

Strømstad

Pige

Fredrikshald: !!

1885

Julie Fredriksdatter(kvinne)

1851

Sarpsborg

Fredrikshald: !!

1885

Charlotte Andersen(kvinne)

1873

Fredrikstad

Fredrikshald: !!

1885

Bernhard Andersen(mann)

1871

Fredrikstad

Fredrikshald: !!

1885

Marie Nielsen(kvinne)

1852

Tønset

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Kirstine Olsen(kvinne)

1876

Tønset

Fredrikshald: !!

1885

Maren Olsen(kvinne)

1881

Tønset

Fredrikshald: !!

1885

Emilie Ahlsen(kvinne)

1861

Tistedalen

Fredrikshald: !!

1885

Edvard Larsen(mann)

1875

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Hans Petter Johannesen(mann)

1857

Tistedalen

Fredrikshald: !!

1885

Marie Andersen(kvinne)

!!

Sverige

Pigen

Fredrikshald: !!

1885

Karoline Lisberg(kvinne)

1853

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Oskar E. August Lisberg(mann)

1885

Fhrald

Fredrikshald: !!

1885

Johan Albin Nielsen(mann)

1878

Sverige

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Gustav Nielsen(mann)

1880

Sverige

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Amma Kaisa Nielsen(kvinne)

1883

Fhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Svante Ludvig Nielsen(mann)

1885

Fhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Simen Larsen Stemme(mann)

1819

Rakkestad

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885

Marit Olsen(kvinne)

1879

Tønset

Fredrikshald: !!

1885

Harald Sigvart Helgesen(mann)

1873

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

 

 

 

* 1883

Utdrag fra panteregister:

Skjøde udstedt af Martin Larsen og Anne Martine Andreasdatter Mand Laurits Larsen som eneste og myndige Arvinger efter Andreas Jakob Larsen, hvorefter førstnævnte Martin Larsen beholder hle Gaarden efter en Løsningssum af Kr. 5500,00. dat 21. Februar 1883

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Artillerist Andreas Larsen Ranke oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.000 kr og har en branntakst på 7.680 kr.

 

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er det Anders Larsen som er oppgitt som eier av matrikkelen.


H.nr

 

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Andreas Larsen

01

1811

Fr.hald

hf

e

Arbeidsmand

002 Martin Larsen

02

1836??

Fr.hald

hf

g

Skomager

003 Marie Larsen

02

1834

Stenby Sverrige

hm

g

Hans Kone

006 Louise Larsen

02

1863

Fr.hald

d

ug

-

007 Petter Larsen

02

1865

Fr.hald

s

ug

-

008 Martina Larsen

02

1870

Fr.hald

d

ug

-

009 Jacob Larsen

02

1868

Fr.hald

s

ug

-

010 Lars Larsen

02

1874

Fr.hald

s

ug

-

011 Andreas Pedersen

03

1804

Skjeberg Sogn

hf

g

Snedker

012 Berthe Pedersen

03

1800

Skjeberg Sogn

hm

g

-

013 Inger Pedersen

03

1840

Skjeberg Sogn

d

ug

Foreldrene

014 Hans Pedersen

03

1825

Skjeberg Sogn

s

ug

Sømand

015 Lars Johnsen

04

1844

Chrixania

hf

g

Soldat

016 Peterine Johnsen

04

1847

Fr.hald

hm

g

-

017 Anna Johnsen

04

1871

Fr.hald

d

ug

-

018 Selma Johnsen

04

1875

Fr.hald

d

ug

-

019 Ole Knudsen

05

1827

Skjeberg

hf

g

Arbeider

020 Christine Knudsen

05

1814

Skjeberg

Hans Kone

g

-

021 Erik Andersen

06

1828

Vermeland

hf

g

Skomagersvend

022 Anne Andersen

06

1831

Dalsland

Hans Kone

g

-

023 Anton Andersen

06

1858

Fr.hald

s

ug

Sømand

024 Alfred Andersen

06

1861

Fr.hald

s

ug

-

025 Josephine Andersen

06

1864

Fr.hald

d

ug

-

026 Car Oscar Mathiesen

06

1863

Fr.hald

Pleiebarn

ug

-

027 Olaves Ahlsen

07

1836

Rokke

hf

g

Arbeider

028 Oline Ahlsen

07

1839

Fr.hald

Hans Kone

g

-

029 Anne Ahlsen

07

1858

Fr.hald

d

ug

Foreldrene

030 Hans Ahlsen

07

1860

Fr.hald

s

ug

Garver arbeider

031 Thorval Ahlsen

07

1865

Fr.hald

s

ug

-

032 Ahl Ahlsen

07

1868

Fr.hald

s

ug

-

033 Olaf Ahlsen

07

1870

Fr.hald

s

ug

-

034 Andreas Ahlsen

07

1872

Fr.hald

s

ug

-

035 Ole Olsen

08

1833

Odal Sogn

hf

g

Arbeider

036 Jørgine Olsen

08

1832

Fr.hald

Hans Kone

g

-

037 Olaf Olsen

08

1865

Fr.hald

s

ug

-

038 Alma Olsen

08

1867

Fr.hald

d

ug

-

039 Karen Olsen

08

1870

Fr.hald

d

ug

-

040 Jeny Olsen

08

1874

Fr.hald

d

ug

-

041 Lorentz Helliesen

09

1843

Fr.hald

hf

g

Stuver

042 Regine Helliesen

09

1843

Drammen@Fr.hald

Hans Kone

g

-

043 Vilhelm Helliesen

09

1870

Fr.hald

s

ug

-

044 Harald Helliesen

09

1873

Fr.hald

s

ug

-

045 Anders Larsen

10

1828

Ide Pr.

hf

g

Fisker

046 Caroline Larsen

10

1826

Bro Sogn Sverige

Hans Kone

g

-

047 Jens Larsen

10

1856

Fr.hald

s

ug

Fisker

048 Marthe Jacobsen

10

1809

Ide Pr.

Logeren

e

Ingen Næring

049 Martha Larsen

10

1870

Ide Pr.

d

ug

-

050 Anders Olsen

11

1827

Odal Sogn

hf

g

Tømmermand

051 Anne Olsen

11

1827

Sponvigen

Hans Kone

g

-

052 Christian Olsen

11

1863

Fr.hald

s

ug

Faderen

053 Bolette Olsen

11

1864

Fr.hald

d

ug

-

054 Anna Olsen

11

1871

Fr.hald

d

ug

-

 

 

* 1865

Går vi til folektellinga i 1865 er det  Artillerist Andreas Jacob Larsen sin underskrift vi finner på skjemaet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Martine Andreasdatter(kvinne)

1848

Frederikshald

ovennævntes Datter ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Ole Iversen(mann)

1805

Rakkestad

i Logie e Tømmermand

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Johannes Andersen Uldal(mann)

1832

Sverrige

Husfader g Skomager

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Grethe Hansdatter(kvinne)

1831

Id, Smaalenene

Hustru g

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Ole Peder Johannesen(mann)

1865

Frederikshald

Barn af sidste Ægteskab ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Peder Martin Andreassen(mann)

1836

Frederikshald

g Skomagerarbeider

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Anne Johannesdatter(kvinne)

1832

Sverrige

hans Hustru g

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Lovise Caroline Andreassen(kvinne)

1864

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Oline Olsdatter(kvinne)

1839

Berg i Smaalenene

hans Kone g

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Anne M. Olavesdatter(kvinne)

1859

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Hans Olavesen(mann)

1861

Frederikshald

Ovennævntes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Jens Larsen(mann)

1818

Frederikshald

g Snedker

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

Lisabeth Jonasdatter(kvinne)

1821

Sverrige

hans Hustru g

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865

 

* 1846

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra David Brunius til Andreas Jacob Larsen paa Matr. 153 med Grund og Tilbehør dat 21 Novbr 1845 og tinglæst 6. Juli 1846

 


Sist oppdatert: 09.02.2023 22:50