Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 829

Løpenummer i 1901 matrikkel: 604

Matrikkelnummer: 142

Gårds og bruksnummer: 66/100

Foto:

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Det meste av denne gata og husene er i dag en del av eldresenteret Vaterland eller Østre Tangent.

 

* 1979

Lørdag 20.januar 1979 har Halden Arbeiderblad et stykke med overskriften "Skjønn for Østre Tangent. Halden må ut med 4,3 millioner i erstatning".

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (første og siste side)

 

* 1961

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun to myndige personer registrert på Vaterlandsgata 9.

 

* 1937

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Larsen  Elin Antonie
1897
g.m. kjører Vaterlandsgata 9
Larsen  Sverre
1896
kjører Vaterlandsgata 9

 

 

* 1926

 

 

 

I følge kirekbok for Fredrikshald for perioden 1925 til 1941 (side 10 nr.3) dør Jernbanekjører Sverre Larsen sin datter Solveig Synnøve Larsen 4.januar 1926..

I følge samme kirkebok var hun født i Berg 23.juni 1925.

 

* 1925

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra cellulosearbeider Eilert Eilertsen til vognmand Sverre Larsen for kr. 7500,- dat. 28/7 1925

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Svend Hansen Voldene til cellulosearbeider Eilert Eilertsen for Kr. 7000. Hvorfor indtil betaling sker  svarer renter som for umyndiges  midler bestemt samt forbeholdes prioritet næst efter laan i Boligbanken. Dat. 30 juli 1921

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra frøken Hanna Gundersen til Adolf Svensson og videre til Svend Hansen Voldene for 6500,00-, dat 26/5 1920 Tinglyst 2. juli 1920

 

 

Ved folketellinga i 1920 er det kun en bonehet på denne adressen:

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Eilert Andreas Eilertsen

01

1893-03-21

Berg, Østf

-

hp

g

Sliperid arbeider Cellulosefabrik

002 Signe Janette Eilertsen

01

1899-01-18

Skee Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Sven Edgard Eilertsen

01

1920-01-27

Isebakke, Berg Østfold

-

s

ug

-

 

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus med uthus, hvor det kun bor to søstre.

Lovise Larsen Mørk(kvinne) 1853-02-26 Fredrikshald Søstre e handlende Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  
Hanna Gundersen(kvinne) 1860-02-25 Fredrikshald Søstre ug handlende Fredrikshald: Vaterlandsgate 1910-12-01  

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi kun en person på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gundersen Hanna
1860
Handlende

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Frøken Hanna Gundersen 2000 2800  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi oppført et vaningshus med en sidebygning med butikk. Det bor kun en enslig frøken på eiendommen..

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hanna Gunders.(kvinne)

1860

Fredrikshald kjøpstad

ug Handlende

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johannes Nilsen til Frøken Hanna Gundersen paa d.E. for Kr. 1900,00, dat. 23/3 98

 

* 1891

I folketellinga i 1891 bor det ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Nilsen(mann)

1848

Sverige

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Oskar Viktor Nilsen(mann)

1878

Fr:hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Karl August Nilsen(mann)

1881

Ide sogn

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Einar Christian Nilsen(mann)

1885

Fr:hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Brita Louise Nilsen(kvinne)

1851

Sverige

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Anders Rasmusen(mann)

1841

Ide sogn

Familiens overhode ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Marie Olsen(kvinne)

1826

Næs i Hallingdal

Tjenestetyende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Ole Ferdinand Nilsen(mann)

1874

Sverige

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

Amanda Emelie Nilsen(kvinne)

1876

Fr:hald

Datter, Logerende hørende til Familien

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Maren Andersen til Kjører Johannes Nilsen for Kr. 1250 af 14/5 90

 

* 1888

En øvet Strygerske ønsker sig Strykning borte i husene.

Ligeledes modtages Vask og Strykning hjemme. Vaterlandsgaden No. 142,

S.Simensen

 

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 var det Andersens enke som var oppført som eier av matrikkelen, hvor det da bor fire personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Mai Andersen(kvinne)

1808

Fredrikshald

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jhohanes Simmensen(mann)

1827

Blomskog Sverige

Snekker

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oline Simmensen(kvinne)

1826

Frederikshal

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Challote Norby(kvinne)

1822

Frederikshal

Ernerer sig med Søm

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Marketenter Andersens Enke 1500 1840  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir at det er M. Gundersen som eier matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Olsen(mann)

1835

Nannestad Pr.

hf g Arbeider

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875

Adora Olsen(kvinne)

1872

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875

Anna Olsen(kvinne)

1874

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875

Ludvikka Nielsen(kvinne)

1862

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875

Louise Olsen(kvinne)

1835

Vermeland

hm g

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875

Cathrine Olsen(kvinne)

1870

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875

Berthe Andersdatter(kvinne)

1784

Vermeland

Tjenestepige g Tyende

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875

Charlotte Nordbye(kvinne)

1823

Fr.hald

Kone ug Fattigcassen

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Martin Floris Gundersen til Enkemadam Maren Andersen paa Gaard Matrr.No. 142 med Grund og Tomt, dat 19. og thinglæst 20de Juni 1873

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi matros Martin Floritz Gundersen oppført som bruker av eiendommen. Her bor det åtte personer og vi kan også se at de har en gris på eiendommen.

avn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Martin Floritz Gundersen(mann)

1821*

Frederikshald

Husfader g Matros

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Olava Theodora Gundersen(kvinne)

1832*

Frederikshald

Husmoder, Hans Hustru g

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Lovise Frederikke Gundersen*(kvinne)

1853*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Gurine Tonette Gundersen*(kvinne)

1855*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Andrea Gundersen*(kvinne)

1857*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Hanna Emelie Gundersen*(kvinne)

1860*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Floritz Hans Theodor Gundersen*(mann)

1862*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Justine Gudmunda Gundersen*(kvinne)

1865*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lars Olsen til Matros Martin F. Gundersen paa Hus Mtr. 142 med Grund og Tomt, indeholdende at Sælgeren for Livstid har Ret til uden Afgift at bebo et Kammers i Huset samt Adgang til Kjøkkenet og Gaardsrummet - dateret 16. og thinglæst 23 Mai 1854

Sist oppdatert 08.02.2023 14:00