Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Violgata 18

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 606

Løpenummer i 1901 matrikkel: 464

Matrikkelnummer: 414

Gårds og bruksnummer: 62/179

 

 
Foto: SW 1.februar 2004
 
  Skjermdump Google maps november 2020

 

* 2002

 

* 1973

 

* 1970

 

* 1967

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1959

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Violgata 18.

 

* 1937

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte datert 18/10 1937 fra Theodor Jensens dødsbo v/ lektor Sophus Jensen og Kontorsjef Th.Brynildsen til jordmødrene Olga og Lydia Svendsen f. 16/3 1889 og 11/5 1893 for kr. 14600,00.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Marie
1886
hushjelp Violgata 18
Jensen Teodor
1864
kjøpmann Violgata 18

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Violgata 18.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Theodor August Jensen

01

1864-06-20

Fr. hald

-

hp

ug

Kjøbmand, farvehandler.

002 Maren Johansen

01

1868-07-30

Degenæs (Rakkestad)

-

tj

ug

Husholderske.

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og to kjøkken + et kvistværelse kr 250 pr år (eget hus)          

Maren Johansen(kvinne)

1868-06-02

Rakkestad

tj ug tjenestepige

Fredrikshald: Violgaten

1910

Theodor Jensen(mann)

1864-06-20

Fredrikshald

hf ug kjøbmand

Fredrikshald: Violgaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Gustav
1855
bankbogholder
Andersen Hanna
1850
g.m. bankboghodler
Jensen Theodor
1864
kjøbmand
Olsen Karl 
1835
høvleriarbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Farvehandler Th. A. Jensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 7.000 kr. og en branntakst på 9.670 kr.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har matrikkelnummer 414 registrert som "almindeligt Vaaningshus og Udhus, hvori 1 Værelse og 1 Kjøkken". Bygningen er på en etasje og har da adresse Violgaden. Det er syv personer til stede på eiendommen og disse er fordelt på tre leiligheter.
To rom og kjøkken:
Fornavn Etternavn Kjønn Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Theodor Jens. m ug Kjøbmand 1864 Fr.hald n s

Tre rom og kjøkken pluss et kvistværelse:
Gustav Julius Anders. m hf g Sparebankbogholder og Kommunerevisor 1855 t n s
Hanna Anders. k hm g Hustru 1850 Hadeland Krs n s
Margit Gustava Lynner k d ug Barn 1882 t n s
Ferdinand Gustav Lynner m s ug Barn 1885 t n s
Halfdan Lynner m s ug Barn 1886 t n s

ett rom og kjøkken i bakbygning:
Carl Ols. m hf e Høvleriarbeider 1835 Askim Sm n s


* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra de eneste og myndige arvinger efter afdøde malermester Gunder Jensen og hustru - Herman Brynildsen, Theodora Brynildsen og Th.A.Jensen til medarvingen fuldmægtig Th.A.Jensen for kr.6000. dat 13. og 15.februar 94

 

 

* 1892


I følge kirkebok for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 22 nr.83) dør malerenke Maren Sofie Jensen av hjernesykdom 9.september 1892.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Theodor August Jensen(mann)

1864

Fredrekshald

Søn ug

Fredrikshalds: Violgaden

1891

Maren Sofie Jensen(kvinne)

1835

Vestby

Familiens overhode e

Fredrikshalds: Violgaden

1891

Inger Marie Jensen(kvinne)

1812

Fredrekshald

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Violgaden

1891

Mathilde Marie Værnø.(kvinne)

1867

Tune

Hustru g

Fredrikshalds: Violgaden

1891

Oscar Johan Varnö(mann)

1862

Rygge

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Violgaden

1891

Marie Olsdatter(kvinne)

1875

Grue i Salör

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Violgaden

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har regstrert G.Jensens enke som eier av matrikkelen. Det bor seks personer på eiendommen. To av disse bor i "udhusbygningen".
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Maren Sofie Jensen 1836 K Vestby Præsteg. %Huseier%#
1 Theodor August Jensen 1864 M Fredrikshald Contorbetjent
1 Jacobine Sommerfeldt 1838 K Holmestrand ??#
Kvistværelse Inger Marie Iversen 1812 K Fredrikshald#
Udhusbygningen Karl Karlsen 1862 M Fredrikshald Arbeider
Udhusbygningen Karoline Karlsen 1858 K Bergs præstegj.#

* 1880

Malermester Gunnerius Jensen dør, i følge kirkebok for Fredrikshald 1878 - 1889 (side 14 nr.36), den 28.mai 1880 av "Svulst i Hjernen".

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Maler Gunerius Jensens Enke Maren Sophie til at hensitte i uskiftett Bo. dat.23.juni 1880

 

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Maler Gunnerius Jensen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.500 kr og en branntakst på 8400 kr. Matrikkelen er nå ført under Christian Augusts Gade.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1885 er Gunnerius Jensen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Maren Sofie Jensen(kvinne)

1836

Vestby

Kone g

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875

Theodora G. S. Jensen(kvinne)

1860

F.hald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875

Theodor A. Jensen(mann)

1864

F.hald

s

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875

Inger Marie Jensen(kvinne)

1812

F.hald

ug Delvis Fattigunderstøttelse, Gaar Ærinder

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875

Gunnerius Jensen(mann)

1825

F.hald

hf g Malermester

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875

Karoline Olsen(kvinne)

1858

Tøftedalen Sogn Sverige

Tjenestepige ug Ernærer sig ved at tjene

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875

Mina Mathilde Jensen(kvinne)

1855

F.hald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875

Pernille Jensen(kvinne)

1802??

??aker

hm ug Ernærer sig af sin Formue

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er det også tre boenheter på eiendommen, og i disse er det til sammen 16 personer. Eiendommens adresse var da Lille Violstrædet.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Gunder Jens. Husfader Maler g 41 m Frhald
2 Maren Sofie Jens. Kone g 31 k Vestbye Sogn
3 Mine Mathilde Jens. Datter ug 11 k Frhald
4 Theodore Gabrielle Jens. Datter ug 6 k Frhald
5 Theodor August Jens. Søn ug 2 m Frhald
6 Andrine Espestrand Tjenestepige ug 46 k Frhald
7 Johan Edvard Niels. Læredreng ug 19 m Aremark

8 Anne Marie Jens. Husmoder e 86 k Frhald
9 Inger Marie Jens. Datter ug 54 k Frhald

10 Christoffer Grønvold Husfader Skomager g 42 m Eidsvold
11 Marie Grønvold Kone g 27 k Sverige
12 Else Jens. Logerende e 74 k Eidsvold
13 Andrine Ols. Tjenestepige ug 28 k Enningdalen
14 Johan Petter Anders. Læredreng ug 23 m Frhald
15 Thorvald Svends. Læredreng ug 20 m Sverige
16 Johannes Niels. Læredreng ug 17 m Sverige

 

* 1855

Klokka ti på kvelden 12. april 1855 oppdages det brann i uthuset på naboeiendommen, matrikkel 413 Violgata 20. Brannen var antent av læregutten Natvig Jensen. Dette skulle bli den første av flere branner Natvig antente hos skomaker Amundsen. Alt om disse brannene kan leses på egen side om branner i Fredriskhald.

Fredrikshald den 14de April.

Sidste Torsdag Aften, omtrent Kl. 10, udbrød Ild i Skomagermester S. Amundsens Udhuse, der tilligemed Malermester Jensenes tilstødende Udhuse ganske nedbrændte, hvorimod Hr. Amumdsens Vaaningshus kun brændte for endel. Af Maler Jens Larsens tilstødende Hus blev Taget afrevet. Lykkeligvis var det Vindstille og Terrænet gunstigt for Brandfolkenes Arbeide, ellers kunde her ved denne Leilighed letteligen være skeet en meget stor Ødelæggelse. De brændte og beskadigede Huse er assurerede saaledes: Amundsenn Gaard 1400 Spd., Maler Larsens 450 Spd. og Maler P. Jensens 570 Spd.

Om Aarsagen til denne Ildebrand vides Intet; men Brandforhør er idag paabegyndt.

(S. Amtst.)

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Larsen til Malermester Gunder Jensen paa Gaard MaN 414 med Grund, Tomt og Tilhørende. thinglæst 19 Mai 1855

 

* 1823

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Capitain Jens Ziegler til Maler Jens Larsen paa Gaard MaN 414 -- thinglæst 5.Mai 1823

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi ti personer i det som da var gård nr.414
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Knud Bryhn Huusbonde 47 I første ægteskab Hoboist ved syndenf. reg. M
Inger Olsdtr Hans kone 36 I første ægteskab K
Ole Knudsen Deres søn 20 Ugift Til søes M
Karen Knudsdtr Deres datter 12 K
Elisabeth Knudsd Deres datter 9 K
Maria Knudsdtr Deres datter 4 K
Else Maria Qvant Logerende 32 Ugift Brødselgning K
Karen Pedersdtr Hendes datter 2 K
Kirstine Olsdtr Logerende 22 Ugift Haandarbejde K
David Samuelsen Hendes søn 1 M


Siden oppdatert: 13.03.2023 13:52