Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Violgata 20

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:614

Løpenummer i 1901 matrikkel:466

Matrikkelnummer: 413

Gårds og bruksnummer: 62/178

 

Arkitekt for nybygget i 2000:
Moth Arkitekter A/S

 

 

 

Foto: SW 1.februar 2004

 

* 2000

 

14.mars har Halden Arbeiderblad et stort oppslag med tittelen "Siktet for mordbrann". Denne og de andre oppslagene om rettsaken kan leses på Nasjonalbibliotekt sine nettsider.

14.mars 2000

13.april 2000 side 4

9.mai 2000 side 4

31.oktober 2000 side 14

7.november 2000 side 1 og 11

8.november 2000 side 11

9. november 2000 side 11

20.desember 2000 side 13

 

Byggeskikkprisen for 2000 bør gå til Violgata 20 - er forslaget fra priskomiteen.

Halden Arbeiderblad sitt oppslag kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

Violgata 20 får byggeskikkprisen for 2000.

Les hele artikkelen til Halden Arbeiderblad fra 16.desember 2000 på nettsidene til Nasjonalbiblioteket (side 9)

 

 

* 1999

28.januar 1999 brenner bygningen i Violgata 20.

Les mer om denne brannen på egen side om branner i Halden.

 

Hele reportasjen til Halden Arbeiderblad kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

Hele reportasjen til Halden Arbeiderblad kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (siste side)

 

* 1992

 

23.november har Halden Arbeiderblad en reportasje om de som er kandidater til Byggeskikkprisen 1992. Violgata 20 er en av kandidatene.

 

 

* 1983

 

 

* 1962

 

* 1954

 

* 1950

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Violgata 20.

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Ektepakt, dat. 27/9-1940 mellom Harald Cornelius Thanstrøm født 23/6-1886 og hustru Margit Thanstrøm født 14/7-1889 hvorved bestemmes at denne eiendom skal være hustruens særeie.

 

 

* 1938

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 7/5-1938 fra frk. Maria Bjørnvalls dødsbo v/ Idd og Marker skifterett til Harald Thanstrøm for 30.000.-

 

* 1937

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Josefine
1865
sydame Violgata 20
Bjørnvall Marie
1854
lærerinne Violgata 20
Johannesen, / Johansen Johanne Olava
1870
enkefrue Violgata 20
Johannesen, / Johansen Karl Johan
1896
chauffør Violgata 20
Johnsen Laura
1866
husbestyrerinde Violgata 20
Larsen  Louise
1853
enkefrue Violgata 20
Luihn Othilie
1852
lærerinne Violgata 20
Nielsen Arnold
1901
korrespondent Violgata 20
Schwach Immanuel
1856
kjøpmann Violgata 20
Schwach Valborg
1859
frøken Violgata 20
Slyngenborg Maren Julie
1866
sydame Violgata 20

 

 

* 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det seks boenheter i Violgata 20.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Immanuel Schwach

01

1856-10-27

Lier Busk.

-

hp

ug

Kjøbmand, Manufactur.

002 Walborg Schwach

01

1859-12-15

Skouger Vestf.

-

Søster

ug

Husbestyrerinde for min Broder.

001 Louise Charlotte Larsen

02

1853-05-18

Fredrikshald

-

hp

e

Delvis en liten Rente, delvis understøttes af mine to udenbysboende Sønner. Lit penger.

002 Paul Einor Larsen 'Biørnli

02

1894-03-07

Fredrikshald

-

s

ug

Har tidligere været revisor men paa grund av sykdom blir jeg understøttet av min mor.

001 Maria Elisabeth Bjørnvall

03

1854-07-22

Fredrikshald

-

hp

ug

Timelærerinde ved Folkeskolen.

002 Laura Bolette Johnsen

03

1864-11-13

Fredrikshald

-

Styrer huset hos frk. Bjørnvall (hovedpersonen)

ug

Husbestyrerinde.

003 Hallvard Rusdal

03

1889-09-11

Kristiania

-

hp

ug

Tollassistent.

004 Manfred Strøm

03

1889-02-03

Dyvaag Aust-Agd %Dybvaag%

-

hp

ug

Provisor.

005 Rolf Henry Andersen

03

1898-12-02

Ansøy

-

hp, l

ug

Maskintegner.

006 Jarle Oscar Stensdal

03

1898-09-02

Trondhjem

-

hp, l

ug

Korrespondent.

001 Johanne Olava Johansen

04

1870-09-01

Bunæs i Rokke Berg Østfold

-

hp

e

Renholdskvinde ved den højere Almenskole.

001 Josefine Marie Andersen

05

1864-11-06

Fredrikshald

-

hp

ug

Sydame.

001 Marthine Andersen Lundestad

06

1866-06-16

Lundestad i Aremark Østf.

-

hp

ug

Kåpesøm.

 

 

* 1912

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925 (side 32 nr.46) dør Rachel Bjørnvall 25.juli 1912. Dødsårsaken er oppgitt til "kræft i livmoderen". I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1857.

Utdrag fra panteregister:

Testamente for frk. Rakel Bjørnvall hvori bestemmes at alle hendes efterlatenskaper ved hendes død skal tilfalle søsteren frk. Marie Bjørnvall, dat 11/7-1910.

(innført i panteregisteret 12.november 1912)

 

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra A.Bjørnvalls enke Andrea Bjørnvall til frøken Rackel Bjørnvall for 17.000 kroner. dat 1/1 1910. (Iflg. målebrev av 1/2 1910indeholder eiendommen 973 m²)

 

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med fire boenheter, pluss nødvendige uthus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Eilert Haugland(mann)

1871-05-16

Drangedal

fl ug lærer ved folkeskolen

Fredrikshald: Violgaten

1910

Lars Hansson(mann)

1883-10-18

Hogdal Sverige

fl ug bogholder ved stenhuggeribedrift

Fredrikshald: Violgaten

1910

Ingrid Paulsen(kvinne)

1879-12-11

Id

fl ug lærerinde ved folkeskolen

Fredrikshald: Violgaten

1910

Sigurd Nilsen(mann)

1878-04-01

Kristiansand S

fl ug lærer ved folkeskolen

Fredrikshald: Violgaten

1910

Fredrik Johannesen(mann)

1835-12-18

Krokstad i Bohuslän

hf g bygningssnedker

Fredrikshald: Violgaten

1910

Marie Bjørnvall(kvinne)

1854-07-22

Fredrikshald

søster ug lærerinde ved folkeskolen

Fredrikshald: Violgaten

1910

Rakel Bjørnvall(kvinne)

1857-09-20

Fredrikshald

søster hm ug driver pensionat

Fredrikshald: Violgaten

1910

Laura Johnsen(kvinne)

1865-11-13

Fredrikshald

ug driver pensionat

Fredrikshald: Violgaten

1910

Ada Voll(kvinne)

1887-06-08

Borre

fl ug lærerinde ved folkeskolen

Fredrikshald: Violgaten

1910

Julie Schwach(kvinne)

1832-06-03

Drammen

moder e Moder til Kjøbmand. Af Børnenes understøttelse

Fredrikshald: Violgaten

1910

Walborg Schwach(kvinne)

1859-12-15

Skauger

søster ug Expeditrice v/ Manufakturer

Fredrikshald: Violgaten

1910

Rine Mosfield(kvinne)

1844-04-25

Kristiansand S

fl ug familiens husbestyrerinde

Fredrikshald: Violgaten

1910

Kristine Johannesen(kvinne)

1839-01-15

Tanum i Bohuslän

hm g Hustru

Fredrikshald: Violgaten

1910

Helga Bang(kvinne)

1874-11-09

Drammen

fl ug lærerinde ved folkeskolen

Fredrikshald: Violgaten

1910

Immanuel Schwach(mann)

1856-10-27

Lier

hf ug Kjøbmand Manufaktur

Fredrikshald: Violgaten

1910

Clara Mosfield(kvinne)

1876-09-14

Grimstad

fl ug lærerinde ved folkeskolen

Fredrikshald: Violgaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bjørnvall Andrea
1825
enkefru
Bjørnvall Marie
1854
lærerinde
Bjørnvall Rakel
1857
husbestyrerinde
Bjørnvall Valborg
1855
lærerinde
Hansen Jenny Marie
1874
g.m. bankbogholder
Hansen Paul
1873
bankbogholder
Helgerød Gotfred Daniel
1875
kontorist
Johannesen Fredrik
1846
snedker
Johannesen Kristine
1839
g.m. snedker
Schwach August
1824
fhv. stationsmester
Schwach Imanuel
1856
kjøbmand
Schwach Julie
1832
g.m. fhv. stationsmester
Schwach Valborg
1859
butikjomfru

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var A. Bjørwalls Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 17.000 kr. og en branntakst på 23.960 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen ført inn som et våningshus med seks leiligheter, men tre av disse benyttes for huseierens regning. Det er også registrert at bygningen blir benyttet til skole. Og som vi ser så har to av døtrene til huseiersken oppgitt som yrke at de er "Lærerinde egen privatskole".


Syv rom og kjøkken pluss fire kvistværelser.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Andrea Bjørnvall k hm e Enkefru, Huseier, lever af sin gård 1825 t n s
Maria Bjørnvall k d ug Frøken, Lærerinde egen privatskole 1854 t n s
Valborg Bjørnvall k d ug Frøken, Lærerinde egen privatskole 1855 t n s
Rakel Bjørnvall k d ug Frøken, husbestyrerinde 1857 t n s
Eiliv Pauls. Haugland m el ug Lærer ved folkeskolen 1871 Drangedal Brb n s
Godtfred Daniel Johannes. Helgerød m el ug Kontormand. Saugbrugsforeningen. Trælastforretning 1875 Onsø Sm n s
Ole Josef Ols. m el ug Kontormand Befragter 1876 Glemminge Sm n s
Haakon A. Bøen m el ug Kjøbmand 1877 Berg Sm n s

Fire rom og kjøkken
Samuel August Schwach m hf g Pensioneret Bestillingsmand 1824 Solum Herred Brb n s
Julie Olava Schwach k hm g Hustru 1832 Drammen Bu n s
Immanuel Schwach m s ug Kjøbmand 1856 Lier Herred Bu n s
Walborg Dorthea Schwach k d ug Expeditrice 1859 Skouger Herred JL n s

ett rom og kjøkken i 1.etg i sidebygning
Fredrik Johannes. m hf g Bygningssnedker 1835 Krokstad, Bohusl„n n s
Kristine Johannes. k hm g Hustru 1838 Skee Bohusl„n n s

ett rom og kjøkken + et kvistværelse i 2.etg i mellombygning
R. P. Adtzlew m hf g Handelsmand med kurv & træsvarer 26.04.1840 Porsgrund Brb n s
Jørgine Adtzlew k hm g Husgjerning 21.10.1849 Skien Brb n s* 1892

Dødsfald. En gammel Fredrikshaldsborger, Handelsmand A. Bjørnvall afgik igaar ved Døden 82 Aar gammel.

 

 

I følge kirkeboken for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 16 nr.14) dør Anders Bjørnvall 21.januar 1892 av influensa. Han er da innført med yrke "Fhv. skibsfører, husejer og handelsmand.

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Bjørnvall som eier av matrikkelen, og det bor da ti personer i bygningen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Anders Bjørnvall 1809 M Sverge Handelsborger#
1 Andrea Bjørnvall 1825 K Fredrikshald Hustru#
1 Walborg Bjørnvall 1855 K Fredrikshald Datter#
1 Rakel Bjørnvall 1857 K Fredrikshald Datter#
1 Kristine Huitfeldt 1810 K Fredrikshald Enkefru#
1 Avilda Huitfeldt 1836 K Kristiania Datter#
1 Wilhelmine Huitfeldt 1839 K Kristiania Datter#
1 Augusta Huitfeldt 1842 K Kristiania Datter#
1 Elisabet Jensen 1866 K Id Præstegjeld Tjenestepige#
1 Noach Larsen 1859 M Sverige Kasserer

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Handl. A. Bjørnvald oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 10.000 kr og en branntakst på 17.720 kroner. Matrikkelen er her ført opp under Hans Colbjørnsens Gade.

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skibsfører A. Bjørnvald paa denne Gaard med Grund og Tomt (Auctionen afhodlt 30. April 1866) dateret 22. og thinglæst 24. Januar 1873

 

* 1869

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1866 - 1877, side 30 nr.50, dør skomager Svend Amundsen, 72 år gammel, i Violstredet 1. april og begraves 7. april 1869. I kirkeboken er dødsårsaken ikke oppgitt, men klokkerboken oppgir denne til "Alderdomssvaghed".

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har gård nr.413 registrert i "lille Wiolstrædet". Foruten de 16 personene som bor på eiendommen så har også skomakermester Svend Amundsen en hest og to kveg på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Svend Amunds. Husfader Skomagermester g 70 m Bergs Prgj.
2 Anne Amunds. f Throns. Kone g 69 k Elverum i Østerdalen
3 Anders Jens. Tjenestetyende ug 29 m Aremark Prgj.
4 Carl August Johannes. Læredreng ug 18 m Id Prgj.
5 Anton Daniels. Læredreng ug 18 m Bergs Prgj.
6 Niels Anders. før Skomagersvend nu avfældig ug 56 m Frederikshald
7 Christine Mathilde Eriks. Tjenestetyende ug 21 k Sverig
8 Gunild Marie Johannesd. Tjenestetyende ug 21 k Bergs Prgj.

9 Anders Bjørnvoll Husfader Skibsfører g 57 m Sverge
10 Andrea Bjørnvoll f Amunds. Hustru g 41 k Frederikshald
11 Aksel Bjørnvoll Søn ug 17 m Frederikshald
12 Anna Bjørnvoll Datter ug 14 k Frederikshald
13 Maria Bjørnvoll Datter ug 12 k Frederikshald
14 Walborg Bjørnvoll Datter ug 10 k Frederikshald
15 Rakel Bjørnvoll Datter ug 9 k Frederikshald
16 Johanne Johannesd. Tjenestepige ug 29 k Bergs Prgj.

* 1855

Klokka ti på kvelden 12. april 1855 oppdages det brann i uthuset på denne matrikkelen. Brannen var antent av læregutten Natvig Jensen. Dette skulle bli den første av flere branner Natvig antente hos skomaker Amundsen. Alt om disse brannene kan leses på egen side om branner i Fredriskhald.

Fredrikshald den 14de April.

Sidste Torsdag Aften, omtrent Kl. 10, udbrød Ild i Skomagermester S. Amundsens Udhuse, der tilligemed Malermester Jensenes tilstødende Udhuse ganske nedbrændte, hvorimod Hr. Amumdsens Vaaningshus kun brændte for endel. Af Maler Jens Larsens tilstødende Hus blev Taget afrevet. Lykkeligvis var det Vindstille og Terrænet gunstigt for Brandfolkenes Arbeide, ellers kunde her ved denne Leilighed letteligen være skeet en meget stor Ødelæggelse. De brændte og beskadigede Huse er assurerede saaledes: Amundsenn Gaard 1400 Spd., Maler Larsens 450 Spd. og Maler P. Jensens 570 Spd.

Om Aarsagen til denne Ildebrand vides Intet; men Brandforhør er idag paabegyndt.

(S. Amtst.)

 

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jacob Svindz til Corporal Svend Amundsen paa Gaard MaN 413 -- thinglæst 14. Mai 1827

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 finner vi bare fire personer i det som da var gård nr.413. Foruten en enke som livnærer seg av håndarbeid er det tre losjerende korporaler på eiendommen.
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Maria Hoff Huusmoder 56 Enke 1ste gang Haandarbejde K
Ole Andersen_eng Logerer 28 Ugift Foureer og corporaler ved syndenf. regiment M
Niels Bentsen_valle Logerer 23 Ugift Foureer og corporaler ved syndenf. regiment M
Henrich Olsen Fløre Logerer 22 Ugift Foureer og corporaler ved syndenf. regiment M


Sist oppdatert: 16.03.2024 10:39