Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Violgata 20

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:614

Løpenummer i 1901 matrikkel:466

Matrikkelnummer: 413

Gårds og bruksnummer: 62/178

 

Arkitekt for nybygget i 2000:
Moth Arkitekter A/S

 

 

Vis i kart

Foto: SW 1.februar 2004

 

15.desember 2000 får Jo Køhn tildelt byggskikkprisen for gjenreisningen av Violgata 20. Bygget er reist i helt samme stil som den nedbrente bygningen. 4,2 millioner kroner var prislappen for å gjenskape bygningen.

 

28.januar 1999 blir den gamle bygningen som var reist etter bybrannen i 1826 totalskadet i brann. Brannen viser seg å være påsatt av en 29 år gammel mann. Mannen blir tiltalt for denne og flere andre branner i distriktet.

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var A. Bjørwalls Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 17.000 kr. og en branntakst på 23.960 kr.

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen ført inn som et våningshus med seks leiligheter, men tre av disse benyttes for huseierens regning. Det er også registrert at det bygningen blir benyttet til skole. Og som vi ser så har to av døtrene til huseiersken oppgitt som yrke at de er "Lærerinde egen privatskole".
Syv rom og kjøkken pluss fire kvistværelser.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Andrea Bjørnvall k hm e Enkefru, Huseier, lever af sin gård 1825 t n s
Maria Bjørnvall k d ug Frøken, Lærerinde egen privatskole 1854 t n s
Valborg Bjørnvall k d ug Frøken, Lærerinde egen privatskole 1855 t n s
Rakel Bjørnvall k d ug Frøken, husbestyrerinde 1857 t n s
Eiliv Pauls. Haugland m el ug Lærer ved folkeskolen 1871 Drangedal Brb n s
Godtfred Daniel Johannes. Helgerød m el ug Kontormand. Saugbrugsforeningen. Trælastforretning 1875 Onsø Sm n s
Ole Josef Ols. m el ug Kontormand Befragter 1876 Glemminge Sm n s
Haakon A. Bøen m el ug Kjøbmand 1877 Berg Sm n s

Fire rom og kjøkken
Samuel August Schwach m hf g Pensioneret Bestillingsmand 1824 Solum Herred Brb n s
Julie Olava Schwach k hm g Hustru 1832 Drammen Bu n s
Immanuel Schwach m s ug Kjøbmand 1856 Lier Herred Bu n s
Walborg Dorthea Schwach k d ug Expeditrice 1859 Skouger Herred JL n s

Et rom og kjøkken i 1.etg i sidebygning
Fredrik Johannes. m hf g Bygningssnedker 1835 Krokstad, Bohusl„n n s
Kristine Johannes. k hm g Hustru 1838 Skee Bohusl„n n s

Et rom og kjøkken + et kvistværelse i 2.etg i mellombygning
R. P. Adtzlew m hf g Handelsmand med kurv & træsvarer 26.04.1840 Porsgrund Brb n s
Jørgine Adtzlew k hm g Husgjerning 21.10.1849 Skien Brb n sI følge kirkeboken for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 16 nr.14) dør Anders Bjørnvall 21.januar 1892 av influensa. Han er da innført med yrke "Fhv. skibsfører, husejer og handelsmand.

 

Folketellinga i 1885 har registrert Bjørnvall som eier av matrikkelen, og det bor da ti personer i bygningen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Anders Bjørnvall 1809 M Sverge Handelsborger#
1 Andrea Bjørnvall 1825 K Fredrikshald Hustru#
1 Walborg Bjørnvall 1855 K Fredrikshald Datter#
1 Rakel Bjørnvall 1857 K Fredrikshald Datter#
1 Kristine Huitfeldt 1810 K Fredrikshald Enkefru#
1 Avilda Huitfeldt 1836 K Kristiania Datter#
1 Wilhelmine Huitfeldt 1839 K Kristiania Datter#
1 Augusta Huitfeldt 1842 K Kristiania Datter#
1 Elisabet Jensen 1866 K Id Præstegjeld Tjenestepige#
1 Noach Larsen 1859 M Sverige Kasserer

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Handl. A. Bjørnvald oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 10.000 kr og en branntakst på 17.720 kroner. Matrikkelen er her ført opp under Hans Colbjørnsens Gade.

 

Folketellinga i 1865 har gård nr.413 registrert i "lille Wiolstrædet". Foruten de 16 personene som bor på eiendommen så har også skomakermester Svend Amundsen en hest og to kveg på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Svend Amunds. Husfader Skomagermester g 70 m Bergs Prgj.
2 Anne Amunds. f Throns. Kone g 69 k Elverum i Østerdalen
3 Anders Jens. Tjenestetyende ug 29 m Aremark Prgj.
4 Carl August Johannes. Læredreng ug 18 m Id Prgj.
5 Anton Daniels. Læredreng ug 18 m Bergs Prgj.
6 Niels Anders. før Skomagersvend nu avfældig ug 56 m Frederikshald
7 Christine Mathilde Eriks. Tjenestetyende ug 21 k Sverig
8 Gunild Marie Johannesd. Tjenestetyende ug 21 k Bergs Prgj.

9 Anders Bjørnvoll Husfader Skibsfører g 57 m Sverge
10 Andrea Bjørnvoll f Amunds. Hustru g 41 k Frederikshald
11 Aksel Bjørnvoll Søn ug 17 m Frederikshald
12 Anna Bjørnvoll Datter ug 14 k Frederikshald
13 Maria Bjørnvoll Datter ug 12 k Frederikshald
14 Walborg Bjørnvoll Datter ug 10 k Frederikshald
15 Rakel Bjørnvoll Datter ug 9 k Frederikshald
16 Johanne Johannesd. Tjenestepige ug 29 k Bergs Prgj.

Ved folketellinga i 1801 finner vi bare fire personer i det som da var gård nr.413. Foruten en enke som livnærer seg av håndarbeid er det tre losjerende korporaler på eiendommen.
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Maria Hoff Huusmoder 56 Enke 1ste gang Haandarbejde K
Ole Andersen_eng Logerer 28 Ugift Foureer og corporaler ved syndenf. regiment M
Niels Bentsen_valle Logerer 23 Ugift Foureer og corporaler ved syndenf. regiment M
Henrich Olsen Fløre Logerer 22 Ugift Foureer og corporaler ved syndenf. regiment M


Sist oppdatert: 11.01.2009 13:28