Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Violgata 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 450

Løpenummer i 1901 matrikkel: 373

Matrikkelnummer: 446

Gårds og bruksnummer: 62/228

 

Huset er revet. Adressen er ikke lenger i bruk, men markøren viser ca. hvor Violgata 4 lå.
 
  Huset til høyre var Violgata 4

 

* 1967

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1958

 

* 1954

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har tre myndige personer i Violgata 4.

 

* 1943

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Jens Olaf 
1900
sjømann Violgata 4
Olsen Johan Amandus
1876
chauffør Violgata 4
Olsen Karen Othilie
1878
g.m. chauffør Violgata 4
Røyter Andrine
1859
g.m. handelsbestyrer Violgata 4
Røyter Bergleot Marie
1897
telegrafass. Violgata 4
Røyter Sofus
1862
handelsbestyrer Violgata 4

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Violgata 4.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Bertram Sofus Røyter

01

1862-09-03

Fr.hald

-

hp

g

Handelsbestyrer

002 Andrine Røyter

01

1859-07-13

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

003 Bergljot Marie Røyter

01

1897-07-18

Sponviken Berg Østfold

-

d

ug

Telegrafassistent

001 Johan Amandus Olsen

02

1876-05-25

Brastad, Sverige

-

hp

g

Chauffør. Haldens Arb. Handelsforening

002 Karen Otilie Olsen

02

1878-09-07

Selbak, Borge Østf,

-

hu

g

Husmor

003 Jens Olaf Olsen

02

1900-06-29

Rokke, Berg, Østfold

-

s

ug

Fyrbøter til sjøs

004 Erling Marenius Olsen

02

1909-04-21

Fredrikshald

-

s

!!

-

005 Birger Kristian Olsen

02

1911-04-17

Fredrikshald

-

s

!!

-

006 Kolbjørn Olof Olsen

02

1911-10-03

Silbak, Borge, Østf.

-

s

!!

-

007 Anna Margaret Olsen

02

1913-06-02

Fredrikshald

-

d

ug

-

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et forretningslokale på en etasje. Foruten en butikk, et lager og et kontor, finner vi her tre boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus kjeller ett rom kr 3 pr mnd          

Berthe Nyberg(kvinne)

1831-09-18

Tøksmark i Sverige

hm e fattigunderstøttet

Fredrikshald: Vestregate og Strandgate

1910

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken + et kvistværelse kr 360 pr år          

Andrine Røyter(kvinne)

1859-07-13

Id

hm g hustru

Fredrikshald: Vestregate og Strandgate

1910

Bertram Sofus Røyter(mann)

1862-09-03

Fredrikshald

hf g handelsbestyrer

Fredrikshald: Vestregate og Strandgate

1910

Frits Røyter(mann)

1891-04-21

Fredrikshald

s ug skoleelev

Fredrikshald: Vestregate og Strandgate

1910

Anette Kornelia Olsen(kvinne)

1892-05-21

Nøssemark i Sverige

tjenestepike ug tjenestepike

Fredrikshald: Vestregate og Strandgate

1910

Bergljot Røyter(kvinne)

1897-07-18

Berg

d ug skolebarn

Fredrikshald: Vestregate og Strandgate

1910

Tora Røyter(kvinne)

1893-04-17

Berg Sml.

d ug handelslærling

Fredrikshald: Vestregate og Strandgate

1910

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 10 pr mnd          

Erling Marinjus Olsen(mann)

1909-04-21

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vestregate og Strandgate

1910

Emma Amalie Olsen(kvinne)

1876-11-14

Krokstad i Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestregate og Strandgate

1910

Jens Olaf Olsen(mann)

1900-06-29

Rokke

s ug skolegut

Fredrikshald: Vestregate og Strandgate

1910

Johan Amandus Olsen(mann)

1876-05-25

Bratstad i Sverige

hf g lagermand

Fredrikshald: Vestregate og Strandgate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Karla
1876
kassererske
Andreassen Trine
1852
enke
Billington Mathilde
1861
enke
Haugen  Thorvald
10/6 1977
musikelev
Nyborg Berte
1831
enke
Nyborg Karl
1874
gartner

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Violgaden / Strandgaden Haldens Arb. Handelsforening 25.000 27.260  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våninghus på en etasje og to sidebygninger, "1 som bagerrum og 1 som butik for kolonialhandel"

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus et kjellerrom          

Berte Nyberg(kvinne)

1830

Tøchsmark sogn Sverige

hm e Fattigunderstøttelse

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken          

Trine Andreass.(kvinne)

1853

Fredrikshald kjøpstad

hm e Hm. Ernæres af børnene

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Rudolf Andreass.(mann)

1878

Fredrikshald kjøpstad

s ug Betjent Cathrineh. Jernværk

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Ole Andreass.(mann)

1883

Fredrikshald kjøpstad

s ug Sømand

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Thoralf Andreass.(mann)

1889

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Ruth Andreass.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Nils Andreass.(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

s ug Handelsbetjent v/ kolonial Kjøbm. Gluchstad

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Thomas Andreass.(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Karla Andreass.(kvinne)

1876

Fredrikshald kjøpstad

d ug Casserske v/ kolonial Hald. Arb. Handelsforening

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Ludvig Andreass.(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Thorvald Haugen(mann)

1877

Moss Sm

el ug Musikelev

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus tre kvistværelser og kjøkken          

Thora Billington(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Olaf Billington(mann)

1863

Fredrikshald kjøpstad

hf g Malermester

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Ragnhild Billington(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Reidar Billington(mann)

1899-03-22

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Mathilde Billington(kvinne)

1861

Sillerud Sogn Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Rolf Billington(mann)

1889

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Helge Billington(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Gudrun Billington(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Jørdis Billington(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Erling Billington(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Harald Billington(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

!! Billington*(mann)

1900-09-22

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

 

* 1894

 

* 1891

 

* 1890

Halden Arbeideres Handelsforening, der har kjøbt Kapt. Lobes Gaard paa Banken for Kr. 16000,00,har i den Anledning indbudt Medlemmer og andre Arbeidere til yderligere Aktietegning. Aktierne lyder paa 10 Kr. og kan indbetales i smaa Portioner, indtil 1ste April. Gaarden overtages af Handelsforeningen fra førstkommende April Flyttetid.

 

 

Utdrag fra pnateregister:

Skjøde fra P.Lobes til Haldens Arbeideres Handelsforening for 16000 Kr dat 14/4 90 Thinglæst 20. Mai 1890

 

* 1887

 

* 1886

 

* 1885

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra P. Lobes til Fr.halds Kommune paa den Del af Tomten til Gadeudvidelse for 100 Kr. Dat. 1.Juni 1885 thinglæst 2. Juni 1885

 

Ved folketellinga i 1885 er Lobes eier av en matrikkel hvor det bor tyve personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petter M. Lobes(mann)

1835

Fredrikshald

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885

Severin M. Berg(mann)

1840

Fredrikshald

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885

Valborg K. Lobes(mann)

1873

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Livline Lobes(kvinne)

1875

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Karoline E. Berg(kvinne)

1853

Horten

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Karl L. Berg(mann)

1875

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Alf E. Berg(mann)

1882

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Bennik O. Berg(mann)

1884

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Marie C. Særnblom(kvinne)

1860

Blidø Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Anna I. Lobes(kvinne)

1842

Horten

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Hanna E. Lobes(kvinne)

1870

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Karen M. Berg(kvinne)

1880

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Johanne O. Andersen(kvinne)

1855

Grimstad

Sømmerske

Fredrikshald: !!

1885

Marie E. Særnblom(kvinne)

1881

Stokholm

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Carl O. E. Særnblom(mann)

1883

Gøteborg

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Frants J. Særnblom(mann)

1884

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Armida Kilstrøm(kvinne)

1854

Lava Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Jenny M. Lobes(kvinne)

1871

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Mathilde Andersen(kvinne)

1823

Tanum Sverige

Vagtmesterinde

Fredrikshald: !!

1885

Carl J. W. Særnblom(mann)

1856

Venersborg Sverige

Tilskjærer

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Skipper Lobes 18.000 25.400  

 

* 1875

Folketellinga i 18875 oppgir skipper Lobes som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Lobes(kvinne)

1850

Horten

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Hanna Lobes(kvinne)

1870

Frederikshald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Sophie Bergkvist(kvinne)

1849

Moe i Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Vestregade

1875

James Lorange(mann)

1873

New Orleans

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Valborg Jensen(kvinne)

1855

Frhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Vestregade

1875

Carl Andreasen(mann)

1858

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Vestregade

1875

Petter Lobes(mann)

1835

Frederikshald

hf g Skipper

Fredrikshald: Vestregade

1875

Elise Lobes(kvinne)

1812

Laurvig

Husfaderens Moder e Af Sønnen

Fredrikshald: Vestregade

1875

Mathilde Ristrup(kvinne)

1860

Frederikshald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Vestregade

1875

Carl Lorange(mann)

1840

Frederikshald

hf g Trelasthandler

Fredrikshald: Vestregade

1875

Olga Lorange(kvinne)

1852

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

!! Lorange*(mann)

1875

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Sophie Andreasen(kvinne)

1853

Frhald

d ug Sypige

Fredrikshald: Vestregade

1875

Jenny Lobes(kvinne)

1871??

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Valborg Lobes(kvinne)

1873

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Cristine Andreasen(kvinne)

1816

Strømstad

hm e Syerske

Fredrikshald: Vestregade

1875

Hans Marinius Andreasen(mann)

1854

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Vestregade

1875

Livline Lobes(kvinne)

1875

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Caroline Johannesen(kvinne)

1850

Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Vestregade

1875

Othilde Andreasen(kvinne)

1849

Frhald

d g Syerske

Fredrikshald: Vestregade

1875

Selma Andreasen(kvinne)

1851

Frhald

d ug Sypige

Fredrikshald: Vestregade

1875

Dagny Kristensen(kvinne)

1872

Frederikstad

Datterdatter

Fredrikshald: Vestregade

1875

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Toldkasserer Jens Møller til Skipper P.Lobes paa denne Gaard, dateret 29. Februar og thinglæst 5. Marts 1872

 

Atter er idag et Par Eiendomme her i Byen solgte, nemlig Toldlasserer Møllers Gaard paa Banken til Skipper Lobes for 2,500 Spd. og den af Oberstløitnant Falkenberg i flere Aar beboede, et Interessentskab tilhørende Gaard i Storkleven til Skipper Solberg for 2,200 Spd.

 

 

* 1865

I folketelleinga i 1865 finner vi Jens Møller som eier av matrikkelen. Møller har da to kuer og et får på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Møller(mann)

1806

F.hald

Huusfader g Toldkasserer

Fredrikshald: Vestre - Gade

1865

Magdalene Møller(kvinne)

1837

Bergen

Frøken Datter ug

Fredrikshald: Vestre - Gade

1865

Bolette Møller(kvinne)

1839

Bergen

Frøken Datter ug

Fredrikshald: Vestre - Gade

1865

Magdalene Møller(kvinne)

1815

Bergen

Fru Huusmoder g

Fredrikshald: Vestre - Gade

1865

Louise Sørensen(kvinne)

1840

F.hald

ug Tjenestepige Tjener

Fredrikshald: Vestre - Gade

1865

Elen Andersen(kvinne)

1848

Id Prgj. Smaalenene

ug Tjenestepige Tjener

Fredrikshald: Vestre - Gade

1865

Sophie Møller(kvinne)

1842

Bergen

Frøken Datter ug

Fredrikshald: Vestre - Gade

1865

 

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Brigadeintendænt Jens Møller paa Gaard MaNo 446, dateret 2. og thinglæst 6. Novbr 1860.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det fem personer på matrikkel 446 i Vester Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Hansen(mann)

1768

Hendes søn Ugift Kiøbmand

Friderichshald: Vester Gaden

1801

Christiane(kvinne)

1730

Huusmoder Enke 1ste gang Enke efter skipper thom. hansen, pension

Friderichshald: Vester Gaden

1801

Ide Maria Hansen(kvinne)

1756

Hendes datter Ugift

Friderichshald: Vester Gaden

1801

Hans Caspar Skierman(mann)

1790

Logerende Ugift Rentepenge

Friderichshald: Vester Gaden

1801

Oliana Jacobsdatter(kvinne)

1783

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Vester Gaden

1801

 

Sist oppdatert 19.02.2024 23:07