Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Violgata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 607

Løpenummer i 1901 matrikkel: 422

Matrikkelnummer: 351b

Gårds og bruksnummer: 62/116

Foto: SW 1.februar 2004

 

* 2006

 

* 2005

2.april 2005 har Halden Arbeiderblad en helside om kontorene til Haldenvassdragets Brugseierforening i Violgata 5.

Hele oppslaget kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 24)

 

 

* 2004

 

* 1998

 

* 1976

 

* 1972

 

* 1969

18.juli 1969 har Halden Arbeiderblad et stykke om Trond Glesaaen som har kontor i Violgata 5.

Les hele stykket på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1964

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 17/10 1950 fra 1) Bjørn Norløff f. 5/9 1894 2) Knut Norløff f. 16/8 1900 3) Ulf Foght Norløff f. 13/5 1904 og 4) fru Fredrikke Houge f. 20/5 1907 eneste og myndige arvinger ette Bertha Norløff død 17/7 1950, forsåvidt angår d.e. til verdi kr 30.000,-

Skjøte, dat 25/10 1950 fra Bjørn Norløff, Knut Norløff og Ulf Foght Norløff til søster og medarving på sine 3/4 parter av d.e. for kr 33.750, altså fru Fredrikke Houge f. 20/5 1907

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har tre myndige personer i Violgata 5.

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt dat 15/9 1940 fra Bertha Norløff til Fredrikshalsdvasdragets Fløtningsforening på en bekvemmelighet i 1ste etasje på d.e. i 10 år fra 1/1 1941 for årlig leie 1200,- inneh. bestemmelser.

 

* 1927

Flere opplysninger om Hans Peter Norløff er å finne på egen side om kjente personer i Halden.

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Dietrichsen Magda
1855
enkefru Violgata 5
Norløff Bertha
1872
g.m. konsul Violgata 5
Norløff Hans Petter
1866
konsul Violgata 5

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det tre boenheter i Violgata 5, men den ene av disse var ledig på tellingstidspuntet.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Magda Dietrichson

01

1855-02-04

Kristiania

-

hp

e

Livrente.

001 Hans Peter Norløff

02

1867-08-18

Arendal

-

hp

g

Kontorchef i Saugbrugsforeningen (Trælast, træmasse, cellulose og papirfabrik).

002 Bertha Helene Norløff

02

1871-07-29

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor.

003 Ulf Fogth Norløff

02

1904-05-13

Fredrikshald

-

s

ug

Skoleelev.

004 Fredrikke Norløff

02

1907-05-20

Fredrikshald

-

d

ug

Skolepike.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, Vedboder og Privet. Ti personer bor på denne matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carolina Cecilie Spolander(kvinne)

!!

Stockholm

hm ug Penionist

Fredrikshald: Kristian Augustsgate

1910-12-01

H. P. Norløff(mann)

1867-08-18

Arendal

hf g Kontorchef hos Saugbrugsforeningen Trælast, træmasse, celluloseforretning

Fredrikshald: Kristian Augustsgate

1910-12-01

Bertha Norløff(kvinne)

1871-07-29

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Kristian Augustsgate

1910-12-01

Bjørn Norløff(mann)

1894-09-05

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Kristian Augustsgate

1910-12-01

Finn Norløff(mann)

1896-05-06

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Kristian Augustsgate

1910-12-01

Knut Norløff(mann)

1900-08-14

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Kristian Augustsgate

1910-12-01

Ulf Norløff(mann)

1904-05-13

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Kristian Augustsgate

1910-12-01

Fredrikke Norløff(kvinne)

1907-05-20

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Kristian Augustsgate

1910-12-01

!! Norløff*(mann)

1910-08-30

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Kristian Augustsgate

1910-12-01

Mina Olsson(kvinne)

1874-05-21

Sverige

tj ug

Fredrikshald: Kristian Augustsgate

1910-12-01

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Jenny Fredrikke Foght på hendes andel av d.e. til Fru Bertha Helene Norløff for 18.000 kroner, dat 2/2 1909

 

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Fredrikshald skifterets attest om at disponent Fredrik Foght afgik ved døden den 26de augsut d.a., efterladende sig som eneste og myndige arvinger børnene fru Bertha Norløff og frøken Jenny Foght, dat 30/9 1907.

Testamente fra disponent Fredrik Fogth, hvorved bestemems at alt hvad der ved hans død tilfalder hans 2 døtre, Bertha Norløff og frk. Jenny Foght i arv efter ham skal forblive døtrenes særeie. dat 24/8 1901

 

* 1903

Utdrag far panteregister:

Skjøde fra Wilh Klein til vognfabrikant Oscar Andersen fir kr 19000 og fra denne igjen til disponent F.Foght for samme kjøbesum, dat 19/6 1903 (Ifl. maalebrev af 26/5 03 indeholder tomten 762 m2)

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Laura
24/1 1877
Tjenestepige
Berentsen Jessy
1860
g.m. overretssagfører
Berentsen Ole
1863
overretssagfører
Müller Emma
1872
g.m. adjunkt
Müller Otto Hjalmar
1865
adjunkt

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Violgaden / Kristian Augusts Gade Vognfabrikant Andersen 18.000 24.670  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jørgen Carsten Müller(mann)

1900-06-29

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Kristian Augustsgd - Violgaden

1900-12-03

Otto Thott Fritzner Müller(mann)

1864

Throndhjem ST

hf g Embedsmand. Adjunkt ved Fr.halds off. høiere Almenskole

Fredrikshald: Kristian Augustsgd - Violgaden

1900-12-03

Emma Müller f Huitfeldt(kvinne)

1872

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Kristian Augustsgd - Violgaden

1900-12-03

Emma Otilie Stang Müller(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Kristian Augustsgd - Violgaden

1900-12-03

Mathilde Sofie Lars.(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Kokkepige

Fredrikshald: Kristian Augustsgd - Violgaden

1900-12-03

Olga Anette Petters.(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Barnepige

Fredrikshald: Kristian Augustsgd - Violgaden

1900-12-03

Ole Samuel Berents.(mann)

1863

Tvedestrand Ned

hf g Overretssagfører og Redaktør

Fredrikshald: Kristian Augustsgd - Violgaden

1900-12-03

Jessy Margrethe Berents.(kvinne)

1863

Drammen Bu

hm g

Fredrikshald: Kristian Augustsgd - Violgaden

1900-12-03

Axel Bech Berents.(mann)

1897

Drammen Bu

s ug

Fredrikshald: Kristian Augustsgd - Violgaden

1900-12-03

Laura Kirstine Anderson(kvinne)

1877

H†bøl Sockn, Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Kristian Augustsgd - Violgaden

1900-12-03

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har rgistrert tolv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carsten Wilhelm Anker Klouman(mann)

1816

Feiring

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

Marie Augusta Klouman(kvinne)

1823

Grand

Hustru g

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

Hilda Arvidson(kvinne)

1860

Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

Peter Elisæus Marstrander(mann)

1879

Christiania

Besøgende

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

Nils Christian Marstrander(kvinne)

1882

Christiania

Besøgende

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

Johann Wilhelm Klein(mann)

1858

Tyskland

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

Antonette Marie Klein(kvinne)

1858

Glemminge

Hustru g

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

Agnes Klein(kvinne)

1884

Fredrikshald

Datter

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

Bertha Hermane Klein(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

Wilholm Klein(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

Thea Augusta Christiansen(kvinne)

1859

Berg Smålenene

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

Marie Elise Andersen(kvinne)

1874

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Violgaden

1891-01-01

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra do (Klouman) til Kontorchef Wilh.Klein for 16000 kr. dat 18/11 og 21 November 1890

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er det oppgitt at Klouman eier denne matrikkelen hvor det da bor seksten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Jacob Nilsen(mann)

1823

Id

Prambygger

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthe Sofie Svendsdatter Nilsen(kvinne)

1821

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carsten Wilhelm Anker Kloumand(mann)

1816

Feiring

Pensioneret Oberstlieutenant

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Augusta Kloumand f Bergh(kvinne)

1823

Gran paa Hadeland

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Fredrikke Wilhelmine Kloumand(kvinne)

1857

Spydberg

Fortiden F??istinde i Christiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Augusta Kloumand(kvinne)

1859

Elverum

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Peter Kloumand(mann)

1862

Fredrikshald

Fortiden paa Contor

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kassi Olsdatter Løken(kvinne)

1821

Elverum

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ola Theodor Bech Moss(mann)

1836

Bjørnør

Politimester i Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christiane Mansine Moss f Carlsen(kvinne)

1849

Fredriksværn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Mansin Moss(mann)

1874

Toten

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Moss(kvinne)

1876

Toten

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sigrid Moss(kvinne)

1878

Toten

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Agnes Moss(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Hansen(kvinne)

1857

Toten

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lina Brynildsen(kvinne)

1856

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Christian Augusts Gade Oberstløitnant Klouman 20.000 26.160  

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 så finner vi Oberstleutenant Klauman registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carsten Wilhelm Anker Klouman(mann)

1816

Feiring, Annex til Toten

hf g Oberstlieutenant

Fredrikshald: Busterudgade, Lille Violstræde

1875-12-31

Marie Augusta Klouman f Berger(kvinne)

1823

Gran paa Hadeland

hm g

Fredrikshald: Busterudgade, Lille Violstræde

1875-12-31

Edvard Rosing Klouman(mann)

1854

Aremark

s ug Student, forsørges af Forældrene

Fredrikshald: Busterudgade, Lille Violstræde

1875-12-31

Frederikke Wilhelmine Klouman(kvinne)

1857

Spydberg

d ug Forsørges af Forældrene

Fredrikshald: Busterudgade, Lille Violstræde

1875-12-31

Karen Augusta Klouman(kvinne)

1859

Elverum

d ug Forsørges af Forældrene

Fredrikshald: Busterudgade, Lille Violstræde

1875-12-31

Peter Klouman(mann)

1862

Frederikshald

s ug Forsørges af Forældrene

Fredrikshald: Busterudgade, Lille Violstræde

1875-12-31

Henning Jacob Klouman(mann)

1864

Frederikshald

s ug Forsørges af Forældrene

Fredrikshald: Busterudgade, Lille Violstræde

1875-12-31

Kassi Olsdatter(kvinne)

1821

Elverum

tj f

Fredrikshald: Busterudgade, Lille Violstræde

1875-12-31

Elisabet Kristine Nielsen f Breder(kvinne)

1810

Rakkestad

hm e Præstenke

Fredrikshald: Busterudgade, Lille Violstræde

1875-12-31

Alette Breder(kvinne)

1820

Frederikshald

Søster ug Forsørges sig selv

Fredrikshald: Busterudgade, Lille Violstræde

1875-12-31

Adolfine Christiansen(kvinne)

1856

Frederikshald

tj ug

Fredrikshald: Busterudgade, Lille Violstræde

1875-12-31

 

 

* 1872

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Bygmester E.Shurke paa Matr 351, dateret 15 marts og thinglæst 9 april 1867

Skjøde fra Bygmester E.Suhrke til Oberstløitnant Klaumann paa en Andel af Matr 351, hvilken har faaet Matr 351b medens Suhrkes igjenhavende del har Matr 351a, for?? Hauge. dat 23.april 1967

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 var matrikkel 351 ikke delt. Det var den gangen to hester og åtte kuer på den udelte matrikkelen, som var eid av "Bygmester Thor Svendsen". Følgende personer bodde på den delen av matrikkelen som vente mot Violgata.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Julie Omeyer(kvinne)

1820*

Kragerø

Huusmoder e

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Paul Omeyer(mann)

1818*

Christiansand

Logerende ug

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Marichen Omeyer(kvinne)

1847*

Kragerø

Datter ug

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Anna Omeyer(kvinne)

1849*

Kragerø %Frederikshald%

Datter ug

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Diedrik Omeyer(mann)

1850*

Kragerø

Søn ug

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Olga Omeyer(kvinne)

1853*

Kragerø

Datter ug

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Christian Omeyer(mann)

1856*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Kaja Omeyer*(kvinne)

1856*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Anne Hedahl(kvinne)

1783*

Christiansand

Logerende e

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Helene Pedersen(kvinne)

1843*

Smaalehnene

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Andreas Stang(mann)

1836*

Frederikshald

Huusfader g Fuldmægtig

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Septina Stang(kvinne)

1841*

Kone g

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

Caroline Johanneson(kvinne)

1834*

Sverrige

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Store Violstræde

1865-12-31

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 er matrikkel 351 registrert med beliggenhet til Busterudgaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Nørbek(mann)

1776*

Huusbonde Ugift Kiøbmand

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Johan Gottfrid Conradj(mann)

1777*

Tienestefolk Ugift Kiøbmands karl

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Berthe Cathrine With(kvinne)

1776*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

Peder Pedersen(mann)

1767*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 08.01.2024 14:07