Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vognmakergata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 633

Løpenummer i 1901 matrikkel: 427

Matrikkelnummer: 814 & 813

Gårds og bruksnummer: 62/343 62/342

Vognmakergata 5 var murbygningen til høyre.
 

 

* 1987

 

 

* 1984

Halden Arbeiderblad 13.juni 1984:

Ti års venting på ny skolegård på Rødsberg. Rødsberg ungdomsskole skal kunne få en utvidelse av skolegården til høsten. Hvor stor utvidelsen blir i første omgang kan ingen svare på. Formannskapet overlot til skolestyret å sette i gang arbeidet med riving av naboeiendommer. Murbygningen til høyre på bildet er privateid og skal ikke rives. De to trebygningen på nedsiden er fraflyttet og skal rives i løpet av sommeren. Murbygningen tvers over gata for trebygningene, skal også rives, men ettersom det bor folk der vil dette sannsynligvis bli utsatt.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 3)

 

 

* 1977

 

* 1976

 

 

* 1972

 

* 1962

 

* 1960

 

* 1956

 

* 1954

Utdrag fra panteregister for matrikkel 814:

Erklæring, dat. 12/9 1954, hvorved Andreas Svendsen og h. Carla gir sin sønn Reidar Vidjar, f. 1/8 1902, forkjøpsrett til d.e. og matr. nr. 813 etter takst pris. Gbf. 9/10-1914 Dbf 7/10-1954 (datoen for grunnbokføring er nok feil, bør være i 1954)

 

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1947

Utdrag fra panteregister for matrikkel 814:

Leiekontrakt, dat. 15/12 1947, hvorved Andreas Svendsen bortleier til Sverre Lund, f. 18/9 1902, en leililghet på 4 rom og kjøkken m.v. i d.e. og matr. nr. 813, mot en månedlig leie kr. 50,-, Kontrakten gjelder i 5 år fra 1/12 1947, med rett til fornyelse. Fornyelse inntrer dersom leieforholdet ikke er oppsagt innen 1/9 1952. Leier har rett til fremleie, oppussing av leiligheten mv.v. Gbf. 22/11-1954

 

Leiekontrakt, dat. 15/12 1947, hvorved Andreas Svendsen bortleier til Ester Svendsen f. 20/1 1895 en beboelsesleilighet i d.e. og matr. nr. 813, mot månedlig leie kr. 15,- Kontrakten gjelder i 5 år fra 1/12 1947, med rett til fornyelse. Fornyelse inntrer dersom leieforholdet ikke er oppsagt innen 1/9 1952. leier har rett til fremleie, oppussing av leiligheten m.v. Gbf. 22/11 1954

 

 

* 1945

 

* 1939

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Flatebø Gustav
1897
Forstander Vognmakergata 5
Flatebø Linda Bertine
1897
G.m. forstander Vognmakergata 5
Svendsen Andreas
1867
bruskjører Vognmakergata 5
Svendsen Karla Elisabeth
1876
g.m. bruskjører Vognmakergata 5
Svendsen Ester
1895
hushjelp Vognmakergata 5
Svendsen Karla 
1900
expeditrice Vognmakergata 5
Svendsen Reidar
1902
bankass. Vognmakergata 5

 

 

* 1924

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Vognmakergata 5.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Peter Rudolf Petersen
1
1885-06-11
Fr. hald - hp g Bankchef.
002 Berit Petersen
1
1887-09-12
Egersund - hu g Hus mor.
003 Signe Ada Petersen
1
1915-06-16
Fr. hald - d ug Datter.
004 Berit Louise Petersen
1
1916-12-15
Fr-hald - d ug Datter.
005 Tyra Berta Petersen
1
1918-09-25
Fr-hald - d ug Datter.
 
         
001 Andreas Svendsen
2
1867-03-16
Hedesognen, Sverige - hp g Bruskjører.
002 Carla Elisabeth Svendsen
2
1876-02-06
Fr hald - hu g Husmor.
003 Esther Svendsen
2
1894-01-20
Fr hald - d ug Til hjælp i huset hj.
004 Bergliot Svendsen
2
1896-08-15
Fr hald - d ug Butikdanne.
005 Carla Svendsen
2
1900-12-10
Frhald - d ug Kontor dame.
006 Reidar Svendsen
2
1902-08-01
Frhald - s ug Bankassistent.
007 Randi Andrea Svendsen
2
1906-01-30
Frhald - d ug Barn.
008 Ruth Elisabeth Svendsen
2
1908-03-28
Frhald - d ug Barn.
009 Gunhild Adele Svendsen
2
1918-01-23
Frhald - d ug Barn.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer med tre leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 300 kr pr år          

Andreas Svendsen(mann)

1867-03-16

Sverrige

hf g Bruskjører

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Karla Elizabeth Svendsen(kvinne)

1876-02-06

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Bergliot Svendsen(kvinne)

1896-08-15

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Karla Svendsen(kvinne)

1900-12-10

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Reidar Andreas Svendsen(mann)

1902-08-01

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Randi Andrea Svendsen(kvinne)

1906-01-30

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Ruth Elizabeth Svendsen(kvinne)

1908-03-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

2.etg 300 kr pr år          

Abraham Aakre(mann)

1874-10-11

Drangedal pr Kragerø

hf g Lærer v/ Folkeskole

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Pauline Lovise Aakre(kvinne)

1878-09-18

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Solveig Aakre(kvinne)

1903-01-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Finn Aakre(mann)

1904-07-11

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Kvistleilighet 10 kr pr mnd          

Gjertrud Møller(kvinne)

1880-01-04

Fredrikshald

el ug Kassererske v/ Hald. Skofabrik

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

 

* 1908

Utdrag fra panteregister for matrikkel 814:

Auktionsskjøte til A. Svendsen p. d. e. og m. no 813 d. 11-4-08 (Iflg. maalebr. av 20/10 08 294 m² sammen med 813) tinglyst 21 april 1908

 

* 1904

Utdrag fra panteregister for matrikkel 813:

Paategning paa skjøde fra A.P. Torstensen til Paul M. Simensen paa matr. no 814, thl. 22/4 1898, hvormed erklæres at i salget var inbefattet vedrørende?? eiendom dat 2/9 og tinglyst 15 novbr 1904

Utdrag fra panteregister for matrikkel 814:

Paategning paa ovenstaaende skjøde fra A.P. Torstensen til Paul M. Simensen, thl. 22/4 1898, hvormed erklæres at i salget var indbefattet et tomtestykke matr. no 813, dat 2/9 04 tinglyst 15 novbr 1904.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Eliassen Gunda
25/6 1877
g.m. bryggearbeider
Eliassen Konrad
1875
bryggearbeider
Østberg Anna
1874
g.m. stenhugger
Østberg Julius
1872
stenhugger
Simensen Jenny Kristine
1866
g.m. agent
Simensen Paul M.
1865
agent

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Frerikshald Vognmagergaden Agent Simensen 9.500 11.450  

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det også registrert et våningshus på to etasjer med tre leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Konrad Fernløv Eliass.(mann)

1875

Fredrikshald kjøpstad

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Gunda Otilie Eliass.(kvinne)

1877

Glemminge Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

1.etg          

Julius Østerberg(mann)

1872

Blekinge Sverige

hf g Stenhugger

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Anna Kristine Østerberg(kvinne)

1874

Braalanda Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Bodil Mathilde Østerberg(kvinne)

1899-06-09

Fredrikshald kjøpstad

d Barn

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

2.etg          

Paul Marenius Simens.(mann)

1865

Fredrikshald kjøpstad

hf g Agent

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Jenny Kristine Simens.(kvinne)

1866

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Ebba Marie Simens.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Ragnhild Sofie Simens.(kvinne)

1899-04-26

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Paul Birger Simens.(mann)

1900-07-05

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Augusta Johannes.(kvinne)

1853

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

 

* 1898

Utdrag fra panteregister for matrikkel 814:

Skjøde fra A.P. Torstensen til Agent Paul M. Simensen paa d.E for Kr 10500,00, dat 19/4 98 thinglæst 22 April 1898.

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har seks personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Petter Torstensen(mann)

1827

Berg Smålenene

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Katrine Torstensen født Heljesen(kvinne)

1826

Nøssemark i Sverige

Hustru g

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Berhard Sofus Røyter(mann)

1862

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Andrine Røyter født Olsen(kvinne)

1859

Id Sogn

Hustru g

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Hanna Debora Hansen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Pleie=Datter

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Guri Høversland(kvinne)

1862

Øvrebø

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

 

* 1886

Utdrag fra panteregister for matrikkel 814:

Skiftebrev af September 1886 mellem Enkemand Andreas Peter Torstensen og hans Børn efter afdøde Hustru Christine, født Gustavadatter, hvorved Gaarden Matr No 814 og Indbo af forskjelligt Slags er udlagt Enkemanden som Eiendom for 10,000 Kr Thinglæst 17 Septbr 1886.

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er P. Torstensen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Petter Torstensen(mann)

1827

Berg

Huseier

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Josefine Torstensen(kvinne)

1862

Fr.hald

Husbestyrerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thorvald Pedersen(mann)

1856

Fr.hald

Malermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Pedersen(kvinne)

1860

Sandviken

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Axel Pedersen(mann)

1881

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hjalmar Pedersen(mann)

1882

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Peder Pedersen(mann)

1884

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

James Sanaker(mann)

1853

Lier

Menighedsforstander

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Isabella A. Sanaker(kvinne)

1859

Amerika

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin L. Sanaker(mann)

1882

Sarpsborg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Clara Oktavia Sanaker(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julie Monsen(kvinne)

1869

Tune

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Andersen(kvinne)

1825

Torpedalen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bolette Kristine Andersen(kvinne)

1846

Fredrikshald

Lærerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1883

 

* 1881

Utdrag fra Pantebok nr. 8, 1867-1886, s. 610 (matrikkel 813):

Thinglæst 26d Juli 1881
1 Skjøde

Overensstemmende med det i Repræsentantskabets møde den 1ste April d.A .(dette år) Fremlagte og Besluttede er det meg herved for Kjøbesum 200 - To Hundrede Kroner, der betales kontant ved dette mit Skjøde overdrager og tilhjemler Fredrikshalds Kommune min Tomt Matr. No 819 i Vogmagergaden i Fredrikshald med de paa Tomten efter Ildebranden den 31te December f.A. (forrige år) tilbagestaaende Udhusbygninger.

Fredrikshald den 23de Juli 1881
Jens Christiansen

Til Vitterlighed
T.H. Bakke
Aug. Hansen

1/4 % til Fattigkassen af Kjøbesummen Kr 200- er betalt med 0,50 - femti øre hvorfor qvitteres.

Fredrikshalds Fattigforstanderkontor 25/7 81
A. Simensen

Utdrag fra panteregister for matrikkel 813:

Erklæring fra Fredrikshalds Commune om at udlægge Matr. No 813 til Gade dat 25 og thinglæst 26 Juli 1881.

Skjøde fra Fredrikshalds Magistrat og Formandskab til A.P. Torstensen paa den Del af d.E. og MNo. 834 som ikke udleægges til Gade, dat 9. og thinglæst 26 Aug 1881.

 

* 1880

 

 

 

* 1879

Tilsalgs.

Forstander A. P. Thorstensens Gaard, Matr.Nr. 814 i Wærns Gade på nordre Fredrikshald, er tilsalgs ved Osk. And. Dietz

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Frerikshald Værns Gade Forstander Petter Torstensen 2.000 3.240  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er matriklene registrert som egene matrikler. Matrikkel 813 var Jens Christiansen oppført som eier av.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Regine Frederikke Christiansen(kvinne)

1875

Fr.hald

d

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Jens Christiansen(mann)

1842

Ide Pr.

hf g Fragtemand

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Josefine Christiansen(kvinne)

1836

Tønsberg

Kone g Ds. Hustru

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Olaf Johannesen(mann)

1861

Fr.hald

s ug Hjemmeværende

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Carl Ludvig Johannesen(mann)

1864

Fr.hald

s ug Hjemmeværende

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Julie Mathilde Christiansen(kvinne)

1869

Fr.hald

d

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Jenny Sofie Christiansen(kvinne)

1873

Fr.hald

d

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Berta Marie Hansen(kvinne)

1853

Tistedalen

tj ug Tyende

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Lauritz Larsen(mann)

1835

Aremark

hf g Arbeidsmand

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Anne Larsen(kvinne)

1831

Bergs Pr.

hm g Ds. Hustru

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Emma Larsen(kvinne)

1861

Fr.hald

d

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Josefine Larsen(kvinne)

1864

Fr.hald

d

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Walborg Larsen(kvinne)

1868

Fr.hald

d

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Oskar Larsen(mann)

1871

Fr.hald

s

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Matrikkel 814 er det Petter Tostensen som står oppført som eier av.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kilde

Andrias Petter Torstensen(mann)

1827

Bergs Pr.

hf g Politikonstabel

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Anna Gudstafsen(kvinne)

1821

Wermelan Sverige

Kone g Forsørget af Torstensen

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Thorvald Torstensen(mann)

1857

Fredrikshal Pr.

s ug Malersvend

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Andreas Torstensen(mann)

1860@1859

Fredrikshald Pr.

s ug Sneker

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Josefine Marie Torstensen(kvinne)

1862

Fredrikshald Pr.

d Forsørget af Torstensen

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Johan Siverin Bensen(mann)

1840

Kristiansan Pr.

hf g Skomagersvend

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Berte Marie Paulsen(kvinne)

1839

Fredrikshald Pr.

Kone g Forsørget af Bensen

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Folketelling 1875 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

 

* 1869

Utdrag fra panteregister for matrikkel 813:

Skifteutlodning i afdøde Slagter Carl E. Johannesens og Enkes Fellesbo, hvorefter Enken Josefine Johannesen, som Eiendom er udlagt Gaard Matr. 813 med Panteudlæg for Arv til Børnene: Eugenie Henriette, Ferdinand Adolf, Olaf og Carl Ludvig hver for 29 Spd eller tilsammen for 116 Spd. Thinglæst 7 Septbr. 1869.

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi syv personer på matrikkel 813.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl L. Johannesen(mann)

1865*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Carl E. Johannesen(mann)

1829*

Frederikshald

Husfader g Slagter

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Josephine M. Johannesen(kvinne)

1834*

Tønsberg

Kone g

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Henriette E. Johannesen(kvinne)

1855*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Ferdinand Johannesen(mann)

1857*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Olaf Johannesen(mann)

1861*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Josephine Frederiksen(kvinne)

1847*

Sverige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

På matrikkel 814 finner vi elleve personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andrias P. Torstensen(mann)

1828*

Berg Prgj.

Husfader g Vægter

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Stinna Gustavsdatter(kvinne)

1822*

Vaarvig Prgj.

Hans Kone g

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Andria G. Andriassen(kvinne)

1854*

Frederikshald

Dater ug

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Torval Andriassen(mann)

1857*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Andrias Andriassen(mann)

1861*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Jossoffine M. Andriasen(kvinne)

1863*

Frederikshald

Dater ug

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Mattis Olsen(mann)

1840*

Raxsta

g Bagersven

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Petronelle Paulsen(kvinne)

1843*

Frederikshald

Hans Kone g

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Matilde Bergete Olsen(kvinne)

1864*

Frederikshald

Dater ug

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Fredrik Hansen(mann)

1840*

Setvet

g Brygeman i for Enning

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

Lissa Andriassen(kvinne)

1846*

Bekkefos

Hans Kone g

Fredrikshald: Vognmager Gaden

1865-12-31

 

* 1860

Utdrag fra panteregister for matrikkel 813:

Auctionsskjøde til Slagtermester Carl Edvard Johannesen paa Gaard Matr 813, dateret 7. og thinglæst 10 Febr. 1860.

Utdrag fra panteregister for matrikkel 814:

- do (skjøde) fra Johannes Henriksen til Kristian Knudsen paa Halvdelen af Matr. 814, dateret 2. og thinglæst 10 April 1860.

- do (skjøde) fra Kristian Knudsen til Vægter Andreas Peter Torstensen paa Halvdelen af Matr 814 dateret 2. og thinglæst S.D (samme dato)

 

* 1856

Utdrag fra panteregister for matrikkel 814:

do. (skjøde) fra Mathis Mathisen til Johannes Henriksen paa hans Halvpart af Matr 814 med Tilhørende, dat 14 og thinglæst 21 October 1856.

 

* 1853

Utdrag fra panteregister for matrikkel 814:

do. (skjøde) fra Skomager Ole Svendsen til Soldat Andreas Peter Torstensen paa hans Halvdel af Matr 814 med Tilbehør, dateret 11. og thinglæst 15. Marts 1853.

 

* 1851

Utdrag fra panteregister for matrikkel 814:

Skjøde fra Matros Johan Peter Nilsen til Arbeidsmand Mathis Mathisen paa en Halvpart af Gaard Matr. 814 med Tilhørende, dateret 6. og thinglæst 28 Octbr 1851.

 

*1801

I folketellinga i 1801 finner vi ingen av disse matriklene.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 27.09.2023 12:35