Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Wiels plass 2

Stangepalèet

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 448

Løpenummer i 1901 matrikkel: 378

Matrikkelnummer: 443

Gårds og bruksnummer: 62/222

 

 
 
  Foto: SW 7.november 2004

 

* 2023

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fire myndige personer på Wiels plass 2.

 

* 1942

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt mellom Fredrikshalds Sparebank og Postvæsenet hvorved Postvæsenet leier en del rum fra oktober flyttetid 1927 for årlig leie Kr. 3000,- på forskjellige betingelser. Dat. 15/12-26. Tinglyst 11 januar 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Aas Kirsten
1893
Frøken Wiels plass 2
Aas Valborg Elisabeth
1864
Blomsterhandler Wiels plass 2
Bigum Anton Laurits
1865
vaktmester Wiels plass 2
Bigum Lovise
1860
g.m. vaktmester Wiels plass 2

 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter på Wiels plass 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Valborg Elisabeth Aas

01

1864-01-31

Fredrikshald

-

hp

g

Blomsterhandel

002 Kirsten Aas

01

1893-10-01

Fr.hald

-

d

ug

Eksp. Blomsterhandel (hjemme uten kontant løn

001 Henning Thorvald Kofoed

02

1851-07-13

Kristiansund N.

-

hp

g

Postmester

002 Gurine Elisabeth Kofoed

02

1851-12-21

Surendalen Surnadal Møre

-

hu

g

Husmor

003 Hilda Marie Olsen

02

1901-02-10

Idd

-

tj

ug

Enepike

004 Marie Elisabeth Kofoed

02

1892-02-18

Kristiania

-

d

ug

Student P.f.

001 Anthon Maurist Bigum

03

1865-05-28

Spoviken, Berg herred, Østfold

-

hp

g

Bud Vagtmester

002 Lovise Bigum

03

1860-10-31

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

 

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt mellem Fredrikshalds Sparebank og postvæsenet paa postlokaler i 1.etage og familiebekvemmelighet i 2 etage i 10 aar fra okt. flyttetid 1917 for Aarlig leie kr. 2800.- ialt, indeh. bestemmelse om opsigelse og eventuetl fradrag i leien av kr. 600.- hvis familiebekvemmeligheten i visse tilfælder opsiges før, dat. 21-7-1917 tinglyst 27 juli 1917.

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt fra Fr.halds Sparebank til telegrafvæsenet paa 4 værelser i 2den etage i d. gaard samt forskj. nærmere specifiserte ytre bekvemligheter paa visse betingelser fra April flyttetid 1911 for en aarlig leie av 800 kr. Der er en gjensidig opsigelsesfrist paa 2 aar. Dat 28/1 1911 Tinglyst 3 februar 1911

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at denne bygningen er "Sparebank, Post- og Telegrafkontor samt Butik og Pantelaanindretning". Huset har to etasjer og innholder tre boenheter, en butikk og fire kontorer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sidebygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 400 pr år          

Kristen Aas(mann)

1853-04-07

Fredrikshald

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Strandgate

1910

Valborg Aas(kvinne)

1864-01-31

Fredrikshald

hm g Blomsterhandel

Fredrikshald: Strandgate

1910

Kirsten Aas(kvinne)

1893-10-01

Fredrikshald

d ug I Moderens forretning

Fredrikshald: Strandgate

1910

Fredrik Aas(mann)

1896-10-27

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910

Forhus 2-etg syv rom og kjøkken kr 600 pr år          

Marie Kofoed(kvinne)

1892-02-22

Kristiania

d ug Intet særlig Erhverv

Fredrikshald: Strandgate

1910

Klara Hansen(kvinne)

1892-01-05

Faaberg

tj ug

Fredrikshald: Strandgate

1910

Henning Thv. Kofoed(mann)

1851-07-15

Kristiansund

hf g Postmester

Fredrikshald: Strandgate

1910

Gurine Kofoed(kvinne)

1851-12-21

Surendalen

hm g Intet særlig Erhverv

Fredrikshald: Strandgate

1910

Sidebygning 2.etg to rom og kjøkken Fritt hus          

Othilie Johansen(kvinne)

1858-08-08

Drammen

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910

Halfdan Johansen(mann)

1848-10-14

Fredrikshald

hf g Portner

Fredrikshald: Strandgate

1910

Karen Johansen(kvinne)

1902-05-08

Fredrikshald

sønnedatter ug Sønnedatter

Fredrikshald: Strandgate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bärnholdt Lauritz Elias
1828
postmester
Bjørnstad Selma Olsen
1867
husholderske
Johannesen Halvdan
1847
forhv. Styrmand
Johannesen Otilie
1857
g.m. fhv. styrmand
Trondsen Lovise
1851
strikkerske

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestergade / Strandgaden Fredrikshalds Sparebank 60.000 78.730  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er bygningen oppgitt som et forretningslokale på to etasjer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg Portnerbolig ett rom og kjøkken          

Johan Edv. Johannes.(mann)

1876

Id Sogn Sm

s ug Maskinist "F.hald No 1"

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Otilde Johannes.(kvinne)

1837

Drammen Bu

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Kristian Hfd. Johannes.(mann)

1848

Fredrikshald kjøpstad

hf g Arbeider ved Skipsværft Styrmand

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 2.etg to rom og kjøkken          

Karina Halvors.(kvinne)

1838

Horten JL

hm ug Har livrente

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 2.etg seks rom og kjøkken          

Selma Karoline Bjørnstad(kvinne)

1867

Id Sm

tj ug Tjenestepige Husholderske

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Lauritz Elias Bømholdt(mann)

1827

Skien Brb

hf ug Postmester

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

 

* 1895

Dødsfald.

En af vor Bys ældste Damer Fru Bolette Stang, født Wiel, er inat afgaaet ved Døden, 80 Aar gammel. Afdøde var Enke efter Groserer Ole Stang og en Søster af Konsul A. M.Wiel. Hun var en elskværdig Dame med mange Interesser. I sine yngre Dage interesserede hun sig meget for Kunst, særlig da Skuespilkunst. Lige til det sidste var hun ivrig optaget med Haverydning og Husflid. Hun udstillede paa alle større Udstillinge i den senere Tid sine Bærvine, syltede Frugter etc., for hvilke hun jævnlig erholdt Belønninger og Medaljer. Præmier har hun ogsaa erhvervet for Vævning.

Den gamle havde et varmt hjerte for sine Medmennesker, og i al Stilhed gjorde hun meget godt.

 

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra O.A.Stangs Arvinger nemlig: Ola, Bolette, Hans Chr. Bernahrd og Oskar Geelmuynden ?? arvingen Mads W. Stang af 4/4 95 til at sælge Boets Gaard og underskrive paa deres Vegne - med Frhalds Skifterets paategnede Attest af 2/7 95 for at Ole A.Stang og enke Bolette Stang ere døde og efterlader kun samtlige forannævnte Arvinger, der alle ere myndige. Thinglæst 5. Juli 1895.

Skjøde fra O.A.Stang og Enke Bolette Stangs Arvinger ved Mads W.Stang ifl ovenst. Fuldmagt til Fredrikshalds Sparebank paa d.E. for Kr 35000.00 dat 14/6 95 Thinglæst 5. Juli 1895

Leiekontrakt fra Frhalds Sparebnak til Telegrafvæsenet paa 4 Værelser i 2den Etage i d.G. samt udvendige Bekvemligheder paa visse Betingelser i 5 Aar fra April Flyttetid 1896 for leie Kr. 800,00 aarlig fra Tiltrædelsen til April Flyttetid 1897 og senere 700 Kr aarlig, dat Novbr 1895 Thinglæst 6 Decbr 1895

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir O.A.Stang som eier av matrikkelen - da Stang døde i 1883er nok ikke dette helt riktig, men burde nok vært enken Anna Bolette Stang.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karine Halvorsen(kvinne)

1840

Horten

Husjomfru

Fredrikshald: !!

1885

Gustaf Pennberg(mann)

1845

Mariestad Sverige

Gaardsdreng

Fredrikshald: !!

1885

Elise Olsen(kvinne)

1862

Tistedalen

Kokkepige

Fredrikshald: !!

1885

Anna Bolette Stang(kvinne)

1815

Fredrikshald

Enke

Fredrikshald: !!

1885

Anne Gundersen(kvinne)

1856

Fredrikshald

Stuepige

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1883

 

Fredrikshald, 20de Marts.

En af vor Bys ældre og aktværdige Borgere, Konsul Ole Stang, afgik idagmorges ved Døden, 76 Aar gammel.

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Grosserer Ole A. Stang      

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 var det også Ole And. Stang som var eier av matrikkelen. Stang hadde da to hester på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Bolette Stang(kvinne)

1815

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Ole Andreas Stang Geelmuyden(mann)

1858

Drammen

Dattersøn ug Forsørges af Bestefaderen Ole And. Stang

Fredrikshald: Vestregade

1875

Johan Larsen(mann)

1847

Bergs Sogn

tj ug Gaardsdreng

Fredrikshald: Vestregade

1875

Agnette Severine Olsen(kvinne)

1849

Frederikshald

tj ug Stupige

Fredrikshald: Vestregade

1875

Karine Halvorsen(kvinne)

1840

Horten

tj ug Husjomfru

Fredrikshald: Vestregade

1875

Jensine Jensen(kvinne)

1850

Frederikshald

tj ug Kokkepige

Fredrikshald: Vestregade

1875

Ole Andreas Stang(mann)

1807

Frederikshald

hf g Trælasthandler og Skibsreder

Fredrikshald: Vestregade

1875

 

 

* 1873

Tjeneste Ledig

Fra Oktober Flyttet er Kondition for en flink og tro Kokke ledig hos O. A. Stang; uden gode Attester nytter det ikke at melde sig.

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi Ole And. Stang som eier av matrikkelen. Stang har da to hester og tre kuer på denne eiendommen ved brua i Fredrikshald.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ol. And Stang(mann)

1807

Frederikshald

Husfader g Trælasthandler

Fredrikshald: Nedre Strandgade

1865

Dorthea Jensdatter(kvinne)

1843

Tistedahlen

ug Stuepige

Fredrikshald: Nedre Strandgade

1865

Olaves Andersen(mann)

1833

Sverrige

ug Tjenestedreng

Fredrikshald: Nedre Strandgade

1865

Anna B. Stang(kvinne)

1815

Frederikshald

Husmoder g

Fredrikshald: Nedre Strandgade

1865

Marie Gulbrandsen(kvinne)

1844

Frederikshald

ug Husholderske

Fredrikshald: Nedre Strandgade

1865

Ol. Geelmuyden(mann)

1858

Drammen

Pleiesøn ug

Fredrikshald: Nedre Strandgade

1865

Caroline Asse(kvinne)

1835

Sverrige

ug Kokkepige

Fredrikshald: Nedre Strandgade

1865

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Gavebrev af P. sal. Wiel til O.A.Stang paa Tomten MaN 443, der ifølge Thingsvidne optaget 2. og thinglæst 9. Aug 1864 af Grosserer O.A.Stang er bebygget - dateret 30 Juli og thinglæst 2. August 1864.

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Extract = Udskrift af Udlodningen paa Skiftet efter Consul Mads Wiel der ved Skiftebrev, thingl. 24. Aug 1812 er hjemlet denne Eiendom, sluttet 30. Juni 1845, i hvis Følge Stervboenken Fru Petronelle Wiel er udlagt til Eiendom Tomt MaN. 443 Thinglæst 14. Juli 1845

 

* 1817

Tidlig på morgenen 1.juledag 1817 berenner32 bygninger i dette området av Fredrikshald. Også huset til Wiel på denen eiendommen gikk med i brannen.

Norske Efterretninger.

Ildebranden paa Fredrikshald udbrød den 25de Decbr. Kl. 5 om Morgenen i Fru Jan Ankers Gaard paa Nordsiden. I de tilgrændsende ualmindelig smale Gader vare høie Bygninger. Dette, i Forening med en Kulde af omtrent 20 Grader, tilintetgjorde Nytten af Brandberedskaberne, saaat 32 Stykker større og mindre Bygninger, deels paa den nordre deels paa den vestre Kant bleve et Rov for Luerne. 1 1/2 a 2 Timer, efterat Ilden sandsynlig havde tabt sin Magt, udbrød den igjen pludselig i Kjøbmændene Knap og Petersens Gaard, der laae paa den anden Side af Gaden, Hvorved et Huus til Venstre, og paa Byens Skolehuus paa nordre Fredrikshald, der var benyttet til Fattigbørn, nedlagdes. Blandt de Brandlidte ere : Grosserer Mads Wiel, Fru J. Anker, Cancelliraad Dahl, Consul Strømberg, Grosserer Mamen, Kjøbmand Fearnley, Capit. Palm, Ekstrem, Brønstrup, Kjøbmand Kjergstad, Jfr. Staum og Kjøbmand Helberg.

.

 

Sist oppdatert 05.03.2024 16:54