Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Willerups gate 1

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 995

Løpenummer i 1901 matrikkel: 722

Matrikkelnummer: 799n2

Gårds og bruksnummer: 66/374

 
Foto: SW 16.februar 2003
  Bildet viser det som nok var "bagbygningen" til Willerups gate 1. Huset er nå revet.
  Foto: 16.februar 2003

 
* 2008

 

* 1998

 

* 1984

 

* 1983

 

* 1980

 

* 1974

 

* 1973

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1955

 

* 1953

 

* 1947

Utdrag fra Pantebok nr. A9, 1946-1947, Dagboknr: 346/1947

 

 

* 1945

I manntallet for Halden i 1945 finner vi fem myndige personer i Willerups gate 1,

 

* 1929

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter avdøde bygmester Josef Johnsen, Ingeborg Johnsen, Agnes Johnsen, Otto Johnsen, Valborg Olsen, Helga Martinsen, Karla Sem, Johan W. Johnsen, Ludvig Johnsen, og Konrad Johnsen Skaug til Bjarne Sem for Kr 12000,- Dat. april 1929 (Iflg. Kartforretning av 27/8 29 er eiendommen 271 +4 m²) Skjøtet er påtegnet attest om at bygmester Josef Johnsen og hustru Karoline er døde og at de foran nævnte skjøteutstedere er deres eneste og myndige arvinger. Dat 15/4 29 tinglyst 2. september 1929.

 

* 1928

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941, side 33 nr.33, finner vi enkemann og byggmester Josef Johnsen i Willerups gate 1, død 28.juli og begravd 2.august 1928. Dødsårsaken er av doktor brække oppgitt til "sarkom". I følge samme kirkebok var han født i Nøssemark i Sverige 30.april 1853.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Engh Anna Pauline
1877
g.m. kjøpmann Villerups gate 1
Engh Gudbrand T.
1883
kjøpmann Villerups gate 1
Johnsen Josef
1853
byggmester Villerups gate 1
Johnsen Agnes Petrine 
1891
frøken Villerups gate 1
Johnsen Ingeborg
1899
kontordame Villerups gate 1
Olsen Adolf Marinius 
1892
fabrikkarbeider Villerups gate 1
Olsen Signe Kristine
1896
g.m. fabrikkarbeider Villerups gate 1

 

 

* 1926

 

Kirkebok for Fredrikshald for peridoen 1925 - 1941 (side 16 nr.46) har byggmester Josef Johnsens hustur Hanna Karoline Johnsen død den 14.august 1926. Dr. Ringvold har oppgitt dødsårsaken til apoplexi cerebri .

I følge samme kirkebok var hun født i Asak 6.november 1856.

 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det tre boenheter i Willerups gate 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Josef Johnsen
1
1853-04-30
Ed Sverige - hp g Bygmester (tømrer - snekker)
002 Karoline Hanna Johnsen
1
1857-11-06
Asak Berg Østf. - hu g Husmor
003 Agnes Petrine Johnsen
1
1891-09-18
Fr.hald - d ug Husarbeide hjemme
004 Helga Marie Johnsen
1
1893-09-08
Fr.hald - d ug Stenografi
005 Otto Kristian Johnsen
1
1896-01-26
Fr.hald - s ug Korrespondent
006 Ingeborg Johnsen
1
1899-01-30
Fr.hald - d ug Kontordame
 
         
001 Gudbrand Engh
2
1883-06-19
Øyer - hp g Medeier i Haakon A. Bøen A/S. Jernvareforretning
002 Anna Pauline Engh
2
1877-03-20
Lillehammer - hu g Husmor
003 Borghild Margrethe Engh
2
1908-01-18
Fredrikshald - d ug Skolebarn
004 Aase Thordis Engh
2
1909-10-14
Fredrikshald - d ug Skolebarn
005 Thorbjørn Engh
2
1914-07-31
Fredrikshald - s ug Barn
 
         
001 Adolf Marinius Olsen
3
1892-07-20
Fr.hald - hp g Tændstikarbeider
002 Signe Kristine Olsen
3
1896-06-21
Fr.hald - hu g Husmor
003 Arne Vilhelm Olsen
3
1914-03-07
Fr.hald - s ug Sønn
004 Thordis Synøve Olsen
3
1916-11-17
Fr.hald - d !! Datter
005 Olaug Marie Olsen
3
1920-02-02
Fr.hald - d !! Datter

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 var dette byggmester Johnsens gård. Her var det både våningshus og "bagbygning". Huset er oppgitt til en og en halv etasje. Det var tre boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg ca 30 kr pr mnd          

Josef Johnsen(mann)

1853-04-30

Sverige

hf g Bygmester S

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Karoline Johnsen(kvinne)

1857-11-06

Asak

hm g Hustru

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Konrad Johnsen Skaug(mann)

1884-10-08

Fredrikshald

s ug Musikker, brigademusikkerelev

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Karla Johnsen Skaug(kvinne)

1889-07-30

Fredrikshald

d ug Lagerdame

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Agnes Johnsen Skaug(kvinne)

1891-09-18

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Helga Johnsen Skaug(kvinne)

1893-08-08

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Otto Johnsen Skaug(mann)

1896-01-26

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Ingeborg Johnsen Skaug(kvinne)

1899-01-30

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Bakbygnig kr.192,00, kr.16,00 pr md          

Anton Eriksen(mann)

1859-07-20

Sverige

hf g Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Augusta Eriksen(kvinne)

1867-02-06

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Gustav Eriksen(mann)

1891-06-06

Sverige

s ug sjømand

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Sigrid Eriksen(kvinne)

1893-11-14

Sverige

d ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Else Eriksen(kvinne)

1895-11-20

Sverige

d ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Edit Eriksen(kvinne)

1898-02-04

Sverige

d ug Datter

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Rudolf Eriksen(mann)

1901-10-03

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Werner Eriksen(mann)

1905-01-28

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Kvistleilighet kr.264,00 pr aar, kr.22,00 pr md          

John E. Hanssen(mann)

1879-04-27

Tromsø

hf g Handelsreisende Manufaktur

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Olivia Hanssen(kvinne)

1887-01-01

Fr.stad

hm g Hustru

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

Ella Hanssen(kvinne)

1907-11-25

Moss

d ug Datter

Fredrikshald: Nygate

1910-12-01

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Jacobsen Stina
1820
enke
Johnsen Josef
1853
tømmermand
Johnsen Karoline
1857
g.m. tømmermand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Tømmermand Josef Johnsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.500 kroner og det var ikke oppført noen branntakst. Adressen var oppgitt til "Nygade fra Damstrædet til Tistedalsgaden"

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje på matrikkelen. Huset har kun en leilighet på to rom og kjøkken hvor følgende personer har sitt opphold.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn Merknad
Josef Johns. m hf g Bygnings Snedker 1853 Sverge n s
Hana Karolne Jakobs. k hm g hus jarning 1857 Assak Sm n s
Johan Johns. m s ug Tømermand 1878 t America s (Reist til America i 1895)
Ludvik Johns. m s ug Sjømand 1882 t n s (paa Sjøen)
Konrad Johns. m s ug Børn 1884 t n s
Waldborg Josefine Johns. k d ug Børn 1886 t n s
Karla Sofie Johns. k d ug Børn 1889 t n s
Agnis Petterine Johns. k d ug Børn 1891 t n s
Hælga Marie Johns. k d ug Børn 1893 t n s
Otto Kristian Johns. m s ug Børn 1896 t n s
Ingeborg Johns. k d ug Børn 30.01.1899 t n s
Stina Jakbobs. k fl e hus jarning Forsørges af svigersønnen 1820 Sverie n s

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Farversvend Gunder Hansens Enke, Olava Hansen, der hensidder i Uskifte i Henhold L. 30/7 1851 §2, til Josef Johnsen paa en Andel af Matr Nr. 799n, hvilken Parcel har faaet Matr.Nr. 799n2, (grænserne anført i Skjødet) for Kr. 600, dat 23/4 96 thinglæst 28 April 1896

 

Sist oppdatert 21.08.2023 16:21