Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Willerups gate 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1003e

Løpenummer i 1901 matrikkel: 723

Matrikkelnummer: 799o1a10

Gårds og bruksnummer: 66/384

 

Foto: SW 16.februar 2003
  Willerups gate 2 og 4 gikk under navnet tvillinggårdene. Nummer fire har nå fått feil panel og takplater som langt fra stemmer til huset.
  Foto: SW 2.mars 2021

 

 

* 2016

 

* 2000

 

* 1991

 

* 1990

 

* 1988

 

* 1985

 

* 1968

 

* 1965

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1954

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 10/11 1954, fra Sugbrugsforeningen til Sigurd Johansen, f. 16/5 1909 på d.e. og matr. nr. 799o1a11 for kr. 20500,- inneh. best. om at kjøperen og senere eiere av d.e. til enhver til og uten vederlag må tåle de ulemper som Saugbrugs og Saugbrugsforeningens industrielle anlegg`s virksomhet medfører , og Sugbrugs og senere ettereiere skal ha rett til fremkomst over d.e med tunnel, vannledning, kabler, luftledninger, trasportbaner eller hvilke som helst tekniske innretniger over eller under jorden m.m. Dbf: 18/11 1954 Grbf: 22/11 1954

* 1953

 

 

* 1949

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Willerups gate 4:

 

* 1942

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1934

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Arneberg Thomas Marinius
1896
snekker Villerups gate 4
Gundersen Hans
1892
papirarbeider Villerups gate 4
Gundersen Maren Sofie
1889
g.m. papirarbeider Villerups gate 4
Jensen Hilma Charlotte
1890
g.m. mekaniker Villerups gate 4
Jensen Jens Martin
1892
mekaniker Villerups gate 4
Johannesen, / Johansen Grete Suzanne
1856
g.m. reparatør Villerups gate 4
Johannesen, / Johansen Mossy Lilla
1901
hushjelp Villerups gate 4

 

 

* 1922

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johan Martin Hansen til Saugbruksforeningen for Kr. 12000. (iflg. maalebrev af 21/5-19 er eiendommen 179 m²) dat 13 juni 1919 tinglyst 22 august 1919.

 

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nygade fra Damstrædet til Tistedalsgaden Tomtearb. Anton Martin Nilsen 5.000 6.360  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje. Det er fire leiligheter i huset og det bor til sammen tjuetre personer i disse leilighetene.
To rom og kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Johan Hans. m hf g Tomtearbeider 1857 F n s
Thrine Hans. k hm g Hustru 1854 F n Luth. frimenighed
Norman Hans. m s ug Hustømmermand 1879 F n Luth. frimenighed
Ollaf Hans. m s ug Søn 1893 F n Luth. frimenighed
Margrete Hans. k d ug Datter 1889 F n Luth. frimenighed
Olava Nils. k fl e Forsørges af svigersøn, tomtearbeider 1825 F n s

Et rom og kjøkken
Ole Rønning m hf g Arbeider på skofabrik 1865 Sverige Svensk s
Sofie Rønning k hm g Hustru 1875 Sverige Svensk Baptist %s%
Memmi Rønning k d ug Datter 1894 Berg Sm. Svensk Baptist %s%
Signe Rønning k d ug Datter 1897 Berg Sm. Svensk Baptist %s%
Ruth Rønning k d ug Datter 20.01.1900 t Svensk Baptist %s%

To kvistværelser og kjøkken
Alfred Helberg m hf g Gartner 16.01.1864 Udevalla Sverige n %Sverige% s
Anna Helberg k hm g Hustru 19.06.1868 t n s
Elin Helberg k d ug Barn 14.09.1894 t n s
Carl Helberg m s ug Barn 01.05.1891 t n s
Rangnar Helberg m s ug Barn 29.05.1889 t n s
Oskar Høgland m fl ug Stenhugger 31.03.1882 Udevalla Sverige s

To kvistværelser og kjøkken
Petter Kristian Jens. m hf g Høvleriarbeider 1872 t n s
Albine Jens. k hm g Hustru 1874 Sverige n s
Borghild Jens. k d ug Datter 1894 t n s
Anna Jens. k d ug Datter 1896 t n s
Nils Jens. m s ug Søn 1898 t n s
!! Jens.* m s ug Søn 15.11.1900 t n s Udøbt guttebarn

 

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra depottambur M. Hansen til Johan M. Hansen paa 10 kvadratalen af 799o1c for kr. 20, hvilket stykke er tillagt denne eiendom, dat 3/2 99, ang. heftelser paa dette stykke se fol 383 tinglyst 7 februar 1899

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Engebreth Olsen til Johan Martin Hansen paa denne eiendom for Kr. 450, ang. grænsern se skjødet., dat 29/1 thinglyst 5. februar 1895

 

 

Ingebret Olsen har til Johan Martin Hansen solgt en Parcel af Matr. N 799 o 1 a 2 for Kr. 450.

Den samme har til Anton Marinius Nilsen solgt en Parcel af samme Eiendom ligeledes for Kr. 450.

 

 

 

Sist oppdatert 02.12.2022 20:40