Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Willerups gate 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1003e

Løpenummer i 1901 matrikkel: 723

Matrikkelnummer: 799o1a10

Gårds og bruksnummer: 66/384

 

Foto: SW 16.februar 2003
  Willerups gate 2 og 4 gikk under navnet tvillinggårdene. Nummer fire har nå fått feil panel og takplater som langt fra stemmer til huset.
  Foto: SW 2.mars 2021

 

 

* 2016

 

* 2000

 

* 1991

 

* 1990

 

* 1988

 

* 1985

 

* 1968

 

* 1965

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1954

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 10/11 1954, fra Sugbrugsforeningen til Sigurd Johansen, f. 16/5 1909 på d.e. og matr. nr. 799o1a11 for kr. 20500,- inneh. best. om at kjøperen og senere eiere av d.e. til enhver til og uten vederlag må tåle de ulemper som Saugbrugs og Saugbrugsforeningens industrielle anlegg`s virksomhet medfører, og Sugbrugs og senere ettereiere skal ha rett til fremkomst over d.e med tunnel, vannledning, kabler, luftledninger, trasportbaner eller hvilke som helst tekniske innretniger over eller under jorden m.m. Dbf: 18/11 1954 Grbf: 22/11 1954

* 1953

 

 

* 1949

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Willerups gate 4:

 

* 1942

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1934

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Arneberg Thomas Marinius
1896
snekker Villerups gate 4
Gundersen Hans
1892
papirarbeider Villerups gate 4
Gundersen Maren Sofie
1889
g.m. papirarbeider Villerups gate 4
Jensen Hilma Charlotte
1890
g.m. mekaniker Villerups gate 4
Jensen Jens Martin
1892
mekaniker Villerups gate 4
Johannesen, / Johansen Grete Suzanne
1856
g.m. reparatør Villerups gate 4
Johannesen, / Johansen Mossy Lilla
1901
hushjelp Villerups gate 4

 

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenehter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Carl Johan Andersen
1
1890-02-17
Fredrikshald - hp g Repratør (Maskinist)
002 Botilde Andersen
1
1892-10-02
Algerøen Fjell Hord. - hu g Husmor
003 Thoralf Andersen
1
1917-09-06
Bergen - s !! !!
004 Asbjørn Andersen
1
1918-12-10
Bergen - s !! !!
 
         
001 Hans Thorvald Johannesen
2
1859-06-28
Larvik - hp g Repratør ansat ved Haldens Tændstikfabrik
002 Grette Susana Johanesen
2
1856-07-29
Hedrum Prestegjeld - hu g Husmor
003 Mossi Lilla Johannesen
2
1901-09-19
Fredrikshald - d ug Eskemaskinlimer ved Haldens Tændstikfabrik
004 Ragna Elinore Olsen
2
1905-09-02
Fredrikshald - d !! !!
005 Kaare Harbo Olsen
2
1910-01-28
Fr.hald - s !! !!
 
         
001 Hans Gundersen
3
1891-08-07
Rakkestad - hp g Papirarbeider
002 Maren Sofie Gundersen
3
1889-03-30
Eidsberg - !! g Husmor
003 John Aadne Gundersen
3
1911-03-03
Fredrikshald - !! ug Skolegut
 
         
001 Olaf J. H. Hansen
4
1893-05-18
Fredrikshald - !! g Elektriker
002 Olga Beate Hansen
4
1882-12-24
Berg Østfold - hu g Husmor
003 Jarl Gunnar Hansen
4
1919-10-18
Fredrikshald - s ug !!

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johan Martin Hansen til Saugbruksforeningen for Kr. 12000. (iflg. maalebrev af 21/5-19 er eiendommen 179 m²) dat 13 juni 1919 tinglyst 22 august 1919.

 

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på to etasjer med fire boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1 rom og kjøkken 1.etg 10 kr pr mnd
         
001 Anders Martin Nilsen
1
1848-09-29
Eningdalen Id b hf g Fyrstikarbeider
002 Klara Nilsen
1
1840-11-12
Sverige b hm g Hustru
2 rom og kjøkken 1.etg 16 kr pr mnd
         
001 Hans Magnus Magnussen
2
1880-12-17
Fredrikshald b hf g Baker best.
002 Elise Magnussen
2
1881-06-21
Berg (Sm.len.) b hm g Hustru
003 Ella Kristine Magnussen
2
1904-10-21
Fredrikshald b d ug Datter
004 Kaare Hugo Magnussen
2
1907-03-11
Fredrikshald b s ug Søn
005 Reidar Mo Magnussen
2
1909-03-12
Fredrikshald b s ug Søn
2 rom og kjøkken 2.etg  11 kr pr mnd
         
001 Alfred Hellberg
3
1864-01-16
Sverige b hf g Celulossearbeider
002 Anna Marie Hellberg
3
1868-06-19
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Karl Johan Hellberg
3
1891-01-05
Fredrikshald b s ug Skotøisarbeider
004 Elin Alvilde Hellberg
3
1894-09-14
Fredrikshald b d ug Datter
005 Ragnar Oliver Hellberg
3
1898-05-29
Fredrikshald b s ug Søn
2 rom og kjøkken 2.etg 12 kr pr mnd
         
001 August Pettersen
4
1873-03-04
Sverige b hf g Celulosearb.
002 Alma Pettersen
4
1885-07-22
Sverige b hm g Hustru
003 Angnis Pettersen
4
1909-11-01
Fredrikshald b d ug Datter
004 Karl Pettersen
4
1862-06-03
Sverige mt el ug Celulosearb.

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Johan Martin
1857
bryggearbeider
Hansen Trine Sofie
1854
g.m. bryggearbeider
Helberg Alfred
1864
grønthandler
Helberg Anna
1868
g.m. grønthandler
Jensen Albine
1874
g.m. høvleriarbeider
Jensen Petter Kristian
1872
høvleriarbeider
Johansen Elise
1874
g.m. sjømand
Rønning Marie Sofie
1875
g.m. skoarbeider
Rønning Ole
1865
skoarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nygade fra Damstrædet til Tistedalsgaden Johan Martin Hansen 5.500 6.550  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje. Det er fire leiligheter i huset og det bor til sammen tjuetre personer i disse leilighetene.
To rom og kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Johan Hans. m hf g Tomtearbeider 1857 F n s
Thrine Hans. k hm g Hustru 1854 F n Luth. frimenighed
Norman Hans. m s ug Hustømmermand 1879 F n Luth. frimenighed
Ollaf Hans. m s ug Søn 1893 F n Luth. frimenighed
Margrete Hans. k d ug Datter 1889 F n Luth. frimenighed
Olava Nils. k fl e Forsørges af svigersøn, tomtearbeider 1825 F n s

ett rom og kjøkken
Ole Rønning m hf g Arbeider på skofabrik 1865 Sverige Svensk s
Sofie Rønning k hm g Hustru 1875 Sverige Svensk Baptist %s%
Memmi Rønning k d ug Datter 1894 Berg Sm. Svensk Baptist %s%
Signe Rønning k d ug Datter 1897 Berg Sm. Svensk Baptist %s%
Ruth Rønning k d ug Datter 20.01.1900 t Svensk Baptist %s%

To kvistværelser og kjøkken
Alfred Helberg m hf g Gartner 16.01.1864 Udevalla Sverige n %Sverige% s
Anna Helberg k hm g Hustru 19.06.1868 t n s
Elin Helberg k d ug Barn 14.09.1894 t n s
Carl Helberg m s ug Barn 01.05.1891 t n s
Rangnar Helberg m s ug Barn 29.05.1889 t n s
Oskar Høgland m fl ug Stenhugger 31.03.1882 Udevalla Sverige s

To kvistværelser og kjøkken
Petter Kristian Jens. m hf g Høvleriarbeider 1872 t n s
Albine Jens. k hm g Hustru 1874 Sverige n s
Borghild Jens. k d ug Datter 1894 t n s
Anna Jens. k d ug Datter 1896 t n s
Nils Jens. m s ug Søn 1898 t n s
!! Jens.* m s ug Søn 15.11.1900 t n s Udøbt guttebarn

 

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra depottambur M. Hansen til Johan M. Hansen paa 10 kvadratalen af 799o1c for kr. 20, hvilket stykke er tillagt denne eiendom, dat 3/2 99, ang. heftelser paa dette stykke se fol 383 tinglyst 7 februar 1899

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Engebreth Olsen til Johan Martin Hansen paa denne eiendom for Kr. 450, ang. grænsern se skjødet., dat 29/1 thinglyst 5. februar 1895

 

 

Ingebret Olsen har til Johan Martin Hansen solgt en Parcel af Matr. N 799 o 1 a 2 for Kr. 450.

Den samme har til Anton Marinius Nilsen solgt en Parcel af samme Eiendom ligeledes for Kr. 450.

 

 

 

Sist oppdatert 26.08.2023 16:27