Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Kristi Menighet Betel på Damhaugen

Damstredet 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1003

Løpenummer i 1901 matrikkel: 716

Matrikkelnummer: 799o1a9

Gårds og bruksnummer: 66/383

 
Foto: SW 16.februar 2003
  Skjermdump fra Google maps oktober 2019
 
   

 
"Christi Menighed" kjøpte denne tomta i 1889 og tok i bruk sitt nye forsamlingslokale i 1890. Menigheten var stiftet så tidlig som i 1880 og hadde hatt sitt tilhold på Banken inn til de flyttet inn på Damhaugen. Kristi Menighet drev sin virksomhet her frem til de flyttet inn i nye lokaler på Olavs plass i desember 1973. Damstredet 1 ble da solgt til Blikkenslager Helberg. I en periode var også Eva silketrykk eier av lokalene.

I 2012 flyttet Halden og Omegn Begravelsesbyrå sine lokaler fra Damhauggata 15 og inn i rynrenoverte lokaler i "gamle Betel".

* 2023

 

* 2011

 

* 2005

 

* 1984

 

* 1975

 

* 1974

* 1953

Bildet er tatt en gang på 1930 tallet i forbindelse med et arrangement som søndagsskolen deltok i. Søndagsskolen, som hadde sin egen fane, er stiftet i 1873. Syv år før selve menigheten.

 

* 1928

 

* 1927

* 1926

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Christi Menighed oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 6.000 kroner og var branntaksert til 9.960 kroner.

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ingebret Olsen til Christi Menighet for 1500 Kr indeholdende Grænsebeskrivelse og Forbud mod at Eieren af MNo 799o1a2 bygger nærmere d. Tomts langside end 2 -to - Meter Dat. 24/3-90 thinglæst 28 Marts 1890 Bortfaller, se skjøtet tgl 15/3 49 på 799o1a12.

Det er aldri registrert noen beboelse på denne matrikkelen.

Sist oppdatert 26.08.2023 14:12