Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damstredet 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:1006a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 711

Matrikkelnummer: 799o1a3

Gårds og bruksnummer: 66/377

Foto: SW 16.februar 2003

 

* 2004

 

* 2001

 

* 1995

 

* 1993

 

*1981

 

* 1965

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1951

 

* 1948

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Damstredet 2.

 

* 1936

 

* 1934

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Fullmakt fra Nacor Bryntesen til Hilmer Helgesen til å underskrive på skjøte fra K.A. Bryntesens arvinger til Reidar Bryntesen. Dat. 2/10 28 tinglyst 20 april 1928.

Fullmakt fra Karlo Stenseng til Olav Ultvedt til å underskrive på skjøtet fra K.A. Bryntesens arvinger til Reidar Bryntesen. Dat. 11/2-1928 tinglyst 20 april 1928

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter avdøde bakermester K.A. Bryntesen til bakermester Reidar Bryntesen for Kr. 35000,- Dat 25/1 1928 påført Halden Skifteretts attest av 20/4 28 om at bakermester K.A. Bryntesen er død og om at underskriverne av skjøtet er de eneste og myndige arvinger. tinglyst 20 april 1928.

 

 

 

* 1927

Kirkeboken for døde disentere i Fredrikshald for perioden 1892 - 1932 (side 91 nr. 2) forteller at bakermester og enkemann Karl August Bryntesen i Damstredet 2, dør den 18.juli 1927 og begraves 25. juli 1927. Dødsårsaken er oppgitt til Kronisk bronkitt m. astma. Som anmerkning er ført Kr.mgh (Kristi menighet)

I følge samme kirkebok var han født i Nössemark i Sverige 25.juli 1857.

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bryntesen Olaf Harand
1894
cellulosearbeider Damstredet 2
Bryntesen Bergliot Marie
1899
g.m. cellulosearbeider Damstredet 2
Bryntesen Torell Reidar
1899
bakersvend Damstredet 2
Petersen / Pettersen Mathilde
1846
enkefrue Damstredet 2

 

 

 

* 1926

 

* 1923

 

* 1922

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Damstredet 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Karl August Bryntesen
1
1857-07-25
Sverige - hp e Bakerforretning
002 Haian Olaf Bryntesen
1
1894-11-25
Fredrikshald - s ug %Løsarbeider% Papirarbeider
003 Reidar Torell Bryntesen
1
1899-07-21
Fredrikshald - s ug Bakerlærling
004 Ingeborg Andersen
1
1900-02-09
Fredrikshald - tj ug Enepike
 
         
001 Olav Ultvedt
2
1887-01-12
Ø. Aker - hp g KontorFuldmegtig
002 Constance Elise Ultvedt
2
1887-10-28
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Karin Aslaug Ultvedt
2
1920-01-12
Fredrikshald - d ug Datter
 
         
001 Levin Johanson
3
1889-11-08
Nøssemark Sverige - hp e Hælsliper
 
         
001 Mathilde Petersen Ankerud
4
1846-04-25
Sverige - hp e Pension komunale. Enke efter Karl Petersen (møller)

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregsiter:

Skjøte fra Marie Emilie Bryntesen til Karl August Bryntesen for 9302,19 Kr. dat 26 juni 1918. Ifølge opmaalingsforretning av 4 oktober 1918 indeholder Tomten 564 m². tinglyst 12. juli 1918

Utdrag fra Pantebok nr. 12, 1915-1919, s. 322

Skjøte

Undertegnede Marie Emilie Bryntesen, født Olsen, skjøter og overdrager herved til min mand baker Karl August Bryntesen den mig ifølge panteregisteret hjemlede gaard mtr.no 799 o 1 a 3 ved Damstrædet. Varværende sker til fuldbyrdelse av en forlængst truffet avtale, hvorefter K. Bryntesen i aarrækker har disponeret gaarden som eier, og besørget dens vedlikehold og avgifter, og er herved kjøbesummen avgjort paa omforenet maade.

Av hensyn til det stemplede papir sættes gaardens overdragelsesværdi til kr. 9302,19

Fredrikshald den 26 juni 1918
Marie Emilie Bryntesen
m.p.p.

Til vitterlighet
A Johnsen
Karl A Karlsen o.r.sakfører

1/4 % til fattigkassen av kjøpesummen kr 9302,19 er betalt med kr. 23,25. Fredriskhalds Fattigforstanderkontor 11. juli 1918

A.Simensen

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningh. med Butik Bageri" og en sidebygning med "1 værelse kjøken". Huset har to etasjer og det er fire beboelser på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hovedhus 1.etg. kr.20 pr mnd Eget Hus          

Karl Aug. Bryntesen(mann)

1857-07-25

Sverige

hf g Bagermester S

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Marie Emelie Bryntesen f Andersen(kvinne)

1859-05-20

Hauglund Id

hm g

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Konstanse Josefine Bryntesen(kvinne)

1890-05-29

Fredrikshald

d ug Gardinarbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Haran Olaf Bryntesen(mann)

1894-11-23

Fredrikshald

s ug Bakerlærling

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Rolf Mandrup Bryntesen(mann)

1897-07-27

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Reidar Thorel Bryntesen(mann)

1899-07-21

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Marit Gudrun Bryntesen(kvinne)

1901-10-07

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Hovedhus 2.etg 204 kr pr. år          

Hilmer Helgesen(mann)

1880-11-28

Fredrikshald

hf g Stuerarbeider

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Agnes Marie Helgesen f Bryntesen(kvinne)

1879-11-30

Fredrikshald

hm g Hustru Kolonialhandlende

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Evlyn Randi Helgesen(kvinne)

1908-11-27

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Alma Elise Guldbrandsen(kvinne)

1884-09-26

Fredrikshald

tj ug Tjener

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Hovedhus 2.etg 204 kr pr. år          

Johan Johnsen Renshus(mann)

1878-11-12

S. Fron Gudbrandsdalen

hf g Opsynsmand ved Fredrikshalds ingeniør- og havnevæsen

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Ida Johanne Renshus f Hokstad(kvinne)

1884-05-22

Stenkjær

hm g Hustru

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

John Toralf Johansen Renshus(mann)

1905-05-22

Stenkjær

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Ragnhild Johansen Renshus(kvinne)

1908-12-16

Aasnes i Solør

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Bakbygning 1etg 84 kr pr. år          

Karl Johan Larsen(mann)

1887-06-29

Fredrikshald

hf g Dagarbeider for kommunen

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Agnes Marie Larsen f Johannessen(kvinne)

1876-06-27

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Kaare Johny Larsen(mann)

1910-09-08

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Brynildsen Hans
1817
bødker
Bryntesen Karl Aug.
1857
bagermester
Bryntesen Marie Emilie
1859
g.m. bagermester
Carlsen Conrad
1857
politikonstabel
Carlsen Sofie
1857
g.m. politikonstabel
Christiansen Bolette
1830
frøken
Eriksen Carl
1856
arbeider
Eriksen Sofie
1867
g.m. arbeider
Halvorsen Karl
1835
kusk
Halvorsen Oliane
1831
pige
Halvorsen Sofie
1839
pige
Halvorsen Torbjørn
1833
kusk
Hansen Amalie
1872
sypige
Johannesen Augusta
1862
fyrstikarbeiderske
Larsen Augusta
1839
g.m. skomager
Larsen Johan Edvard
1846
skomager
Ohlgren Karoline 
1832
enke
Pedersen August
1874
dagarbeider
Wærner Johanne
1827
enke

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damstrædet Marie Emilie Bryntesen 12.500    

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi registrert et "Vaaningshus Bagere-Butik, Udhus med stald og vedskur". Vi kan også se at bakeriet ligger i kjelleren. Huset har to etasjer og det er oppgitt fem leiligheter, hvor av to er kvistleiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Carl August Bryntes.(mann)

1857-07-25

Sverge

hf g BagerMester

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Marie Emelie Bryntes.(kvinne)

1959-05-20

Id Sm

hm g Husmor

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Karla Bryntes.(kvinne)

1883-09-20

Fredrikshald kjøpstad

d ug Børn

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Konstanse Bryntes.(kvinne)

1889-05-29

Fredrikshald kjøpstad

d ug Børn

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Nachor Bryntes.(mann)

1892-07-28

Fredrikshald kjøpstad

s ug Børn

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Haran Bryntes.(mann)

1894-12-24

Fredrikshald kjøpstad

s ug Børn

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Rolf Bryntes.(mann)

1897-07-26

Fredrikshald kjøpstad

s ug Børn

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Reiedar Bryntes.(mann)

1899-07-21

Fredrikshald kjøpstad

s Børn

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

2.etg          

Edvart Vestlund(mann)

1857

Sverig

hf g Skomager

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Anna Vestlund(kvinne)

1861

Hvaler Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Ester Vestlund(kvinne)

1887

Hvaler Sm

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Rudt Vestlund(kvinne)

1889

Maas Sm

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Charles Vestlund(mann)

1891

Maas Sm

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Lilli Vestlund(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Anon Vestlund(mann)

1900-01-31

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

2.etg          

August Magnus.(mann)

1861

Aremark Sm

hf g Fløter

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Mathilde Magnus.(kvinne)

1864

Aremark Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Alf Magnus.(mann)

1900-07-05

Frhald

s ug Søn

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Ole Hans.(mann)

1854

Berg i Sm†lenene Sm

fl ug Dagarbeider

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Chr. Hans.(mann)

1865

Berg i Sm†lenene Sm

ug Stenhugger

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Sofie Johanes.(kvinne)

1861

Aremark Sm

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Anna Kristians.(kvinne)

1888

Aremark Sm

fl ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Kvistleilighet          

Erikka Johans.(kvinne)

1847-12-22

Skee sogn i Sverige

hm e Syerske

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Inga Johans.(kvinne)

1882-09-02

Fredrikshald kjøpstad

d ug Expeditrise i Kolonialfor.

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Hagar Johans.(kvinne)

1885-06-16

Fredrikshald kjøpstad

d ug %Expeditrise%

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Frants Johans.(mann)

1888-11-12

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Anna Nygaard(kvinne)

1880-12-30

Nøsemark Sverige

el ug Sypige

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Anna Dahl(kvinne)

1883-03-13

Veggesdahl, Berg Sm

el ug Haandarbeidsskole elev

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Kvistleilighet          

August Peders.(mann)

1874

Fredrikshald kjøpstad

hf g Murerhaandlanger

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Marie Peders.(kvinne)

1881

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husmor

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

Magrethe Peders.(kvinne)

1899-12-16

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Damstrædet

1900-12-03

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Marie Emilie Bryntesen paa d.E. (frasolgt K. A. Bryntesens Konkursbo) for 9302 Kr 19 Øre, dat 2/9 97 thinglæst 10 Septbr 1897.

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Skifterettens Bekjendtgjørelse om K A Brryntesens Konkurs, dat 20/7 91 thinglæst 21 Juli 1891

 

Konkurs -Auktion.

Torsdag den 10de September førstkommende Kl- 12 Middag afholdes, efte Skifterettens Bestemmelse, Auktion paa Byfogedkontoret her over Handelsmand K. A. Bryntesens Konkursboes Gaarde Matr.-No 799 o 1 a 3 og 799 a 31, begge beliggende på Damhaugen.

Fredrikshalds Byfogedkontor, 4de August 1891

Holtemann

Aauksjonene ble avhodlt 10 eptember 1891, men skjøtet ble først utstedt i september 1897.

 

Folketellinga i 1891 har registrert fjorten personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl August Bryntesen

1857

Nøssemark Sverige

-

Familiens overhode

g

-

002 Marie Emilie Bryntesen

1859

Id Smaalenene

-

Hustru

g

-

003 Agnes Marie Bryntesen

1879

Fredrikshald

-

Datter

-

-

004 Nore Bernatene Bryntese

1881

Fredrekshold

-

Datter

-

-

005 Karla Hansine Bryntesn

1883

Fredrekshald

-

Datter

-

-

006 Ollaf Bryntesen

1885

Fredrekshold

-

Søn

-

-

007 Konstans Josfene Bryntesen

1890 mai

Fredrekshold

-

Datter

-

-

008 Vida Strand

1867

Sverige Nosemarken

-

Tjenestetyende

ug

-

009 Henrek Harsnes

1859

Hanes Odalen

-

Familiens overhode

g

-

010 Oliane Harsnæs

1853

Harnes Odalen

-

Hustru

g

-

011 Sigur Harnes

1881

Harnes Odalen

-

Søn

-

-

012 Jins Rosenberg.

1841

Drammen

-

Familiens overhode

ug

-

013 Ida Olsen

1848

Sverige

-

Tjenestetyende

e

-

014 Olga Olsen

1878

Fhald

-

Datter

-

-

 

 

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ingebregt Olsen til Carl August Bryntesen paa en Tomt paa 562 m² af 799o1a2 for kr. 1248,- dat 22/3 86 thinglæst 26 marts 1886

Sist oppdatert 22.08.2023 23:10