Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damstredet 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 974

Løpenummer i 1901 matrikkel: 720

Matrikkelnummer: 799a22

Gårds og bruksnummer: 66/324

 
Foto: SW 16.februar 2003

 

* 1997

 

* 1982

 

* 1964

 

* 1951

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer på adressen:

* 1941

 

* 1933

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter Charlotte Johansen til murer Johan Leonard Andersen for kr. 5000,- dat. 21/1-27 (iflg kartforretning av 29/4-21 er eiendommen 200 m² + 11 m²) tinglyst 4 februar 1927.

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Karl Johan G.
1886
løsarbeider Damstredet 5
Johannesen, / Johansen Borghild
1897
hushjelp Damstredet 5
Nomell Karl Edv.
1888
cellulosearbeider Damstredet 5
Nomell Olga Charlotte
1895
g.m. cellulosearbeider Damstredet 5
Olsen Johan
1/5 1904
cellulosearbeider Damstredet 5
Olsen Emma Marie 
13/2 1904
g.m. cellulosearbeider Damstredet 5

* 1926

Kirkeboka for Fredrikshald for peridoen 1925 - 1941 (side 19 nr.61) har enke Charlotte Johannesen, Damstredet 5, død den 14.november 1926. dødsårsaken er av dr. Brække oppgitt til Canser ventriculi .

Enke etter høvleriarbeider Petter Johannesen.

I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald 17.mai 1857.

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det registrert syv boenheter på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Hans Severin Pettersen
1
1878-08-09
Enningdalen Idd - - g ?? for Saugbruksforeningen graastensmurer
002 Augusta Wilhelmine Pettersen
1
1884-05-10
Tanum Sverige - - g Husmor
003 Trygve M. Pettersen
1
1908-02-03
Fredrikshald - - - -
004 Wiktor B Pettersen
1
1909-07-20
Soli Idd - - ug -
005 Ove P. Wilhelm Pettersen
1
1911-03-13
Fredrikshald - - - -
006 Karl Georg Waldemar Pettersen
1
1914-10-30
Roland Idd - - - -
007 Else G. W. Pettersen
1
1917-05-25
Fredrikshald - - - -
008 Sverre F. Pettersen
1
1920-05-05
Fredrikshald - - - -
 
         
001 Karl Jørgen Nilsen
2
1869-02-12
Fredrikshald - - ug Selulosearbeider Saugbruksforeningen
 
         
001 Wilhelm Svendsen
3
1882-12-02
Fredrikshald - - g Selulosearbeider Saugbruksforeningen
002 Lilly Ovidia Svendsen
3
1896-06-20
Kraakerøy - - g Husmor
003 Ella Augusta Svendsen
3
1918-08-24
Sarpsborg - - - -
 
         
001 Lars Petter Andersen
4
1840-06-18
Rakkestad - - g Fattigunderstøttet fra Sarpsborg
002 Ellen Marie Andersen
4
1830-02-02
%2/2% Skjeberg Østf. - - g Husmor Fattigunderstøttet fra Sarpsborg
003 Solveig Alette Andersen
4
1902-10-04
Fredrikshald - - ug Fabrikarbeiderske Skotøiarb.
 
         
001 Wilhem Andreas Hansen
5
1880-07-30
Fredrikshald - - e Maskinsmører
002 Johanne Karoline Andersen
5
1872-01-12
Fredrikshald - - e Husmor for sønn. Fattigunderstøttes fra Fr.hald.
003 Rolf Osvald Hansen
5
1904-11-22
Fredrikshald - - ug Lærling v/Cykkelfabr.
004 Paul Torleif Hansen
5
1905-02-15
Fredrikshald - - - -
 
         
001 Hans Petter Johannesen
6
1858-07-17
Tistedalen Fr.hald - - g Før har jeg været Wagtmand på høvleriet men er nu syk.
002 Charlotte Johannesen
6
1859-05-17
Lerdal i Sverige - - g Husmor
003 Karl Johan Gotfred Johannesen
6
1886-10-03
Fredrikshald - - ug Havearbeider
004 Borghild Ragna Signora Johannesen
6
1897-01-05
Fredrikshald - - ug Hjemmeværende hushjælp
005 Charles Kaare Westby
6
1911-08-23
Fredrikshald - - - -
 
         
001 Johanne Olsen
7
1834-06-15
Lerdalsokken i Sverige - - e Gravkone Midler

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et allminnelig våningshus og uthus. Huset skal ha en etasje og inneha seks leiligheter. To av disse i kjelleren og en på kvisten. Til sammen tjuefem personer bor på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1 rom og kjøkken i kjeller kr 72 pr aar
         
001 Thea Andersen
1
1862-09-17
Ømark b hm e Logiværtinde Off Understøttelse
002 Amandus Andersen
1
1894-09-09
Fredrikshald b s ug Sadelmakerlæregut
003 Ellen Andersen
1
1896-10-20
Fredrikshald b d ug Barn
004 Hans Andersen
1
1899-12-29
Fredrikshald b s ug Barn
005 Josefine Andersen
1
1903-12-02
Fredrikshald b d ug Barn
006 Olivia Andersen
1
1906-05-25
Fredrikshald b d ug Barn
007 Karl F. Bøiesen
1
1846-03-31
Fredrikshald b losjerende ug Løsarbeider
008 Gustav Martin Hansen
1
1870-03-30
Fredrikshald b losjerende ug Fyrstikarbeider v/ Fabrik
009 Kristian Nilsen
1
1854-03-12
Fredrikshald b el ug Bygnings-Snekker
1 rom kjeller kr 24 pr aar
         
001 Anton Olsen
2
1839-03-25
Næsinge Sverige b hf ug Jordbrugsarb nu Sopelimfabrikant
1 rom og delt kjøkken 1.etg kr 84 pr aar
         
001 Petter Olsen
3
1852-00-26
Sverge b hf g Fyrbøder v/ Høvleri
002 Oskar Olsen
3
1883-12-03
Fredrikshald b s ug Høvleriarbeider
003 Leo Olsen
3
1895-10-31
Fredrikshald b s ug Barber Læregut
004 Fr. Adolf Olsen
3
1879-05-18
Fredrikshald f s g Gaardbruger
005 Fr. Josef Olsen
3
1890-06-01
Fredrikshald f s ug Sømand
006 Joseffine Olsen
3
1857-10-27
Fredrikshald b hm g hm
1 rom og delt kjøkken 1.etg kr 48 pr aar
         
001 Karoline Andersen
4
1840-01-12
Fredrikshald b el e Offentlig understøttelse og Smaahandlerske
1 rom og delt kjøkken 1.etg kr 72 pr aar
         
001 Lars Andersen
5
1840-06-18
Skeberg b hf g Reparations Skomaker S
002 Elen Andersen
5
1830-02-02
Skeberg b hm g Hustru
003 Solvei Andersen
5
1902-10-04
Fredrikshald b d ug -
to kvistværelser og kjøkken kr 120 pr aar eget hus
         
001 Petter Johansen
6
1858-07-17
Fredrikshald b hf g Fyrbøder p. Høvleri
002 Karl Johansen
6
1886-10-30
Fredrikshald b s ug Kreaturhandler & Løsarbeider
003 Einar Johansen
6
1888-02-22
Fredrikshald b s ug Barbersvend
004 Sharlotte Johansen
6
1858-05-17
Sverige b hm g Hustru
005 Karla Johansen
6
1894-08-09
Fredrikshald b d ug Kaabesømmerske ved Fabrik
006 Borghild Johansen
6
1896-01-05
Fredrikshald b d ug Husgjerning hjemme

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Elen Marie
1829
g.m. skomager
Andersen Lars 
1840
skomager
Andreassen Augusta
1838
enke
Hofgaard Karoline
1842
kone
Johannesen Charlotte
1857
g.m. høvleriarbeider
Johannesen Hans P.
1858
høvleriarbeider
Johansen Severine
1854
enke
Olsen Anton
1839
Sop??mbinder
Olsen Johanne
1838
enke
Olsen Josefine
1859
g.m. fyrbøder
Olsen Petter
1853
Fyrbøder
Simensen Martin 
1862
arbeider
Svendsen Alfred
1851
arbeider
Svendsen Johanne
1844
g.m. arbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Fyrbøder Hans P. Johannesen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.000 kroner og var branntaksert til 6.450 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et vanlig våningshus på en etasje og en uthusbygning. Det er hele åtte boenheter i huset, men her var det nok det vi kan kalle trangbodd. Som vi ser under så bor det her tre personer på ett rom i kjelleren og åtte personer på ett rom med del i kjøkken. Følgende 28 personer bodde i huset.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestatus Sivilstand Yrke Født år Fødested
ett rom i kjeller
Anthon Ols. m el ug fors. Sopelimmer 1839 Sverige

ett rom i kjeller
Karl Karls. m el e Bryggearbeider hos Saugbrugsforening 1870 t
Anna Karls. k d ug Skoledecipel 1890 t
Marie Karls. k d Skoledecipel 1893 t

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Sørine Hans. Johannes. k el e Arbeider for det Ankerske Arbeidshus 1854 Berg Smaal
Signe Marie Johannes. k d Skoledecipel 1892 t
Johan Ludv. Johannes. m s 1895 t

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Petter Ols. m hf g Fyrbøder paa Høvleriet 1853 Sverige svensk katolsk
Anna Ols. k hm g Husstel 1857 t katolsk
Frantz Ols. m s ug Høvleriearbeider 1882 Enningdalen Sm katolsk
Anna Ols. k d ug Butikjomfru i Blomsterforretning 1885 t katolsk
Mathilde Ols. k d ug Skoledecipel 1887 t katolsk
Josef Ols. m s Skoledecipel 1891 t katolsk
Olaf Marinius Ols. m s 1893 t katolsk
Leo Johannes Ols. m s 1895 t katolsk

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Kalmar Ingv. Svends. m hf g Murerhaandlanger 1872 t
Mathilde Svends. k hm g Husstel 1869 Sverige
Joh Ingvald Svends. m s ug 1897 t
Svend Sylvander Svends.* m s 27.10.1899 t

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Augusta Andreass. k el e Har Understøttelse af Berg Fattigkasse og kan til enkelte Tider væve Gulvtæpper, naar Helbreden tillader det 1837 Sverige

Et kvistværelse og del i kjøkken
Johanne Anders. k el e Gravpasserske etc 1833 Sverige

Et kvistværelse og del i kjøkken
Hans Petter Johannes. m hf g Høvleriarbeider i Saugbrugsforeningens Tjeneste 1858 t
Charlotte Johannes. k hm g Husstel 1856 Sverige
Karl Johannes. m s Skoledecipel 1886 t
Einar Johannes. m s Skoledecipel 1888 t
Dagny Johannes. k d Skoledecipel 1890 t
Karla Johannes. k d Skoledecipel 1894 t
Borghild Johannes. k d Skoledecipel!! 1897 t

 

* 1894

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Gunerius Andersen til fyrbøder Jans P. Johannesen paa denne eiendom for 5000 kr. dat. 13de og thinglæst 27. novbr. 1894.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det trettitre personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Kristian August Andersen

1869

Eidsberg

-

Familiens overhode

g

-

002 Anna Sofie Andersen f. Torstensen

1870

Fr.hald

-

Hustru

g

-

003 Aagot Signore Andersen

1890 juli

Fredrikshald

-

Datter

-

-

004 Petter August Johansen

1840

Skjeberg

-

Familiens overhode

g

-

005 Marie Johansen f. Larsen

1837

Wermeland, Sverige

-

Hustru

g

-

006 Mariane Johnsen

1874

Fr:hald

-

Datter

ug

-

007 Lydia Nikoline Johnsen

1888

Fr.hald

-

Datter

-

-

008 Anna Søderstrøm f. Lindgren

1851

Husby Soken Dalarne, Sverige

-

Familiens overhode

g

-

009 Johan Robert Søderstrøm

1873

Upland, Alkarby Soken Sverige

-

Søn

ug

-

010 Bror Oskar. Soderstrøm

1875

Upland, Alkarby Sogn, Sverige

-

Søn

ug

-

011 Carl Emil Søderstrøm

1878

Fr.hald

-

Søn

-

-

012 Sigrid Luise Søderstrøm

1884

Kristiania

-

Datter

-

-

013 Anna Søderstrøm

1890 juni

Fredrikshald

-

Datter

-

-

014 Oscar Olsen

1868

Fr:hald

-

Familiens overhode

g

-

015 Mariane Olsen f. Mathisen

1867

Fr:hald

-

Hustru

g

-

016 Arnt Segnor Olsen.

1890 juli

Fredrikshald

-

Søn

-

-

017 Georg Alfred Svendsen

1851

Fr:hald

-

Familiens overhode

g

-

018 Anne Johanne Svendsen f. Andersen

1844

(Ødemark) aremark

-

Hustru

g

-

019 Anna Marie Svendsen

1873

Berg, Smålenene

-

Datter

ug

-

020 Elise Sofie Svendsen

1876

Borge

-

Datter

-

-

021 Johan Svendsen

1876

Fr:hald

-

Søn

-

-

022 Wilhelm Svendsen

1882

Fr hald

-

Søn

-

-

023 Emilie Josefine Svendsen

1885

Fr:hald

-

Datter

-

-

024 Jørgen Madsen

1827

Skjeberg

-

Selv Hovedperson, enslig Logerende

e-mand

-

025 Jens Johansen

1832

Aremark

-

Familiens overhode

g

-

026 Sofie Johansen f. Johansen

1842

Dalsland Sverige

-

Hustru

g

-

027 Johanne Luise Johansen

1876

Fr.hald

-

Datter

-

-

028 Kristian Efraim Johansen

1887

Fr:hald

-

Søn

-

-

029 Johannes Eriksen

1811

Aremark

-

Logerende hørende til Familien, (Fader til Manden)

e-mand

-

030 Lars Petter Andersen

1840

Skjeberg

-

Familiens overhode

g

-

031 Elen Marie Andersen f. Nilsen

1830

Skjeberg

-

Hustru

g

-

032 Severin Andersen

1872

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

033 Nils Andersen

1874

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

 

 

* 1886

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så er G.Andersen oppført som eier av matrikkelen. Det bor da 26 personer på eiendommen og alle er registrert i første etasje.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 P.A. Johansen 1840 M Sjeberg Sneker Mester
1 Marie Johansen 1832 K Sverige
1 Mariane Johansen 1874 K Fredrikshald
1 Alfred Andersen 1847 M Fos Soken Sverige Stenhuger
1 Johane Erisen 1847 K Nordre Ryr Sverige
1 Gjerda Andersen 1874 K Sverige
1 Rika Andersen 1875 K Sverige
1 Anna Andersen 1879 K Fredrikshald
1 Rikard Andersen 1877 M Fredrikshald
1 Karl Artur Andersen 1882 M Fredrikshald
1 Jens Johansen 1833 M Aremark Arbismand
1 Sofie Johansen 1834 K Sverige
1 August Olsen 1860 M Sverige Arbismand
1 J. Lovise Johansen 1870 K Fredrikshald
1 Kristien Johansen 1883 M Fredrikshald
1 Agust Nilsen 1847 M Sverige Arbeismand
1 Lovise Martinsen 1839 K Tune
1 Ludvig Fransen 1865 M Tune Kjører
1 Rikard Fransen 1869 M Sasborg Arbismand
1 A. Lovise Nilsen 1819 K Sasborg
1 Nils Jensen 1??5 M Berg Skomager Mester
1 Amalie Johane Jensen* 1854 K Eisberg
1 Ludvig Jensen 1877 M Frhald
1 Jens Jensen 1879 M Frhald
1 Nora Jensen 1881 K Frhald
1 Johan Jensen 1883 M Frhald


* 1883

Gaard tilsalgs

Gunnerius Andersen Gaard, Matr. No. 799 a 22, beliggende i Damhauggaden, indeholder 6 Værelser og 3 Kjøkkener, sælges for godt Kjøb og efter moederate Vilkaar ved Eieren, der bor i Fru Fayes Lejegaard.

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Gunnerius Andersen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 2.500 kroner og en branntakst på 3.100 kroner.

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Olsen til Gunerius Andersen paa denne Eiendom der er en Andel af Matr.N. 799a4, dateret 11. og thinglæst 29. Juni 1877

 

 


Sist oppdatert 02.08.2023 15:03