Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Damstredet 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 975

Løpenummer i 1901 matrikkel: 721

Matrikkelnummer: 799a34c

Gårds og bruksnummer: 66/340

 

Ny kledning og nye vinduer gjør at huset har fått tilbake sin gamle stil.

Foto: Atle Staal 2008
 
  Foto: SW 16.februar 2003

 

* 2015

 

* 1996

 

* 1995

 

* 1984

 

* 1977

 

* 1973

 

* 1961

 

* 1952

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Damstredet 7.

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt og skjøtepåtegning fra Saugbrugsforeningen til Johan Petter Mathisen for Kr. 5500,- dat. 20/6 1935 tinglyst 19 juli 1935.

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Hansen Bernt Leonard
1876
cellulosearbeider
Hansen Dagmar Josefine
1875
g.m. cellulosearbeider
Hansen Harald Johan L.
28/3 1904
sjømann
Hansen Hjørdis Sofie
1902
g.m. høvleriarbeider
Hansen Leif 
1901
høvleriarbeider
Hansen Ragnhild Edvarda
1902
papirarbeider
Johannesen, / Johansen Hulda
1886
husbestyrerinde
Olsen Olaf
1877
papirarbeider

 

 

* 1926

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Harald Bergersen til Saugbrugsforeningen paa d.e. for kr. 5500,00, hvori kjøperen betinger sig ret til at utgrave grunden dypere end 1 alen eller bebygge grunden alt under forutsætning av at forstødningsmuren mot m.no. 799a4 derved ikke paa nogen maate tar skade. - dat. 17/6 15 tinglyst 9 julie 1915.

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Skifteforvalteren i Elisabeth Pettersens Dødsbo til Johan Grønholt paa Halvparten af d.E. for 735 Kr. (Ifl. Maalebrev af 16/7 10 indeh. Tomten 218 m²) dat 27 Juni 1911 tinglyst 11 Juli 1911

Skjøte fra J.Johannesen Grønholt til Agent Larsen og fra denne igjen til Harald Bergersen paa d.e. for kr. 1500,00 indeholder at kjøberen og efterkomende eier av m.no. 799a34c ikke maa utgrave eiendommens grund langs den m.no. 799a4 tilhørende forstøtningsmur dypere end 1 alen under den nuværende grundhøide. dat. 20/11-11 tinglyst 24 Novbr. 1911

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus og uthus. Huset har en etasje og har tre leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg kr.48 aarlig          

Hulda Aursjenie Johansen(kvinne)

1886-07-31

Id

el ug Arbeiderske v/ Knekkebrødfabrikken

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

1.etg kr.7 pr måned          

Anna Katharina Pedersen(kvinne)

1838-08-28

Tilsko Dalsland Sverige

el e Underholdes af Børnene som er i Amerika fors av Grubeformd

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

1.etg kr.7 pr måned          

Olaf Olsen(mann)

1877-07-11

Skatne Id

hf g Stenarbeider

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Johanne Lovise Olsen(kvinne)

1876-03-11

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Dagmar Linnea Johanne Nilsen(kvinne)

1898-07-21

Stockholm

d ug Barn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

Aina Margit Sofie Nilsen(kvinne)

1900-07-13

Solna Stokholm

d ug Barn

Fredrikshald: Damstrædet

1910-12-01

* 1909

I følge kirkeboken for Fredrikshald for periosen 1907 - 1925, side 19 nr.68, dør ugift vaskerkone Elisabeth Pettersen 22. oktober 1909. Begravd 28. oktober 1909. Dødsårsaken er av Dr. Bruun oppgitt til Canser Mammæ. I følge samme kirkebok var hun født i Sverige i 1847.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Pettersen Elisabeth
1847
huseierske
Pettersen Stina
1839
enke
Andersen Anne Johanne
1843
g.m. fystikkarbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Elisabeth Pettersen og J. Johannesen Grønholt oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 2.000 kroner og var branntaksert til 2.260 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "almindeligt Vaaningshus" med vedskur og en uthusbygning. Det er tre leiligheter i huset som er bebodd, men det er også et ledig rom. Alle tre leilighetene er i første etasje og består kun av ett rom. Samtlige leiligheter deler på et kjøkken. Det bor da til vanlig også bare fem personer på eiendommen, men ved tellingstidspunktet er det også to personer til stede som ikke har dette som fast bosted.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestatus Sivilstand Yrke Født år Fødested
Elisabeth Peters. k el ug Maanedspige hos Toldk. Brun Ingen særlig Syssel 1848 Bjerkeholt pr Åmol Sverige

Gustav Daniels. m hf g Stenhugger 1871 Sverige
Johanne Marie Daniels. k hm g Husstel 1875 Horten JL
!! Daniels.* k d 08.11.1900 t svensk s Udøbt Pigebarn
Julie Grønholdt k fl ug hjemme hos Forældrene 1882 Id Sm (tilreisende, hjemmehørende på Idd)
Ninnie Hermans. k fl uægte B. ug hjemme hos Forældrene J. G.'s datter 15.08.1899 Xania (tilreisende, hjemmehørende på Idd)

Bredine Peders. k el ug Fyrstikarbeiderske 1872 t

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest for at Sofie Petersen er gift med Stenhugger Johan Johannesen Grønholdt, dat 7. Oktbr. 1895 Thinglæst 26 Mai 1896.

 

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra Caroline Johansen for ORSagfører Hall til at sælge og udstede Skjøde paa d.E., dat 18/11 87. Thinglæst 20 Januar 1888

Skjøde fra Caroline Johansen ved ORSagfører Hall ifølge foranst. Fulmagt til Sofie og Elisabeth Pettersen paa d.E. for Kr. 1600,00 dat 19/1 88 thinglæst 20 Januar 1888

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Olsen til Caroline Johansen for Kr. 800 dat 22/4 85 thinglæst 8 Mai 1885

 

Ved folketellinga i 1885 er det ikke registrert hvem som eier matrikkelen. Det er kun oppført en familie på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Brede Gaarder 1854 M Grue, Soløer Handelsmand
1 Nicoline Jonsen 1858 K Brevig Hustru
1 Nilia Petronelle Jonsen 1875 K Brevig Pleiedatter* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har kun registrert dette som en ubebygget tomt. Det er ikke registrert noen eier eller skattetakst.

 

Matrikkelen er ikke registrert i tidligere folketellinger.


Sist oppdatert 07.08.2023 20:36