Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Kongens brygge 3
Tollboden

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 66

Løpenummer i 1901 matrikkel: 270

Matrikkelnummer: 8a

Gårds og bruksnummer: 160/111

Vis i kart

Byggeår:1831
Arkitekt: F.C.Gedde

Påbygd: 1842
Arkitekt: B.N.Garben


 

Halden kommune eier fortsatt bygningen. Siden tollvesenet flyttet ut av bygningen tidlig på 1980 tallet har den blitt benyttet til diverse formål. Halden kunstforening og Turistkontoret benyttet bygningen i noen år. De senere årene har Halden kommunale eiendomselskap hatt kontorer i 2.etasje. Disse har nå flyttet ut og det er kun Halden havnevesen som disponerer noen få kontorer i 1.etasje.

 
I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Toldvæsenet oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 30.000 kroner. Branntakst var ikke oppgitt. Adressen den gang var Toldbodgaden.

 

Lorens Juhl Vogt, som bor i tollboden ved folketellinga i 1885 og 1900, kom til Fredrikshald i april 1866 for å tiltre stillingen som tollinspektør. Han var da allerede enkemann fra ekteskapet med Olava Caroline Juell. Vogt hadde flere politiske værv i den tiden han var i Fredrikshald. Varamann til stortingen i perioden 1868 og 1870, og var byens stortingsrepresentant 1873-1879. Han var medlem av byens kommunestyre 1868-1884 og var i 8 år ordfører. Han tar avskjed i stillingen som tollinspektør 1.juni 1901. Lorens Juhl Vogt dør på Sandefjord Bad 3. juli 1901. (Kilde: Erling Børkes notater)

 

Folketellinga i 1900 oppgir matrikkelen som det "Kgl. Toldkammer". Det er en leilighet i 2. etasje i tollboden. Denne er på fire rom og kjøkken pluss et kvistværelse.
Lorens Juhl Vogt m hf e Embedsmand. Toldinspectør 1825 Christiania n s
Marie Magdalene Vogt k d ug 1859 Christiania n s
Josefine Halvors. k b tj ug Husbestyrerinde 1857 t n Methodistsamfund

Går vi til folketellinga i 1885 så har denne ikke flere opplysnigner å gi om matrikkelen enn at dette er "toldboden" og at følgende fire personer bor på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Lorents Juhl Vogt 1825 M Chrisitania Toldinspectear
2 Marie Magdalene Vogt 1859 K Christiania
2 Olava Caroline Vogt 1865 K Christiania
2 Josefine Halvors. 1857 K Fredrikshald Tjenestepige

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har som opplysninger om eier av matrikkelen kun oppført "Toldboden". Det er registrert en skattetakst på 30.000 kroner. Noen branntakst er ikke oppgitt.

 

Tidligere folketellinger har ikke registrert noen beboelse på matrikkelen.

Bygningen blir utvidet i 1842. Ingeniørmajor Garben hadde allerde i 1837 utarbeidet forslag til utvidelse, men forslaget ble ikke satt ut i live før i 1842. Bygningen ble påbygd på begge kortsider. De to siste vinduer på begge sider er i den delen av bygget som hører til utvidelsen. Disse delene av bygget er også noe svakt fremrykket.

 

Matrikkelen er godt beskrevet i Erling Børkes bok "Historiske Hus i Halden" (ISBN 82-990750-1-7)


Sist oppdatert 06.03.2007 19:49