Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 28

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 407

Løpenummer i 1901 matrikkel: 351

Matrikkelnummer: 491

Gårds og bruksnummer: 62/289

Byggeår på huset som ligger på eiendommen i dag er oppgitt til ca. 1880.

 

 

Foto: SW 16.mars 2003
 
  SW 24. januar 2022
 

 

  SW 24. januar 2022

 
* 2020

 

* 2006

 

* 1963

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Erklæring av 29/10-1946 fra avd. enke Anna Ovidia Zacariassens arvinger: 1) K.A. Zacariassen, 2) O.Zacariassen, 3) W. Zacariassen og 4) Rolf Zacariassen om hjemmelsoverføring på d.e. til verdi kr. 17.000,-

Kjøpekontrakt. dat. 24/10-1946 m/ skjøtepåtegn. dat. 29/10-1946 fra K.A. Zacariassen, O. Zacariassen, W. Zacariassen og Rolf Zacariassen til Hilding Andreassen f. 15/6-1896 på d.e. for kr. 17.000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Nedre Bankegate 28.

 

 

* 1942

 

* 1941

 

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt med skjøtepåtegning fra Saugbrugsforeningen til Chr. Zacariassen for Kr. 8000- Dat. 12/5-36 Pantebok A I

 

* 1927

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Zachariassen Anna Ovidia
1872
g.m. bestyrer Nedre Bankegate 28
Zachariassen Christian
1870
bestyrer Nedre Bankegate 28

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Nedre Bankegate 28.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Kristian Zacariassen

01

1871-02-25

Berg - Østf.

-

hp

g

Formand. Leder for Saugbrugsforeningens tilvirkning og Skibning af høvellast

002 Anna Ovidia Zacariassen

01

1872-06-12

Berg - Østf.

-

hu

g

Husmor

003 Rolf Kristian Zacariassen

01

1906-09-16

Fredrikshald

-

s

ug

Ukonfirmeret - gaar fremdeles paa skolen

004 !!

01

!!

-

-

-

-

-

005 !!

01

!!

-

-

-

-

-

006 !!

01

!!

-

-

-

-

-

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje. Der er også registrert "Bryggerhus, Vedskur, Stald og Fjøs" på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken + et kvistværelse Fritt hus          

Eugen Olai Godager(mann)

1894-12-26

Fredrikshald

s ug Skole-elev

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Dagny Godager(kvinne)

1898-06-06

Fredrikshald

d ug Skole-elev

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Even Godager(mann)

1867-02-07

Stange

hf g Overleverandør ved Saugbrugsforeningens Trælastforretning

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Markus Henry Godager(mann)

1891-12-08

Fredrikshald

s ug Skole-elev

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Johanne Marie Godager(kvinne)

1896-08-08

Fredrikshald

d ug Skole-elev

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Oliane Godager(kvinne)

1865-08-13

Skjeberg

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Sigrid Antonie Godager(kvinne)

1893-08-29

Fredrikshald

d ug Husstel

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Laura Petra Godager(kvinne)

1901-11-15

Fredrikshald

d ug Skole-elev

Fredrikshald: Strandgaten

1910

Birger Godager(mann)

1906-03-26

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Strandgaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Brynildsen Emilie
1863
frøken
Brynildsen Olaus
1832
overleverandør

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Saugbrugsforeningen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 6.000 kroner og var branntaksert til 7.770 kroner. Det er også anført at huset ble benyttet som overleverandørbolig. Adressen den gangen var Strandgaden, men eiendommen grenset også til Bagbankgaden.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi matrikkelen registrert med et vanlig våningshus på en etasje og med uthus. Det er oppgitt at huset har tre rom og kjøkken i første etasje pluss et kvistrom. Det er kun enkemannen overleverandør Olaus Brynildsen og hans hushjelp som bor i huset.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestatus Sivilstand Yrke Født år Fødested
Olaus Brynilds. m b hf e Overlevrandør, Trælast 1831 Berg i Sml %Rokke% Sm n s
4494 Emilie Brynilds. k b d ug Husgjerning 1866

 

* 1897

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 56 nr.35) finner vi overleverandør Karl Fredrik Olsen død den 16.april 1897. Dødsårsaken er oppgitt til "apopl. cerebri;. I følge samme kirkebok var han født i Halden i 1822.

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har oppført matrikkelen som "overleverandørboligen". Det er da også overleverandør Carl Fredrik Olsen med familie som bor på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Carl Fredrik Olsen 1822 M Fredrikshald Overleverandør Saugbrugsforeningen
1 Ingebor Sophie Olsen 1824 K Fredrikshald
1 Elen Sophie Olsen 1860 K Fredrikshald
1 Jenny Marie Olsen 1868 K Fredrikshald

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har også registrert Saugbrugsforeningen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 6.000 kroner og en branntakst på 7.840 kroner. Eiendommen ble også i 1878 benyttet som overleverandørbolig.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bor det ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ingebor Sophie Olsen(kvinne)

1824

Frederikshald

Kone g Husmoder

Fredrikshald: Strandgade

1875

Hans Petter Olsen(mann)

1853

Frederikshald

s ug Styrmand

Fredrikshald: Strandgade

1875

Herman Olsen(mann)

1858

Frederikshald

s og Tilreisende ug Mekanisk Lerling Frederikstad

Fredrikshald: Strandgade

1875

Lisa Charlotte Johannesson(kvinne)

1850

Tøsse Sogn Sverrige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Carl Frederik Olsen(mann)

1822

Frederikshald

hf g Overleverandeur

Fredrikshald: Strandgade

1875

Helga Pettronelle Olsen(kvinne)

1856

Frederikshald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Strandgade

1875

Elen Sophie Olsen(kvinne)

1860

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Strandgade

1875

Karoline Olsen(kvinne)

1862

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Strandgade

1875

Amanda Fredrikke Olsen(kvinne)

1865

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Strandgade

1875

Jenny Marie Olsen(kvinne)

1868

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 så finner vi også bare en familie på eiendommen, men nå består familien av elleve personer pluss en hushjelp. I tilegg så har familien også en ku på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Carl Frederik Ols. Husfader Leverandeur g 45 m Frederikshald 1
Ingebor Sophie Heggeland Husmoder, Kone g 42 k Frederikshald
Elvine Kirstine Ols. Datter ug 20 k Frederikshald
Ferdinand Ols. Søn ug 18 m Frederikshald
Agnette Severine Ols. Datter ug 17 k Frederikshald
Hans Petter Ols. Søn ug 13 m Frederikshald
Helga Pettronelle Ols. Datter ug 10 k Frederikshald
Hermand Ols. Søn ug 8 m Frederikshald
Elen Sophie Ols. Datter ug 6 k Frederikshald
Karoline Ols. Datter ug 4 k Frederikshald
Amanda Fredrikke Ols. Datter ug 1 k Frederikshald
Kaisa Andersd. Tjenestepige ug 22 k Revmarken i Esokken i Sverrige

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra T.M. Wiel til Saugbrugsforeningen i Fredrikshald paa Huset MaN 491, dateret 17. og thinglæst 18 Decbr. 1863.

 

* 1844

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til T.M. Wiel paa dette Hus, dateret 30 April 1844.

 

* 1843

Auctioner.

Iføgle Reqvisition af Samfrændeskiftecommissionen i aføde Consul Mads Wiels og gjenlevende Hustrus Boe vil en offentlig Auction blive afholdt paa Stadens Raadhuus Tirsdagen den 24de Januar førstkommende Klokken 3 ½ Eftermiddag over følgende Boet tilhørende Eiendomme heri Staden:

  1. Husene Nr. 629 og 642 paa Porsnæsbakken i Nærheden af Ebenezer.

  2. Huset Nr. 491 i Strandgaden.

Kjøbesummen afbetales i Løbet af flere Aar, imod Pant, som forllmyndiges Midler og lovlige Renter. Førøvrigt erfares Conditionerne paa Auctionsstedet.

Frederiksahlds Byfogedcontoir, den 29de December 1842.

Rieck.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 befant følgende tre personer seg på det som da var "gaard no.491 på Nordre Friderichshald".
Fornavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jacob Simonsen Huusbonde 38 I første ægteskab Arbeidsmand M
Maria Brynilsdtr Hans kone 24 I første ægteskab K
Siri Pedersdtr Logerende 68 Enke 3die gang K


Sist oppdatert 09.12.2023 20:32