Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peder Colbjørnsens gate 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 234

Løpenummer i 1901 matrikkel: 133

Matrikkelnummer: 23

Gårds og bruksnummer: 160/126

 
Foto: sw 14.november 2004

 

* 2021

 

* 2005

 

* 2004

18.november 2004 kan vi lese en helside i Halden Arbeiderblad om Marit og Gunnar Bergstrøm som skal flytte fra Peder Colbjørnsens gate 1.

Hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 56)

 

 

* 1978

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Peder Colbjørnsens gate 1:

 

* 1943

Utdrag fra panteregister:

Begj. av 3/7-43 om at hjemmelen til d. eiend. overføres til arvingene etter Cart Martin Gustavsen, d. 15/2-26, og enken Johanne Gustavsen, død 10/8-42, nemlig: 1) Amanda Madsen 2) Karla Solberg og 3) Karl Johan Fredrik Gustavsen. Skjøte dat 5/7-43 fra de under 1) og 2) ovenfor nevnte arv. til Karl Johan Fredrik Gustavsen f. 2/12-95 for kr. 2.333,33 på 2/3 av d.e.

 

* 1934

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Samtykke fra eneste og myndige arvinger efter avdøde Karl Martin Gustavsen, Karla Josefine Solberg f. Gustavsen hendes mann Karl Solberg og Karl Johan Fredrik Gustavsen til enken Johanna Gustavsen til å hesitte i uskiftet bo, påført attest om at disse er de eneste og myndige arvinger. Likeså samtykke i at fru Amanda Sofie Madsen tar arv på likefot efter deres avdøde far. Dat. 6/5 1926

 

* 1919

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje og med "Hvedskuler, Privet og Stald".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken egen gaard          

Karl Martin Gustavsen(mann)

1836-11-14

Lommeland

hf g Logivært

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Johanna Gustavsen f Johansen(kvinne)

1854-06-15

Høgsætter

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Karla Josefine Gustavsen(kvinne)

1892-08-12

Fredrikshald

d ug Fyrstikarbaiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Karl Johan Fredrik Gustavsen(mann)

1895-12-02

Fredrikshald

s ug Visergut Colonialforretning

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Arnt Ludvik Johansen(mann)

1887-10-29

Id

el ug Kjører v/ Vognm.forr.

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

K. Mattsen(mann)

1876-11-09

Sverige

l. ug Løsarbeider

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Bakbygning kvist ett rom og kjøkken kr 8          

Anton Olsen(mann)

1891-11-12

Fredrikshald

s ug Blikkenslagerlærling

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Anton Andreassen(mann)

1866-07-13

Sverige

hf g Jordarbeider

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Emma Andreassen(kvinne)

1869-01-02

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Einar Andreassen(mann)

1904-07-05

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Karl Andreassen(mann)

1895-02-03

Fredrikshald

s ug Visergut v/ Manufakturforr.

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Forhus 1.etg to rom kr 12 pr mnd          

Mathilde Linderoth(kvinne)

1841-06-20

Ulrikshavn Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Jens Linderoth(mann)

1840-08-01

Malmølens Læn Sverige

hf g Skræddermester S

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

 

 

* 1901

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Carl Martin Gustavsen eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.500 kr. og en branntakst på 6.340 kr.

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 så er Carl Martin Gustavsen eier av matrikkel - som da blir oppgitt til å ha et våningshus på to etasjer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og del i kjøkken          

Carl Martin Gustavs.(mann)

1836

Næssinge Lommeland

hf g Logivært

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Johanne Gustavs.(kvinne)

1854

Dalsland

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Karl Gustavs.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Carla Gustavs.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Forhus 1.etg to rom og del i kjøkken          

Marenius Lars. Mads.(mann)

1879

Fredrikshald kjøpstad

hf g Barbermester egen Forretn.

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Amanda Mads.(kvinne)

1880

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

!! Mads.*(kvinne)

1900-06-30

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Forhus kvist ett rom og kjøkken          

Carl Pouls.(mann)

1881

Elfsborgs Län

fl ug Skofabriksarbeider

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Erik Schmidt(mann)

1876

Elfsborgs Lehn

hf g Skofabriksarbeider

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Erik Schmidt(mann)

1891

Wennersborg

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Betty Schmidt(kvinne)

1878

Elfsborgs Lehn

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Anders Kiönsberg(mann)

1879

Skaraborgs Län

fl ug Skofabriksarbeider

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Rudolf Wiberg(mann)

1880

Elfsborgs Län

fl ug Skofabriksarbeider

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Marthe Eriksson(kvinne)

1884

Elfsborgs Lehn

fl ug Skofabriksarbeiderske

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Forhus 2.etg ett rom          

Anna Ols.(kvinne)

1880

Elfsborg Lehn

fl ug Skofabriksarbeiderske

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Karl Gustav Johannes.(mann)

1891

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Emil Olaf Haagens.(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

Karoline Nils.(kvinne)

1864

Nøssemarken Sverige

ug Vaske og Rengjøringskone

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens Gade

1900

 

 

* 1898

 

* 1895

 

* 1893

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert fjorten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Gustavson(mann)

1836

Lömmelands sogn Sverige

Familiens overhode ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Nikolai Andersen(mann)

1846

Ski sog Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Fredrik Andersen(mann)

1843

Brålanda soken Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Marie Andersen(kvinne)

1844

Rÿr soken Sverige

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Augusta Andersen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891

Antonie Andersen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891

Larsine Andreassen(kvinne)

1854

Berg Smålenene

Familiens overhode e

Fredrekshald: Rode 5

1891

Karoline Andersen(kvinne)

1848

Id

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Anders Svendson(mann)

1868

Gunnarsnæs Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Anna Andersen(kvinne)

1877

Brådlanda Sverige

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891

Marie Andersen(kvinne)

1878

Fredrekshald

Datter

Fredrekshald: Rode 5

1891

Jens Krestian Olsen(mann)

1846

Id

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Carl Oskar Andersen(mann)

1875

Bradlanda, Sverige

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Erling Andreassen(mann)

1884

Fredrekshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Handelsmand Alexander Larsen til Carl Martin Gustavsen paa d.E. for Kr. 4500, dat 1/11-89 Thinglæst 8 November 1889

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteforvalteren i Snedker H. Ruuds Bo til Handelsmand Alexander Larsen paa denne Gaard for Kr 2500, dat. 16 Mai 1888 og Thinglæst 5 Juni 1888

 

* 1887

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 finner vi Ruud oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans A. Ruud(mann)

1827

Baastad (Trøgstad)

Snedker Borger i Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Nils Andersen(mann)

1817

Sverge

Snedker

Fredrikshald: !!

1885

Wik Augesen(mann)

1848

Sverige

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885

Marie Bolette Andersen(kvinne)

1868

Frhald

Hos foreldrene

Fredrikshald: !!

1885

Edvard Johanesen(mann)

1852

Rakkestad

Skrædder

Fredrikshald: !!

1885

Andreas Andersen(mann)

1825

Trøgstad

Skibstømmermand

Fredrikshald: !!

1885

Nikolai Andersen(mann)

1846

Sverge

Stenhugger

Fredrikshald: !!

1885

Karoline Olsen(kvinne)

1848

Ide

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Karl Nordberg(mann)

1850

Sverige

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Anna Eliassen(kvinne)

1860

Sverge

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Martin Gustavsen(mann)

1836

Sverge

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Snedker Ruud oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3.500 kr og har en branntakst på 5.800 kr.

 

* 1875

Går vi til foketellinga i 1875 finner vi "Snedker Ruud" oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Andersen(mann)

1825

Trygstad

hf g Skibstømmer paaa Værftet

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Christine Larsdatter(kvinne)

1825

Trygstad

Kone g

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Julie Arvesen(kvinne)

1854

Berg

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Edmand(mann)

1836

Sverige

Logerende ug Snedkersvend

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Martin Johannesen(mann)

1856

Berg

s ug Arb. Paa Brygeri

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Hans Rud(mann)

1824

Trygstad

hf ug Snedker eget V.

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Marie Andreasen(kvinne)

1868

Fhald

d ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Otto Carlsen(mann)

1855

Sverige

Logerende ug Snedkersvend

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Ole Olsen(mann)

1842

Id

hf g Tømmermand paa Skibværft

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Andrine Andersen(kvinne)

1842

Id

Kone g

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Alfred M. Olsen(mann)

1875

Fhald

s ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Anders Hansen(mann)

1846

Rakkestad

Logerende ug Opkjøber

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Christian Andreasen(mann)

1854

Trygstad

s ug Matros

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Johan Andreasen(mann)

1854

Trygstad

s ug Matros

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

August Andreasen(mann)

1859

Fhald

s ug Jongmand

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Johan Olsen(mann)

1870

Fhald

s ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Anders Rasmusen(mann)

1842

Id

Logerende ug Minerer paa Jernb.

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Marie Olsdatter(kvinne)

1833

Næs

hm ug Af arbeide ude

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har registrert nitten personer på eiendommen. Det er også registrert at "Snedkermester Hans Andersen Ruud" har en hest og at Marie Udberg er eier av en gris.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Samuel Christensen(mann)

1845

Sverige

Logerende ug Skredersvend

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Christine Larsdatter(kvinne)

1825

Trøkstads Prgj.

hans Kone g

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Bror Laurentzius Udberg(mann)

1844

Frederikshald

hendes Søn ug Styrmand

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Johannes A. Norman Udberg(mann)

1852

Frederikshald

hendes Søn ug

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Marie Theresia Udberg(kvinne)

1849

Frederikshald

hendes Datter ug

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Andereas Olsen(mann)

1845

Tønsberg

Logerende ug Skredersvend

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Andereas Andersen(mann)

1825

Trøkstads Prgj.

Husfader g Skibstømmermand

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Johan Andereassen(mann)

1854

Trøkstads Prgj.

deres Søn ug

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Christian Andereassen(mann)

1854

Trøkstads Prgj.

deres Søn ug

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Laurits Andereassen(mann)

1856

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

August Andereassen(mann)

1859

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Andereas Gundersen(mann)

1838

Esberg

lever sammen ug Tomtearbeider

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Marie Udberg(kvinne)

1815

Frederikshald

Madame, Husmoder e holder Spise %Skomagerenke%

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Nora Charlotte Udberg(kvinne)

1842

Frederikshald

hendes Datter ug

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Sophie Andereassen(kvinne)

1863

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Hans Andersen Ruud(mann)

1824

Trøkstads Prgj.

ug Snedkermester

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Severin Brynildsen(mann)

1842

Ide Prgj.

Logerende ug Skomagersvend

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Laurits Larsen(mann)

1842

Ide Prgj.

Logerende ug Skomagersvend

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

Elise Larsdatter(kvinne)

1826

Sverige

lever sammen ug Vadskerpige

Fredrikshald: Raadhusgaden

1865

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Toldbetjent H. P. Norløff til Snedkersvend H. Rud paa Gaard Mtr. 23, dateret 29. April 15 Mai 1855

 

* 1842

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lars Jensen til Fourer Hans Peter Norløff paa Huset Mtr. 23 med Tomt, dat. og Thinglæst 15. Aug 1842

 

* 1840

Tilkjøbs.

At jeg agter underhaanden at bortsælge min Gaard, Matr.-Nr. 23 i Borgerskandsgaden, paa meget billige Vilkaar, hvorom kan afhandles med mig jo før jo heller, tilkjendegives herved for Lysthavende.

Frederikshald, den 10de November 1840

L. Jensen, Maler.

 

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Regulerinskommissionsforslag hvor efter 18 kvadrat Alen af denne Tomt afgives til Gade Thinglæst 22. Januar 1827

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi at Even Gabrielsen er eier og at det befinner seg tjueto personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Even Gabrielsen(mann)

1758

Huus ejer Ugift Skrædder

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Ole Pedersen(mann)

1789

Begges søn Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Peder Hansen(mann)

1751

Logerende I 1ste ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Oloug Eriksdatter(kvinne)

1759

Hans kone I 1ste ægteskab

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Maria Rasmusdatter(kvinne)

1765

Hans kone I 1ste ægteskab

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Anne Maria(kvinne)

1799

Hendes datterdatter Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Johan Peter Andersen(mann)

1792

Hendes sønnesøn Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Pernille Iversdatter(kvinne)

1751

Hans kone Gift 2dn gang

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Marthe Maria Andersdatter(kvinne)

1754

Logerende Enke 1te gang Nærer sig ved spinden

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Anders Halvorsen(mann)

1787

Hendes søn Ugift

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Hans Jensen(mann)

1721

Logerende Enkemand 1te gang Daglønner

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Inger Gabrielsdatter(kvinne)

1751

Logerende Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Berte Maria Pedersdatter(kvinne)

1796

Deres datter Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Halvor Johansen(mann)

1769

Huusbonde I 1ste ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Peder Rasmusen(mann)

1749

Huusbonde Gift 1te gang Vægter

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Andreas Pedersen(mann)

1792

Begges søn Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Rasmus Pedersen(mann)

1795

Begges søn Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Niels Jensen(mann)

1765

Logerende Ugift Murer dræng

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Hans Pedersen(mann)

1799

Deres søn Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Petre Maria Cathrine Adlerbom(kvinne)

1771

Logerende Ugift Nærer sig ved søm

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Johanne Halvorsdatter(kvinne)

1799

Deres datter Ugift

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

Marthe Pedersdatter(kvinne)

1731

Logerende Enke efter 2dt ægteskab Haandarbejde

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801

 


Sist oppdatert: 23.11.2023 17:48