Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Pilestredet 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 861

Løpenummer i 1901 matrikkel: 649

Matrikkelnummer: 632a

Gårds og bruksnummer: 66/240

 

 
Foto: SW 16.februar 2003

 
* 2012

 

* 1992

 

* 1983

 

* 1971

 

* 1968

 

* 1964

 

* 1962

 

* 1959

 

* 1957

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Pilestredet 10.

* 1944

 

* 1939

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1932

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Josefine Knudsen til Anders Eliassen Sundell for 4700 kr, dat. 27 novbr. 1917 Tinglyst 4 desember1917.

 

* 1912

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925 (side 30 nr.1) forteller at gift leverandør Johan Laurits Knudsen i Porsnesg. dør den 9.januar og begraves den 16.januar 1912. Dødsårsaken er av dr. Rogge oppgitt til Morb. Brightii. I følge samme kirkebok var han født i Fr.hald i 1845.

 

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for Josefine Knudsen, enke efter fhv. leverandør Johan Lauritz Knudsen til at hensitte i uskiftet bo, dat 11/4-12 - - tinglyst 16 april 1912.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et uthus og et våningshus på to etasjer med to leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 180 kr pr år          

Gustav Blomberg(mann)

1876-02-24

Sverige

hf g Snedkersvend

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Constance Blomberg(kvinne)

1879-06-27

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Ingeborg Blomberg(kvinne)

1902-11-25

Fredrikshald

d ug skolebarn

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Martha Blomberg(kvinne)

1904-08-30

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Astri Blomberg(kvinne)

1906-09-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Gundhild Blomberg(kvinne)

1908-10-05

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

2.etg 180 kr pr år          

Lauritz Knudsen(mann)

1845-10-14

Fredrikshald

hf g fv Sagbrugsformand

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Josephine Knudsen(kvinne)

1848-02-15

Berg Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Fritz Knudsen(mann)

1887-12-21

Fredrikshald

s ug Kontorist Stenhuggeri

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Hans Petter Olsen til Petter Andersen og fra denne igjen til leverandør Laurits Knudsen for 4500 kroner, dat. 1/3 1910 tinglyst 29 marts 1910.

 

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Joel Stake til vagtmand Hans P. Olsen d. 28-3-1908 (iflg. målebr 23/2 08 87 m2) Kr. 3800,- tinglyst 7. april 1908.

 

* 1902

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra murmester C.A.Eriksen til maskinist Joel Stake paa d.e. for Kr 4050,00 dateret 20. og (Oppmaalingsforretning af 23. januar 1902 87 m2) tinglyst 21. februar 1902.

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Maskinist Joel Stake oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 3.600 kroner og var branntaksert til 5.000 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om "almindeligt Vaaningshus" på to etasjer. Det er en leilighet i hver etasje og begge er på to rom og kjøkken. Det bor til vanlig tretten personer på eiendommen, men det er kun ni til stede på tellingstidspunktet.
1.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestatus Sivilstand Yrke Født år Fødested
Peder Ludvig Christians. m hf g Sagbrugsarbejder 1838 Sverige s (midlertidg i Ed Socken Sverige)
Cicilie Marie Christians. k hm g 1839 Sverige s
Kristian Emanuel Christians. m s ug Styrmand 1863 Sverige s (midlertidig i Indien)
Peder Marinius Christians. m s ug Styrmand 1867 Sverige (midlertidig i Holland)
Mina Josefine Christians. k d ug Linsyerske. - Egen Forretning 1871 Sverige s
Alma Nicoline Christians. k d ug Modepynt. Egen Forretning 1876 Sverige s

2.etg
Joel Stake m hf g Maskinist ved Byens electriske Værk 1863 Sverige s
Hanna Emilie Stake k hm g 1866 t s
Anna Marie Stake k d ug 1883 t s (midlertidig i Stokholm)
Petra Stake k d ug 1887 t s
Signe Stake k d ug 1889 t s
Bjarne Stake m s ug 1895 t s
!! Stake* k d ug 16.11.1900 t s Udøbt Pigebarn

 

* 1897

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 59 nr.81) forteller at huseierens kone Dortea Marie Eriksen dør den 14.september 1897. dødsårsaken er oppgitt til å være Debilitas Senilis. I følge samme kirkeboken var hun født i Rakkestad i 1812.

- Gaard Matr.No. 632a paa Porsnæsbakken er af Eieren Mumester C.A.Eriksen solgt til Reparatør Joel Stake for Kr. 4050 + Omkostninger

* 1893

Gaard mtr. no. 632

i Porsnesgaden er tilsalgs ved undertegnede. Gaarden er godt vedligeholdt.

Inkassator Arnt Andersen

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det syv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl August Eriksen(mann)

1827

Sverege

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Dorthea Marie Ereksen(kvinne)

1812

Eidsberg

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Kristean August Ereksen(mann)

1880

Fredrekshald

Pleiebarn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Andreas Andersen(mann)

1848

Sverege

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Anne Marei Andersen(kvinne)

1861

Fr.hald

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Nora Marei Andersen(kvinne)

1885

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Agnes Sofie Andersen(kvinne)

1887

Fr.hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

 

 

* 1885

Leser vi i folketellinga i 1885 så finner vi Murer Eriksen oppgitt som eier av matrikkelen. Det ser også da ut til å bo to familier i huset. Følgende syv personer oppholder seg på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Carl August Eriksen 1825 M Sverige Murmester
2 Doretea Eriksen 1812 K Rakstad
1 Johan Nilsen 1844 M Aremark Snedker
1 Caroline Nilsen 1844 K Fredrikshald
1 Olaf Christian Nilsen 1875 M Fredrikshald
1 Oscar Nilsen 1881 M Fredrikshald
1 Carla Asora Nilsen 1885 K Fredrikshald

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Murer A. C. Eriksen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 2.000 kroner og en branntakst på 2.080 kroner. Eiendommen er registrert under "Porsnæsgaden".

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har registrert A. C. Eriksen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl August Eriksen(mann)

1825

Vennersborg

hf g Murmester

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Dorthea Eriksen(kvinne)

1812

Rakkestad

hm g

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Emelie Hansen(kvinne)

1861

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det også murmester Eriksen som har undertegnet listen over personer på eiendommen. Det var da kun en familie som bodde her, men til gjengjeld så drev de et "lite småbruk" på tomta. De hadde en hest og aavlet 0,5 tønne hvete, 0,5 tønne rug, 0,5 tønne byg, 2 tønner havre og to tønner poteter.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
C. A. Eriksen huusfader Murmester g 40 k Sverige
Dorthe Eriks. Hans Kone g 53 k Rakstad
Mads Eriks. Søn ug 11 m F.hald

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C.A.Eriksen til Christian Halvorsen By paa søndre del af Matr 632, hvilken er given matr 632b, medens Sælgerens tilbakgehavende Andel har Matr 632a dat 23 Sept. 1862 og thinglæst 6 Februar 1963.

 

* 1852

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Styrmand Engebreth Martin Engebrethsen til Mursvend Carl August Eriksen paa Gaard Matr 632 med Grund, Tomt og Tilbehør, dateret 9. og thinglæst 16. Marts 1852.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag, hvorefter at Haugen til Pilestrædet afgiver 56 1/4 kvadratalen. thinglæst 22.Januar 1827.

 

* 1801

Foketellinga i 1801 forteller om følgende personer i det som da var gård nr.632.
Fornavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Knud Larsen Huusbonde 32 Gift 2. gang Hoboist ved syndenf. reg. M
Anne Christine Hansdtr Hans kone 27 Gift 1te gang K
Hans Knudsen Deres søn 2 M
Kari Amundsdtr Logerende 40 Ugift Haandarbejde K
Johanne Andersdtr Hendes datter 4 K

 


Sist oppdatert 10.06.2022 19:31