Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Spinnestredet 3

Printzegården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 238

Løpenummer i 1901 matrikkel: 155

Matrikkelnummer: 26

Gårds og bruksnummer: 160/513

 
Foto: sw 1.februar 2003

 

 

* 2005

12.januar 2005 har Halden Arbeiderblad en reportasje med Svein Norheim om restaurering av gamle hus. Han bruker Spinnestredet 3 som et skoleeksempel på riktig restaurering.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 9)

 

 

* 1996

21. mars 1996 har Halden Arbiederblad en dobbelside om Mona Ekornes og Runar Drønen som har restaurert Spinnestredet 3.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1973

 

* 1968

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1957

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Spinnerstredet 3.

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Ole Gudbrandsen Nes er iflg. attest fra lensmannen i Trøgstad av 11/1-1939 avgått ved døden 8/3-1938, og enken Marit Nes sitter i uskiftet bo i h.t. bevilling av 2/5-1938. Innehaver av grunnbokshjemmel er således Marit Nes. (anm. i h.t. tingl.l. § 14)

Kjøpekontrakt, dat. 31/12-1938 fra Anton Andersen født 11/8-1864 til Karl Johan Krogstad født 18/10-1878 på d.e. for Kr. 6.800,00, inneh. at selgeren forbeholder sig og hustru så lenge de lever rett til å bebo en leilighet på eiendommen for månedlig leie Kr. 13,00, og Skjøtepåtegning, dat 7/1-1939 fra Marit Nes født 1/3-79 til Karl Johan Krogstad for Kr. 6.800,00,- Dbf 27/1 1939 Gbf 28/1 1939

 

* 1938

 

* 1934

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Anton
1864
bygningssnekker  Spinnestredet 3
Andersen Enok
1902
arbeider Spinnestredet 3
Andersen Josefine
1867
g.m. bygningssnekker Spinnestredet 3
Erlandsen Marie
1897
skotøiarbeider Spinnestredet 3
Kjernæs Johan
1896
rørlægger Spinnestredet 3
Langemyr Alette
1859
vaskekone Spinnestredet 3
Olsen Marta
1865
husmor Spinnestredet 3
Petersen / Pettersen Anna
1860
enkefrue Spinnestredet 3
Petersen / Pettersen Petter Kristian
1898
baker Spinnestredet 3

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det syv boenheter i Spinnestredet 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anton Pettersen

01

1846-04-23

Ski

-

hp, hu!!, s!!

g

Alderdoms Pennesjon

002 Anne Nikoline Pettersen

01

1860-11-23

Fr:hald

-

hu

g

Husmor

003 Petter Kristian Pettersen

01

1898-05-29

Fr:hald

-

s

ug

Bagerlærling

001 Anton Edvard Andersen

02

1864-08-11

Aremark

-

hp

g

Bygningssnedker

002 Tale Josefine Andersen

02

1867-04-21

Asak

-

hu

g

Husmor

003 Enok Andersen

02

1902-06-02

Aremark

-

s

ug

Volontør

001 Johan Tjernes

03

1897-07-08

Rakkestad

-

hp

g

Rørlæggersvend

002 Bergliot Tjernes

03

1898-09-26

Kristiania

-

hu

g

Husmor

003 Kirsten Johanne Tjernes

03

1920-10-10

Fredrikshald

-

d

ug

-

001 Alette Langemyr

04

1859-10-02

I Aremark

-

hp

ug

Husmor

002 Marie Erlandsen

04

1897-03-29

I Aremark

-

d

ug

Skoarbeiderske

003 Anna Erlandsen

04

1897-03-29

I Aremark

-

d

ug

Skoarbeiderske

004 Johan Oskar Olsen

04

1876-11-25

Vestra Ed

-

l

ug

Løsarb.

001 Martha Olsen

05

1865-08-12

Fredrikshald

-

hp

e

Enke. Husmor

001 Inger Hansen

06

1842-04-24

Rokke

-

hp

e

Alderdomspencion

001 Gustav F. Andersen

07

1884-05-22

Sverige

-

hp

g

Dæksmand

002 Margit Othilie Andersen

07

1889-02-04

Bakke Id

-

hu

g

Husmor

003 Hilding Ingvar Andersen

07

1910-04-07

Id

-

s

ug

-

004 Beda Josefine Andersen

07

1912-05-01

Id

-

d

ug

-

005 Elin Othilie Andersen

07

1919-04-21

Fredrikshald

-

d

-

-

006 Antonie Oline Olsen

07

1902-07-23

Idd

-

l

ug

Tjenestepige

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje og en "sidebygning og almindeligt Uthus".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus kjelder to rom og kjøkken kr 7 pr mnd          

Anton Pettersen(mann)

1846-04-22

Skii Sogn Krokstad

hf g Bybud

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Anna Nicoline Pettersen(kvinne)

1860-11-23

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Carl Oscar Johannesen(mann)

1865-11-17

Fredrikshald

svoger ug Høvleriarbeider

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Petter Pettersen(mann)

1898-05-29

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Forhus 1.etg ett rom o gkjøkken kr 8 pr mnd          

Ole Hansen(mann)

1830-06-08

Id

hf g fv. sjømand

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Birger Hansen(mann)

1904-08-00

Sarpsborg

b ug intet fors nr 1

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Anne Helene Hansen(kvinne)

1834-02-23

Id

hm g Husmor alm. plikte elles intet

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken Egen gaard          

Ole Næss(mann)

1879-03-01

Trøkstad

hf g Snekkerarb

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Marit Næss(kvinne)

1887-05-06

Valders Norge

hm g Hustru

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Ingebjørg Moen(kvinne)

1884-01-14

Valders Norge

d ug Gaardbrukerdatter

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Oline Moen(kvinne)

1890-09-26

Valders Norge

d ug Gaardbrukerdatter

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 14          

Olaf Martin Mortensen(mann)

1844-10-17

Uddevalla

hf g Landpostbud

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Morten Mortensen(mann)

1893-12-20

Idd

Dattersøn ug Postbud

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Lauerine Mortensen(kvinne)

1850-01-23

Prestebakke

hm g Hustru

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Sidebygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 6 pr mnd          

Therese M. Edvartsen Hansen(kvinne)

1876-08-19

Onsø

hm g Hustru

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Petter Ingv. Hansen(mann)

1878-02-11

Fredrikshald

hf g Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Inge Pettersen(mann)

1908-06-26

Onsø

s ug Søn

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Enok Pettersen(mann)

1906-09-13

Onsø

s ug Søn

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Judidt Pettersen(kvinne)

1910-07-21

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Bakbygning kvist ett rom kr 5 pr mnd          

Inger Hansen(kvinne)

1842-04-24

Berg Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Petter Hansen(mann)

1839-10-15

Eidsvold

hf g Løsarbeider delvis paa jernværk

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Bakbygning kvist ett rom kr 5 pr mnd          

Johannes Olsen(mann)

1827-11-00

Høgseth Svelien?? Sverige

hf e fhv Gartnerarbeider

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Kristine Olsen(kvinne)

1857-11-25

Høgseth Svelien?? Sverige

d ug fh Tjenestepike

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

 

 

* 1905

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra arvingene efter Christian Guttormsen Næs for 4300 kr til Ole Gudbrandsen Næs, dat april 1905 Thinglyst 9.mai 1905

Bevidnelse fra lensmanden i Trøgstad om at Christian Guttormsen Næs er dod og efterlader sig de arvingene, der har udnertegnet foranst. skjøde, dat 2/5 1905 Thinglyst 9.mai 1905

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Johannesen Kristine
1857
pige
Lindstrøm Beathe Sofie
1845
g.m. skrædder
Lindstrøm Fredrik
1850
skrædder
Madsen Kristian
1867
stuerarbeider
Madsen Marie 
1868
g.m. stuerarbeider
Mortensen Laurine
1850
g.m. stenhugger
Mortensen Martin 
1844
stenhugger
Olsen Johannes
1830
havearbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Chr. Guttormsen Næs oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 6.000 kr. og en branntakst på 8.100 kr.

 

* 1900

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 77 nr.16) finner vi enke Elen Marie Larsen død den 17. februar 1900. Dødsårsaken er av dr. Tandberg oppgitt til Deb. Sen.

Iflg. samme kirkebok var hun født i Fredikshald 1814.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra skifteforvalteren i Elen Marie Larsens dødsbo til gaardbruger Christian Gutormsen Næs, dat 23/5 01 for kr. 4300,00 Eiendommen er 352 m². Se maalebrev af 6/10 1900

 

I folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på en etasje med fem boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus Kjælder ett rom og kjøkken          

Agnis Anders.(kvinne)

1887

Tøftedal Dalsland

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Beate Anders.(kvinne)

1852

Ertmark Sverige

hm g Naatlerske paa Fabrik

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Anna Anders.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Ragnhild Anders.(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Johan Anders.(mann)

1882

Tøftedal Dalsland

s ug Trælastarbeider

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Karl Anders.(mann)

1885

Tøftedal Dalsland

s ug Brøddrager

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Godtfred Anders.(mann)

1886

Tøftedal Dalsland

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Forhus 1.etg to rom og kjøkken          

Johanne Anderson(kvinne)

1845

Braaten Lerdal Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Samuel Anderson(mann)

1837

Fjella Isæter Sverige

hf g Huseier

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken          

Martha Hans.(kvinne)

1848

Nøssemarka Sverige

hm e Forsørges af Børnene

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Beda Hans.(kvinne)

1882

Nøssemarka Sverige

d ug Skofabriksarbeiderske

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Carl Wilhelm Hans.(mann)

1885

Nøssemarka Sverige

s ug Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Forhus kvist ett rom og kjøkken          

Erik Martinius Eriks.(mann)

1865

Chr.ania

hf g Bagersvend

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Ingvald Eugen Eriks.(mann)

1891

Chr.ania

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Oskar Ferdinand Eriks.(mann)

1894

Chr.ania

s ug Barn

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Ingeborg Eriks.(kvinne)

1870

Tvedestrand Ned

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Erik Martin Eriks.(mann)

1899-05-04

Fr.stad Sm

s ug Barn

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Johan Rudolf Eriks.(mann)

1896

Fr.stad Sm

s ug Barn

Fredrikshald: Borgergaden

1900

Forhus kvist ett rom          

Frans Willehad Ols.(mann)

1877

Hult Vaarvik Sverige

el ug Stuerarbeider

Fredrikshald: Borgergaden

1900

 

 

 

* 1893

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det elleve personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elen Marie. Larsen.(kvinne)

1814

Frhald

Familiens overhode e

Fredrekshald: Rode 5

1891

Maren Hansen.(kvinne)

1832

Ødemark

Familiens overhode e

Fredrekshald: Rode 5

1891

Johan Stenvold(mann)

1860

Sørfolden Nordland

enslig Logerende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Amalie Serafine Eriksen(kvinne)

1867

Nessing Sverege

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Ole Pettersen(mann)

1840

Væbohered Dalsland Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

August Johannesen(mann)

1866

Gesæter Sogn Sverige Opholdt fig i Norg i 17 Aar

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Carl Eriksen(mann)

1867

Renland soken Sverige Opholdt fig Norg i 10 Aar

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Carl Engebretsen(mann)

1872

Udevalla Sverige Opholdt fig i Norg 3/4 Aar

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Hildur. Marie. Eck.(kvinne)

1869

Frhald

Datterdatter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Marte Pettersen(kvinne)

1831

Ide Anex Enigdalen

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Ane Johannesen(kvinne)

1831

Gesæther Sogn Sverige Opholdt fig i Norg i 17Aar

Familiens overhode e

Fredrekshald: Rode 5

1891

 

 

 

* 1886

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finer vi også H.Larsens Enke oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elisabeth Sophie Johannesen(kvinne)

1851

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Walborg Sophie Johannesen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Olaf Johansen(mann)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

August Andersen(mann)

1862

Id Præstegjeld

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885

Nicoline Larsen(kvinne)

1863

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Marie Carlsen(kvinne)

1868

Hvaløer

Pige

Fredrikshald: !!

1885

S. Ingemar Larsen(ukjent kjønn)

1865

Danmark

Uldhandler

Fredrikshald: !!

1885

Alfred Johansen(mann)

1856

Sverge

Arbejder

Fredrikshald: !!

1885

Matilde Johansen(kvinne)

1855

Sverge

Fredrikshald: !!

1885

Ellen Marie Larsen(kvinne)

1814

Fredrikshald

Sppiseværtinde

Fredrikshald: !!

1885

T.E. Husa??(ukjent kjønn)

1833

Arendal

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885

Joseph Hendrik Johannesen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Petra Tomine Johansen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Ammanda Jossefine Olivia Lund(kvinne)

1865

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Marrie Lund(kvinne)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

H. Eugen Hansen(ukjent kjønn)

1866

Fredrikshald

Stud.filos

Fredrikshald: !!

1885

Kristian Edvard Johannesen(mann)

1857

Fredrikshald

Bryggearbeider

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1884

 

* 1881

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Henrik Larsens Enke oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.000 kr og har en branntakst på 10.040 kr.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Hendrik Larsens Enke som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Larsen(mann)

1844

Horten

hf g Maskinist paa værksted

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Johan Berentsen(mann)

1856

Flekkefjord

Logerende ug Matros

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Karen Larsen(kvinne)

1870

Fhald

d ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Carl Larsen(mann)

1874

Fhald

s ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Johan P. Jensen(mann)

1853

Id

Logerende ug Stensætter

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Edvard Olsen(mann)

1848

Næssingi

Logerende ug Stenhugger

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Edvard Madsen(mann)

1834

Rakkestad

hf g Opsynsm. Paa Tandstikfabrik

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Elen M. Larsen(kvinne)

1815

Fhald

hm e Beværtning for Reisende

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Emilie Johannesen(kvinne)

1855

Hodal %Holdal%

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Josefine Hansen(kvinne)

1844

Fhald

Kone g

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Hildri M. Larsen(kvinne)

1869

Fhald

d ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Nikoline Hoell(kvinne)

1863

Fhald

Pleiebarn ug Af Faderen Skipper

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Dortea Thoresen(kvinne)

1850

Trygstad

Kone g

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Josefine Madsen(kvinne)

1869

Fhald

d ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Adolf Madsen(mann)

1872

Berg

s ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Josef Larsen(mann)

1875

Fhald

s ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Berte M. Halvorsdatter(kvinne)

1821

Id

Logerende e Forskjelligt Qvindearb.

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

 

 

* 1868

Attest fra Frhalds Skifteret at Elen Marie Larsen er sin aføde Mand Handelsmand Henrik Larsens Bo raadig, dateret 5 og Thinglæst 6. Octbr 1868

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kunstdreier A. Wille til Handelsmand H. Larsen paa denne Gaard, dateret 14. og Thinglæst 18. Juni 1867

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det atten personer på eiendommen. Vi kan også se at handelsmann Ottar Johannesen og skreddermester Nils Syversen har hver sin gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Marinius Johannesen(mann)

1848

Frederikshald

Søn %hjemme hos Forældrene% ug

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Johannes Andreasen(mann)

1847

Sverige

ug Læredreng

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Nils Syversen(mann)

1827

Frederikshald

Husfader e Skræddermester

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Mina Syversen(kvinne)

1851

Frederikshald

hans Datter ug

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Laura Marie Johannesen(kvinne)

1851

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Caisa Olsdatter(kvinne)

1808

Sverige

Logerende, hans Moder e

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Claus Vilhelm Syversen(mann)

1858

Frederikshald

hans Søn ug

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

August Sypriansen(mann)

1861

Frederikshald

hendes Søn ug

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Karen S. Jakobsdatter(kvinne)

1835

Berg

hans Kone g

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Karen M. Olsdatter(kvinne)

1845

Berg

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Laura Syversen(kvinne)

1854

Frederikshald

hans Datter ug

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Otter Johannesen(mann)

1818

Eds Pastorat i Sverig

Husfader g Handelsmand

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Oline Johannesen(kvinne)

1824

Frederikshald

hans Kone g

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Olaf Carlsen(mann)

1834

Sverige

Husfader g Skomagermester

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Anne Carlsen(kvinne)

1858

Berg

deres Datter ug

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Clara U. Carlsen(kvinne)

1860

Berg

deres Datter ug

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Johannes Johannesen(mann)

1846

Sverige

ug Læredreng

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

Albertine Sypriansen(kvinne)

1838

Sverige

Husmoder e handler med Øl

Fredrikshald: Spinderistrædet

1865

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Kunstdreier Wille paa Gaard Mtr. 26, dateret 14 og Thinglæst 15. Juli 1864

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand Peter Printz Enke til J. H. Printz paa Gaard N.26 med Grund og Tilhørende, dateret 1. og Thinglæst 9. Mai 1854

 

* 1849

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Enken Thrine Printz til at sidde i uskiftet Bo efter hendes afdøde Mand Kjøbmand Peter Printz, dateret 12. Januar 1849

 

* 1841

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag hvorefter denne Tomt indrykkes saa at Stredet bliver 8 Alen bredt. Thinglæst 22 Januar 1827

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi fem personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Magdalene Margrethe Broch(kvinne)

1741

Huusmoder Enke 1te gang Enke efter præsten broch, lever af 110rd pension

Friderichshald: Spinderie Strædet

1801

Friderich Daniel Broch(mann)

1766

Deres søn Ugift Premier lieutenant ved syndenfieldske regiment

Friderichshald: Spinderie Strædet

1801

Lars Jensen(mann)

1773

Gaards karl Ugift Soldat ved bemelte rg.

Friderichshald: Spinderie Strædet

1801

Peder Broch(mann)

1796

Hendes sønnesøn Ugift

Friderichshald: Spinderie Strædet

1801

Kirstine Baalsdatter(kvinne)

1778

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Spinderie Strædet

1801

 

 

 

Sist oppdatert: 19.02.2023 12:17