Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Storgata 18

Tidligere Storgata 26

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 547

Løpenummer i 1901 matrikkel: 479

Matrikkelnummer: 338, 339, 425b, 819a2 og 819a1b

Gårds og bruksnummer: 62/103

 

Bygningen har nå fått tilbake noe av sin opprinnelige sjarm. Kravene til lys i lokalene har vel gjort at vinduene i første etasje er betydelig større enn opprinnelig.

 

Foto: SW 5.mars 2006
Bildet er tatt på 1970 tallet og bygningen er "modernisert" etter datidens krav. Fritz Bergstrøm drev da Park Matsenter i hele første etasje.
Foto: Andreas Ebeltoft
Bildet mest trolig tatt rundt 1900. Otto Klein drev da sitt konditori i hjørnebutikken.
Bildet utlånt av May Anita Klein

* 2019

 

* 2018

 

* 2014

 

* 2013

 

 

 

* 2007

 

* 2005

 

* 2004

 

* 2003

 

* 2002

 

* 2001

 

* 1999

 

* 1997

 

* 1996

 

* 1995

 

 

 

* 1990

 

* 1987

 

* 1983

 

* 1982

 

* 1980

 

* 1979

 

* 1978

 

* 1977

 

* 1969

1.mars 1969 endres adressen fra Storgata 26 til Storgata 18.

 

* 1966

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1963

 

 

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1958

 

 

 

* 1955

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1949

 

* 1947

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da var Storgata 26.

 

* 1944

 

* 1941

 

* 1939

 

* 1938

 

Utdrag fra Pantebok nr. A2, 1937-1938, Dagboknr: 611/1938

 

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1934

 

* 1933

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra pølsemaker K. Gengenbachs dødsbo v/ Halden Skifterett til pølsemaker C. F. Gengenbach for Kr. 95000,- Dat 27/3-1933 (iflg. kartforrettning av 22/10-17 er eiendommen 908 m²) tinglyst 31 mars 1933.

 

* 1930

 

*1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn

Fornavn

Født

Stilling

Bopæl

Andersen Hanna
1854
husbestyrerinde Storgata 26
Gengen back Karl
1855
pølsemaker Storgata 26
Klein Hilda
1889
g.m. konditor Storgata 26
Klein Kristian
1889
konditor Storgata 26
Lunde Erika 
1870
lærerinne Storgata 26
Lunde Marie Sofie
1836
enkefrue Storgata 26
Næss Josefine Elise
1897
hushjelp Storgata 26
Olsen Marie 
1859
husbestyrerinde Storgata 26
Tveidt Einar
1887
fabrikkarbeider Storgata 26
Tveidt Valborg
1879
g.m. fabrikkarbeider Storgata 26

 

 

 

* 1926

 

* 1925

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i det som da var Storgata 26.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Marie Eugenie Klein

01

1861-05-14

Asak Berg Østfold

-

hp

e

Bageri og Conditori.

002 Otto Rickart Gustav Klein

01

1891-09-14

Fr. hald

-

s

ug

Pølsemakersvend.

003 Gjertrud Klein

01

1895-02-26

Fr. hald

-

d

ug

Butikdame hos min mor.

004 Martha Elfrida Alvilde Klein

01

1898-07-14

Fr. hald

-

d

ug

Hushjælp hos min mor.

005 Leif Klein

01

1899-07-26

Fr. hald

-

s

ug

Bakersvend i Otto Kleins bakeri h/ sin mor.

006 Elsa Marie Klein

01

1918-03-29

Fredrikshald

-

Sønnedatter

ug

-

007 Clara Evelina Johanson

01

1905-02-03

Skee Soken Sverige

-

tj

ug

Tjenestepike.

001 !!

02

!!

-

-

-

-

-

001 Karl Jacob Gengenback

03

1855-06-26

Neckarnetheim Württenberg

-

hp

g

Pølsemakerforr. Eier af Kød & fedevareforretning.

002 Rebekka Gengenback

03

1854-02-12

Ullensaker

-

hu

g

Hus mor.

003 !!

03

!!

-

-

-

-

-

004 Friedrick Zierle

03

1895-03-02

Neckarnethein Württemberg Tyskland

-

l

ug

Pølsemakersvend.

005 !!

03

!!

-

-

-

-

-

001 Henry Fredrik Sewell

04

1848-09-27

Cirencester - England

-

hp

ug

Rentenist.

002 Hanna Sophie Andersen

04

1854-03-05

Fredrikshald

-

husbestyrerinde

ug

Husbestyrerinde.

001 Marie Sofie Lunde

05

1836-12-13

Larvik

-

hp

e

Pensjon, enke efter klasselærer J. Lunde.

002 Erika Lunde

05

1870-10-25

Fredrikshald

-

d

ug

Folkeskolelærerinne.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det er "vaaningshus, forretningslokale fabrikbygning" på matrikkelen. Vi kan se at det i tillegg til fem beboelser er flere butikker og kontorer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sidebygning 2 etg 250 kr pr år          

Carl Gengenbach(mann)

1883-12-15

Fredrikshald

hf g Fuldmægtig v/ pølsemakerforr.

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Marie Gengenbach(kvinne)

1887-09-19

Christiansand S

hm g

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Carl Gengenbach(mann)

1909-08-08

Omaha Nebr. U.S.A.

s ug

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Forhus 1.etg 1200 kr pr år          

Otto Klein(mann)

1859-03-08

Tyskland

hf g Conditormester S

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Marie Klein(kvinne)

1861-05-14

Asak

hm g Hustru

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Elise Klein(kvinne)

1886-03-12

Fredrikshald

d ug husets medhjælperske

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Adolf Klein(mann)

1888-02-02

Fredrikshald

s ug Maskinist uden plads

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Gjertrud Klein(kvinne)

1895-02-26

Fredrikshald

d ug Butikjomfru Bakerforr.

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Martha Klein(kvinne)

1898-07-14

Fredrikshald

d ug Skolepige

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Leif Klein(mann)

1899-07-26

Fredrikshald

s ug Skolegut

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Christian Klein(mann)

1889-09-11

Fredrikshald

s ug Conditorsvend

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Otto Klein(mann)

1891-09-14

Fredrikshald

s ug Pølsemagersvend

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Rolf Klein(mann)

1893-06-09

Fredrikshald

s ug Landbrugslærling

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Anna Sofie Hansen(kvinne)

1893-02-14

Liholtslund Id

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Forhus sidebygning 2.etg 650 kr pr år Egen gård          

Karl Gengenbach(mann)

1855-05-26

Neckarwestheim Würstenburg

hf g Pølsemaker S

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Rebekka Gengenbach(kvinne)

1854-02-12

Ullensaker

hm g Hustru

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Christine Gengenbach(kvinne)

1882-05-14

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Ragna Gengenbach(kvinne)

1888-02-22

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Marie Olsen(kvinne)

1859-11-23

Ullensaker

tj ug Butikdame Kjødbutik

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Dagny Thomassen(kvinne)

1883-11-11

Tistedalen

tj ug Butikdame Kjødbutik

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Ida Bågenholm(kvinne)

1886-08-21

Näs Dals ed Sverige

tj ug Sygepleierske

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Elin Ekeberg(kvinne)

1893-07-09

Tistedalen

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Gottlieb Gun(mann)

1887-01-25

Lauffen Würtemberg

tj ug Pølsemagersvend

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Anders Brynildsen(mann)

1894-01-16

Prestebakke

tj ug Pølsemager læregut

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Forhus 2.etg 700 kr pr år          

Henry Frederich Sewell(mann)

1848-09-27

Cirencester England

el ug forh. Trælasthanler

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Hanna Sofie Andersen(kvinne)

1854-03-05

Fredrikshald

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Forhus kvistleilighet 20 kr pr mnd          

Therkel Sandvik(mann)

1884-07-09

Kragerø

hf g Barbermester

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Jenny Sandvik(kvinne)

1891-01-10

Hønefos

hm g Hustru

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gengenbach Carl
1855
pølsemager
Gengenbach Rebekka
1854
g.m. pølsemager
Hjort Petra 
1836
enkefru
Klein Marie Eugenie
1861
g.m. konditor
Klein Otto
1859
konditor
Krefting C.A.
1846
kaptein
Kristensen Emilie
1861
strygerske
Kristensen Mathilde
1864
strygerske
Lund Augusta
1859
lærerinde
Lund Hanna
1861
kontordame
Lund Marie
1865
husholderske
Olsen Marie
1859
butikjomfru
Stikle Gina
9/5 1877
tjenestepige
Tobiesen Anna
1856
g.m. uhrmager
Tobiesen Hans
1828
uhrmager

 

 

* 1901

 
I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Pølsemager Gengenback oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 54.000 kroner og var branntaksert til 65.730 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "Vaaningshus med Forretningslokale, Pølsemakeri & Bageri". I tillegg er det vedskur og en to etasjes sidebygning. Det er tre foretninger og syv leiligheter på eiendommen. Legg merke til Pølsemager Gengenback som har en leilighet på hele ti rom og kjøkken.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestatus Sivilstand Yrke Født år Fødested
1.etg. med seks rom og kjøkken
Otto Heinrich Friedrich Ludev. Aug. Klein m hf g Conditor og Bager 1859 Neubrandenburg Mechlenburg n s
Marie Eugenie Klein k hm g 1861 Asak Sm
Carla Thora Augusta Klein k b d ug Husstel 1884
Elise Johanne Marie Klein k d ug Skolebarn 1886
Adolf Fredrik Oskar Klein m s ug Skolebarn 1888
Christian Klein m s ug Skolebarn 1889
Otto Richard Gustav Klein m s ug Skolebarn 1891
Rolf Friedjof Richard Klein m s ug Skolebarn 1893
Gertrud Karoline Wilhemine Klein k d ug Barn 1895
Martha Alvilde Elfrida Klein k d ug Barn 1898
Leif Karl Wilhelm Klein m s ug Barn 26.07.1899
Anna Marie Hans. k Tjenestepige ug 1884
Bertha Theresia Olsson k Tjenestepige ug 1885 Gøteborg Sverge

1.etg. med tre rom og kjøkken
Hans Christin!! Tobies. m hf g Uhrmagermester 1828 Ahremark Prestegjeld Sm
Anna Tobies. k hm g Husgjerning 1856 Sverge
Anna Rot k mt Sverge hm ug Ingen Erhverv 1882 Sverge

2.etg med ti rom og kjøkken
Carl Jacob Gingenbach m hf g Pølsemager Gaardeier 1855 Wurtenberg
Rebekka Gingenbach k hm g Hustru 1854 Ullensaker
Christin Marie Gingenbach k d ug Datter 1882
Carl Fredrik Gingenbach m Christiania s ug Privat Skole 1883
Ragna Dorothea Gingenbach k d ug Datter 1888
Marie Ols. k fl ug Forretningsdame 1859 Ullensaker
Josefine Emilie Johans. k tj ug Tjenestepige 1878 Tønsberg
Emilie Halvors. k fl ug Forretningsdame 1876 Kraakstad Ak
Karl Oscar Hans. m tj ug Pølsemagersvend 1882 Berg Sm
David Andres. m tj ug Læregut i Pølsemageri 1883

2.etg i sidebygning med to rom og kjøkken
Mathilde Kristens. k hm ug Strygeforretning 1864 Rakkestad Sm
Emilie Kristens. k Søster ug Strygeforretning 1861 Rakkestad Sm

2.etg med fem rom og kjøkken
Christian August Krefting m hf ug Kaptein i ArmŠen 1846
Ragna Petters. k tj ug Tjenestepige 1880

Et kvistrom og kjøkken
Augusta Lund k Søskende ug Lærerinde ved den private forskole, enkelte timer ved Latinskolen og lidt formue 1859 Holmestrand JL
Hanna Lund k Søskende ug Kontorplads ved agenturforretning og lidt formue 1861 Holmestrand JL n s
Marie Lund k Søskende ug Forestaar husholdningen. Lidt formue 1866 Holmestrand JL

Et kvistrom
Victor Gluckstad m Kjøbmand ug Kjøbmand Vin & Colonial 1860

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Tina (Barbara Kristine) Lyche til Pølsemager K. Gengenback paa d. g. for Kr. 38000,00, dat Mai 1897 thinglæst 23 Juli 1897.

Thinglæst Eiendomsoverdragelser

ved Fredriskhalds Bything i Juli og August 1897 er følgende:

Skjøde fra Enkef. Lyche til Pølsemager R. Genbenbach paa M. No. 338, 339, 425 b m. fl. for Kr. 38.000.

 

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er H. Larsen oppført som huseier. Dette er nok ikke korrekt. Larsen dør i januar og folketellingen er gjennomført 31/12 1885. Følgende trettitre personer oppholdt seg på eiendommen ved tellingstidspunktet, men to av disse hadde kun midlertidig opphold.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Guldbrand Øvergaard
1851
Fredrikstad f - - Kontorist
002 Otto Klein
1859
Tydskland - - - Bager og Condittor
003 Marie Klein*
1861
Bergs Sogn - Fru - -
004 Carla Klein
1884
Fredrikshald - - - -
005 Anna Svendsen
1865
Fredrikshald - - - Tjenestepige
006 Anton Olsen Berge
1866
Ski Sogn - - - Bagersvend
007 Alvis Surcher
1863
Sverrig - - - Bagersvend
008 Carl Olsen
1867
Sverrig - - - Bagersvend
009 Mathilde Johansen
1845
Christiania - - Enke Modehandlerinde
010 Clara Johansen
1872
Christiania - - - -
011 Teodora Johansen
1874
Christiania - - - -
012 Olaf Johansen
1879
Christiania - - - -
013 Wilhelmine Wilhelmsen
1861
Christiania mt - - -
014 Gina Johansen
1845
Ide Sogn - - - Tjenestepige
015 Hans Tobiesen
1828
Aremark - - - Uhrmager
016 Anders Ellefsson
1836
Sverige - - - Uhrmager
017 Anna Nilsen
1856
Sverige - - - Tjenestepige
018 Barbra Lyche
1828
Fredrikshald - - Enke -
019 Axel Lyche
1868
Fredrikshald - - - Løitnant
020 Gustav Lyche
1868
Fredrikshald - - - -
021 Omar Lyche
1852
Fredrikshald - - - Stenhuggeridisponent
022 Betty Lyche F Arentz
1852
Horten - - - -
023 Minna Lyche
1855
Fredrikshald - - - -
024 Louise Lyche
1857
Fredrikshald - - - -
025 Hans Lyche
1881
Fredrikshald - - - -
026 Alexander Lyche
1882
Fredrikshald - - - -
027 Kai Lyche
1885
Fredrikshald - - - -
028 Josefine Heyde
1868
Hvaløerne - - - Tjenestepige
029 Sofie Hansen
1860
Enningdalen - - - Tjenestepige
030 Malene Jensen
1863
Ingedal - - - Tjenestepige
031 Hilda Sevaldsen
1864
Frhald - - - Tjenestepige
032 Elin Aminoff
1856
Finland mt - Frk -
033 August Sahlberg
1852
Sverige - - - Tjenestedreng

 

 

I følge krikeboken for Fredrikshald for perioden 1878 til 1889 (side 47 nr.9) dør kjøpmann/enkemann Hans Larsen 31.januar 1885. Dødsårsaken er oppgitt til hjerneblødning. I følge samme kirkebok var han født i Vestby 22.september i 1800.

 

* 1883

I november 1883 åpner Otto Klein sitt konditori i hjørnebutikken i bygningen. I 1900 åpner han også en filial på sydsiden i det som da het Kirkegaten. Da Otto Klein dør i 1911 overtar sønnen Christian butikkene.


* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Kjøbmand Hans Larsen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 50.000 kroner og en branntakst på 67.880 kroner. Det var i 1878 kun 23 bygninger som hadde en branntakst på over 50.000 kroner, så bygningen holdt nok en høy standard etter datidens mål.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Hans Larsen registrert som eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Hans Larsen
1
1800
Vestby Sogn ved Soon b - e Kjøbmand, Gaardeier, Kasserer og Bogholder
002 Adolph Theodor Lyche
1
1820
Drammen b hf g Jernværksbestyrer og Jernværksinteresent
003 Barbara Kirstine Lyche f Larsen
1
1828
Frederikshald b hm g A. T. Lyches Hustru
004 Alexander Rajovich Lyche
1
1850
Frederikshald b s ug Candt. juris. Faderen
005 Omar Lyche
1
1852
Frederikshald f s af A. T. Lyche og hu ug Styrmand
006 Benth Vilhelm Lyche
1
1853
Frederikshald b s ug Sømand
007 Minna Lyche
1
1855
Frederikshald b d ug -
008 Louise Lyche
1
1856
Frederikshald b d ug Forældrene
009 Axel Lyche
1
1862
Frederikshald b s ug Skoleelev
010 Gustav Otto Joseph Johan Lyche
1
1868
Frederikshald b s ug Skoleelev
011 Laura Mathilde Johannesen
1
1853
Frederikshald b tj ug Kokkepige
012 Augusta Marie Larsen
1
1854
Assak (Berg) b tj ug Stuepige
013 Jens Rosenberg
2
1841
Drammen b Logerende ug Handelsfulmægtig
014 Laurentze Dorthea Skotner
3
1810
Fredrikshald b Svigermoder e Forsørges af Husfader C. J. Jahnsen
015 Oline Nielsen
3
1854
Fredrikshald b tj ug Enepige
016 Elise Josephine Nielsen
3
1853
Christiania b tj ug Butikjomfru
017 Jørgen Mogens Knapp
3
1843
Danmark Assens b tj ug Bagersvend
018 Carl Johannes Jahnsen
3
1841
Bergen b hf g Conditormester Selvstendig
019 Gulette Marie Jahnsen f Hansen
3
1839
Fredrikshald b hm g C. J. Jahnsens Hustru
020 Ole August Fredriksen
3
1854
Aremark b tj ug Bagerlærling
021 Julius Bernhard Bergersen
3
1860
Frederikshald b tj ug Bagerlærling

 

 

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Slagter Christian Østbye paa MaN. 819a saaledes: Restauratør Lars Hansen hjemlet 164 1/2 kvadratalen (hvilke har faaet MaN 819a1), Kjøbmand Hans Larsen 252 kvadratalen (MaN 819a2) og Skipper H. Tambs 231 kvadratalen (819a3) af hvilken Tambs Andel er tillagt MaN 426a - dat.24 og thinglæst 27. Janaur 1871.

Skjøde fra Restauratør L. Hansen til skipper H. Tambs paa en Del og til Kjøbmand Hans Larsen paa en Del af MaN 819a1 saaledes at af den hele Eiendom, der mod Nordre Stræde er 7 Alen bred, Tambs Andel faar en Strækning til nævnte Stræde af 2 1/2 Alen (MaN 819a1a) som tillægges MaN 426a, og Larsens Andel der resterende 4 1/2 Alen, hvilken sidste har MaN 819a1b og er tillagt MaN 338 og 339, dateret 22. Juni og thinglæst 5. Septbr 1871.

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Skipper T. A. Svendsen til Hans Larsen paa 2/3 PArter af MaN 425, hvilken har faaet MaN 425b ( og til H. Tambs paa 1/3 Part, der er given MaN 425 a), dateret 30 Juli og thinglæst 12. August 1870..

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Bundtmager C. P. Olsen til Handelsmand F. Juul paa en Andel af MaN 819, hvilken er given MaN 819a, dat. 17. og thinglæst 19. Juli 1867.

 

* 1869

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Handelsmand F. Juul til Slagter Christian Østbye paa MaN 819a med Udhuse og Hauge, dateret 5. og thinglæst 6. Juli 1869.

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 så er det kun matriklene 338 og 339 som er samlet. Matrikkel 425 er da ikke delt og matrikkel 819 finnes ikke i denne tellingen. Vi tar derfor her med kun de personene som finnes i 338 og 339.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Hans Lars. forhen Kjøbmand nu Bogholder hos Wiel & Co e 66 m Westby Sogn
2 Adolph Teodor Lyche Husfader Medeier og bestyrer af Cathrineholm Jærnværk g 46 m Drammen
3 Tina Lyche gift med A T. Lyche g 38 k Frederikshald
4 Alexander Rajourich Lyche Søn Adolph og Tina Lyckes Barn ug 16 m Frederikshald
5 Omar Lyche Søn Adolph og Tina Lyckes Barn ug 14 m Frederikshald
6 Benth Wilhelm Lyche Søn Adolph og Tina Lyckes Barn ug 13 m Frederikshald
7 Minna Lyche Datter Adolph og Tina Lyckes Barn ug 11 k Frederikshald
8 Louise Lyche Datter Adolph og Tina Lyckes Barn ug 10 k Frederikshald
9 Axel Lyche Søn Adolph og Tina Lyckes Barn ug 4 m Frederikshald
10 Maren Bents. Tjener hos A. T. Lyche ug 33 k Moss Bye
11 Bolette Svends. Tjener hos A. T. Lyche ug 25 k Ide Sogn

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skiftebrev i afdøde Stykjunker H. Paulsens Bo, hvorefter Gaard MaN 425 er udlægt Enken Jensine Paulsen som Eiendom, Skfitet sluttet 22. Januar 1864 thinglæst 29 Janaur 1864.

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Madame Anne Hansen til Artillerisergeant Henrik Paulsen paa Gaard MaN 425, dateret 1ste og thinglæst 2. August 1853.

 

* 1832

Utrdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Kjøbmand Hans Larsen paa MaN 338 og 339 thinglæst 26. Novbr 1832.

 

* 1829

Udi og over den afgangne Madame Thambs`s Stervboe tilhørende Gaard, Matr.-No. 338 og 339 paa Nordre-Frederikshald, afholdes offentlig Auction:

1ste Gang Onsdagen den 9de September d. A., Eftermiddag Kl. 3;
2den Gang Løverdagen den 12te s. M., Formiddag Kl. 11, og
3die Gang samme Dags Eftermiddag Kl. 3.

Conditionerne, hvorefter denne Handel fordeelagtig beliggende Gaard bortsælges, bekjendtgjøres paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 21de August 1829.

Svensen.

 

Ifølge tagen Beslutning under Skiftebehandlingen efter afdøde Madame M. Tambs, skal Stervboets her i Byen beliggende Gaard, Matr.-No. 338 og 339, ved en 4de Auction prøves bortsolgt. Til denne Auction, der afholdes i Stervbogaarden Løverdagen den 28de denne Maaned, Formiddag Kl. 11, indbydes Lysthavende. Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.

Frederikshald, den 12te November 1829.

Svensen.

 

 

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi kun gård nr.339. Her bor kjøpmann Thomas Klimp med tre tjenestefolk.
Fornavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Thomas Klimp Huusbonde 65 Ugift Kiøbmand M
Ulrica Maria Truelsdtr Tienestefolk 53 Enke 1te gang K
Marthe Florine Haagensdtr Tienestefolk 29 Ugift K
Berthe Kirstine Eskildsdtr Tienestefolk 42 Enke 1te gang K


Sist oppdatert 05.02.2024 23:04