Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Tistedalsgata 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1002

Løpenummer i 1901 matrikkel: 693

Matrikkelnummer: 799o1b

Gårds og bruksnummer: 66/388

 
Foto: SW 16.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps november 2020

* 2008

 

* 1975

 

* 1973

 

 

* 1968

 

* 1965

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1953

 

* 1950

 

* 1947

 

* 1946

 

* 1945

I manntallet for Halden i 1945 finner vi disse myndige personene i Tistedalsgata 10.

* 1944

 

* 1932

 

* 1931

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Olga Andersen v/ o.r.sakf. Jon Gudbrandsen, iflg. på skjøtet inntatt fullmakt, til snekker Johan Jensen for Kr. 8.850,- påført attest om at kjøpmann Ole Andersenog hustru Kaisa begge er døde. Dat 31/7 1931 tinglyst 31 juli 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Britta Kaisa
1847
Enkefru Tistedalsgata 10
Johannesen, / Johansen Marthe 
1842
fhv. hushjelp Tistedalsgata 10
Petersen / Pettersen August Hjalmar
1885
mekaniker Tistedalsgata 10

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Kaisa Andersen til fru Olga Andersen (Indeh. at sælgersken for livstid har rett til gratis å bebo og disponere sin nuværende leiligeht i gårdens 1ste etasje med tilhørende ytre rum, likesom hun av kjøperen tilsvarer et månedlig beløp a kr 37,- svarende til eiendommens nuværende husleieintekter. Denne rett omsettes efter beste skjøn til en årlig værdi av kr ??) Dat 21/7-1927 (Iflg kartforretning av 8/5 1922 utgjør tomten 352 m²) tinglyst 29 juli 1927.

(finner ikke dette skjøtet innført i panteboken 29.juli 1927)

 

Kirkeboken for Fredrikshald for periosen 1925 - 1941 (side 27 nr.50) har innskrevet enke Brita Kaisa Andersen i Tistedalsgt.10, død den 28.august 1927. Dødsårsaken er av dr.Ringvold oppgitt til Oppslag Arteriosclerose Arteriosclerosis .

I følge samme kirkebok var hun født i Håbol sogn i Sverige 14.juni 1847.

 

 

* 1926

I kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1924 -1945 (side 13 nr.25) finner vi fhv. kjøbmann Ole Andersen død den 15.mai 1926.

Behandlet av dr. Rambech, som har oppgitt dødsårsaken til Atheromaci hjertefeil.

I følge samme kirkebok var han født i Dalsland, Sverige 30.oktober 1841.

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ole Andersen til Fredrikshalds kommune på en del av d.e. stor iflg. målebrev av 20/12-22 34 m² som utlegges til gate, for Kr. 102,- Dat. 5 februar 1923 tinglyst 20 februar 1923.

 

Testamente mellem ektefællerne kjøpmann Ole Andersen og hustru Brita Kaisa Andersen hvori bestemmes at lengst levende skal beholde alt hvad de eier som sin eiendom. Dat. 30/4 1909 tinglyst 6 februar 1923.

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra forhenværende kjøbmand Ole Andersen til Ole.A. Mørk, August Pettersen og Hans Thoresen paa en parcel av d.e. der ved kartforretning av 8/5 og 14/6 er pmaalt til 144 m². (Kjøpesummen omgjøres ved at kjøperne betaler til sælgeren og hans hustru Kaisa Kr.40,- pr maaned saalænge ingen av dem lever for hvilken avgift sælgeren har panteret i eiendommen intil begge ektefæller er døde) Eiendommen skal ikke bebygges i større utstækning til Willerupsgate en 12,30 m, mot gaardspladsen 11,86 m og i en bredde 8 m. (Eiendommen kan ikke indhægnes mot gaardpladsen saa lenge sælgeren og hans hustru Kaisa lever). De opførendes bygninger har ret til vinduer, døre o.l. ut mot matr 799o1b. Dat. 13 juli 1922 tinglyst 18 juli 1922. Overført til fol. 568 og git matrnr. 799o1b2.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Tistedalsgata 10.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Marthe Johansen
1
1842-02-14
Berg i Østfold - hp ug Har Alderdomspension
 
         
001 Ole Andersen
2
1841-10-30
Hobøl i %Sverige% Østf - hp g Gaardeier
002 Brita Kaisa Andersen
2
1847-05-14
Hobøl i Sverige - hu g Husmor
003 Fritz Oliver Eklund
2
1901-12-30
Sverge Lommeland - l, uten kost ug Bakarläring
004 Karl Ludvik Lundberg
2
1901-03-03
Sverge Hogdal - l, uten kost ug Pappirarbeider
005 Sigurd Fritjof Udén
2
1901-06-22
Østre Aker Kristiania - l, uten kost ug Kjøregutt
 
         
001 August Hjalmar Pettersen
3
1885-05-05
Sverige - hp ug Chaufør

 

 

* 1919

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje og et uthus. Det er to leiligheter i huset - hvor av en er en kvistleilighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 25 kr pr. mnd.          

Ole Andersen(mann)

1841-10-30

Sverige

hf g Fhv. handelsmand nu Huseier

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Kaisa Andersen(kvinne)

1847-05-14

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Marenius Larsen(mann)

1860

Kr.ansand

el ug Snedkersvend

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Kvistleilighet 12 kr pr. mnd.          

Andreas Amundsen(mann)

1843-10-12

Aremark

hf e Skrædder S (ondt i venstre arm)

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Emma Fredriksen(kvinne)

1861-08-01

Sverige

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

Kastbara Svendsen(kvinne)

1897-08-12

Fredrikshald

ug Barn

Fredrikshald: Tistedalsgate

1910-12-01

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Britta Kaisa
1847
g.m. handelsmand
Andersen Ole
1841
handelsmand
Lyche Johan
1862
kontorist
Madsson Karl
1869
fabrikarbeider
Madsson Mathilde 
1863
g.m. fabrikarbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Handelsmand Ole Andersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.500 kroner og var branntaksert til 8.870 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et beboelseshus med butikk. På eiendommen er det også "Udhus hvori 1 bondestue, vedskur og stald". Huset er på en etasje, men det er også en kvistleilighet.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestatus Sivilstand Yrke Født år Fødested
Tre rom og kjøkken
Ole Anders. m hf g Huseier & handelsmand 1841 Sverige
Kaisa Anders. k hm g Hustru, behjelpelig i handelen 1847 Sverige
Kristine Anders. k tj ug Tjenestepige; deltager i husarbeid 1882 Sverige

To kvistværelser og kjøkken
Johan Svends. Svan m hf g Løsarbeider, intet bestemt 1862 Sverige n s
Alma Svan k hm g Hustru 1869 Kristiania

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra handelsmand Ole Andersen til Fr.halds kommune paa 36 m² af d.e. for kr. 91,44, hvilket stykke er tillagt matr.nr. 799o2, dat 5/9 92 thinglæst 13 september 1892.

 

*1891

I folketellinga i 1891 finner vi elleve personer på matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Ole Andersen
1841
Haabel soken Dalsland Sverige - Familiens overhode g -
002 Bretta Kaisa Andersen
1847
Haabel soken Dalsland Sverige - Hustru g -
003 Svante Svendson
1877
Ed soken Dalsland Sverige - Besøgende - -
004 Lena Madsen
1836
Haahold Sverige - Hustru, Besøgende g -
005 Karl Madson
1864
Ed soken Sverige - Besøgende ug -
006 Alfride Olsen
1864
Ed soken Dalsland Sverige - Tjenestetyende ug -
007 Olaf Benjamin Bugge Steffensen
1865
Fredrekshald - Familiens overhode g -
008 Chatarine Emilie Sofie Fogth Steffens
1859
Fredrikstad - Hustru g -
009 Karl Rangvald Ferdinand Steffensen
1890 jan.
Fredrikshald - Søn - -
010 Ludvig Pettersen
1869
Tune Smaalenene - Familiens overhode g -
011 Karoline Pettersen
1865
Id - Hustru g -

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten i J.P. Pedersens og gjenlevende Enkes Bo til Handelsmand Ole Andersen paa d.E. for Kr. 6000,00, dat 27/2 89 thinglæst 1 Marts 1889

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi J.P. Pedersen oppført som eier. Det bor da femten personer på eiendommen. Fem av disse i kjellerleilighet og to i kvistleilighet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Kjælder Anton Stenberg 1854 M Krogstad Sogn Sverige Bryggearbeider for Saugbrugsforeningen
Kjælder Karen Sofie Stenberg 1849 K Skjeberg Prestegjeld
Kjælder Hilma Tamina?? Jensen 1870 K Berg Prestegjeld
Kjælder Nicolai Vilhelm Stenberg 1880 M Frhald
Kjælder Harald Olaf Stenberg 1885 M Frhald
1 Carl Magnus Waldenstrøm 1853 M Näsinge Sogn Sverige Slagter
1 Johanne Waldenstrøm 1860 K Frhald
1 Hartvig Marinius Waldenstrøm 1881 M Frhald
1 Klaus Waldenstrøm 1885 M Frhald
1 Mads Johannessen 1817 M Skjeberg Skomagermester
1 Maren Johannessen 1824 K Vaaler Præstegjeld
1 Anna Johannessen 1855 K Frhald
1 Gerhardt Johannessen 1861 M Frhald Kontorist på Byfogdkontoret
Kvistetagen Olaus Theodor Johannesen 1852 M Frhald Styrmand
Kvistetagen Elen Korum Johannesen 1845 K Rakkestad Præstegjeld


* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Johan Petter Pedersen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 5.000 kroner og en branntakst på 4.400 kroner.

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Engebreth Olsen til Smedmester Johan Peter Pedersen paa et - opmaalt - Tomtestykke af MaN. 799o1 hvilket har faaet MaN. 799o1b, og av Kjøberen tildels bebygget (Sælgerens Tibagehavende af MaN. 799o1 har MaN. 799o1a, dateret 19. og thinglæst 29 Aug. 1873.

Matrikkelen er ikke registrert i tidligere folketellinger.


Sist oppdatert 27.08.2023 13:39