Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Tistedalsgata 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1003

Løpenummer i 1901 matrikkel: 688

Matrikkelnummer: 799o1a1

Gårds og bruksnummer: 66/375

 
Foto: 16.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps november 2020

 

* 2007

 

* 1982

 

* 1975

 

* 1970

 

* 1957

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun disse tre myndige personene registrert i Tistedalsgata 6:

* 1939

 

* 1935

 

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941, side 96 nr.11, har innført Josef Jensen, ugift snekker ved fabrikk, død 18. februar begravet 23.februar 1935. Bosted er oppgitt til Tistedalsgt. 6.

Legene ved II avd. Ullevål har oppgitt dødsårsaken til "Fract. Cranii". Som anmerkning er ført "dødsted Ullevål efter jernbaneulykke".

I følge samme kirkebok var han født i Halden 13. november 1910.

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Olga Josefine
1879
g.m. formann Tistedalsgata 6
Olsen Oline
1853
g.m. snekker Tistedalsgata 6
Olsen Lars
1855
snekker Tistedalsgata 6
Petersen / Pettersen Hans Bernhard
1859
pensjonist Tistedalsgata 6

 

 

* 1925

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Kgl.Resol. av 30/7 1920 hvorved det tillades Saugbrugsforeningen at erhverve d.e. tinglyst 7 januar 1921

Skjøte fra or.sakfører Hieronymus Heyerdahl til Saugbrugsforeningen paa d.e. og matrnr 799o1a2 for Kr. 89500,- Datert 15 december 1920 tinglyst 7 januar 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Tistedalsgata 6.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 

 

 

 

 

 

001 Lars Olsen
1
1855-12-20
Hafslund pr Skjeberg - hp g Formand ved cellulosefabrikken
002 Oline Olsen
1
1853-10-02
Tune i Østfold - hu g Husmor
 
         
001 Hartvig Alfred Hansen
2
1878-07-21
Hafslund pr Skjeberg - hp g Formann ved cellulosen
002 Olga Josefine Hansen
2
1879-07-17
Ske sogn Sverige - hu g Husmor
003 Helga Josefine Hansen
2
1901-06-18
Glemminge Fr.stad - d ug Papbretterske ved cellulosefabrik
004 Aase Gudrun Johanne Hansen
2
1912-01-18
Fredrikshald - d ug !!
005 Clara Johanna Valborg Johansson
2
1901-07-22
Skee sogn Sverige - l, med delvis kost ug Sortterske ved Pappirfabrik

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skomaker C.A. Johannesen til ovr.sakfører Hieronymus Heyerdahl for Kr. 70000,- og matrnr. 799o1a2 dat. 18 november 1918 tinglyst 22 november 1918.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et vånigshus og uthus på matrikkelen. Det er kun en boenhet med en familie i huset.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

tre rom og kjøkken 1.etg  + to kvistværelser kr 25 pr mnd
         
001 Karl Johannesen
1
1860-09-06
Id b hf g Skomakermester S
002 Kristina Johannesen
1
1870-05-25
Sverige b hm g Hustru
003 Jenny Johannesen
1
1895-09-27
Fredrikshald b d ug Datter
004 Karla Johannesen
1
1898-01-14
Fredrikshald b d ug Datter
005 Nancy Johannesen
1
1904-01-13
Fredrikshald b d ug Datter
006 Adolf Olsen
1
1888-02-06
Prestebakke b tj ug lærling skomaker

 

* 1905

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Engebret Olsen til skomagermester C.A. Johannesen paa d.e. og m.no. 799o1a2 for kr. 7000,00, dat 2/3 05 I følge maalebrev af 23/3 05 indeholder eiendommen 1219 m² tinglyst 14 april 1905

 

* 1904

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 105 nr.14) forteller at huseierens kone Anna Kristine Olsen dør av lungebetennelse 5.mars 1904. I følge samme kirkebok var hun født på Idd i 1824.

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Olsen Anna Kristine
1824
g.m. huseier
Olsen Engebret
1827
huseier
Rosèn Helene
1875
g.m. gardinarbeider
Rosèn Karl
1874
gardinarbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Engebret Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 6.500 kroner og var branntaksert til 5.100 kroner.

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 så finner vi ikke matrikkel 799o1a1 registrert, men vi finner matrikkel 799o1a2. Engebret Olsen var eier også av a2, som på den gangen var en ubebygd løkke. Vi forholder oss derfor til opplysningene fra matrikkel 799o1a2 hvor vi finner et våningshus på en etasje. "Ingen sidebygninger uden almindelige vedskur". Følgende tre boenheter er registrert på eiendommen.


Fornavn Etternavn Kjønn Familiestatus Sivilstand Yrke Født år Fødested
To rom og delt kjøkken
Engebreth Ols. m hf g Huseier, Rentenist 1827 Bergs Prestegjæld Sm
Anne Kristine Ols. k hm g Hustru 1823 Id Prestegjæld Sm

To rom og delt kjøkken
Carl Johan August Ros‚n m hf g Gardinv„fvare 1874 Gøteborg Sverige
Helena Ros‚n k hm g Hustru 1875 Gøteborg Sverige
Judit Augusta Margareta Ros‚n* k d Datter 1897 Gøteborg Sverige
Thorsten Harald Wilhelm Ros‚n* m s Søn 00.06.1899 Gøteborg Sverige

Et kvistværelse
Petter Østby m hf e Slagter, Rentier 1826 t

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert ni personer på matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

             
001 Engebreth Olsen 1827 Berg Prestegjæld Smaalenene - Familiens overhode g -
002 Anne Christine Olsen 1823 Id Prestegjæld - Hustru g -
003 Andrine Olsen 1828 Id Prestegjæld - Familiens overhode e -
004 Mina Edvarda Kristiansen 1861 Fredrikshald - Datter, Besøgende ug -
005 Halvor Marenius Kristiansen 1867 Fredrikshald - Søn ug -
006 Lars Jensen 1810 Fredhald - er i huset for betaling Separeret efter Bevilling -
007 Josefine Hermansen 1859 Fredrikshald - Familiens overhode e -
008 Dagmar Elise Hermansen 1884 Fredrikshald - Datter ug -
009 Kaisa Johansen 1821 Sverige - Moder. e -

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 så er matrikkelen oppført som 799o1a. Ingebret Olsen var også da eier av matrikkelen og vi finner følgende ti personer på eiendommen.

Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Engebreth Olsen 1827 M Berg Huseier
Anne Kristine Olsen 1823 K Id
Lars Jensen 1810 M Fr.hald Malermester
Andrine Olsen 1828 K Id
Herman Kristiansen 1858 M Berg Styrmand
Mina Kristiansen 1861 K Fr.hald
Hans Oskar Kristiansen 1864 M Id Handelsbetjent
Anton Bernhard Kristiansen 1864 M Id Murerarbeider
Halvor Marinius Kristiansen 1867 M Fr.hald Bryggearbeider
Elise Ruud 1873 K Kristiania

* 1884

Utdrag fra Pantebok nr. 8, 1867-1886, s. 754

Til Pantebogføreren i Fredrikshald
Da min eiendom L.No. 1003 M.No. 799o1a efterat Damhaugstrædet er aabnet egner sig til Salg af Byggetomter, andrager jeg om at den Del af Tomten, der ligger udenfor min Bolig med Udhuse og Gaardsplads samt Have, hvilget alt er skildt fra den øvrige Tomt ved Gjerder, forsaavidt ikke begygget, maa blive innføret som en særskildt Eiendom og givet sit særskilte M.Mo.
Fredrikshald den 1 Novbr 1884
Ærbødigst Engebreth Olsen

Utdrag fra panteregister:

?? fra Engeb. Olsen at han ønsker sin tilbagehavende del af Gaarden delt i 2 Matr. No. nemlig hans Vaaningshus med Udhus og tilligende indgjærdet Gaardsplads og ?? der ?? Matr.No. 799o1a og ?? der gives Matr.No. 799o1a2, dat 1/11 84 thinglæst 4 November 1884.

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

do (skjøde) af do (Engebret Olsen) til Tømmermand Mathias Johnsen paa en Andel, der er givet MNo. 799o1d, dat 21. og thinglæst 29 Marts 1881 Tomten er udfl. til fol 404

Skjøde fra Engebret Olsen til Andreas Johnsen paa en Tomt, der er givet MNo. 799o1e og er udflyttet til Fol. 405 - dat 2. og thinglæst 19 April 1881

 

* 1879

Utdrag fra tomteregister:

Skjøde af Engebret Olsen til Depottambur Martin Hansen paa 850 kvadratalen af hans tilbagehavende Tomt dat 25 Juli thinglæst 29 Juli 1879. Den solgte Tomt har faaet Mn. 799o1c, fol 383.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har Bordsanker Ingebret Olsen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 8.000 kroner og en branntakst på 3.560 kroner. Eiendommen var da ikke delt og hadde matrikkelnummer 799o1a

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A. Paasche til Arbeidsmand Engelbreth Olsen paa et Tomtestykke af Damhaugen, hvilket har faaet MaN. 799o1 (og er dette igjen ved Skjøder thinglæste 4. Aug. 1863, 19 Septbr 1865 og 29. August 1873 igjen delt i MaN 799n, o1a??, o1b og o2. Engelbreth Olsen har efter disse ?? ?? tilbage MaN 799o1a) dat. 20. og thinglæst 26 Septbr 1862.

 


Sist oppdatert 22.08.2023 19:04