Borgergata

 

 

Navnet Borgergata har gata hatt siden 1878. Navnet skal da være tatt i fra København hvor dette en gang i tiden var et av de finere strøk.

Tidligere var gata delt opp med to navn. Den delen som gikk fra Storgata til Jernbanestasjonen het da Bagertangsgaden. Området rundt jernbanen gikk da under navnet Bagertangen. Delen fra Storgata og opp til Skomakergata het tidligere Apotekergaden. Dette var et naturlig navn, for her lå byens apotek i over hundre år. Bygningen, hvor Sorenskriverkontorene holder til i dag, ble bygd av apoteker Sinding etter bybrannen i 1826, men tomten hadde allerede da vært benyttet til apotek i mange år.