Elvegata

Elvegata går fra Immanuels kirke til den tidligere kommunegrensa mot Idd. I dag er det vel mer riktig å si at den går frem til Iddeveien. Navnet kommer fra den tiden som elva gikk helt inn til der murene mot jernbanen er i dag.

Gata har helt fra slutten av 1700 tallet vært godt befolket. I folketellinga i 1801 er det ca. to hundre personer som bor i området Elvegata. I folketellinga i 1865 har antallet steget til over seks hundre personer. Tar vi for oss kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 er det hele 180 konfirmanter med adresse Elvegata i løpet av disse årene.

Selv om området var godt befolket var nok de norske soldatene underlegende natta til 4.juli i 1716. Da trengte 1400 svenske soldater gjennom Elvegata og en styrke på 600 svenske soldater stormet opp skråningen mot Borgerskansen. Selv etter at de norske soldatene hadde fått forsterkninger var det fire svensker for hver nordmann. Inne ved Immanuels kirke er det er reist en bauta til minne om disse trefningene.