Festnigsgata

Dette er en av de første gatene i Halden som hadde gatenavn. Det første kjente navnet på denne gata var Klefgaden og helt opp i vår tid så har den av mange bare blitt kalt Kleva eller Storkleva. Går vi i kirkebøker helt fram til begynnelsen av 1900 tallet er det sjelden å se noen andre navn enn disse.

Festningsgata er en av Haldens best bevarte gater og de fleste husene er nå fint restaurert.

Tidligere var Festningsgata en av de viktigste veiene inn til Halden. Her kom bøndene fra Dalsland og Värmland både for å selge og kjøpe varer. Vinterstid var det nok litt av en bragd å ta seg både opp og ned den bratte bakken. Den gangen var bakken også atskillig brattere enn den er i dag. I 1860 ble den sløyfa veien tar ved Festingsgata 2 anlagt. Før fortsatte den rett frem ved denne svingen.

 

* 1927