Festningsstredet

En liten gatestomp som nok ikke mange Haldensere kjenner til. Et stykke opp i Festningsgata tar Rolandstredet av til høyere. Fra Rolandstredet tar det så av en smal vei til venstre. Dette er i dag Festningstredet. Tidligere var det offisielle navnet Fjeldstrædet. Begge navnene er ganske betegnende for stedet. Stredet ligger jo mot Fredriksten festning og det ligger også oppe i en bratt fjellside.

Både i folketellinga i 1865 og 1801 er husene her oppe registrert under Tarmstrædet. Vi kan vel være sikre på at dette navnet kom av at gata nærmest var en smal "tarm".