Johan Stangs plass

Johan Stangs plass ligger mellom Skippergata og Festningsgata. I matrikkelnummer 22 (Johan Stangs plass 3) drev Johan Severin Stang, født 1814, fra 1847 en meget betydelig forretning. Samtidig drev han en fabrikk for fremstilling av skråtobakk. Det er nok ikke for sin innsatts som butikk eller fabrikkeier han har blitt hedret med et gatenavn i Halden, men ved sin død i 1878 skjenket han hele sin formue. Derav betydellige beløp til legater for Fredrikshalds bys innbyggere.

I følge krikebok for Fredrikshald 1878 - 1889 dør Johan Severin Stang som ugift 12.desember 1878. Han er da oppgitt til å være født 19.april 1814 (side 6 nr.99)

 

Bildet viser Johan Stangs plass 3, stedet hvor Johan Severin Stang både bodde og drev sin forretning.