Kirkebakken

Kirkebakken går fra Immanuels kirke til Borgerskansen. Navnet Kirkebakken kommer selvfølgelig av at det helt siden 1629 har ligget en kirke på den samme plassen hvor nå Immanuels kirke ligger.

 

Vis i kart