Kirkegata (Nordsiden)

Jacob Stuarts gate het tidligere Kirkegata. Den, i likhet med Kirkestrædet på nordsiden av byen, hadde sitt navn etter Christians kirke. Kirken lå omtrent der Busterudparken i dag ender opp i Storgata og Jacob Blochs gate.

Det er her mulighet til forvekslinger med Kirkegata på sydsiden av byen.