Kirkegata (sydsiden)

I dag følger Kirkegata elva fra Jernbanen til Immanuels kirke. Tidligere hadde denne gata to navn. Strekningen fra Storgata til jernbanen het Fergestrædet og strekningen fra Storgata til Immanuels kirke het Kirkestrædet. Den gangen gikk Kirkegata fra Ohmes plass til Peder Colbjørnsens gate, en strekning som både utseendemessig og navnemessig har hatt store omskiftninger. Først ble den døpt om til Adelgata, så Storgata og i dag Olav V's gate.

Uansett hvor dette navnet har blitt benyttet, så er opprinnelsen til navnet selvfølgelig at den har endt opp ved byens kirke. Helt siden 1626 har det ligget et kirkebygg på det stedet vi i dag finner Immanuels kirke.